Break-in Training
Brochure

Page content

Emotie

Emotie

Emotie…..wat is dat nu eigenlijk? Dat is niet zo eenvoudig uit te leggen, hoe omschrijf je emoties in woorden? De meeste mensen denken bij het woord emotie aan liefde, verdriet, haat, plezier of angst. Deze sterke gevoelens die we gedurende ons leven voelen, zijn onze drijvende kracht in ons gedrag, positief dan wel negatief.

Emoties zijn energie in beweging en bestaan uit een breed spectrum van verschillende gevoelens. Het is een lichamelijke sensatie, meetbaar door bijvoorbeeld meer adrenalineafscheiding, verhoging van de hartslag of verhoging van neurotransmitters als Oxytocine. Emoties zijn in ieder geval voelbaar in ons lichaam en we kwalificeren ze als fijn of minder fijn. Ook kunnen we emoties meten via een leugendetector door veranderingen in de huidgeleiding waar te nemen.

Emoties vervullen verschillende doeleinden:

 • Somatisch/psychologisch: Reguleren van homeostatische processen;
 • Gedragsmatig/expressief: Het delen van interne toestanden en het selecteren van gedrag;
 • Cognitief/interpretatie: Besluitvormingsprocessen;
 • Experimenteel/subjectief: Onze relatie met de wereld.

Emoties gaan echter niet alleen met subjectieve gevoelens gepaard, maar gaan ook met lichamelijke reacties en bepaalde expressies in het gedrag en zijn belangrijk voor ons overlevingsmechanisme. Met andere woorden, emoties hebben een fysiologische activiteit, expressieve gedrag en een bewuste ervaring. Als we ons bijvoorbeeld euforisch voelen, gaat onze hartslag omhoog (fysiologische activiteit), we gaan lachen (expressief gedrag), en het effect is de bewuste ervaring van de euforie.

Emoties zijn bovendien de belangrijkste drijfveer voor ons gedrag en brengen mensen wel of niet in beweging.

Waar komen emoties vandaan?

Ons brein is bedraad om gevaar te signaleren en plezier en beloning te verlangen. Als we plezier ervaren komt dit doordat het brein chemische stoffen of chemische boodschappen vrijgeeft aan het lichaam zoals dopamine, serotonine, oxytosine en endorfine.

Als we gevaar detecteren, wordt er adrenaline en cortisol aangemaakt, wat ons lichaam voorbereid op vechten, vluchten of bevriezen. Emoties zijn belichaamd, we voelen dit dus in ons lichaam. We voelen dus eerst voordat we denken. Soms zijn de reacties van ons gevoel zo dominant, dat het ons gedrag gaat bepalen en we niet meer logisch nadenken. Onze emoties kapen ons brein. Veel van onze emotionele reacties gebeuren onbewust, maar ons bewust denkende brein kan dit sturen. Met bewust denken kunnen we dus onze emoties managen.

Er zijn veel hersengebieden betrokken bij het verwerken van emoties. De amygdala speelt hierin een grote rol, maar ook andere hersenstructuren zijn betrokken bij het verwerken van emoties.

Definitie van emotie

Eigenlijk bestaat er geen definitie van het begrip ‘emotie’, op de één of andere manier lukt het wetenschappers niet om tot één definitie te komen. Er zijn wetenschappers die aantonen dat een emotie het gevolg is van een gedachte die je denkt. Dus elke gedachte die je denkt, geeft een sensatie in je lichaam: de emotie.

Daniel Segal omschrijf een emotie alsvolgt: “Emotion is not just some “primitive” remnant of an earlier reptilian evolutionary past. Emotion directs the flow of activation (energy) and establishes the meaning of representations (information processing) for the individual. It is not a single, isolated group of processes; it has a direct impact on the entire mind.”

Nico Frijda, een onderzoeker naar emoties, typeert emoties als belangenbehartigers. Emoties ontstaan door specifieke gebeurtenissen die voor een persoon informatie verschaffen. Hij geeft aan dat emoties kunnen worden gedefinieerd als verandering in actiebereidheid als reactie op noodsituaties of interrupties.

Esther Hicks geeft aan dat emoties in direct contact staan met je bron/ziel. Als je emoties voelt die in één lijn staan met de bron, voel je harmonie in je lichaam. Als je emoties voelt die niet in één lijn staan met de bron voel je disharmonie. Op deze wijze kun je een emotie zien als een brandstof naar meer harmonie.

Emotions are states elicited by rewards and punishers (E.T. Rolls)

Emotions are involved in the conscious (or unconscious) evaluation of events (M.B. Arnolds)

Emotions are pre-programmed set of coordinated bodily reactions with adaptive values; affect is secondary (A. Damasio)

En zo zijn er wel honderden definities van emoties. Wel weten we dat we emoties ervaren als gevolg van prikkels vanuit onze omgeving. Op stimuli of prikkels vanuit de omgeving reageert het onderbewuste automatisch. Dit onbewuste proces wordt mede bepaald door ons overtuigingensysteem. Iedereen reageert dus weer op zijn of haar eigen unieke manier op omgevingsprikkels.

Emoties en relaties

Elke relatie of contact met onze medemens roept emoties op. Emoties kunnen verbindend werken of juist een relatie verzwakken. Er zijn twee typen van emoties. Sommige emoties als blijdschap, vreugde en compassie duiden we aan als positief in relaties. Andere emoties als boosheid, walging of jaloezie duiden we aan als negatief in relaties. Het gaat echter niet om ‘goed’ of ‘fout’, daarin zit een oordeel, een oordeel naar je eigen ‘zijn’ en de ander. Emoties spelen nu eenmaal een grote rol in een mensenleven en belangrijker is om te onderzoeken welke betekenis een emotie voor jou heeft. Elke emotie geeft dus informatie over jou: je overtuigingen, je wereldbeeld, je gedrag, je waarden enzovoort.

Hoe beter je je voelt, hoe meer je ook verbinding toelaat. Hoe slechter je je voelt, hoe minder je verbinding toelaat. Emoties kunnen je dus helpen bij het begrijpen van ervaringen.

Emoties vervlakken

Is het werkelijk zo dat mensen minder in staat hun emoties waar te nemen of ze te laten zien? Onderzoek naar emoties (Wetenschappers van de Universiteit van Bristol) tonen aan dat emoties steeds minder herkend worden. Doordat emoties minder herkend  worden zijn we ook minder goed in staat om emoties te reguleren en te beheersen. Het is onduidelijk wat de reden is. Angstbewustzijn is volgens dit onderzoek toegenomen. Het is dus belangrijk om aandacht te geven aan hoe jij je voelt, zodat je ook sturing kunt geven aan wat je voelt. Emoties kun je dus zien als een besturingssysteem.

Conclusie

Het blijft onduidelijk wat emoties precies zijn. Wat we wel kunnen doen is onze emoties gewaar worden en voelen. Minder fijn voelende emoties kunnen we leren accepteren als onderdeel van het leven. De minder fijn voelende emoties als angst, afgunst, jaloezie of boosheid zorgen voor een verkramping. Het remt de creativiteit en heeft invloed op het immuunsysteem. De fijn voelende emoties als liefde, dankbaarheid en vreugde hebben een gunstig invloed op je creativiteitsvermogen, de productiviteit en je fysieke en mentale gezondheid. Er zit dus een grote kracht in je goed voelen. Het zijn signalen die vertellen hoe het met je is.

We kunnen zelf invloed uitoefenen op hoe wij ons voelen. Een mooie manier is om positieve herinneringen in jezelf op te roepen, waardoor het gevoel ook direct aanwezig is. Ook heeft muziek effect op je stemming. Ook kun je de emotie die je in het hier-en-nu ervaart gaan voelen, er met je aandacht naar toe gaan. Je laat de emotie in je opkomen en kijk of je er contact mee kunt maken. Welke emotie dient zich aan? Met je bewuste geest, het denken, kun je de situatie gaan onderzoeken. Wat wil deze emotie mij vertellen? Je kunt een dialoog aangaan, ook met minder fijn voelende emoties. Je kunt andere gedachten denken zodat je je beter gaat voelen. Je kunt je losmaken van iets wat ongewenst voelt naar iets wat gewenst voelt.

Persoonlijke noot

We zijn emotionele wezens. Ik denk dat als we meer contact durven maken met onze emoties we ook een gelukkiger leven hebben. Als je in staat bent om al die emoties die jij in je lichaam voelt, met je bewuste geest gewaar te worden, bezit je een enorme kracht. Onderdrukken of negeren zorgt er niet voor dat minder fijn voelende emoties verdwijnen. Noem het toelaten. Want alleen jij weet wat je gevoelens zijn over jezelf.

Soms willen we heel graag iets, maar zorgen onze minder fijn voelende emoties ervoor dat we het niet bereiken. De negatieve emoties geven eigenlijk je weerstand aan tegen het ontvangen van wat je graag wilt. Emoties laten jou inzien of jij je wensen toelaat of niet. Wat een kracht!

En zo zijn er uiteraard veel meer mogelijkheden om sturing te geven aan emoties, mocht je hier meer in willen leren, kijk dan of de gelukscoach methode bij jou past of één van de andere bedrijfstrainingen.

  Comment Section

  0 reacties op “Emotie

  Plaats een reactie


  *