Betutteling en de impact op ons geluksbewustzijn

Welkom in de wereld van "Betutteling 2.0"

In onze samenleving worden we steeds vaker geconfronteerd met een toenemende betutteling, waarbij overheden en instanties onze keuzes en vrijheden beperken onder het mom van klimaat, gezondheid en andere bedreigingen. Dergelijke betutteling kan echter leiden tot een ondermijning van onze individuele vrijheid en heeft potentieel negatieve gevolgen voor ons geluksbewustzijn.

Buckle up, want we gaan de potentiële impact van deze betutteling op ons geluk onder de loep nemen! Want betutteling is de sluwe dief van onze eigen regie!

Balans tussen betutteling/persoonlijke vrijheid en autonomie en eigen regie.

In de opleiding voor Gelukscoach is één van de belangrijkste lessen die je leert het vermijden van het beruchte "repareerreflex" tijdens coachingsgesprekken. Het gaat erom dat je niet de behoefte voelt om anderen te betuttelen, te repareren, te overtuigen of te beïnvloeden, maar juist de nadruk leggen op het stimuleren van eigen regie. En geloof me, dat is niet eenvoudig.

Stel je voor: je zit daar als kersverse coach, klaar om de wereld te veranderen met jouw oplossingen. Maar al snel wordt het je duidelijk dat het zo niet werkt.  Je realiseert je dat je altijd de drang had om problemen op te lossen, om anderen te vertellen wat ze moeten doen, en hen te overtuigen van je briljante ideeën, super goed bedoeld natuurlijk, maar je leert een andere aanpak, namelijk de magie van eigen regie.

In plaats van te zeggen: "Hier is de oplossing!" of "Dit is wat je moet doen!", leer je om oprecht te luisteren naar wat de coachee werkelijk nodig heeft. Het is een dans van woorden en stiltes, waarbij je als coach de ruimte creëer voor de coachee om zijn of haar eigen inzichten en antwoorden te vinden.

Eigen regie en betutteling: Gelukscoach opleiding en overheidsbetutteling...

De betuttelingen die worden opgelegd door de overheid, zoals per 1 juli het heffen van belasting op plastic patatbakjes, het mogelijk verbieden van vuurkorven en wellicht ook nog het verbieden van de verkoop van alcohol in supermarkten, hebben  impact op onze eigen regie. Deze betuttelingen kunnen ons gevoel van autonomie en vrijheid beperken. Wanneer de overheid bepaalt wat we wel of niet kunnen doen, kan het ons het gevoel geven dat onze eigen keuzes en beslissingen niet worden gerespecteerd. Het kan voelen alsof onze individuele regie wordt ondermijnd en we niet langer de vrijheid hebben om te handelen zoals we willen.

De impact van dergelijke betuttelingen op onze eigen regie kan variëren van frustratie en ontevredenheid tot een gevoel van machteloosheid. Het kan invloed hebben op ons gevoel van controle over ons eigen leven en onze eigen beslissingen. Het is belangrijk om deze impact te erkennen en te streven naar een balans tussen de bescherming van het algemeen belang en het behoud van individuele vrijheid en eigen regie.

Leer zelf verantwoordelijk te zijn......

Ik heb 1 zoon, inmiddels al weer 22, zo blij mee. Maar ook wij als ouders kunnen betuttelen door keuzes of beslissingen over te nemen zonder hen de kans te geven om zelfstandig te handelen, fouten te mogen maken en autonome beslissingen te nemen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je kind graag wil leren fietsen zonder zijwieltjes. In plaats van hen de ruimte te geven om te experimenteren en fouten te maken, kunnen we geneigd zijn om te zeggen: "Nee, het is te gevaarlijk. Je moet zijwieltjes gebruiken." Hoewel we vrijwel altijd goede bedoelingen hebben om hen te beschermen, ontnemen we hen de kans om hun eigen regie te ontwikkelen en vertrouwen in hun eigen kunnen op te bouwen.

