12 april 2021 

Denk jij echt dat jij de waarheid kent?

Er bestaat nergens meer consensus over. Niet over wat een virus is, over de manier van testen, over welk protocol te volgen, of vaccins veilig zijn, over de maatregelen enzovoort.

Over het vaccin b.v. meldt het RIVM dat 95% effectiviteit niet hetzelfde is als 95% bescherming. Echter de mainstream praat over 95% bescherming. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden te vinden van leugens die ons verteld worden.

Als je aan 10 mensen vraagt hoe ze de huidige situatie zien, krijg je ook 10 verschillende antwoorden. Onze Perceptie schept onze Waarheid en onze Waarheid creëert onze Realiteit.

Al eerder schreef ik dat we WETEN dat gevoelens van Liefde, Vrijheid en Geluk binnenin ons zit. De Waarheid blijven we echter maar buiten ons zoeken.

We delen dus allemaal andere waarheden en zoeken verbinding met mensen die ongeveer dezelfde waarheden verkondigen, we sluiten anderen uit of worden uitgesloten en anders wordt er propaganda, censuur, framing en demoniseren toegepast.

Bewustzijn

Wat mijn waarheid is, is voor mij waar en wat jouw waarheid is, is voor jou waar. Oftewel, waarheden worden bepaald door ons bewustzijn en doordat we in verschillende bewustzijnsniveaus fungeren, zijn er ook verschillende waarheden. En als deze waarheden enigszins overeenkomen, is er verbinding. Komen ze niet overeen, dan wordt verbinding steeds lastiger. Dit is wat je ziet gebeuren tussen mensen die van elkaar houden, vrienden, buren en collega’s. Heb je een andere waarheid dan vindt het ego-bewustzijn daar wat van (die vindt namelijk overal wat van) en wil het ego-bewustzijn iets doen. Oftewel wil de ander overtuigen, gelijk krijgen, of wordt boos of geïrriteerd, of sluit de ander buiten enzovoort.

Het ego-bewustzijn bestaat uit gedachten, meningen, visies, aannames, verhalen, veronderstellingen, verwachtingen enzovoort wat weer gekoppeld zit aan emotie: fijne dan wel minder fijn voelende emoties.

In mijn opleidingen zeg ik altijd: ‘Zet er eens bewustzijn op‘. Daar bedoel ik mee dat we met bewustzijn kunnen Waarnemen en Gewaarzijn, oftewel naar buiten en naar binnen toe. Je neemt iets waar in je omgeving, bijvoorbeeld dat het Europese Hof van de Rechten van de Mens, een uitspraak doet over vaccinatieverplichting. Hier vindt je wat van en in plaats van dat je er als observeerder naar kunt kijken, zonder je er aan te hechten, neemt het beslag van jouw denkgeest (van binnen). Er worden nog meer items (percepties en gedachten) aan toegevoegd. Vervolgens communiceren we deze ‘waarheid’.

Zit je nu in hetzelfde bewustzijnsniveau als de ander, dan resoneert dat prima en voel je je verbonden. Maar wat er in werkelijkheid resoneert is de herkenning, de herkenning van de intelligentie van je lichaam, met het informatieveld van wat je waarneemt. Daar waar je je nog niet van bewust bent, resoneert ook niet. Vandaar dat we slechts een klein deel van de werkelijkheid zien. En we kunnen veel meer zien, als Hart, Hoofd en Wil in harmonie samenwerken. Want kennis (hoofd) moet samengaan met wijsheid (hart) om het goede te kunnen doen (wil). Pas dan ben je een autonoom wezen en claim je je werkelijke autoriteit door je bewustzijn niet meer te laten onderdrukken.

Opleiding voor Gelukscoach

Programma

We bevinden ons op dit moment in een transitie van Perceptie. Al jaren schrijf ik hierover en vanaf het moment dat we geboren worden tot ons graf, worden we gevoed met verhalen en geprogrammeerd op een selectieve werkelijkheid. Los van de intentie, is dit wat er gebeurd. Oudersysteem, onderwijssysteem, werksysteem, zorgsysteem komt voort uit een bepaald denkmodel. Buiten deze lijntjes kleuren is veelal niet mogelijk en als we zelf niet onderzoekend en nieuwsgierig zijn naar een andere waarheid, ontvangen we generatie op generatie een selectieve waarheid. En deze waarheid is een nog grotere gatenkaas geworden vanwege censuur en framing.

Het gaat niet meer over realiteit of waarheid, maar over perceptie. 

Het is de T-splitsing waar we nu voor staan, dehumaniseren en controle/beheersing, framing, censuur, demoniseren versus vrijheid, waarheid en bewuste evolutie. Niets lijkt meer zoals het is, het lijkt wel een droom waar we in terecht zijn gekomen. Perceptie in plaats van waarheid. Experimentele vaccinaties waar mensen aan overlijden maar wordt afgedaan als ‘toevalligheid’.  Er zijn veel toevalligheden waar we genoegen mee nemen en nog steeds mensen die dit vertrouwen. Alsof gezondheid alleen maar via een spuit komt. Avondklok, testen, testen en testen wat niet betrouwbaar is maar wel een onderdeel van ons leven gaat worden. Vaccinatiepaspoort, mondmaskers dragen die geen enkele virusverspreiding tegenhouden. Mondmaskers worden zelfs een mode-item met eigen logo of teksten erop. Dit zorgt ervoor dat het ‘normaal’ wordt om te dragen. Een gewoonte.

Als je hier geen bewustzijn op zet, dan zie je het ook niet.

We gaan ervan uit dat de wereld die we zien de wereld is zoals hij altijd is geweest en altijd zal zijn. Maar dat is niet zo. Dit alles brengt ons in een toestand waarin groepen beginnen te praten over het verdwijnen van de menselijke maat, vrijheid, verlies van ziel. Dat er verschil is tussen perceptie en realiteit (denk bijvoorbeeld aan de toeslagen affaire). Opvattingen van mensen worden gedreven door psychologische factoren die niets te maken hebben met de gebeurtenis, dat zijn belangrijk bewustzijnslessen: Percepties zijn losgeraakt van de werkelijkheid. Ook al toont bijvoorbeeld talrijk onderzoek aan dat mondkapjes geen virusverspreiding tegenhouden, het is de illusie van perceptie wat ons anders wil laten geloven.

Hoe kun je percepties van anderen manipuleren?

Als je bewustzijn zet op wat percepties zijn, dan gaat dit over informatie wat je in je leven hebt ontvangen. Toen je klein was via programmering van je ouders, maar ook via het onderwijs. Later spelen ook persoonlijke ervaringen een rol die je perceptie vormen en uiteraard de reguliere media, politici systemen spelen een rol om percepties op te leggen, dan wel om de menselijke waarneming te manipuleren. Dat is de reden dat er nu zoveel censuur plaatsvindt, want heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom je niet een ander idee mag hebben over vaccinaties bijvoorbeeld? Alle alternatieve informatiebronnen worden door internettrollen verwijderd om er voor te zorgen dat percepties blijven zoals ze zijn.

Het is shocking om erachter te komen dat de wereld niet zo is als je dacht. Dat genereert direct angst. En toch is het essentieel om op het randje van je comfortzone te staan.

Comfort zone en angst

Perceptie gevangenis

Stel dat het doel is om het menselijk systeem (brein en lichaam) te verbinden naar kunstmatige intelligentie, zodat kunstmatige intelligentie de menselijke mind wordt en dat de mind wordt overgenomen met wat we nu waarnemen?’, zei onlangs een Coachee tegen mij.

Eigenlijk gebeurt dat nu al, alleen het verschil is, dat je informatie niet meer hoeft te manipuleren om de perceptie te manipuleren. Nu gebeurt er van alles, via mainstream media, schoolboeken, om perceptie-controle te behouden,  dan via kunstmatige intelligentie.  En dit gaat stapje voor stapje. Het vaccinatiepaspoort geeft ook digitale controle.

Als je uit deze perceptuele gevangenis wilt komen, zal je onderzoekend en nieuwsgierig moeten zijn naar wat er nog meer is. Opnieuw beginnen en besluiten dat jij bepaalt hoe je de wereld wilt zien. Informatie moet eerlijk en transparant zijn. Ook alternatieve bronnen moeten zichtbaar zijn. Wellicht ontdek je dat je voorgelogen bent en dat de wereld niet zo is als je dacht dat deze was. Daar heb je MOED voor nodig om daarover te durven praten. Zeker anno 2021 want elk verhaal, elke gedachte, die anders is dan ‘zoals het hoort te zijn’ is aanleiding voor discussies, veroordeling of zelfs demonisering. Je mag een eigen mening hebben, je eigen mening vormen. We zijn geen eenheidsworst. Als de ander boos wordt over wat jij denkt, dan is dat een keuze van de ander. Wat jij ermee doet, is jouw les. We moeten respecteren dat we het volste recht hebben op een eigen mening, en anderen idem dito.

Vrijheid betekent vrijheid voor het hebben van een eigen mening, dat mag niet gecensureerd worden. Je mening mag je verkondigen en dat leidt alleen maar tot debatten en dialogen. Mensen kunnen dan vervolgens zelf beslissen waar ze het wel of niet mee eens zijn. Dat is vrijheid! Als een mening gecensureerd wordt, wordt ook je vrijheid afgenomen.

En dat wat gecensureerd wordt, wordt alleen maar groter. Ook van mij zijn er video’s verwijderd van wetenschappers die ik gedeeld heb. Hier kun je geen andere betekenis aangeven dan de mens willen controleren en beheersen.  Er worden dingen in mijn mind opgelegd, omdat de perceptie van een andere werkelijkheid de mening van de massa kan beïnvloeden. Opkomen voor jouw mening en jouw waarheid, samen met al die andere waarheden, is vrijheid.

Wat kan ik doen?

Groeien vanuit vernauwd bewustzijn naar hoger bewustzijn, stapje voor stapje. Dit is wat ik al jaren train in de opleiding voor Gelukscoach/Werkgelukdeskundige. Als je nieuwsgierig en onderzoekend blijft, zie je welk spel er gespeeld wordt en welke rol je hier zelf in speelt. Ook ik heb nog steeds hierin werk te verrichten. Mensen die aangeven ‘er al te zijn’ of ‘geen ego te hebben‘, zitten dan toch echt nog in hun ego-bewustzijn. Ook ‘speciaal willen zijn’ of ‘denken alles te weten’ valt hieronder.

Je bent bewustzijn dat een ervaring heeft. Dus verbreed je bewustzijn. Je geluksbeleving is namelijk inherent aan bewustzijn en hoe hoger je bewustzijn hoe meer helder je alles kunt waarnemen, kijk je door de bril van angst of liefde?  Zeg tegen jezelf dat je open staat om de dingen eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Zo breid je stapje voor stapje je bewustzijn uit. Doordat je open staat om de dingen eens vanuit een ander perspectief te bekijken, ga je ook andere informatie aantrekken waardoor je leven gaat veranderen.

En als je dit weet, dan begrijp je ook dat de macht over jouw leven, altijd in je eigen handen ligt en niet in die geconditioneerde en gemanipuleerde perceptie. Alles wat jij waarneemt, creëert je realiteit en jij hebt ook de kracht om een andere realiteit te creëren. Kies vanaf nu je eigen waarneming en perceptie, wees nieuwsgierig en onderzoekend, in plaats van hoe anderen vinden dat je ‘zou moeten zijn of wat je moet doen’. Dan pas creëer je een realiteit wat niet afkomstig is van gemanipuleerde perceptie, maar vanuit je authentieke zelf. 

Als genoeg mensen dit doen, dan is dat zichtbaar in de samenleving en dat is wat men bedoelt met een collectieve transitie van perceptie of transformatie van perceptie, van 3D naar 5D, of van brein naar hart, van lager bewustzijn naar hoger bewustzijn, van angst naar Liefde. We hebben elkaar nodig om dit te doen!

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen