Bewustzijn assessment
Wij gebruiken cookies

Wij meten het bewustzijnsniveau

Informatie wat veelal onder de oppervlakte ligt maar wel het gedrag stuurt

Verschillende metingen

We maken gebruik van verschillende meetinstrumenten voor groei en ontwikkeling

Interventie

Aan de hand van de uitkomst kunnen we maatwerk toepassen

Zelfs als alle condities op het werk goed zijn, gaat de zoektocht naar geluk nog steeds door. Daarom werken wij aan het verhogen van bewustzijn. 

Verschillende metingen

Persoonlijk assessment

Persoonlijk assessment®

Om jezelf te kunnen managen is het belangrijk om je ijkpunt via het persoonlijk bewustzijnsschaal assessment® in kaart te brengen. Waar liggen je groeipunten en tegenkrachten? Wanneer je groeit in bewustzijn zal de manier waarop je met problemen en uitdagingen omgaat, positief veranderen.

Gelukkige organisatie

Leiderschap assessment®

Het goed kunnen managen van een team naar een gemeenschappelijk doel is anders dan jezelf managen. Door het in kaart brengen van je leiderschapsbewustzijnsniveau via het leiderschap bewustzijnsschaal assessment® kun je je leiderschapsbewustzijn en leiderschapsstijl leren vergroten. 
Cultuur en werkgeluk

Cultuur assessment®

De organisatiecultuur weerspiegelt de mensen die er werken in combinatie met het bewustzijnsniveau van de leiders en managers. Naarmate managers en leiders groeien in leiderschapsbewustzijn, verandert de cultuur in een belonende cultuur. De cultuur meten we via de cultuur assessment®  

Het belang van een gelukkige organisatiecultuur

Elke organisatie heeft een cultuur 

Een cultuur kan een team naar werkgeluk en succes bewegen of juist naar lagere prestaties en overlevingsgedrag. Een cultuur is wat een team in staat stelt om als team te functioneren. Een team is namelijk niets anders dan een groep mensen die samenwerken om een collectieve taak of gezamenlijk doel uit te voeren. Mensen worden gevormd door de cultuur, en de cultuur vormt de mensen. 


Elke cultuur weerspiegelt het bewustzijnsniveau, de overtuigingen, waarden, de leiderschapsstijl, gedragingen, gevoelens, wie je mensen zijn en waar ze voor staan. Normaliter zijn we ons niet bewust van onze cultuur. We weten inmiddels dat een emotioneel, sociaal en fysiek veilige cultuur, waar waarden 'geleefd' worden in een belonende, empathische omgeving goed zijn voor het bedrijfsleven en de mensen die er werken.  Een cultuur transformeert niet uit zichzelf, maar door de mens.

De bewustzijnsscan is een krachtig hulpmiddel wat een gevalideerd inzicht geeft, een ijkpunt, om vervolgens vanuit sterkten te groeien naar een beter (werk)leven voor de mens en toekomstige generaties. Wij geloven erin door te werken aan het verhogen van bewustzijn, de menselijke samenleving groeit en evolueert waardoor vertrouwen, liefde en werkgeluk wordt verhoogd

(Her)ken jij de cultuur en je persoonlijk bewustzijn binnen je organisatie?

  • Welke patronen zie je in je team? 
  • Welke rol speel je zelf bij conflicten binnen je team?
  • Hoe gaat je team om bij conflicten?
  • Hoe gaat je organistatie om bij conflicten?
  • Hoe ga je om met de sterkten van jezelf en je team?
  • Wat als je geweldige mensen hebt, maar ze niet goed kunnen samenwerken?
  • Wat werkt wel binnen je team of organisatie en wat niet?
  • Hoe haal je het beste uit je medewerkers?
  • Hoe creëer je een teamcultuur van continu leren en groeien?

Door het persoonlijk bewustzijnsniveau in kaart te brengen en/of het leiderschapsbewustzijn via de bewustzijnsschaal assessment®, verkrijg je informatie over de cultuur, leiderschap en de mensen binnen je organisatie. Dit is een belangrijk sturingsmechanisme.