Cultuur assessment
Geluk op werk

Cultuur bewustzijn assessment

Omdat een gezonde cultuur er nu eenmaal toe doet...

Wij meten wat belangrijk is

Resultaten zijn tastbaar en relatief gemakkelijk te meten. Wij meten het bewustzijn, informatie wat in organisaties veelal niet beschikbaar is. Door het bewustzijn in kaart te brengen met het bewustzijnsschaal assessment®, verkrijg je inzicht over de culturele diagnostiek en het menselijk- en leiderschapsbewustzijn. Dit biedt een manier om aan de 'culturele bewuste evolutie' te werken.

Cultuur en werkgeluk

Cultuur <level 200

Het niveau van overlevingscultuur, resultaatgerichte cultuur en competitieve cultuur.  De niveau's hangen samen met de persoonlijke bewustzijnsscan en de leiderschapsscan. Cultuur onder 200 is meer een onbewuste cultuur waarbij de focus ligt op prestatie, competitie of overleven. Dit kan werken bij gemotiveerde mensen die weinig sturing nodig hebben en weten wat ze moeten doen. Is dit niet het geval voelen de medewerkers zich eerder opgejaagd, neemt het vertrouwen af en krijgen mensen het gevoel dat ze niet gewaardeerd worden of er niet toe doen.  De organisatie is gericht op cijfers en minder op de menselijke maat.  Uiteindelijk wordt het een cultuur van overleven met negatieve bijwerkingen. 
Cultuur en werkgeluk

Cultuur >level 200

Het niveau van mensgerichte cultuur, groei cultuur en bewuste cultuur. De niveau's hangen samen met de persoonlijke bewustzijnsscan en de leiderschapsscan. Hoe bewuster de cultuur, hoe meer mensen voor elkaar zorgen, er heerst vertrouwen, eigenaarschap, nieuwsgierigheid en een soort van moeiteloosheid tussen de teamleden en anderen belanghebbenden. Waarden worden geleefd. Een bewuste cultuur is doordrenkt met bewustzijn, een levende en 'wakkere' organisatie. Het is een cultuur van duurzame groei. Mensen besluiten bewust een nieuwe cultuur te willen ontwikkelen dat ruimte biedt aan werkgeluk, samenwerken, hoofd-hart verbinding, wij-gevoel, hoge prestaties, emotioneel bewustzijn en men streeft een hoger doel na. 

Een bewuste cultuur creëren, waarin mensen kunnen floreren. Tenslotte bouw je altijd aan een cultuur, bewust dan wel onbewust. Elke cultuur heeft een gezonde dialoog nodig, dus werk aan je cultuur. 

Hier wil ik graag meer van weten

Wij gebruiken cookies