Geluk op werk volgens de nieuwste gegevens

De meeste mensen spenderen een groot gedeelte van hun tijd op het werk. Het is daarom onvermijdelijk om de relatie tussen werk en geluk nader te bekijken.In het World Happiness Report 2017, jaarlijks gepubliceerd in het kader van de Internationale dag van het Geluk (Verenigde Naties) is een apart hoofdstuk gewijd aan de relatie tussen werk en geluk.

Subjectief Welzijn

Subjectief welzijn, in termen van geluk en tevredenheid, is gerelateerd aan verschillende factoren die betrekking hebben op de kwaliteit van het leven. Er is onderzocht hoe mensen de kwaliteit van hun leven in het algemeen evalueren. Hiervoor is gebruik gemaakt van Gallup en Cantril ladder.

De bovenste trede van de ladder is het best mogelijke leven en de onderste trede het slechts mogelijke leven. De mate waarin mensen positieve dan wel negatieve affectieve staten als plezier, stress en zorgen in hun dagelijks leven ervaren. Evenals het analyseren van reacties op werkplek specifieke indicatoren als werktevredenheid en betrokkenheid van medewerkers is onderzocht.

Welke groepen werknemers zijn over het algemeen gelukkiger?

De ‘Blue collar werknemers’, oftewel personen die handenarbeid verrichten, melden overal ter wereld een laag niveau van geluk. Dit is het geval in een verscheidenheid van arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw, mijnbouw, industrie, transport, landbouw, visserij en bosbouw.

Mensen die zich categoriseren als manager, leidinggevende, ambtenaar of professionele werknemer evalueren de kwaliteit van hun leven op iets meer dan 6 op 10, terwijl mensen die werken in de landbouw, visserij of bosbouw de kwaliteit van hun leven evalueren rond 4.5 op 10.

Dit beeld geldt voor de dagelijkse emotionele ervaringen van werknemers.

De mensen die meer hoofdwerk verrichten (White collar werkers) melden in het algemeen meer positieve emotionele toestanden als glimlachen, lachen, plezier en minder negatieve aspecten als gevoelens van zorg, stress, verdriet en woede.

Natuurlijk zijn er meer aspecten die meespelen en de verschillen tussen mensen verklaren in deze velden. Toch verrassend blijkt een groot deel van het beeld vergelijkbaar en wordt rekening gehouden met de verschillen in inkomen en opleiding. Evenals een aantal andere demografische variabelen zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.

World Happiness Report

Hoe zit het met zelfstandigen?

De zelfstandige heeft een veelzijdige relatie met welzijn. Wanneer we kijken naar de wereldwijde gemiddelden, zien we dat zelfstandig ondernemerschap in het algemeen geassocieerd wordt met een lager niveau van geluk in vergelijking met een fulltime werknemer.

Follow-up analyses geven aan dat dit sterk afhankelijk is van de regio in de wereld. In de meeste ontwikkelde landen, vinden we dat  zelfstandig ondernemerschap in verband wordt gebracht met aan de ene kan een hoger niveau van  kwaliteit van het leven.  Aan de andere kant zien we meer negatieve dagelijkse emoties als stress en zorgen. Het zal zeer waarschijnlijk voor elke ondernemer niet een verrassing zijn dat ondernemerschap zowel belonend kan zijn als stressvol.’

Werkloos zijn?

Uit het onderzoek blijkt dat werkloos zijn destructief is voor het welzijn van de mens, wereldwijd. Elke werknemer evalueert de kwaliteit van zijn leven hoger dan iemand die werkloos is.

Bovendien rapporteren personen die werkloos zijn rond de 30% meer negatieve emotionele ervaringen in hun dagelijks leven.

Het belang van het hebben van een baan gaat verder dan het salaris dat eraan verbonden is. Onderzoek heeft aangetoond dat de niet-monetaire aspecten van de werkgelegenheid belangrijke aanjagers zijn van het welzijn van mensen. Sociale status, sociale relaties, dagelijkse structuur en doelen oefenen allemaal een sterke invloed uit op het geluk van mensen.

Niet alleen zijn de werklozen in het algemeen ongelukkiger dan de werknemers, uit de analyses blijkt dat mensen na verloop van tijd zich ook niet kunnen aanpassen aan het werkloos zijn. Het heeft een  ‘litteken effect’ op het welzijn van mensen.  Zelfs al vinden ze uiteindelijk een baan.

De ervaring van werkloosheid is vernietigend voor de persoon in kwestie en heeft invloed op de omgeving. Familie en vrienden van de werklozen worden aangetast en het gevoel van baanonzekerheid heeft een negatieve invloed op het geluk en emotioneel welbevinden.

Heftige bevindingen

Dit zijn natuurlijk heftige bevindingen. Van dichtbij heb ik bij vrienden meegemaakt die door een reorganisatie werkloos zijn geworden. Zij solliciteerden zich een slag in de rondte, maar de ene sollicitatie brief na de ander werd afgewezen.  Sommige volgden nog een sollicitatiecursus of bedachten een creatieve manier van solliciteren. Niet iedereen lukte het om een nieuwe baan te vinden. Afwijzing na afwijzing.

De meeste vrienden variëren tussen de 45 en 64 jaar. Na enige tijd valt men in de bijstand. Ik heb schokkende ervaringen meegemaakt van vrienden die altijd keihard gewerkt hadden, geen werk meer konden vinden en vervolgens in de bijstand terecht kwamen. Geen auto meer, geen geld meer om leuke dingen te kunnen doen en de overlevingsmodus is volop geactiveerd. Met daarbij alle regels die opgelegd worden vanuit de bijstand en de ‘in de nek hijgende gemeenten’ kunnen mensen echt ziek maken of het levensgeluk ontnemen.

Tevredenheid op werk in de wereld

Hoe zit het met meer specifieke tevredenheid op het werk? Het percentage van respondenten die tevreden zijn op het werk in tegenstelling tot ontevreden zijn hoger in landen als Noord- en Zuid-Amerika, Europe en Australië en Nieuw-Zeeland. In het bijzonder, Oostenrijk neemt de eerste plaats met 95% van de respondenten die rapporteerden tevreden te zijn met hun baan. Oostenrijk wordt op de voet gevolgd door IJsland en Noorwegen.

Om erachter te komen waarom sommige samenlevingen grotere tevredenheid met het werk hebben dan anderen, is er gebruik gemaakt van de European Social Survey. Hieruit concludeert men dat mensen in goed betaalde banen gelukkiger en meer tevreden zijn met hun leven en hun werk.

Hierbij komt de Work/life balans naar voren als de sterkste voorspeller van het geluk van mensen. Andere factoren zijn ‘job variatie’ en de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren alsmede een bepaalde mate van autonomie van de werknemer.

Bovendien, werkzekerheid en sociaal kapitaal zijn ook positief gecorreleerd aan geluk, terwijl banen die risico’s voor de gezondheid en veiligheid opleveren, in het algemeen geassocieerd worden met een lager niveau van welzijn.

Een hoge mate van tevredenheid kan een laag niveau van betrokkenheid verbergen

Gallup Wereld Poll vraagt zich af of mensen zich “actively engaged,” “not engaged,” or “actively disengaged” voelen in hun baan. In tegenstalling tot een relatieve hoge werktevredenheid, schetsen deze gegevens een somberder beeld. Het aantal mensen dat actief betrokken is, is minder dan 20%, hiervan is ongeveer 10% in West-Europa en nog minder in Oost-Azië.

World Happiness Report

Het verschil tussen de globale resultaten tussen werktevredenheid en betrokkenheid van medewerkers kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de meetinstrumenten. Maar het heeft ook te maken met het feit dat beide concepten verschillende aspecten meten van geluk op het werk.

Werktevredenheid kan wellicht worden teruggebracht tot het gevoel van tevreden zijn met je werk, maar de notie van actieve betrokkenheid van medewerkers vereist individuen om positief in beslag genomen te worden door het werk en zich volledig in te zetten voor het bevorderen van de belangen van de organisatie.

Verhoogde betrokkenheid van medewerkers vormt alsnog een hindernis. Hoewel het onderzoek gericht is om de rol van werk en werkgelegenheid in het vormgeven van geluk van mensen, is het wel zo dat de relatie tussen geluk en werkgelegenheid een complex en dynamisch interactief veld is die in beide richtingen loopt.

Werk en werkgelegenheid zijn niet alleen de bestuurders van het geluk van mensen, maar geluk op zichzelf kan helpen om de arbeidsmarkt resultaten, arbeidsproductiviteit en zelfs prestaties vorm te geven. Gelukkig op werk is niet alleen een persoonlijke zaak, maar ook een economische.

Bron, klik hier.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen