World Happiness Report 2018

Het World Happiness Report is een historisch overzicht van geluk. Het World Happiness Report 2018 rangschikt 156 landen op basis van hun geluksniveaus, en 117 landen door het geluk van hun immigranten.

De belangrijkste focus van het rapport van dit jaar, 2018, ligt, naast de gebruikelijke rangschikking van de niveaus en veranderingen in geluk over de hele wereld, op migratie binnen en tussen landen.

De algemene ranglijst van landengeluk is gebaseerd op de gepoolde resultaten van Gallup World Poll enquêtes van 2015-2017 en toont zowel verandering als stabiliteit. Er is een nieuw land met een toppositie, Finland, maar de top tien posities worden gehouden door dezelfde landen als in de afgelopen twee jaar, hoewel met enkele wisselingen van plaatsen. Vier verschillende landen hebben de toppositie ingenomen in de vier meest recente rapporten: Denemarken, Zwitserland, Noorwegen en nu Finland.

Net als vorig jaar, staat Nederland op de 6e plaats, de Scandinavische landen zijn ‘overall’ het meest gelukkigst waarbij Finland op de 1e plaats staat. De Finnen zijn zo gelukkig door de  aanwezigheid van natuur, kinderopvang, goede scholen en gratis gezondheidszorg (en misschien omdat iedereen er een sauna heeft, maar dat stond niet in het rapport). De arbeidsparticipatie van vrouwen is in Finland relatief hoog vergeleken met veel andere lid-staten van de EU. Finland kent een leerplicht van negen jaar, geldt voor kinderen van zeven tot zestien jaar. Dit komt ongeveer overeen met het gemiddelde in de EU, maar Nederland kent met dertien jaar de langste leerplicht (2 jaar kwalificatieplicht). De belangrijkste bouwstenen voor een gelukkige samenleving zijn democratie, gelijkheid, goed onderwijs en hoogwaardige kinderopvang, en zorgen voor elkaar”, zei de Finse ambassadeur Päivi Luostarinen’. Finland plaatste het goed in alle indicatoren, inkomen, sociale steun, gezonde levensverwachting, vrijheid, vertrouwen en vrijgevigheid en migratiebeleid. Maar ook op persoonlijke vrijheid, vertrouwen, zowel in andere mensen als in het systeem en sociale zekerheid.

World Happiness Report 2018, Nederland

Parameters

Alle Gelukkige landen in de top hebben de neiging hoge waarden te hebben voor alle zes van de belangrijkste variabelen waarvan is vastgesteld dat ze, volgens dit rapport,  het welzijn ondersteunen:

 1. inkomen,
 2. gezonde levensverwachting,
 3. sociale steun,
 4. vrijheid,
 5. vertrouwen
 6. vrijgevigheid.

De analyse van geluksveranderingen toont Togo als de grootste aanwinst, en stijgt 17 plaatsen in het algemene klassement ten opzichte van de laatste plaats die het nog maar net in de rangschikking van 2015 had. De grootste verliezer is Venezuela, een daling van 2,2 punten op de schaal van 0 tot 10.

Als dit de parameters zijn voor het meten van geluk is het niet onlogisch dat enkele Afrikaanse landen laag scoren op geluk in de zin van inkomen, gezonde levensverwachting, vrijheid, vertrouwen.

Migrantie

De Verenigde Naties wegen voor het eerst ook het geluksgevoel van migranten mee in het World Happiness Report. In toenemende mate, met globalisering, zijn de mensen in de wereld in beweging; en de meeste hiervan, de migranten zoeken een gelukkiger leven. Maar bereiken zij dat ook? Dat is de centrale kwestie die wordt overwogen in dit 2018 World Happiness Report. Migranten zijn niet de enige mensen die getroffen worden door hun beslissing om te verhuizen. Twee andere belangrijke groepen mensen worden getroffen door migratie:

 1. de achtergeblevenen in het gebied van herkomst,
 2. degenen die al in het gebied van bestemming wonen.

Een team van onderzoekers van de Erasmus Universiteit en Gallup pakt deze vragen aan in het World Happiness Report 2018, met behulp van Gallup World Poll-gegevens uit interviews met 36.000 eerste generatie migranten uit meer dan 150 landen en gebieden. De onderzoekers ontdekten dat het antwoord op de eerste vraag – of migranten geluk ervaren door naar een ander land te verhuizen – zeer ruim ja is.

Op basis van hun kijk op hun leven zijn de ongeveer 250 miljoen internationale migranten over de hele wereld gemiddeld 9% gelukkiger geworden na hun migratie. Migranten die zijn verhuisd van Afrika bezuiden de Sahara naar West-Europa hebben de grootste winst behaald – 29%.

Maar ze vinden ook dat het antwoord voor sommige migranten niet klopt. Zo ervaren migranten die West-Europese landen verlaten om in Centraal- of Oost-Europa te wonen, over het algemeen geen beter leven na hun migratie. En degenen die verhuizen tussen de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zien ook meestal geen geluksvoordeel.
Deze bevindingen suggereren dat migratie vooral geluk brengt voor migranten die verhuizen naar meer ontwikkelde landen dan degenen die ze verlaten. Uit de gegevens blijkt echter ook dat er migratiestromen zijn tussen gelijkaardige ontwikkelde landen waar migranten baat hebben bij migratie.

Het rapport vond een bijna volledige convergentie tussen het geluk van het gastland en het geluk van de migranten. Dat betekent dat mensen die van ongelukkiger landen naar gelukkiger landen verhuizen, een opwaartse verschuiving in hun welzijn zien.

Wat Finland volgens het rapport uitzonderlijk maakt is dat het zowel nummer één is in termen van zelfgerapporteerde tevredenheid over het leven over de hele linie, maar ook nummer 1 voor geluk van migranten.

Een van de interessantere bevindingen is dat bijna alle gelukswinst voor migranten binnen de eerste vijf jaar na hun verhuizing ligt. Het geluk van internationale migranten verbetert over het algemeen niet verder na die eerste vijf jaar.

“Migranten evalueren hun omstandigheden in het gastland geleidelijk aan met een meer kritische lens”, legt Dr. Martijn Hendriks, de hoofdauteur van het onderzoek, uit. “Migranten kunnen bijvoorbeeld een afnemende tevredenheid over hun inkomen ervaren omdat ze hun inkomen meer vergelijken met dat van de doorgaans betere inheemse bevolking, naarmate hun verblijf in het gastland vordert.”

De studie laat bovendien zien dat migranten over de hele wereld ongeveer 5% meer positieve emoties ervaren, zoals plezier en gelach en 7% minder negatieve emoties zoals zorgen en verdriet vanwege migratie. Deze bevindingen suggereren dat internationale migratie voor veel mensen een krachtig instrument is om hun leven te veranderen. Dr. Martijn Hendriks en Dr. Martijn Burger van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland, waren de hoofdauteurs van hoofdstuk 3 in het rapport, in samenwerking met Ray en Esipova.

Nederland

Volgens Newsday zijn wij zo gelukkig omdat wij Nederlanders schaatsen op het ijs van de bevroren Prinsengracht in Amsterdam op 2 maart:-). Ja, daar worden we natuurlijk allemaal gelukkig van:-)

Maar uiteindelijk verlenen we ons geluk aan de parameters

 1. inkomen,
 2. gezonde levensverwachting,
 3. sociale steun,
 4. vrijheid,
 5. vertrouwen
 6. vrijgevigheid.

Inkomen

Inkomen is één van de parameters voor geluk. Uit het onderzoek blijkt dat migranten minder tevreden worden naarmate ze langer verblijven in hun ‘nieuwe land’ omdat ze hun inkomen, na enige jaren, gaan vergelijken. Dit noemen we ook wel de ‘vergelijkende geest’, waarbij ‘dat wat is’ vergeleken wordt met andere mogelijkheden. Oftewel onze gevoelens van tevredenheid en geluk worden beïnvloed door onze neiging vergelijkingen te maken. Als migranten in hun ‘nieuwe land’ aankomen voelen zij zich gelukkiger en meer tevreden omdat zij vergelijken met waar ze vandaan komen en ontdekken dat ‘waar ze nu zijn’, beter is. Maar na vijf jaar is het ‘nieuwe land’ ingebed, een gewoonte, en ontstaat er meer ontevredenheid omdat er wordt vergeleken met de mensen in het nieuwe land.

Dit kun je natuurlijk verder doortrekken. Mensen in Nederland die op de armoedegrens leven, zijn over het algemeen ook minder tevreden en gelukkig. Natuurlijk maakt geld dan gelukkig, vooral als je weinig geld hebt. Dat geeft zorgen, stress en angst. Als we mensen in Nederland die op de armoedegrens leven gaan vergelijken met de rijke mensen in Nederland, geeft dat per definitie meer ongelukkige gevoelens, vergelijkbaar met migranten. Onze voldoening hangt af van ‘onze vergelijkende geest’, maar ook zeker hoe veilig het voor ons is.

Mijn persoonlijke visie is, dat geluk weinig te maken heeft met onze vergelijkende geest, het is namelijk een onbewust automatisch patroon. Door ‘er bewustzijn te zetten’, vormt je geestestoestand uiteindelijk de sleutel naar meer geluk. Het geeft in ieder geval aan hoe groot de invloed is van onze onbewuste automatische patronen en een vergelijkende geest zal je nooit geluk dan wel tevredenheid geven.

Zo zetten we in Nederland bijvoorbeeld nog steeds mensen op straat als zij hun huur niet kunnen betalen, het is eigenlijk bizar dat dit in Nederland gebeurd. Tenslotte staan we op de 6e plek van de meest gelukkige landen, dit vind ik op zijn minst contrasterend. Bij een huurachterstand van 2 maanden of meer kun je je  woning worden uitgezet. Dat is een heftige angst als dat boven je hoofd hangt. In 2015 werden per dag gemiddeld 25 gezinnen of alleenstaanden uit hun huis gezet door gedwongen verkoop van hun woning of door opzegging van de huurovereenkomst van hun woonhuis door de woningbouwvereniging. Aangezien omgevingsinvloeden een belangrijke driver zijn voor ons gedrag en geluksgevoel, kun je je voorstellen hoe moeilijk het is om gelukkig te zijn als je in een angstbewustzijn verkeerd.

Aan generatie Z (1995 en 2010) legde ik de volgende vraag voor:

Nederland behoort tot de meest gelukkige landen van de wereld. Toch zetten wij mensen op straat als zij hun huur of hypotheek niet kunnen betalen. Wat vinden jullie daarvan?

Van de 63 ondervraagden was unaniem het antwoord dat als mensen echt niet willen of kunnen werken ze niet op straat gezet konden worden. Ze adviseerden preventief hulp aan te bieden of voor een andere vorm van onderdak te zorgen waarbij ze niet op straat hoefden te leven of gewoon in je huis kunnen blijven wonen maar wel met ondersteuning om je te helpen. Armoede is een groot onrecht, misschien wel één van de grootste oneerlijkheden vond generatie Z. Er was zelfs één meisje van 16 dat voorstelde om mensen vrijwilligerswerk te laten doen in ruil om in hun huis te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld langs gaan bij eenzame ouderen. Ik noem dit een liefdevol, hoog bewustzijn.

Deze gedachtegoed maakt mij in ieder geval wel gelukkig omdat we vanuit een hoger bewustzijn voor elkaar leren zorgen.

We weten inmiddels dat de correlatie tussen geld en geluk bescheiden is, tenminste als je voldoende geld hebt en aan je basisbehoeften kunt voldoen. Met geld kunnen mensen gezonder leven, hebben minder zorgen, kunnen gezondere voeding kopen, betere medische zorg, meer vrije tijd besteding, je kunt ervaringen kopen en meer genieten met vrienden. Een verlangen naar meer en meer leidt tot een bepaalde vorm van hebzucht en dat leidt nimmer tot geluk. Verlangens zijn namelijk erg vluchtig.

We zijn allemaal bezig om onze verlangens te creëren, van moment tot moment, wat we dan ook als verlangens hebben goede baan, relatie, kinderen, geld, mooi huis.  Alsof onze voet continu op het gaspedaal zit om maar te bereiken wat we willen. En als het niet lukt, dan voelen we ons ongelukkig. Al onze verlangens zijn vluchtig, stel dat je een geweldige baan vindt, duurt dit slechts een paar weken tot maanden en het geluk kan weer weg zijn of als je kinderen hebt gekregen, is het geluk ook na verloop van tijd weer weg.  En we blijven maar doorzoeken naar geluk, we herhalen dit zo vaak mogelijk als we maar kunnen. Bestaat er een vorm van geluk die verder gaat dan het louter herhalen van plezier en het vermijden van pijn? Is er meer dan alleen maar dat?

Ik denk persoonlijk dat het grootste probleem is dat we hier continu mee bezig zijn en niet meer de tijd nemen om naar binnen te keren. Het enige waar we mee bezig zijn is een continue vorm van opluchting en kort plezier ervaren als het verlangen is bereikt. We zetten geen bewustzijn op wat we doen en waar we mee bezig zijn.

Ik zeg hier niet mee dat je op een berg maanden moet mediteren, maar wel  dat we kunnen leren om onze gedachten en gevoelens gewaar te worden, het gekwebbel in je hoofd, wat je wel of niet had moeten doen, wat je wel of niet gezegd had moeten hebben. Je kunt dit leren veranderen door naar binnen te keren en jezelf meer gewaar te worden.

Kijk, ook al zijn alle omstandigheden perfect, heb je alles wat je verlangt, dan nog zoeken mensen naar geluk omdat geluk daar niet in zit, maar in jezelf, in de aanwezigheid of gewaarwording van je bewustzijn. Leren kijken naar wat je wel hebt in plaats van naar wat je niet hebt kan al een levensreis op zich zijn.

Het werken aan een hoger bewustzijn is een doeltreffender middel op tot geluk te komen dan door allerlei extrinsieke verlangens na te streven. Het gaat over geluk versus genot. Geluk is stabiel, genot is vluchtig.

Gezonde levensverwachting

Het hebben van een gezonde levensverwachting (in Nederland) blijkt dat hoogopgeleiden een hogere levensverwachting hebben dan laagopgeleiden. Hoe hoger de opleiding hoe hoger de gezonde levensverwachting. Hoogopgeleiden leven gemiddeld langer (6 a 7 jaar hoger) en ze leven langer in een betere gezondheidstoestand en korter in een slechtere gezondheidstoestand.

Maar heeft opleiding hier mee te maken of niet? Door opleidingsniveau met elkaar te vergelijken heb je geen antwoord over de reden dan wel variabelen die hierin meespelen. Ik heb het antwoord niet, ik kan het alleen invullen namelijk dat hoogopgeleiden een hoger inkomen verdienen, meer kansen creëren en gezondere keuzes kunnen maken. Bovendien geeft een lagere status, door onze vergelijkende geest, meer gevoelens van ontevredenheid, meer zorgen, stress en angsten. Heb je wel of geen fysiek zwaar werk? Kun je wel of geen gezonde voeding kopen?  Ervaringen kopen? Persoonlijke groei trainingen volgen? Woon je in een groene buurt of niet? Welke werkomstandigheden spelen hierin mee? Meerdere factoren beïnvloeden dus de levensduur en gezondheid.

Een lage opleiding in Nederland heeft dus gevolgen voor de levensduur. Gelijkheid lijkt dus ook in Nederland zijn voordelen te hebben. Natuurlijk kan de één beter leren dan de ander, toch denk ik niet dat het om opleidingsniveau gaat maar om het hebben van meer mogelijkheden, omgevingsfactoren en kansen. Het is gemakkelijk om met een vinger te wijzen dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is hoe men leeft, maar dat vind ik te gemakkelijk. Er zijn namelijk meerdere factoren die de gezondheid bepalen.

Volgens Maike Bartels wordt 60% van ons geluk bepaald door omgevingsinvloeden, je kunt je voorstellen dat een gezonde dan wel ongezonde omgeving van invloed is op je gezondheid. Of dit nu specifiek gaat over je persoonlijke innerlijke omgeving dan wel de uiterlijke omgeving waar je je in bevindt. Omgevingsinvloeden, zoals wat we denken, het voedsel dat we eten en onze emotionele toestand, hoe we leven en wonen, kunnen onze genen veranderen zonder hun basisblauwdruk te veranderen.

We denken nog steeds dat de sterksten overleven. Of dit nu om hoogopgeleiden gaat, gezondheid of hoog inkomen. Maar de nieuwe biologie toont aan dat evolutie gebaseerd is op samenwerken. Totdat we dat begrijpen, blijven we met elkaar concurreren, worstelen en vernietigen de planeet zonder te erkennen dat onze overleving in samenwerking is en dat onze voortdurende concurrentie of vergelijkende geest ons doodongelukkig maakt. In tegenstelling tot wat de conventionele wetenschap en religie ons hebben verteld, is evolutie niet willekeurig of vooraf bepaald, maar eerder een intelligente dans tussen organisme en omgeving. Wanneer de omstandigheden rijp zijn, hetzij door een crisis of door een kans, gebeurt er iets onvoorspelbaars om de biosfeer in een nieuw evenwicht te brengen op een hoger niveau van samenhang. De spontane evolutie zal afhangen van of wij mensen bereid zijn veranderingen aan te brengen in onze individuele en collectieve overtuigingen en gedragingen, en of we in staat zijn om deze veranderingen in de tijd aan te brengen.

De woorden als ‘schuld’, ‘schaamte’, ‘slachtoffer’, ‘laag opgeleiden’, ‘hoog inkomen’, geven mensen over het algemeen een onprettig gevoel. Alles begint bij veiligheid, de basis van geluk! En laten we niet vergeten dat stress op de werkvloer nog steeds beroepsziekte nummer 1 is, meer dan 1 miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burnout en andere werkgerelateerde ziekten, 1,6 miljoen werknemers krijgt te maken met agressie en geweld, en 1 op de zes werknemers wordt gepest en meer dan 1 miljoen heeft een depressie.

Zolang we geluk meten op deze parameters zal Nederland altijd hoog scoren.

Sociale steun

Als we ons afvragen: ‘Wie zijn het gelukkigst, degene die elkaar supporten of degene die dat niet doen?” We weten het antwoord wel. Sociale steun, een goed sociaal netwerk is belangrijk voor Geluk, net als de relatie met onszelf en de relatie met onze omgeving. Hoe we denken over onszelf, wat we voelen wordt gespiegeld in onze relaties. Of we dit nu bewust zijn of niet, relaties informeren ons continu over onze diepste overtuigingen, verlangens en gevoelens. Of dit nu met onze manager is, collega’s, dan wel kinderen of partner.

Geluk is samen te vatten in vier woorden, ‘jij en andere mensen’. Uit veel onderzoek blijkt dat we gelukkig worden van elkaar.

Nicholas A. Christakis en James H. Fowler (boek ‘Connected’, The amazing power of social networks and how they shape our lives) suggereren dat emoties en gemoedstoestand van mensen worden beïnvloed door de emotionele gesteldheid van de mensen met wie we omgaan. Emoties verspreiden zich van de ene persoon naar de andere vanwege twee kenmerken van menselijke interactie: ‘We zijn biologisch bedacht om anderen te modelleren en door dit modelleren, gaan we hun innerlijke toestanden aannemen’. Een persoon heeft ongeveer 15% meer kans om gelukkig te zijn als dit met een direct verbonden gelukkig persoon is. Dus gelukkige vrienden lijken een effectievere voorspeller van geluk te zijn. Zelfs mensen die je nog nooit hebt ontmoet, kunnen een grotere impact hebben op je geluk hebben, dan tonnen geld op de bank. Gelukkig zijn verbreedt je sociale omgeving, geluk geven we door en met meer gelukkige vrienden heb je zelf ook meer kans op geluk.

En je wordt nog gelukkiger als je bewustzijn zet op jezelf en de ander. Oftewel je kunt onbewust leven, op de automatische piloot dat betekent je onbewuste geprogrammeerde geloofssysteem of je wordt je bewust van die automatische piloot en dan krijg je de mogelijkheid om te gaan kiezen. En als je kunt kiezen, intrinsiek, wordt het leven echt leuker. En dat is volgens mijn visie een belangrijk onderdeel van geluk.

We zijn bedraad om ons te verbinden met anderen, we zijn sociale wezens. De studie naar de menselijke evolutie toont aan dat onze sociale aard essentieel is gebleken voor het voortbestaan van onze soort. Mensen willen ook graag hun best doen voor elkaar, het goede doen, elkaar helpen, openstaan voor groei en verandering.  In onze kern zijn we sociale en liefdevolle wezens en niet elkaars vijanden.

Zou het zo kunnen zijn dat we een schaarste economie hebben gecreëerd?

Ik heb het niet over materiële schaarste, maar vooral over schaarste om onze liefde te delen, schaarste om creatief te kunnen zijn, schaarste om onze talenten te tonen, schaarste om te zijn wie we zijn, schaarste om gelukkig te zijn, schaarste om te mogen genieten van je vrije tijd, van je vrienden, je kinderen enzovoort. We hebben op de één of andere manier systemen opgebouwd die per definitie niet gericht zijn op wat het beste is voor de mens, maar eerder wat het beste is voor de economie of de organisatie. Of het nu gaat over schoolsystemen, werksystemen, politieke systemen of leefsystemen. Het systeem spreekt het denken aan, niet het voelen, laat staan het bewustzijn.

In een samenleving waarbij we elkaar supporten, waar het menselijke leven geëerd en gerespecteerd wordt, waar gevoelens er mogen zijn, waar het beste uit ons gehaald wordt, algemeen belang versus eigenbelang, is een samenleving gebaseerd op hoop en mogelijkheden. Als je wat meer leert kijken door de ogen van je hart, wordt het leven magisch.

Kwantumfysica en bewustzijn geven ons andere informatie. We zijn verbonden met elkaar, niet afgescheiden. We zijn niet zinloos maar hebben grote betekenis voor elkaar. De manier waarop we nog steeds kijken naar onszelf dan wel de samenleving stamt nog steeds af van Charles Darwin, ‘The origin of species’, meer dan 150 jaar geleden. Maar wat mogelijk toen door de wetenschap werd ontdekt, is veranderd door de tijden heen. We zitten nu in een ander evolutionair proces, de wereld is veranderd. Laten we dan ook eens kijken vanuit het nu, waar staan we nu? Wat klopt er nog en wat niet meer? De oude manier van denken werkt niet meer en we proberen nog steeds dingen op te lossen vanuit een oud gedachtegoed. Harder werken, langer door werken, meer leren enzovoort.

Kortom de nieuwe wetenschap geeft aan dat samenlevingen gebaseerd zijn op samenwerken en niet op de oude gedachtegoed ‘Survival of the fittest’, dit gaat om overleven ten koste van de ander. De nieuwe wetenschap gaat uit van wederzijdse support in plaats van conflict, verbinden in plaats van afscheiden, samenwerken in plaats van concurreren. We zijn verbonden met onszelf en met elkaar, we hebben unieke vermogens tot zelf genezing en we zijn in staat om te floreren ook ten tijde van deze veranderingen. We bezitten unieke vermogens tot bewustzijn, om onszelf gewaar te worden, bewust na te denken. Op het moment dat er leiders komen die van dit gedachtegoed uitgaan, zal de samenleving sneller gaan veranderen.

We zijn zelf een community van biljarden cellen. Onze cellen hebben twee functies, namelijk ondersteunen van groei of bescherming. Beide functies kunnen niet tegelijkertijd samengaan. Bij stress is de functie van de cel ‘beschermen’. Hoe langer de cel in de beschermingsmodus fungeert hoe minder energie er is voor groei. Dit heeft invloed op de gezondheid van de cel en omdat alles met elkaar verbonden is ook op de mens als geheel. Groei heeft te maken met dingen die je door ervaringen doet, gezonde voeding, positieve overtuigingen, emotioneel bewustzijn, goed slapen, bewegen, je liefde en geluk delen enzovoort.

Vrijheid, vertrouwen & vrijgevigheid

Nederland scoort hoog op vrijheid, vertrouwen en vrijgevigheid. Daar kan ik mij best iets bij voorstellen als we dit vergelijken met bijvoorbeeld sommige Afrikaanse onveilige gebieden. Wij hebben vrije verkiezingen, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers en drukpers, vrije markt, het behoort bij de peilers van onze democratie. Vrijheid geeft veiligheid en is een belangrijke factor voor de menselijke maat.

Toch speelt ook hier bewustzijn een rol, want hoe vrij zijn we werkelijk? Op het werk? In onze relatie? Als we onze baan verliezen? Het huis niet meer kunnen betalen? Hoe vrij zijn we in ons eigen hoofd, met onze gedachten? Hoe vrij zijn we met onze impulsieve emoties? Hoe vrij zijn we in onze verlangens?  In hoeverre zijn we vrije geesten?

De weg naar geluk is een inside job, het is je eigen geest willen leren kennen en je geest trainen, met als doel zelfbewustzijn en zelfmanagement, waardoor je ook beter in staat bent om met elkaar om te gaan en het groter geheel te dienen. Maar vrijheid is ook vrijheid voor iedereen, noem het een bewuste vrijheid. Het lijkt mij een ‘groot goed’ om in Nederland te zorgen voor vrijheid voor iedereen. Vrijheid betekent universele verantwoordelijkheid.

Vertrouwen draait alles om. Heb je vertrouwen in je land, je werk, je vrienden, je partner maar ook jezelf, zelfvertrouwen in je sterkten en je eigen geest. Hoe sterk is ons vertrouwen in de politiek, de farmacie, de voedingsindustrie, de media enzovoort? Hoe sterk is ons vertrouwen in gemeenschapszin in de moderne samenleving? En hoe kun je je gevoel van vertrouwen of zelfvertrouwen behouden?

Volgens mijn visie is het essentieel om vertrouwen te verbinden aan een bepaalde vorm van wijsheid en waarheid. Zien hoe de dingen werkelijk zijn, dit geeft je de kracht om vanuit bewust vertrouwen dingen te zien. Want waar onwetendheid heerst is vertrouwen ook lastig. Verlies dus nooit je vertrouwen in jezelf of de waarheid. Wees nieuwsgierig en onderzoekend. Als je de wereld wilt verbeteren, moet je oog hebben voor de waarheid. Heb vertrouwen in je eigen goedheid, dat zal effect hebben op de samenleving als geheel. Heb vertrouwen in je eigen goedheid en laat je niet alleen stimuleren door oppervlakkig plezier en ga op onderzoek uit. Niet alles wat ons verteld wordt is de waarheid.

Tenslotte hebben mensen met het hoogste niveau van geluk ook het meeste vertrouwen, een goed niveau van vertrouwen kan problemen in de samenleving overwinnen. Vertrouwen schept openheid en toewijding.

En als laatste vrijgevigheid. Psychologisch welbevinden leidt tot vrijgevigheid oftewel pro-sociaal gedrag. Vrijgevigheid maakt ons gelukkig. Het leidt de aandacht af van onze eigen problemen waardoor je meer oog hebt voor anderen. Bovendien leidt vrijgevigheid tot een vorm van wederkerigheid en het verbetert je algemene gezondheid. Maar het allerbelangrijkste is dat als je vrijgevig bent, je ook tegen jezelf vertelt dat je goed bent. En het gaat hierbij niet alleen om geld uiteraard, maar om geven wat je kunt, tijd, liefde, aandacht, geluk.

Conclusie

Volgens mijn visie wordt geluk enorm verbasterd, ik ben het er niet mee eens dat Geluk de som is van deze variabelen. Kun je überhaupt het geluk meten onder een bevolking terwijl er nog geen universele definitie van Geluk bestaat. Het is de menselijke natuur om naar geluk te verlangen. Wanneer er een kloof is tussen dat verlangen en de realiteit van ons leven, willen we die kloof dichten. Om die kloof te kunnen dichten zullen we eerst moeten weten wat ons ongelukkig maakt. Komt dit door onze ego gedachten, ons valse zelf waardoor we steeds meer verlangens willen bevredigen om ons goed te voelen? Onze vergelijkende (ego) geest die steeds meer verlangt? Onze geest is gevuld met negatieve boodschappen, waarvan we sommige bewust zijn, maar de meeste niet. Hoe demoraliserend dit ook mag klinken, maar dit heeft een functie en de functie is dit bewust te worden en te groeien met elkaar naar een hoger bewustzijn. Want wanneer voelde jij je ongelukkig? Op je werk? Thuis?

Als geluk gaat over deze parameters of variabelen, dan creëren we nog meer afscheiding. Want wat als Nederland ineens zakt naar de 20ste plek, we gaan onszelf weer vergelijken met andere landen. Hoe nauwkeurig het rapport ook mag zijn, wie jij werkelijk bent is vrij zijn van welke identificatie dan ook. En dat op zichzelf al vinden we moeilijk te begrijpen, we denken namelijk dat we onze gedachten zijn, onze emoties zijn. De meeste mensen staan hier nimmer bij stil. Hoe meer je je identificeert met het egoïstische zelf, hoe ongelukkiger je zult zijn, want echt geluk wordt ervaren in die mate dat je in contact bent met je bewuste aanwezigheid.

Als Gelukscoach is het mijn streven om mensen hiervan bewust te maken. Geluk is inherent aan bewustzijn. Het zit in het loslaten van je oordelen en verzet tegen hoe de dingen zijn. Wanneer we accepteren op wat er nu al is, ervaren we meer vrede en geluk. Het is er al, nu op dit moment, oftewel maak vrienden met wat er is. Investeer in je persoonlijke evolutie en investeer in elkaar, doe het met bewustzijn!

 

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen