Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap 2.0

Break-In programma

Een waardevol Employee Experience programma

Bekijk de training

 • Het Break-in programma volgt de lijn van het P.I.M.L-Model

  Persoonlijk

  Leading Yourself

  Interpersoonlijk

  Leading Relations

  Management

  Mastering Social Awareness

  Leiderschap

  Leading Change

  Persoonlijk leiderschap, onderdeel van de bedrijfsstrategie

  In de tijd van hoge werkdruk en veranderingen krijgt elke organisatie te maken met de transitie naar een nieuwe organisatie. Veranderen leidt ertoe dat uw organisatie doorlopend in staat is zich te blijven ontwikkelen. Noodzakelijk bij elke verander- of transitieproces is betrokkenheid, vertrouwen en een emotioneel veilig klimaat. Een verandering of transitieproces pakken wij integraal maar vooral mensgericht aan. Dit is waar wij verstand van hebben.


  Persoonlijk leiderschap 2020 is een veranderprogramma dat samen met u wordt aangepast aan de organisatiebehoeften. Vanuit onze ervaring weten wij wat werkt, hoe het werkt en waarom het werkt. Dit noemen wij de beste Employee Experience wat leidt tot beste Customer Experience. Beiden tezamen maken uw bedrijf tot een Happy Workplace met een Happy Vibe.


  Met elkaar bouw je aan een duurzame en gelukkige werkplek. Wij zorgen voor toepassing van de belangrijkste elementen uit de wetenschap en het optimaliseren van de prestaties. Hierbij gebruiken we de richtlijnen voor Best Practice.

  Persoonlijk leiderschap 2.0

  Employee Experience gaat over de diepere gevoelens van mensen. Het gaat over vertrouwen, trots en geluk

  Door mensen te leren in hun persoonlijk leiderschap te stappen leidt ons veranderprogramma tot meer tevreden medewerkers en klanten

  What we achieve inwardly will change outer reality

  Een emotioneel veilig klimaat legt een positief verband met betrokkenheid & bedrijfsresultaten.

  Geïntegreerde aanpak is de sleutel tot succes

  PIML model

  Het Break-in programma

  Het Break-in programma persoonlijk leiderschap 2.0  is modulair opgebouwd en bestaat uit vier curricula (PIML). Elk curriculum bestaat uit verschillende modules die ook modulair of los te volgen zijn. De looptijd alsmede de volledige inhoud van de training bepalen we in gezamenlijk overleg.   

  Hoe werkt het Break-in programma?

  Organisatiebehoeften

  De organisatiebehoeften

  De organisatiebehoeften, de teambehoeften, de huidige organisatiecultuur en de gewenste organisatiecultuur worden in kaart gebracht. Aan de hand van dit model en de verbeterpunten, wordt de training op maat gemaakt.
  Kick-off meeting

  Kick-off meeting

  Een eerste bijeenkomst met de groep waarin het programma overzicht wordt gepresenteerd. Het is fun, inspirerend en anders. Het zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant opstaan.

  Meten is weten

  Intake & Out-take

  Meten is weten. Een persoonlijke bewustzijnsscan om te ontdekken waar je sterkten,  tegenkrachten en ontwikkelpunten liggen. Het zorgt voor een ijkpunt en een startpunt.

  De training persoonlijk leiderschap

  Het veranderprogramma

  De training wordt op maat gemaakt, is interactief en bestaat uit verschillende curricula en modules. De modules volgen de lijn van het PIML-model (Persoonlijk, Interpersoonlijk, Management, Leiderschap).

  Het support programma

  Het support programma

  De training heeft een support programma. Het support programma geeft je de mogelijkheid om samen te werken met een buddy en extra coaching te ontvangen om je doelen te bereiken.

  Coaching on the Job

  De transfer van de training naar de dagelijkse werkplek  ‘coaching on the job’ is een mogelijke optie om het effect van de training te optimaliseren.

  Download de brochure

  Persoonlijk leiderschap 2.0

  Soft skills geven harde resultaten

  Eigenaarschap

  Eigenaarschap over gedrag en resultaat

  EI besluiten nemen

  Emotionele intelligente besluiten

  Happy Vibe

  Positieve

  gevoelens &

  Happy Vibe

  Effectieve prestaties

  Goed presterende medewerkers

  Medewerkers tevredenheid

  Hoge mede-

  werkers

  tevredenheid

  Voor wie

  Het Break-in programma persoonlijk leiderschap 2.0 is ontwikkeld voor professionals, teams, managers en bestuurders die zich willen bekwamen in persoonlijk leiderschap 2020 en een Happy Workplace willen vormgeven.

  Advies

  Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op. In een gratis adviesgesprek onderzoeken we de eerste stappen en mogelijkheden binnen uw organisatie.

  Onze andere trainingen

  Bewust leiderschap

  Een drie-daagse bewust leiderschapstraining voor professionals.

  Modulaire trainingen

  Losse high impact modules die afzonderlijk te volgen zijn.

  Trainingsoverzicht

  Een overzicht van al onze ontwikkel- programma's.