08 juni 2019 

Het vergroten van je Geluksbewustzijn

Het leven is echt bedoeld om gelukkig te zijn. Geloof jij dat? En als je het niet gelooft omdat het niet zo lijkt als je de wereld inkijkt, gun je het dan wel jezelf? Je kinderen? Je partner? De wereld?

Als we heel eerlijk zijn tegen onszelf dan zien we dat de wereld verandert. De één spreekt over een transitie, een verandering van tijdperk, ik spreek over het evolueren naar een hoger geluksbewustzijn. We bezitten namelijk bewuste en scheppende intelligente mogelijkheden. Wauw!

Ja, de wereld veranderd, dat betekent dat ook ons verhaal over de wereld mag veranderen. Blijven we dezelfde verhalen vertellen, krijgen we ook dezelfde resultaten omdat onze verhalen, ons leven bepalen.

Denk jij dat je je leven en dus ook de kwaliteit van je leven, bewust kunt beïnvloeden? Zo nee, welke overtuigen zijn jouw vertrekpunt? Zo ja, welke overtuigingen zijn jouw vertrekpunt?

We hebben allemaal een vrije wil om gedachten, overtuigingen en acties te kiezen, maar ook onze werkplek, carrière en de omgeving. Als je onvoldoende vreugde ervaart in jezelf of je omgeving, kun je het veranderen. Deze groei begint aan de rand van je comfort-zone. Je hebt moed en lef nodig om over deze rand te stappen. Als je niet over de rand stapt, kun je niet evolueren naar een hoger geluksbewustzijn.

De mechanismen die van invloed zijn op het ervaren van geluk is de ‘fit’ met je innerlijke kern, de ‘fit’ met je directe omgeving en de ‘fit’ met de samenleving. We zien allemaal wat er in onze samenleving speelt, de impact die we hebben op elkaar, dan wel op de omgeving of de samenleving. We hoeven alleen maar te kijken naar wat er elke dag in de wereld gebeurt, op het werk of in onszelf. Weinig mensen zijn zich bewust wat deze impact creëert. Het antwoord is heel simpel: ‘We doen het zelf’.

Soms als reactie op wat er in onze omgeving of samenleving gebeurt, soms als onze eigen creatie. Soms omdat we te veel waarde hechten aan gedachten, meningen, oordelen en emoties vanuit onszelf dan wel van de omgeving: onze psychologische realiteit. Deze psychologische realiteit lijkt zo echt, maar is het niet. Het is ons programma en als je er bewustzijn op zet, kun je bewust kiezen. Geluk is dus een beslissing, geen ervaring. Geluk ervaar je als resultaat van je beslissing. Kiezen om gelukkig te zijn is het vergroten van je geluksbewustzijn en het beste wat je kunt doen voor jezelf, je directe omgeving en de samenleving. Wat ervaar je nu? Sta daar eens bij stil. Er ‘bewustzijn op zetten’ in de stap in jouw evolutionaire proces, want als je iets bewust bent, kun je kiezen.

Waarom doen we dat onvoldoende?

Daar zijn verschillende argumenten voor te bedenken, bijvoorbeeld:

  • We hebben het te druk, ervaren te veel stress en afleiding waardoor we vervreemden van onszelf.
  • We richten ons te veel op de buitenwereld in plaats van onze binnenwereld.
  • We verdringen emoties, onderdrukken ze of negeren ze waardoor patronen herhaald blijven worden.
  • We zoeken naar hedonistisch geluk, wat een kort geluksmoment geeft, maar snel weer weg-ebt.
  • We worden beïnvloed door de media, de wetenschap en verliezen lichtpuntjes te zien omdat de negatieve bias het overneemt.
  • We koesteren de klassieke wetenschap en houden vast aan oude belangen en verhalen terwijl nieuw onderzoek ander bewijs levert.
  • We weten niet wie we werkelijk zijn en hoeveel potentie we hebben.
  • We proberen nog steeds problemen van deze eeuw op te lossen met industrieel economisch denken (Homo Economicus)

Er is een verandering gaande op de planeet en voor de mensheid en dat is niet iets om bang voor te zijn, het is onderdeel van onze evolutie. Het is juist een fantastische tijd, waarin we de kans krijgen om de mensheid en de planeet in een gloednieuwe en duurzame richting te sturen.

Door het ontwikkelen van een hoger geluksbewustzijn begrijp je dat geluk direct voort komt uit hoe we onszelf in de wereld zien. Bewuste mensen omarmen waarden en acties die de beste resultaten voor iedereen geven en benadrukken geluk i.p.v. angst.

‘What’s in it for me’ verandert naar ‘What’s in it for us’ en ‘What can I do for you’.

We kunnen hierin actief deelnemen of het aanschouwen. We kunnen de groei echter niet stoppen. Dus ga je mee? Heb je moed en lef? Durf je aan de rand van je comfortzone te kijken? Durf je het oude los te laten en nieuwe ideeën te genereren?

Stilte voor de storm, nee storm voor de stilte

Het is een rumoerige tijd. Stress en burn-out zijn beroepsziekte nummer 1. Er is een steeds grotere barrière tussen rijke mensen en arme mensen. We scoren hoog op geluk, alhoewel dit over gemiddelden gaat en niet over verschillen. We voelen ons bedreigd als iemand anders denkt, iets zegt waar we het niet mee eens zijn, we willen vasthouden aan onze diepe overtuigingen of ze nu waar zijn of niet, we slaan om ons heen als er niet geluisterd wordt of als we geen waardering krijgen. Het is niet ‘ik ben oké, jij bent niet oké’. We willen continu ons denken rechtvaardigen in plaats van hartwijsheid op te wekken.

Je kunt geen vierkant in een cirkel persen.

Dit moet allemaal gebeuren om we weten dat de mensheid en de planeet op deze manier niet langer houdbaar zijn. Het is tijd voor een grote evolutionaire stap naar een samenleving die goed doet voor zichzelf, de ander en de aarde.

Het is namelijk geen overlevingsspel, maar een scheppingsspel en wat nodig is, is een transitie van binnenuit!

Niemand wil een wereld zoals deze nu is. Er zal iets moeten veranderen. We kunnen onszelf en onze kinderen een prachtige wereld geven en dat begint echt bij onszelf. Het gaat hierbij niet over schuldgedachten maar over een besluit. Geen passieve toeschouwer meer blijven maar je eigen rol in het geheel erkennen. Elk mens is deel van de oplossing, maar ook van het probleem.

Want hoe is het mogelijk dat elk mens op deze planeet, geluk, vrede en veiligheid wil ervaren, maar dat we niet in staat zijn om dit met elkaar te verwezenlijken? Of het nu in je eigen omgeving is, je werk of in de wereld. Het antwoord is simpel. We doen het zelf.

Hoger bewustzijn

Een hoger bewustzijn is niet iets wat toehoort aan de spirituele mensen, de boeddha’s. We verplaatsen ons allemaal door één van de meest cruciale en belangrijke periodes van de menselijke geschiedenis heen in deze tijd van transitie. We gaan van onbewuste evolutie naar bewuste evolutie. En de manier waarop dit wordt bereikt is het grootste geschenk wat de evolutie ons geeft: de kracht van een keuze, keuzevrijheid.

Het scheppingsspel is een bewuste keuze, geen toeval. De kwantumtheorie suggereert dat in een wereld met kwantumverbindingen we in staat zijn de dingen die in ons leven gebeuren te beïnvloeden maar we aan de andere kant ook verantwoordelijk zijn voor de resultaten die we creëren. We zijn niet afgescheiden wezens maar onderling met elkaar verbonden.

Alhoewel het niet altijd zichtbaar is in onszelf dan wel de omgeving zijn we hoog ontwikkelde wezens en hebben we een buitengewoon vermogen tot zelfreflectie en bewustzijn. We hebben de vrijheid om te kiezen. Denk hier nog eens over na, ‘we hebben de vrijheid om te kiezen’, we zijn niet ons programma, ons ego, onze angsten en verlangens of biologische impulsen. Je kiest altijd, kies bewust en laat je steeds minder leiden of lijden door je lagere impulsen.

Natuurlijk is dit niet altijd eenvoudig om in de praktijk te brengen, maar zodra je hier bewust van bent en steeds meer mensen zich hier bewust van worden, wordt de vrijheid om te kiezen groter vanuit het collectief bewustzijn. Natuurlijk zijn er lagen van culturele conditionering, aannames en percepties. Maar toch is het mogelijk om andere keuzes te maken, keuzes die je in de evolutionaire richting bewegen, alles wat we doen is namelijk van invloed. Het leven is geen toevallige reeks van gebeurtenissen waar we controle over moeten uitoefenen, maar een reflectie van onze eigen mind en bewustzijn.

