Break-in Training
Brochure

Page content

Bewustzijn

Bewustzijn

Kan de wetenschap bewustzijn definiëren? En wat is het? Het is moeilijk te definiëren wat bewustzijn is en we staan er ook nauwelijks bij stil. Zonder bewustzijn zouden we geen kennis hebben over onze menselijkheid. We zouden geen pijn of vreugde kennen. Zonder bewustzijn hebben we geen toegang tot geluk. We weten niet hoe bewustzijn ontstaat in ons brein. Bijzonder toch, we weten het niet.

Er zijn verschillende theorieën over wat bewustzijn nu eigenlijk is. Wat we wel weten is dat er zonder bewustzijn geen ervaring is.

In alle tijden en culturen stelt men essentiële vragen als: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat betekent de dood voor mij? Gaat mijn leven na de dood nog door? Is er een biologische basis voor bewustzijn? Tot heden is er geen eenduidig antwoord op te geven.

Voor de wetenschap is niets zo moeilijk als een goede verklaring te geven van bewustzijn. De wetenschap ziet het bewustzijn als materie waaruit onze hersenen bestaan, maar er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat het bewustzijn non-lokaal is, dus eindeloos bewustzijn (kwantumfysica).

Het enige wat we werkelijk weten is: “we delen allemaal het vermogen van ‘bewustzijn’ en hoe hoger je bewustzijn, hoe meer geluk je in je leven ervaart”. Een laag bewustzijn is bijvoorbeeld angstbewustzijn en een hoog bewustzijn is bijvoorbeeld liefde.

Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel, cardioloog, publiceerde in het tijdschrift ‘The Lancet” zijn onderzoek over bijna-dood ervaringen. Hij deed de afgelopen twintig jaar onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. In zijn boek: eindeloos bewustzijn vertelt hij over zijn ervaringen met mensen die een bijna dood ervaring hebben meegemaakt. In zijn boek geeft hij aan dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen. Het kan namelijk ook los van ons lichaam ervaren worden.

Het bewustzijnsmechanisme ontdekt?

Albert Jarsin omschrijf in zijn boek: ‘Het bewustzijnsmechanisme ontdekt’,  zijn theorie, wat het mechanisme van menselijk bewustzijn is. Hij noemt zijn theorie het DIMAPEC-model, dat een afkorting is van Diversity in Memory Activity and PErceptive Counsciousness (Diversiteit in Geheugen Activiteit en Waarnemend Bewustzijn). Hij stelt dat mensen geen bewustzijn hebben, maar mechanismen die, in een bepaalde combinatie, bewustzijn kunnen veroorzaken. Ofwel mensen hebben geen bewustzijn, zij ondergaan bewustzijn.

Grenzeloos bewustzijn

Gregg Braden geeft aan dat de werkelijkheid die we ervaren een manifestatie is van ons bewustzijn, van innerlijke overtuigingen en geloof. Hij omschrijft in zijn boeken dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat het universum functioneert als een grenzeloos informatiesysteem, met bewustzijn als ‘taal’.

Een definitie van bewustzijn omschrijven is niet zo gemakkelijk omdat er verschillende theorieën zijn en we tot op de dag van vandaag bewustzijn nog niet kunnen verklaren. Het enige wat we wel weten is dat er zonder Bewustzijn geen waarneming of ervaring mogelijk is. Misschien is het wel het mysterie van het leven.

Antonio Damasio legt in onderstaande video zijn zoektocht naar bewustzijn uit.

Comment Section

6 reacties op “Bewustzijn


Door Alex op 8 oktober 2016

Er is wél een definitie: “Bewustzijn is corticale waarneming” van Albert Jarsin. In zijn boek wordt alles haarfijn wetenschappelijk uitgelegd.


Door Sheila Neijman op 20 december 2016

Dank je wel Alex, ik zal mij in zijn visie verdiepen en erbij plaatsen


Door Jan Veerman op 20 november 2016

Bewustzijn is het vermogen van een wezen een zeker deel van de beschikbare informatie over elementen, gebeurtenissen en processen die zich bevinden en afspelen in een zeker deel van de omgeving in zich op te nemen, waarbij deze verzamelde informatie met een zekere nauwkeurigheid tot een logisch geheel wordt geordend en zodanig wordt opgeslagen dat deze toegankelijk is en vergeleken kan worden met nieuwe opgenomen en logisch geordende informatie.
Hierbij kan worden aangetekend dat het wezen dat over dit vermogen beschikt zelf ook een onderdeel van de omgeving is, waarbij informatie over elementen, gebeurtenissen en processen van het wezen zelf deel kan gaan uitmaken van de opgenomen informatie. De verankering van dit deel van de informatie in het geheel van logisch geordende opgeslagen informatie kan leiden tot een duidelijk afgetekend beeld van het wezen zelf binnen zijn omgeving: de zelfervaring.
De essentiële verrijking als gevolg van dit vermogen is het op basis van ervaring kunnen creëren van fictieve beelden binnen de ruimte die de logica biedt. Het verwerkelijken van bepaalde op deze manier gecreëerde beelden kan als doel worden nagestreefd.
Het ontstaan van bewustzijn is een logisch gevolg van het principe “Survival of the Fittest”. Het hebben van bewustzijn en vervolgens het hebben van hoger ontwikkeld bewustzijn is een voordeel bij de strijd om het bestaan ten opzichte van minderbedeelde concurrenten. Met de komst van de moderne mens is het bewustzijn ontwaakt en is het zich bewust geworden van zichzelf. De collectieve verwerking van deze ontdekking is nu gaande.


Door Sheila Neijman op 20 december 2016

Dank Jan voor de toevoeging. Het blijft een bijzonder en magisch begrip.


Door Prem Doeven - psychosoof. op 24 februari 2020

Ja, Gregg Braden, het universum als grenzeloos informatiesysteem, met een interactieve innerlijkheid, het bewustzijn. Wij mensen maken deel uit van het universum, van dat bewustzijn, tevens onze potentiële innerlijkheid, het universele brein, losstaand van ons lijfelijke brein dat enkel de functie heeft met onze zintuigen ons dagelijkse ‘doen en laten’ te optimaliseren. Dus niet de beleving van de samenhang tussen mens, natuur en bestaan, dat vereist het kosmische bewustzijn, het hogere bewustzijn, een innerlijk gericht proces wat vraagt om het ‘verstillen’ van ons z.g. breinbewustzijn, onze mind, onze weergave van het verleden en de verwachtingen naar de toekomst. En dat vraagt tijd, is een nieuw perspectief van in het leven staan.


Door Guus van der Werf op 16 juli 2020

Het duurt niet lang en robots doen het werk en mensen worden eindeloos oud. En dan… Als een eeuwige pensionado verveeld staren naar massa vermaak met pilletjes en andere middelen? In uiterste wanhoop een hersen amputatie? Of wat electroden toevoegen?
Of heeft het universum een diepere zin? Gaat het bestaan ergens over?
Misschien een moment om het collectieve bewustzijn te vergroten. Wat bewustzijn ook moge zijn. Collectief. Want zelfs Steve Jobs kon op een eiland alleen onmogelijk de I-PAD verzinnen en zou voor eeuwig treurig niet verder komen dan het plukken van cocosnoten.

En dat liever niet doen met new age gezwam waar we niks kunnen controleren. Het is niet anders… Aan het werk.

Plaats een reactie


*