Break-in Training
Brochure

Page content

Overtuigingen

Overtuigingen

Overtuigingen zijn onderdeel van de menselijke programmering.We leiden ons leven op basis van wat we geloven. En wat we geloven, vormen onze overtuigingen. Vanaf de geboorte is de mens in staat om ongelooflijk veel informatie op te nemen die opgeslagen wordt in het onbewuste brein. In onze jonge jaren is het bewustzijn nog onvoldoende ontwikkeld waardoor informatie, ervaringen en uitspraken die een kind hoort, ziet, ruikt voelt of proeft onvoldoende bewust kan worden gefilterd. Naarmate we ouder worden, zijn we minder ontvankelijk voor programmering van buitenaf.

Wat zijn overtuigingen?

We creëren onze realiteit en ons leven met gedachten die we denken. De gedachten die we denken beïnvloeden onze beslissingen en onze beslissingen  bepalen wel of niet ons geluk. We hebben overtuigingen die aan de oppervlakte liggen als: “mannen zijn vluchters” of “vrouwen praten te veel”. Echter deze oppervlakkige overtuigingen zijn het product van een dieper liggende overtuiging. Deze dieper liggende overtuigingen, ook wel onze wortels, bepalen ons geluk of ons lijden. Een voorbeeld van een dieper liggende overtuiging kan zijn: “ik ben geen liefde waard”, of “ik ben niet goed genoeg”.  Deze kernovertuigingen kunnen positief of negatief zijn. De negatieve kernovertuigingen echter werken tegen ons geluksgevoel.

Ons brein verkeert tot ongeveer het zevende levensjaar in een hypnagogische staat, waardoor de mind alles in de omgeving absorbeert, zonder dat er een referentiekader of filter is. We downloaden in feite, zonder enige filtering overtuigingen van onze ouders, vooroordelen, voorkeuren, gedragspatronen, emoties enzovoort.

Wanneer je als jong kind regelmatig hoort dat je ‘dom bent’ of ‘lelijk’ of ‘te druk’ worden deze uitspraken opgeslagen in het onbewuste geheugen. Tegen de tijd dat je volwassen bent, zit het onbewuste boordevol informatie, uiteenlopend van mooie tot minder mooie informatie, dit zijn onze kern overtuigingen. Ze zijn dus diep geworteld in ons systeem. Het zijn gedachten die we herhalend denken totdat ze onbewust worden. Omdat we ze niet bewust zijn, vormen ze onze innerlijke schaduwzijde.

Overtuigingen zijn niets anders dan een een innerlijke presentatie die het gedrag regeert. Onbewuste overtuigingen bepalen het grootste deel van ons gedrag. Als overtuigingen ondersteunend zijn geeft dat een goed gevoel. Als overtuigingen niet ondersteunend zijn, geeft dat een minder prettig gevoel.

Ze bepalen je leven. Ze hebben effect op je immuunrespons, hormonen en je geluksgevoel. En we gaan er ook voor zorgen dat onze kernovertuigingen werkelijk worden.

Bruce Lipton en de biologie van de overtuiging

Dr. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteiten op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen.

Dr. Liptons uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als één van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven (boek Bruce Lipton).

Hieronder kun je een video bekijken over zijn visie.

Hoe ontdek je je overtuigingen?

Je kernovertuigingen bewust maken doe je door gewaar te worden welke dagelijkse dingen jou van streek maken. Zodra je merkt dat je van streek bent, zal je op zoek moeten gaan in je onbewuste geest, wat je nu werkelijk van streek maakt. Waarom ben ik nu werkelijk van streek?

Comment Section

0 reacties op “Overtuigingen

Plaats een reactie


*