Break-in Training
Brochure

Page content

Wat is je mind?

Wat is je mind?

Begrippen als mind en brein worden vaak door elkaar gebruikt, sterker nog, er bestaat niet echt een definitie van wat de mind nu eigenlijk is. De menselijke mind lijkt vrijwel niet definieerbaar. De neurowetenschap ziet de mind als: ‘Een activiteit van het brein’.  Als een begrip veelvuldig gebruikt wordt, zullen we ook moeten weten wat het nu werkelijk betekent.

Wat is nu eigenlijk onze mind?

Daniel J. Siegel, M.D heeft de mind omschreven als volgt: “De mind of de geest is een proces dat de stroom van energie en informatie regelt”. Als we praten over de menselijke geest dan gebeurt het proces dat de stroom van energie en informatie regelt op verschillende manieren.

Ten eerste vindt deze stroom plaats via ons lichaam. De energie die we voelen is belichaamd. Ten tweede gebeurt het door middel van onze uitgebreide zenuwstelsel die door het hele lichaam is verspreid, wat we ons brein noemen en ten derde gaat het over informatie en energie uitwisselen tussen relaties.

Contact met anderen mensen

Als je met anderen mensen in verbinding bent, deel je dus een stroom van energie en informatie. Dus onze mind is niet alleen belichaamd het is ook een onderdeel van relaties. Dus de mind kun je nog krachtiger omschrijven als: ‘Een lichamelijke en relationeel proces dat de stroom van energie en gegevens regelt’.

Relaties zorgen ervoor dat in ons brein de synaptische verbindingen veranderen. De manier waarop we leren, groeien en ons ontwikkelen vormen de synaptische verbindingen in ons zenuwstelsel. Relaties vormen dus nieuwe synaptische verbindingen. Dus niet alleen genen bepalen hoe iemand zich ontwikkeld, maar ook de interpersoonlijke relaties. Als we ons gehoord en gewaardeerd voelen, heeft dat effect op de synaptische verbindingen in ons zenuwstelsel.

Wat valt er dan te reguleren?

Er is een verschil tussen mentale activiteit en de mind. Mentale activiteit zijn onze gedachten, emoties, overtuigingen, gedrag, acties enzovoort. Dit is niet onze mind maar een beschrijving van onze mentale activiteit. De meeste mensen zijn niet in staat om deze mentale activiteiten te observeren als een stroom van energie en informatie, ze identificeren zich er mee.

Je mind is het proces dat de stroom van energie en informatie regelt. Monitoring en modificeren zijn de twee belangrijkste componenten om te kunnen reguleren.

Zodra je in staat bent om deze mentale activiteit vanuit meer helderheid te zien en het te modificeren of wijzigen richting meer effectiviteit, dan noemen we dit: Mindsight. Het vermogen om daadwerkelijk je geest of mind te zien. Als je je mind werkelijk kunt observeren,  betekent dit ook dat je er invloed op uit kunt oefenen. Dat je kunt kiezen voor een meer gezonde mind. Invloed verkrijgen om je interne wereld te reguleren.

Een voorbeeld: Stel dat je boos bent en je hebt geen onderscheidingsvermogen of observatievermogen om je boosheid te kanaliseren of te monitoren. Deze mentale activiteit: de boosheid, zal niet zomaar weggaan. Het is daarom noodzakelijk om een definitie te maken van wat een gezonde mindset is en hoe je een gezonde mindset kunt bereiken.  Mentale gezondheid is gerelateerd aan de mate van en kwaliteit van verbindingen in het brein (Siegel, 2012a).

Via mentale training zoals bijvoorbeeld mind- en heartfulness, wat je kunt leren in de gelukscoach,  kun je leren om de energie en informatie processen gewaar te worden (je mind) en op een gezonde wijze te reguleren.

Kijk hieronder een video over je mind.

 

Comment Section

1 reactie op “Wat is je mind?


Door W.Petterson op 8 januari 2020

Wat zou het heerlijk zijn als deze info ook in het Nederlands zou zijn. Mijn Engels is te gering om dit te kunnen volgen. Maar ik blijf het interessant vinden in de zoektocht naar Mezelf.

Plaats een reactie


*