Break-in Training
Brochure

Page content

Wat is emotionele intelligentie?

Wat is emotionele intelligentie?

Wat is emotionele intelligentie?  Sinds de publicatie van het boek van Daniel Goleman is Emotionele intelligentie uitgegroeid tot een waar fenomeen. Robert Thorndike,  schreef al eerder over sociale intelligentie in de late jaren dertig (Thorndike & Stein, 1937). Helaas werd er in die tijd weinig aandacht aan EI besteed en is het door Goleman opnieuw geïntroduceerd. Salovey en Mayer beschreven in 1990 emotionele intelligentie als een vorm van sociale intelligentie waarbij het herkennen en onderscheid maken tussen de eigen emoties en die van de ander informatie gaf, dat gebruikt kon worden om anders te denken en doen.

Emotionele intelligentie berust op een stevige wetenschappelijke onderbouwing. In het verleden keken psychologen voornamelijk naar intelligentie, de cognitieve aspecten, zoals geheugen en kennis. Later ontdekte men dat naast de cognitieve aspecten, de niet cognitieve aspecten mogelijk nog belangrijker bleken te zijn. Emotionele vaardigheden zijn van belang om te slagen in het leven.

Een onderzoek van the Sommerville study, een 40 jaar longitudinaal onderzoek naar 450 jongens die opgroeiden in Sommerville, Massachusetts. Hier werd gekeken naar de grenzen van het IQ.  Tweederde van de jongens waren van hoogopgeleide gezinnen met een hoog IQ en een derde had een IQ onder 90. Echter, IQ bleek weinig te maken te hebben met de slaagkans in het leven. Het grootste verschil maakte de emotionele vaardigheden zoals omgaan met stress, frustratie, emoties en omgaan met andere mensen (Snarey & Vaillant, 1985).

Uit onderzoek blijkt dat de sociale en emotionele vaardigheden vier keer belangrijker zijn dan IQ bij het bepalen van professioneel succes en prestige (Feist & Barron, 1996). Natuurlijk is cognitieve vermogen ook relevant. Onderzoek suggereert dat je met een hoger IQ snel een baan kunt krijgen, maar dat emotionele intelligentie bepaalt of je verder komt in je carrière.

Daarbij zijn cognitieve en niet cognitieve vaardigheden ook aan elkaar verwant. Zo blijkt uit onderzoek dat emotionele en sociale vaardigheden het cognitief functioneren kan verbeteren (Marsmallow onderzoek).

Emotionele intelligentie verwijst naar de capaciteit om onze eigen gevoelens en die van anderen te herkennen, om het effectief kunnen motiveren van onszelf en om goed om te gaan met emoties zowel van onszelf als die in onze relaties (Goleman).

Emotionele intelligentie geeft de mate aan van menselijke vaardigheden en bekwaamheden, zoals de manier waarop je met je eigen emoties omgaat, maar ook van anderen. Je vermogen tot aanpassing en verandering. Je houding tegenover anderen, hoe je met relaties omgaat en of jij je kunt inleven in de ander. Het gaat over sociaal bewustzijn, hoe goed kun je anderen inspireren, luisteren naar je medemens en in groepen navigeren.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die succesvol zijn een hoger EQ hebben. Een hoog EQ voorspelt dus het succes in het leven. Emotionele vaardigheden blijken twee keer zo belangrijk te zijn in hun bijdrage aan uitmuntende prestaties als intelligentie en technische vaardigheden!

Wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie is niet hetzelfde als emotionele vaardigheden. Emotionele vaardigheid is een aangeleerd vermogen dat gebaseerd is op emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie bepaalt in hoeverre wij in staat zijn om deze emotionele praktische vaardigheden ‘eigen’ te maken. Je hebt dus in feite een bepaalde mate van emotionele intelligentie nodig om emotionele vaardigheden te kunnen leren. Zo kan iemand in potentie empathisch zijn ingesteld, maar toch niet de juiste praktische vaardigheden  hebben om bijvoorbeeld klantgericht te zijn. Of het vermogen om nauwkeurig te herkennen wat een ander voelt maakt het mogelijk om een specifieke competentie te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld invloed.Emotionele vaardigheden zijn aan te leren.

Model emotionele vaardigheden

Meer specifiek onderscheidt psycholoog Daniel Goleman, de grondlegger van het begrip emotionele intelligentie, welke emotionele vaardigheden zijn gebaseerd op de capaciteit van emotionele intelligentie.

Emotionele intelligentie domeinen zijn:

  1. Zelfinzicht,  ofwel emotioneel zelfinzicht.
  2. Zelfregulering,  ofwel het in de hand houden van destructieve emoties en impulsen.
  3. Sociaal bewustzijn, ofwel empathie en organisatiebewustzijn.
  4. Relatie bewustzijn, ofwel inspireren, invloed, conflict management, samenwerken.

IQ en EQ, een andere manier van slim zijn

Naast emotionele intelligentie kennen we uiteraard ook ons IQ, intelligentie Quotiënt. Dit zijn menselijke vaardigheden of kwaliteiten die we kunnen meten als ruimtelijk inzicht, woordenschat, rekenvaardigheden.

Het gaat er niet meer alleen om hoe slim we zijn, of hoe hoog we opgeleid zijn, maar ook hoe goed we met elkaar omgaan. Onze interpersoonlijke relaties en sociale contacten. Het gaat om een andere manier van slim zijn. De organisatie van de toekomst wordt niet alleen meer door resultaten of het product bepaald, maar ook hoe goed we met elkaar omgaan.

Psychologen beweren dat intelligent omgaan met je emoties voor meer dan 2/3 verantwoordelijk is voor effectief leiderschap, een succesvolle carrière, goed ondernemerschap en meer succes en geluk in je leven. De mogelijkheid om gevoelens te kunnen beheren en stressbestendigheid, is een ander aspect van emotionele
intelligentie die belangrijk is voor succes.

Empathie is een bijzonder belangrijk aspect van emotionele intelligentie, en draagt bij  aan het succes op werk. Rosenthal
(Harvard) ontdekte dat mensen die het beste waren in
het identificeren van andermans emoties meer succesvol waren in hun werk alsmede in hun sociale leven.

Het effect van emotionele intelligentie voor een organisatie en voor de mensen die er werken is groot te benoemen. Emotionele vaardigheden maken het verschil!

Onderzoek suggereert dat iemands waarnemingsvermogen, het kunnen identificeren en reguleren van emoties de basis vormt van sociale en emotionele vaardigheden. Deze zijn belangrijk voor succes in het leven. Aangezien de wereld snel verandert en hogere eisen stelt aan de cognitieve en emotionele vaardigheden, wordt EI steeds belangrijker.

Trainingen heart4happiness

De trainingen als geluk op werk, bewust leiderschap, executive coaching of de opleiding voor gelukscoach hebben emotionele intelligentie als uitgangspunt.

Comment Section

2 reacties op “Wat is emotionele intelligentie?


Door Vincent Rondwijk op 15 januari 2021

Bedankt voor het delen van deze informatie over emotionele intelligentie. Ik wist niet dat deze ingedeeld worden in 4 domeinen. Ik wil er in ieder geval meer over te weten komen, het klinkt erg interessant.


Door Marie de Jonge op 16 april 2021

Interessant om te lezen over deze twee varianten van intelligentie. Ik geloof ook dat emotionele intelligentie net zo belangrijk, of misschien belangrijker is in bepaalde situaties dan je IQ- score. Empathie en bewustzijn zijn belangrijke aspecten in het leven die je nodig hebt.

Plaats een reactie


*