We bepalen best veel, bijvoorbeeld welke kleding ze moeten dragen, welke activiteiten ze moeten ondernemen of met wie ze bevriend mogen zijn. Hoewel onze intentie weer kan zijn om hen te behoeden voor mogelijke risico's, kan dit het gevoel van eigen regie ondermijnen. Ze krijgen niet de kans om hun eigen voorkeuren te ontdekken, beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Het is belangrijk om kinderen een gezonde mate van autonomie en vrijheid te geven, zodat ze kunnen groeien, leren en vertrouwen in zichzelf kunnen ontwikkelen. Door hen de ruimte te geven om keuzes te maken, fouten te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun acties, geven we hen de kans om hun eigen regie te ontwikkelen en hun persoonlijke groei te bevorderen.

Ook op school

Op school mag je leren dat fouten maken super tof is en je juist hiervan leert. Stel je voor dat een leraar constant de beslissingen neemt voor de leerlingen zonder hen de kans te geven om hun eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld, de leraar bepaalt welke boeken de leerlingen moeten lezen, welke onderwerpen ze moeten bestuderen en welke projecten ze moeten doen, zonder enige inspraak van de leerlingen. Tja, het gebeurt.

Hoewel de leraar misschien denkt dat hij het beste weet wat de leerlingen nodig hebben, kan dit een gevoel van machteloosheid en gebrek aan eigen regie bij de leerlingen veroorzaken. Ze krijgen geen kans om hun eigen interesses te verkennen, hun eigen leertraject vorm te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen educatieve ontwikkeling. Door de leerlingen een zekere mate van autonomie en eigen regie te geven, helpen we hen bij het ontwikkelen van kritisch denken.

En op het werk........

Op het werk kunnen we waarschijnlijk ook wel voorbeelden bedenken. Stel je voor dat je een collega hebt die aan een project werkt en je merkt dat hij een andere aanpak heeft dan jij zou kiezen. In plaats van hem de ruimte te geven om zijn eigen werkwijze te volgen, ga je naar hem toe en zeg je: "Ik denk dat je het beter op deze manier kunt doen. Ik heb dit eerder gedaan en het werkte prima."

Hoewel je misschien goede bedoelingen hebt om te helpen, kan dit de eigen regie van je collega belemmeren. Het kan ook zijn zelfvertrouwen aantasten en hem het gevoel geven dat zijn inspanningen niet gewaardeerd worden. In plaats daarvan zou je in plaats van betutteling je collega kunnen ondersteunen en aanmoedigen om zijn eigen beslissingen te nemen en zijn eigen aanpak te volgen. Je zou kunnen vragen: "Hoe denk je dat je dit project het beste kunt benaderen? Ik ben benieuwd naar jouw ideeën." Op deze manier geef je je collega de ruimte om zijn eigen regie te behouden en te groeien in zijn professionele ontwikkeling.

Maar wie het 't beste kan, is de overheid....

De betuttelingen die worden opgelegd door de overheid, zoals het heffen van belasting op plastic patatbakjes, het mogelijk verbieden van vuurkorven en wellicht zelfs het beperken van de verkoop van alcohol in supermarkten, hebben zeker impact op onze eigen regie. Wanneer de overheid bepaalt wat we wel of niet kunnen doen, kan het ons het gevoel geven dat onze eigen keuzes en beslissingen niet worden gerespecteerd. Het kan voelen alsof onze eigen regie wordt ondermijnd en we niet langer de vrijheid hebben om te handelen zoals we willen.

Het verbieden van vuurkorven kunnen bijvoorbeeld ons beperken op plezier (erg belangrijk) en dwingt ons om ons gedrag aan te passen aan de opgelegde regels. Op dezelfde manier kan het verbieden van de verkoop van alcohol in supermarkten een inbreuk zijn op onze eigen regie. Het beperkt onze mogelijkheden om alcohol te kopen op de plaatsen waar we normaal gesproken boodschappen doen. Dit kan ons het gevoel geven dat we niet langer vrij zijn om onze eigen keuzes te maken en dat de overheid zich mengt in ons persoonlijke leven.

De impact van dergelijke betuttelingen op onze eigen regie kan variëren van frustratie en ontevredenheid tot een gevoel van machteloosheid. Het kan invloed hebben op ons gevoel van controle over ons eigen leven en onze eigen beslissingen.

En de boeddhisten.....

Boeddhistische filosofie zijn vaak gericht zijn op het cultiveren van eigen regie en persoonlijke verantwoordelijkheid. Binnen het boeddhisme wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van innerlijke wijsheid, bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid voor gedachten, emoties en acties. Het proces van zelfonderzoek en innerlijke groei stelt boeddhisten in staat om bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen levenspad.

Het concept van eigen regie in het boeddhisme gaat verder dan alleen het nemen van persoonlijke beslissingen. Het impliceert ook het begrip dat we verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van onze acties en de impact die ze hebben op onszelf en anderen. Boeddhisten worden aangemoedigd om compassievol en respectvol te handelen, met aandacht voor de behoeften van anderen en het streven naar harmonie in relaties en de samenleving als geheel. Door het cultiveren van eigen regie binnen het boeddhisme, kunnen mensen een dieper gevoel van vrijheid, voldoening en innerlijke vrede ervaren. Het stelt hen in staat om los te komen van externe conditioneringen en patronen en om authentiek te leven volgens hun eigen waarden en doelen.

En jij dan............

De invloed van betuttelingen op ons geluksbewustzijn is complex en kan verschillen van persoon tot persoon. Voor sommige mensen kunnen betuttelende maatregelen een gevoel van ontevredenheid en frustratie veroorzaken, omdat ze het ervaren als een inbreuk op hun persoonlijke vrijheid en autonomie, of gevoelens van machteloosheid en het verlies van controle over ons eigen leven. Betutteling kan ons het gevoel geven dat we niet in staat zijn om ons leven op de manier te leiden die we wensen.

Eigen regie en geluksbewustzijn zijn nauw met elkaar verbonden. Het gevoel dat we de controle hebben over ons eigen leven, beslissingen kunnen nemen en keuzes kunnen maken die in overeenstemming zijn met onze waarden en doelen, speelt een belangrijke rol in ons geluksbewustzijn.

bewustzijnsschaal

En hoe zit het met bewustzijn....

Wanneer we de mogelijkheid hebben om zelfstandig te handelen en onze eigen keuzes te maken, ervaren we een gevoel van autonomie en eigen regie. Dit gevoel van controle over ons eigen leven en de vrijheid om te handelen zoals we willen, draagt bij aan ons welzijn en geluk. Het bevorderen van eigen regie kan een positieve impact hebben op ons geluksbewustzijn. Wanneer we de mogelijkheid hebben om onze eigen doelen na te streven, onze passies te volgen en onze eigen keuzes te maken, voelen we ons meer voldaan en tevreden met ons leven. Het nemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen geluk en het hebben van de vrijheid om ons leven vorm te geven op een manier die bij ons past, draagt bij aan ons gevoel van welzijn en geluk.


 Eigen regie wordt vaak geassocieerd met een gevoel van persoonlijke kracht, autonomie en verantwoordelijkheid voor ons eigen leven.


Op de Hawkins-schaal kunnen we zeggen dat eigen regie zich manifesteert op de hogere niveaus van bewustzijn. Niveaus zoals moed (200), acceptatie (350), reden (400), liefde (500), vreugde (540) en verlichting (700-1000) zijn allemaal gerelateerd aan een gevoel van eigen regie en persoonlijke empowerment. Op deze hogere niveaus van bewustzijn begrijpen we dat we scheppers van ons eigen leven zijn en dat we de kracht hebben om onze eigen keuzes te maken en ons leven vorm te geven volgens onze waarden en doelen. We nemen verantwoordelijkheid voor ons geluk en nemen actief deel aan het creëren van de realiteit die we verlangen.


Betutteling kan worden gekoppeld aan lagere niveaus van bewustzijn waarin controle, beperking en dwang meer prominent aanwezig zijn. Het kan gepaard gaan met gevoelens van machteloosheid, frustratie en onderdrukking, wat kan leiden tot een lager bewustzijnsniveau.


Bewustzijn speelt een belangrijke rol....

....in hoe we omgaan met betutteling en onze eigen regie. Hoe bewust we zijn van de impact van betutteling op ons leven en welzijn beïnvloedt onze reactie en ons vermogen om ermee om te gaan.  Bewustzijn helpt ons om bewust te worden van onze eigen behoeften, waarden en grenzen, en om te bepalen hoe we willen handelen in overeenstemming daarmee. Bewustzijn stelt ons in staat om actief te streven naar het behoud van onze eigen regie, zelfs in situaties waarin betutteling aanwezig is. We kunnen op zoek gaan naar alternatieven, creatieve oplossingen en manieren om onze eigen keuzes en vrijheden te behouden binnen de gegeven beperkingen. Het kan inhouden dat we ons informeren, onze stem laten horen, collectieve actie ondernemen of alternatieve manieren vinden om onze behoeften te vervullen.

Kortom, bewustzijn speelt een cruciale rol in hoe we met betutteling en onze eigen regie omgaan. Het stelt ons in staat om bewuste keuzes te maken, ons gedrag te bepalen en alternatieven te zoeken om onze eigen regie te behouden en ons welzijn te bevorderen.

Het behoud van je eigen regie te midden van betutteling door de overheid kan een uitdaging zijn, maar er zijn enkele stappen die je kunt nemen om je eigen regie te behouden:

  1. Zelfbewustzijn: Ontwikkel een dieper begrip van je eigen behoeften, waarden en grenzen. Wees je bewust van wat voor jou belangrijk is en welke keuzes je wilt maken in je leven.
  2. Kritisch denken: Blijf kritisch en objectief in je benadering van de opgelegde beperkingen. Onderzoek de redenen en gevolgen van de betutteling en stel vragen. Wees altijd nieuwsgierig en onderzoekend.
  3. Persoonlijke verantwoordelijkheid: Neem verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes en acties.
  4. Verken creatieve oplossingen: Denk buiten de kaders en zoek naar creatieve manieren om je doelen te bereiken en je behoeften te vervullen.
  5. Verbind met gelijkgestemden: Zoek steun bij anderen die ook waarde hechten aan eigen regie en individuele vrijheid. Werk samen, deel ervaringen en ideeën, en ondersteun elkaar in het behouden van je eigen regie.

Laat je niet ontmoedigen door betutteling, maar zoek naar manieren om ermee om te gaan en je eigen regie te behouden. Focus op wat wel mogelijk is en hoe je kunt groeien en bloeien.

Het behouden van je eigen regie te midden van betutteling kan uitdagend zijn, maar door bewustzijn, veerkracht en creativiteit kun je actief werken aan het behoud van je eigen regie en het bevorderen van je geluksbewustzijn, ongeacht de maatregelen die worden opgelegd door de overheid.

Wat zouden de boeddhisten hiervan vinden?

Betutteling zal misschien gezien worden als een uitdaging of een leermoment om te groeien en meer in je eigen kracht te staan. Het kan dienen als een spiegel die je confronteert met beperkende overtuigingen, afhankelijkheid van externe omstandigheden of een gebrek aan zelfvertrouwen. Door bewust te worden van deze patronen en ze te doorbreken, kun je jezelf bevrijden en een dieper gevoel van eigen regie ervaren.

Betutteling kan je uitnodigen om je eigen waarheid te ontdekken, je innerlijke kompas te volgen en te vertrouwen op je eigen wijsheid en intuïtie. Het kan je aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, keuzes en geluk. Het kan ook een oefening zijn in het loslaten van de behoefte aan externe goedkeuring of controle, en het vinden van innerlijke kracht en stabiliteit.

Dus volg je hart.......

Het volgen van je hart is een belangrijk aspect van het ontwikkelen van eigen regie en het streven naar geluk en vervulling. Je hart is verbonden met je innerlijke wijsheid, intuïtie en diepste verlangens. Het is de innerlijke kompas dat je kan leiden naar wat voor jou waardevol en betekenisvol is. Door naar je hart te luisteren en te handelen in overeenstemming met je diepere waarden en verlangens, kun je meer in afstemming komen met jezelf en je eigen pad. Het kan je helpen om beter te begrijpen wat voor jou belangrijk is, wat je gelukkig maakt en welke keuzes je wilt maken in je leven.

Het volgen van je hart betekent niet dat je altijd de gemakkelijkste weg kiest of dat je geen obstakels tegenkomt. Het vraagt moed, vertrouwen en bereidheid om de stem van je hart serieus te nemen en actie te ondernemen in overeenstemming met je diepere waarheid.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen