Wij meten het bewustzijnsniveau

Verschillende metingen

We maken gebruik van verschillende meetinstrumenten via Soffos onderzoeksbureau of via toegepaste kinesiologie / Psych-K

Interventie

Aan de hand van de uitkomst kunnen we maatwerk toepassen voor jou, je team of organisatie om vervolgens in dialoog te gaan met de uitkomst. 

Persoonlijk assessment

Persoonlijk assessment®

Leading yourself

Gelukkige organisatie

Leiderschap assessment®

Leading Relations
Cultuur en werkgeluk

Cultuur assessment®

Leading Change  

Metingen zijn niet zaligmakend, uiteindelijk gaat het over de dialoog wat je voert naar aanleiding van de meting