Proces van evolutie

Het proces van evolutie nodigt je uit om er met bewustzijn naar te kijken. Je kunt niet, niet meedoen aan het proces van evolutie, omdat je er onderdeel van uitmaakt, je kunt echter wel gewaar worden hoe je hier onderdeel van uitmaakt. Of je er nu bewust naar kijkt of niet, je bent onderdeel van dit evolutieproces. De keuzes, je gedachten en woorden die je gebruikt dragen bij aan dit proces. Wat is jouw rol in de evolutie van jezelf en de mensheid?

David Mindell is een professor in Evolutionaire biologie en onthult dat de mensheid haar sociale systemen en gedrag moet gaan afstemmen op het proces van evolutie willen we overleven en in de toekomst kunnen bloeien en floreren. De mens speelt een essentiële rol in de toekomstige evolutie van het leven op de planeet. Het proces van evolutie wordt meestal onbewust aangestuurd, maar willen we positieve invloed kunnen uitoefenen, is bewustzijn belangrijk. Tenslotte heeft de mensheid de capaciteit om doelen bewust na te streven. We kunnen deze capaciteit ook gebruiken om het evolutionaire proces gunstig te bevorderen.  En als we ervoor kiezen om een bewuste bijdrage te leveren, zullen we ons ervan bewust zijn dat we opzettelijk bijdragen aan de succesvolle voltooiing van een cruciale evolutionaire gebeurtenis op deze planeet.

Een bewuste deelname aan het evolutionaire proces als bron van waarde en betekenis in je leven, bijdragen aan processen die groter zijn dan onszelf. We maken allemaal deel uit aan de voorhoede van de transitie, we hebben allemaal moed en wijsheid om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. We hebben de kracht van ons bewustzijn om niveaus van samenwerking te bereiken die nodig zijn om onze individuele zelfzuchtige behoeften te overwinnen.

Natuurlijk zien we dat de krachten van de aarde reageren op ‘de fouten van de mensheid’ (broeikaseffect, milieu, enzovoort) maar we zijn ook in staat tot een positieve toekomst voor iedereen, mens en planeet. Tenslotte hebben we allemaal de kracht om onze gedachten naar een hoger niveau te brengen.

Terug naar de bedoeling of leven met een bedoeling

Mijn eerste e-book had de titel “Terug naar de bedoeling”, Geluk als nieuwe leefwijze. Mijn volgende boek heet “Leven met een bedoeling”. Het leven heeft namelijk een bedoeling. We zijn onderdeel van een creatieve, scheppende intelligentie en geen toevallig resultaat.

Als we op de rand van onze comfortzone durven te gaan staan, creëren we misschien wel andere ervaringen die verder reiken dan de grens van wie we denken te zijn en wat onze mogelijkheden zijn. De mensheid heeft zoveel mogelijkheden, een leven met bedoeling, we kunnen liefde en geluk in verschillende uitdrukkingsvormen ervaren. Empathie, compassie, wijsheid. We zijn gemaakt om ons te verbinden en we bezitten een ongekende kracht om ons vanuit een hoger bewustzijn de mensheid en de aarde te herstellen.

Toenemend bewijs suggereert dat geweld, oorlog en haat volkomen haaks staat op onze kracht om te verbinden.

Diep van binnen weten we hoe! Juist van binnenuit. Wat we zien is een samenleving waarin de waarde van de mensheid vervangen is door economische belangen en dit is weer het gevolg van wat er binnen in de mensheid leeft. En laat dit nu aan het afbrokkelen zijn. We zien wat we zelf doen. We nemen waar, we worden wakker. We leren op een nieuwe manier kijken naar de dingen die we doen, zeggen, voelen en ervaren. Ja, het is een verwarrende en chaotische tijd, bestaande structuren zoals onderwijs, gezondheidszorg, economie, milieu zijn niet langer houdbaar. We produceren ongelijkheden tussen mensen. Ja, we zitten aan het einde van dit tijdperk en gaan naar een nieuw tijdperk.

Zie jij nu dat je een keuze hebt? Dat we invloed hebben op de evolutie. Tenslotte schijnen we uit de grotten te komen en hebben we uiteindelijk een leven gecreëerd waarin we kunnen schrijven, praten, bezitten we technologie, wetenschap, democratie, onderwijs enzovoort……… dan kunnen we toch zeker wel een nieuwe evolutie inslaan waarin we werkelijk gelukkig kunnen leven.

Denk jij dat jij de kwaliteit van je leven bewust kunt beïnvloeden? Zo nee, welke overtuigen zijn jouw vertrekpunt? Zo ja, welke overtuigingen zijn jouw vertrekpunt?

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen