Neem je een besluit of maak je een besluit?

In mijn jonge jaren ‘moest’ ik besluiten wat ik wilde gaan studeren. Biologie? Archeologie? Psychologie? Verpleegkunde? Niet studeren en gaan werken?


Ik koos uiteindelijk voor de combinatie van Psychologie en Verpleegkunde. Zo kon ik en geld verdienen door een In-service opleiding te volgen (verpleegkunde) en studeren (psychologie).

Nam ik dit besluit of maakte ik dit besluit?

Ik leerde vroeger niet op school hoe ik op de juiste manier besluiten kon maken die van wezenlijk belang zijn voor mijn toekomst, of een besluit maken vanuit mijn hart. Ik nam in mijn vroege jaren het besluit omdat ik, net als mijn vrienden, wilde werken en geld wilde verdienen. Mijn ouders wilden graag dat ik ging studeren en dit volgde ik onbewust op. Ik maakte geen besluit, maar nam een besluit.

Het maken van de juiste beslissing is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Het is essentieel voor leiders omdat slechte keuzes tot slechte beslissingen leiden. Leiderschap kun je niet los zien van het maken van effectieve besluiten.

Hoe maak je het juiste besluit?

We nemen dagelijks honderden besluiten. Veelal onbewust en automatisch. We nemen het besluit om op te staan, naar werk te gaan, we nemen besluiten op het werk, over veranderingsprocessen, nieuwe ideeën. Soms moeten we besluiten opvolgen, of besluiten we om dat niet te doen.

Onderzoek vanuit de neurowetenschap laat ons zien dat emotionele intelligentie de sleutel is voor het maken van goede besluiten. Een studie waar 75.000 mensen (voornamelijk managers en medewerkers) wereldwijd zijn ‘bevraagd’ om de betekenis van emotionele intelligentie te beoordelen (random sampling process). Op de horizontale as zien we de ‘Performance outcome scores’ als welzijn, geluk, resultaten en effectiviteit. De horizontale as zien we de ‘Emotionele intelligentie scores’.

Uit het grootschalig onderzoek blijkt er een sterke correlatie te bestaan tussen resultaten en emotionele intelligentie. Het onderzoek laat zien dat er geen correlatie bestaat tussen hoge resultaten en lage emotionele intelligentie, zichtbaar in onderstaande grafiek. Alsmede hoge emotionele intelligentie en lage prestaties.

Het resultaat: Tussen de 50-60% van de variatie in deze prestatie scores heeft een zeer sterke relatie met emotionele intelligentie.

Neem je besluiten of maak je besluiten?

Het onderzoek vertelt ons dat als mensen wereldwijd succesvoller willen worden, betere besluiten willen maken, meer willen presteren–>emotionele vaardigheden essentieel zijn.

Hoe word je emotioneel intelligenter?

Om de juiste besluiten te kunnen maken zijn emotionele intelligente besluiten het meest effectief. Hiervoor hebben wij het PIML-model ontwikkeld:

  • Persoonlijk;
  • Interpersoonlijk;
  • Management;
  • Leiderschap.

Persoonlijk gaat over zelfbewustzijn en zelfregulering. Het bewustzijn van je emoties en wat de effecten zijn op je gedrag, prestaties en besluitvoering. Accurate zelfbeoordeling. Herkennen van je sterkten en zwakten. Zelfvertrouwen en eigenwaarde. Omgaan met emoties en impulsen. Emoties kunnen herkennen, reguleren en op gepaste wijze te uitten. Aanpassingsvermogen, flexibiliteit en veerkracht.

Interpersoonlijk heeft betrekking op relatiebewustzijn, communicatie, invloed en goede relaties opbouwen. Samenwerken en creëren van groepssynergie om samen doelen te behalen.

Management heeft betrekking op vertrouwen, elkaar constructieve en positieve feedback geven. Een emotioneel veilig klimaat opbouwen. Betrokkenheid en wederzijds begrip en respect.

Leiderschap gaat over verschillende leiderschapsstijlen kunnen hanteren, emotionele intelligente besluiten maken, het stimuleren van een vriendelijke en behulpzame sfeer.

Emoties zijn data

We hebben allemaal emoties, van leider tot medewerker, van baby tot ouder. Iedereen heeft emoties. We zijn ze misschien niet altijd bewust, maar onder de lijn spelen emoties een grote rol in onze besluitvoering en prestaties.

We vinden het moeilijk om het verschil tussen emoties en gedachten te benoemen. Ook begrijpen we niet altijd dat emoties, gedachten en acties in elkaar verweven zijn.

In een training vroeg ik na ‘een luisteroefening’ hoe iemand zich voelde. Hij zei: ‘Ik heb het gevoel dat mijn collega niet naar mij luistert’. Ik vroeg wederom: ‘Hoe voel je je?’ Hij zei: ‘Hij hoort mij totaal niet, hij is niet afgestemd op mij’.

Dit zijn gedachten en geen gevoelens. Gevoelens zijn:’Ik voel me boos’, ‘Ik voel me geïrriteerd’, ‘Ik voel me verdrietig of eenzaam’.

Het is essentieel om je gevoelens te kunnen benoemen, ook als je een besluit wilt nemen. Wat voel ik? Wat vertelt mijn onderbuik? Wat we voelen, creëert gedachten en heeft invloed op ons gedrag, acties en besluiten.

Een voorbeeld: Je vindt dat je collega zich te weinig inzet voor jullie gezamenlijk project (gedachten). Na een paar dagen reageer je enorm boos op je collega omdat je het zat bent (actie).  De boosheid is echter een camouflage voor de werkelijke emotie die er onder zit, namelijk angst. Doordat de angst werd weggeduwd, ontstond er boosheid, wat uiteindelijk effect heeft op de onderlinge samenwerking. Door te luisteren naar de angst (emotie)  ontdek je wat er werkelijk speelt. Bijvoorbeeld angst dat je het niet kunt, angst om je collega feedback te geven of angst om samen te werken of iets anders.

Door te luisteren naar je angst, begrijp je je angst en kun je betere besluiten maken. Bovendien ontwikkel je gezonde patronen en gezonde verbindingen.

Emoties zijn dus data, berichten vanuit je binnenste naar jou. Wat wil de emotie je vertellen?  Hoe kun je ‘in-tunen’ op je emoties om een inzicht te krijgen?

Word emotioneel vaardig

Om betere besluiten te kunnen maken, is het belangrijk emotioneel vaardig te worden. Emoties willen niet onderdrukt worden, genegeerd of weggestopt. Ook hoef je je niet te identificeren met je emotie, door de emotie te ‘zijn’. Emotioneel vaardig worden gaat over het gewaar worden van je emoties, ze kunnen benoemen, het besef dat emoties data zijn die jou wat willen vertellen.

Je hebt altijd de keus om in het gevoel te blijven hangen, of het besluit te maken dat je er naar wilt luisteren. Hoe wil jij vaardig worden met je emoties?

Door naar je emoties te luisteren ontdek je patronen in jezelf. Misschien uit je snel je boosheid naar anderen, of schiet je snel in de apathie, of voel je eerder afgunst. Door je emoties te benoemen, resulteert dit in een down regulatie van je Amygdala. Door te luisteren naar je emotie, de emotie te benoemen geef je aandacht aan je emoties en aan jezelf. Het gevolg is dat de emotie kalmeert, de cortex meer wordt geactiveerd en je meer helder kunt nadenken. Zo kom je tot de ontdekking dat je altijd een reflectief moment hebt om de juiste keuze te maken.

De kunst van besluiten nemen

Soms maken we besluiten vanuit ons instinct. Dis is noodzakelijk om te overleven. Bijvoorbeeld als we de weg oversteken en er komt een auto aan. Het besluit om weg te springen gebeurt vanuit een instinct.

Soms maken we besluiten vanuit onbewuste overtuigingenDit zijn besluiten die gebaseerd zijn vanuit ons ego. We kunnen ook besluiten nemen vanuit bewuste overtuigingen.

Om authenticiteit na te streven is het essentieel om besluiten te nemen vanuit je waarden, intuïtie of inspiratie. 

Wil je deze ideeën concreter uitwerken? Mail ons voor een adviesgesprek. We staan je vrijblijvend te woord.

--- UNABLE TO RENDER FORM: UNKNOWN FORM_ID (7144) ---

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen