arrow_drop_up arrow_drop_down

De geluk op werk Piramide

Positieve gedragsondersteuning en een belonende cultuur is belangrijk in elk systeem.  Dit geldt voor een oudersysteem, een schoolsysteem en een werksysteem.

De geluk op werk Piramide is een model dat positieve gedragsmatige ondersteuning biedt en is ontwikkeld door Heart4Happiness. Het is een model voor gezonde en gelukkige organisaties met een Happy Vibe.

De Piramide vertegenwoordigt een aantal hiërarchische stappen. Dit betekent dat een onderliggend level geborgd moet zijn. De bedrijfsresultaten worden verhoogd na het doorlopen van de levels. Eerst werken aan een emotioneel veilig klimaat en de menselijke maat, dan volgen de resultaten. Dit geldt voor elk systeem. Het is namelijk aantoonbaar dat gedrag voor een groot deel wordt bepaald door de emoties die iemand ervaart. Een emotioneel onveilig klimaat is voor ons brein net zo onveilig als de confrontatie met een leeuw.

Hoe kun je goed functioneren in een emotioneel onveilig klimaat?

In een oudersysteem is een emotioneel veilig klimaat nodig om kinderen veilig te laten hechten om vervolgens gezonde relaties te kunnen opbouwen met ouders en vriendjes. Dan kan er gewerkt worden aan sociale en emotionele strategieën en mogelijk nog individuele interventies.

Voor een schoolsysteem en een werksysteem geldt exact hetzelfde. Binnen een school of op de werkplek is een emotioneel veilig klimaat noodzakelijk om je veilig te kunnen voelen en vertrouwen te borgen. Dit legt het fundament voor sociale en positieve relaties. Dan kan er gewerkt worden aan sociale en emotionele strategieën omdat het veilig is en het sociaal betrokkenheid systeem geactiveerd wordt. Soms is er extra ondersteuning nodig in de vorm van gedragsinterventies.

Het resultaat is minder pestgedrag, betere samenwerking, hogere (leer)prestaties, meer betrokkenheid, vertrouwen, trots en meer gelukkige medewerkers.

De geluk op werk Piramide

Door gebruik te maken van de geluk op werk piramide zijn organisaties beter in staat om resultaten te verbeteren, prestaties te verhogen, beter samen te werken, positieve relaties op te bouwen, problemen efficiënter op te lossen en meer sociale en emotionele gezondheid te creëren.

De geluk op werk Piramide

Uitleg geluk op werk piramide

Aan de onderkant van de Piramide is wat wij noemen een Emotioneel veilig klimaat. Oftewel het creëren van een ondersteunende en gezonde werkomgeving. Dit is het fundament van de geluk op werk piramide. We weten inmiddels dat invloeden vanuit de omgeving van essentieel belang zijn voor goed presterende medewerkers.

Het is algemeen bekend dat een emotioneel veilig klimaat een positief verband legt met betrokkenheid en resultaten.  Wanneer lichaam & geest emotionele veiligheid ervaren, wordt een bepaald neurologisch subsysteem geactiveerd: ‘Het sociale betrokkenheid systeem’ (Social Engagement System).

Dit systeem ondersteunt sociaal betrokken communicatie en vermindert de vecht- vluchtgedrag en stressrespons.  Het verhoogt de aanmaak van Oxytocine en Vasopressine. Deze hormonen hebben een bijzondere werking op ons brein en lichaam. Het geeft ontspanning en een geluksgevoel. Het verlaagt de bloeddruk en reduceert stress.

Het geeft vertrouwen, verbondenheid, meer empathie en moraliteit. Wordt de werkomgeving als onveilig ervaren, neemt het sociaal betrokken gedrag af en neemt vecht- vluchtgedrag toe. Is een klimaat langdurig onveilig zal het bevriesgedrag toenemen. Vechten/vluchten en bevriezen zijn verschillende defensiemechanismes zonder bewustzijn, het is geen bewuste beslissing. Ons zenuwstelsel scant voortdurend de omgeving op gevaar. Dit is geen cognitief proces.

Bouwen aan een emotioneel veilig klimaat zorgt dat mensen indirect beïnvloed worden door de cultuur. Zo creëert u als organisatie de optimale condities om te floreren.

Een emotioneel veilig klimaat is een omgeving die je kunt vertrouwen. Hoe ziet zo’n fysiek klimaat eruit? Een klimaat waarin je elkaar respecteert en vertrouwt? Je waarden leeft en er toe doet?

Eén van de mogelijkheden om een emotioneel veilig klimaat te bevorderen is om de spelende mens te activeren. Dit betekent in sociale interactie met elkaar. Als we de spelende mens activeren, leren we onze defensiemechanismen te reguleren. Spelen is eigenlijk een neurale oefening van het gebruik van het sociaal betrokkenheidssysteem waarmee we het vecht/vlucht en bevries gedrag kunnen reguleren.

Positieve relaties

Het volgende level van de piramide is positieve relaties. Positieve relaties volgt op een emotioneel veilig klimaat. Goede relaties zijn de sleutel tot effectieve organisaties met een Happy Vibe. De basis voor sociale, emotionele en gedragsmatige ontwikkeling.

Er zijn goede redenen voor het opbouwen van positieve relaties. Ten eerste als managers een goede relatie opbouwen met hun team, groeit de invloed op het team aanzienlijk. Bovendien is een team meer bereidwillig om positieve aandacht te ontwikkelen en te delen. Mensen leren sneller nieuwe vaardigheden van mensen met wie ze een positieve relatie hebben. Positieve relaties zijn dus groeibevorderend.

Daarnaast zullen ondersteunende en positieve relaties bijdragen aan het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en een gevoel van veiligheid vertrouwen en trots.

Positieve relaties betekent dat de manager zijn mensen kent, de belangen, behoeften en sterke punten. Het bewustzijn wat mensen nodig hebben op het gebied van werkondersteuning. Het onderling betrokken zijn bij positieve interacties. Onderlinge enthousiasme en  betrokken in het opbouwen van gezond relatiegedrag.

Bovendien als het klimaat veilig is en we voelen ons goed, zijn we meer bewust van elkaar. We richten ons sneller op de behoeften van de ander en vergroten ons empatisch vermogen. We bekommeren ons om anderen vanuit oprechte belangstelling. Er ontstaat een positiviteitsresonantie op de werkvloer met meer vertrouwen en trots.

Sociale en emotionele vaardigheden

Het volgende deel gaat over het trainen van sociale en emotionele vaardigheden. Als er een emotioneel veilig klimaat is en er zijn positieve relaties ontwikkeld, kan een organisatie zich richten op het trainen van sociale en emotionele tools.

Denk hierbij aan het herkennen van gevoelens in zichzelf en anderen oftewel emotionele intelligentie vaardigheden. Conflicten kunnen beheersen, emoties goed kunnen reguleren en op gepaste wijze kunnen uiten. Zie hiervoor ook het PIML model.

Emotionele intelligentie vaardigheden zorgen ervoor dat de medewerkers zich persoonlijk ontwikkelen. Leading yourself, Leading others, mastering social awareness en leading change.

Emotionele intelligentie en sociale vaardigheden zorgen ervoor dat we het beste uit onszelf en uit anderen naar boven halen. Het is een cruciaal onderdeel van een leider. Emotionele intelligentie kan het verschil maken tussen zeer effectieve en gemiddelde professionals. Emotionele vaardigheden is een skill dat je kunt leren.

Individuele interventies

De laatste trede gaat over individuele interventies. Binnen een organisatie is er soms extra individuele aandacht nodig bij een selecte groep medewerkers of managers om tot gedragsverandering te komen. Voor deze mensen is het belangrijk om geïndividualiseerde intensieve interventies te ontwikkelen. Leren op een andere manier aan de behoeften te voldoen en het gepaste gedrag te versterken.

De focus van individuele interventies is om te helpen de medewerker  sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden te leren, het verbeteren van de relaties met het team en manager en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit kan gaan over coaching on the job, individuele coaching en gesprekken. 

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Hilbrand

Door

Hilbrand

op 27 April 2017

Herkenbaar... Meermalen ervaren dat organisaties veranderingen willen doorvoeren in een emotioneel onveilig werkklimaat.

Sheila Neijman

Door

Sheila Neijman

op 28 April 2017

Dank voor je bericht Hilbrand. Ik ben erg benieuwd naar je ervaring mbt een emotioneel onveilig klimaat. Hoe uitte zich dat in jouw organisatie? Is dit zichtbaar voor jou?

Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies