Leiderschap bewustzijn assessment

Bouw aan een gelukkig, veilig werkklimaat en succes volgt 

De leiderschap bewustzijnsschaal geeft inzicht in je leiderschapsvaardigheden en hoe je de beste condities kunt creëren binnen je organisatie

Het ontwikkelen van een nieuw leiderschapsparadigma omvat het algeheel welzijn in plaats van persoonlijk eigenbelang. De manier om de huidige problemen en uitdagingen op te lossen is door te groeien in bewustzijn waardoor een verschuiving optreedt van 'what's in it for me' naar 'what's best for everyone'. 

Leiderschapsvaardigheden <200

Het niveau van een crisismanager, prestatiemanager of relatiemanager. De niveau's hangen samen met de bewustzijnsniveau's van de persoonlijk bewustzijnsschaal en cultuurbewustzijn. De niveau's onder level 200 bezitten zowel gezonde als ongezonde vaardigheden die voornamelijk zichtbaar worden als de manager onder druk staat. Men is dan eerder geneigd te beheersen en te controleren in plaats van te beïnvloeden. Door te werken aan je persoonlijk bewustzijn en je leiderschapsvaardigheden groei je in je leiderschapsbewustzijn.   

Leiderschapsvaardigheden >200

Het niveau van een inspirerend leider, transformatie leider en bewust leider. De niveau's hangen samen met het bewustzijnsniveau's van de persoonlijke bewustzijnsschaal, en cultuurbewustzijn. Op deze niveaus is minder behoefte aan beheersen en controleren. Je geeft je team meer eigenaarschap, meer oog voor het algemeen belang, wijsheid en visie. Je bent waardengericht en je ziet de organisatie meer vanuit een groter maatschappelijk perspectief. Je schept vertrouwen, een klimaat waarin mensen kunnen floreren. 

 Het beheersen van leiderschapsvaardigheden draagt bij om een cultuur van vertrouwen en geluk te ontwikkelen

Hier wil ik graag meer van weten