17 december 2020 

We staan op een T-splitsing: "Evolueren of dehumaniseren".

We zitten midden in een verandering van tijdperk: ‘Een evolutionaire omwenteling’. We staan op een T-splitsing: “We evolueren of we dehumaniseren”.


Niemand heeft om deze grote pandemie reset gevraagd, een chaosfase waarbij veel mensen doorzien dat het anders moet en kan. Het oude werkt niet goed meer. Deze pandemie legt heel veel systeemfouten bloot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zorgsysteem, maar ook het politieke systeem, het schoolsysteem wat nog steeds kritisch denken afwijst, het rechtssysteem, de sociale ongelijkheid en de piramide-achtige machtsstructuren.

Het is duidelijk dat we nieuwe systemen moeten bouwen. De vraag is alleen ‘wie bouwt ze’? Of liever gezegd: ‘Vanuit welk bewustzijnsniveau worden ze gebouwd’?

Niet het herstel van de status-quo moet het doel zijn, maar we moeten nieuwe systemen bouwen die menselijk zijn en uitgaan van medemenselijkheid. Hierbij gaat het er niet over om ‘het oude’ te demoniseren, maar wel om de systeemfouten die nu aan het licht zijn gekomen, menselijker te maken. De oude systemen willen niet veranderen, maar burgers kunnen van onderop nieuwe creëren.

Het virus

We doen net alsof het virus iets buiten ons is, dat we moeten bestrijden.  De manier waarop we het bestrijden lijkt op oorlogsvoering. Bij veel mensen zorgt het virus voor grote angsten. Maar ook vrijheid kan beangstigend zijn.  Hier opent zich een deur waar we het liefst afstand van houden. Elke transitie is namelijk mensenwerk. Als we echt willen dat systemen veranderen, dan leggen we dat niet buiten onszelf neer, maar in onszelf.

Het erkennen van je angst is een essentiële stap en tegelijkertijd een hele lastige. Als je aan mensen vraagt of ze bang zijn is het antwoord direct ‘nee’. Angst toegeven staat gelijk aan zwakte. Echter heb je juist moed en lef nodig om je angsten te erkennen. Het is dus geen zwaktebod. Je angst ontkennen maakt je juist zwak. Het overwinnen van lagere niveaus van bewustzijn is dus waar we nu voor staan. Bewustzijn zetten op jezelf is de uitnodiging en de enige manier om je weerstand te overwinnen.

Angst overwinnen

Je innerlijk kompas als kantelpunt

Op het moment dat jij niet in verbinding staat met jezelf, ben je gemakkelijk manipuleerbaar. Je doet niet echt wat je wilt, maar je doet wel net alsof je dat wilt. Als jij je innerlijk kompas gaat volgen ontdek je een hele andere kern in jezelf. Elk kantelpunt in de buitenwereld zorgt allereerst voor een kanteling in je binnenwereld. Verbinding maken me je authentieke zelf. Hiervoor is het van belang om ons ego-bewustzijn, dat zich bezig houdt met macht, status, controle, beheersen en bezit te doorzien. Dan pas kun je verbinding maken met jezelf, verbinding tussen je hoofd en je hart. Als deze verbinding tot stand is gekomen, is er geen weg meer terug.

Het is namelijk onmogelijk om liefdevolle en harmonieuze systemen te bouwen zonder je eerst los te maken van het ego-bewustzijn.

Bij elk bewustzijnsonderzoek kun je dus het beste bij jezelf beginnen. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat we op een bergtop in ons uppie jaren moeten mediteren, maar vooral ons persoonlijk verhaal of script dat aan de basis ligt van onze identiteit, te onderzoeken. Wie ben je echt?

“Niemand of geen enkel ander systeem kan je uitleggen wie je bent. Wie je bent, moet je zelf leren ontdekken door je jezelf te herinneren vanuit je eigen ervaring.” – Eric Schneider

Het tot bloei laten komen wat in jouw potentie zit, zorgt niet alleen voor groei voor jezelf, maar voor de hele mensheid.

A Christmas Carol

De drie geesten van een Christmas Carol nemen je mee in dit verhaal.

  1. De geest van het VERLEDEN,
  2. De geest van het Nu
  3. De geest van de TOEKOMST

Het verhaal gaat over 2020, en vertegenwoordigt een revolutie in de hele wereld, maar deze wordt niet met legers uitgevochten, het is een revolutie van bewustzijn. Anno 2020 brengt alle systeemfouten aan het licht. Het oude wereldbeeld dat ons heeft gediend, maar dat uiteindelijk niet nuttig of diep menselijk meer is, mag ruimte maken voor bewustzijn. Dat oude wereldbeeld is een industriële wereldbeeld, mechanistisch en rationalistisch. Een revolutie in bewustzijn is echt van belang voor de toekomst van de wereld.

Het kernprobleem van de mensheid is niet materieel maar spiritueel.

We zijn geen materiële wezens die beperkt zijn tot het fysieke lichaam, maar wezens van bewustzijn en op dit niveau, één zijn. Dat klinkt wellicht erg zweverig, maar is het niet. Want wat ik jou aandoe, doe ik ook mezelf aan. Als ik boos word op jou, heb ik die boosheid in mij, wat ik weer op jou projecteer. Dit geeft een rimpeleffect naar anderen. Als je eenmaal beseft dat we elkaar zijn, kun je ook groeien naar dat hoger bewustzijn.

De revolutie van het bewustzijn is een harmonieuze en vreedzame evolutie van het menselijk ras. Het hoeft niet natuurlijk, we kunnen ook doorgaan op de oude manier, echter het alternatief voor die evolutie is dan een dictatuur van macht, manipulatie en controle. We staan dus op een T-Splitsing.

  • Links betekent dehumanisatie, oftewel ontmenselijken.
  • Rechts betekent een harmonieuze en gelukkige wereld.

Dehumaniseren

Niet alleen anno 2020 wordt er gedehumaniseerd, dit is eigenlijk al eeuwen gaande. Bijvoorbeeld: indien men een zwerver tegenkomt op straat of criminelen die gedehumaniseerd worden, dan wel joden in het verleden. Maar ook op de werkplek zie je mensen gedehumaniseerd worden. Bijvoorbeeld als zij een tegengeluid geven of niet doen wat de baas wil. Deze mensen willen we niet graag zien als mens. Het is namelijk ‘hun eigen schuld’ dat ze zijn wie ze zijn. Dit is een oud schaamte/schuld en boeteprogramma. Dehumaniseren is dus onmenselijk maken, tot dier of ding maken. Haslam (2006) definieert dehumanisatie als het ontkennen van de menselijkheid bij de ander.

Anno 2020 zien we ook een autoritaire onderwerping en autoritaire agressie wat mensen dehumaniseert. Als je je niet aan de regels houdt, ze niet respecteert, dus niet gehoorzaamd, moet je bestraft worden. In dit geval kan het enkel en alleen al gaan over het niet dragen van een Niet-medisch mondkapje, ondanks overtuigend bewijs dat dit niet werkt en ongezond kan zijn voor de mondkapjesdrager. In feite geldt dit voor alle maatregelen die je niet opvolgt.

Er is autoritarisme ontstaan, oftewel een blinde volgzaamheid van de autoriteiten. Ook wel slaafse of blinde volgzaamheid. Maar aan de andere kant ook agressie naar andere mensen die niet volgen, alsof ze ‘melaats’ zijn. Deze vijandigheid en verbale (en vaak ook fysieke) agressie ten opzichte van deze minderheid ontstaat vooral door angst. Angst zorgt ervoor dat mensen in de overlevingsmodus terecht komen en gaan vechten of vluchten. (Mobiliseren). De fysieke en verbale agressie wordt gerechtvaardigd omdat de autoriteiten erachter staan. Andersom echter, als onschuldige ‘niet-volgers’ worden aangevallen door BOA’s, politie of andere Burgers behoort dit tot het takenpakket en wordt het gerechtvaardigd. Sociale dominantie en inhumane acties zijn anno 2020 eerder regel dan uitzondering.

Gehoorzaamheid en respect voor het gezag waren wellicht vroeger belangrijke deugden, echter anno 2020 zitten er veel weeffouten in.

De weeffouten hebben vooral te maken met het bewustzijnsniveau. Hoe meer autoritair men is, hoe meer men zal dehumaniseren. Door de mensen die geen mondkapjes dragen, of niet geloven in de maatregelen,  niet te zien als mens, wordt het voor de groep volgers veel minder moeilijk om ze te dehumaniseren. Omdat men geen relatie voelt tussen de (gechargeerd) ‘schapen en wappies’ vermindert ook het prosociaal gedrag tussen beide.

Vanuit psychologisch perspectief zijn deze reacties onder andere te verklaren door het begrip algehele dehumanisatie, ook is geweld een terugkerend verschijnsel bij dehumanisatie

Om in de toekomst te gedijen, dienen we echt ons bewustzijn te verbreden, er is anders geen weg meer terug. Het gevolg is dan verdergaande dehumanisatie, een totalitaire regime (Build,Back,Better). Alle fouten komen aan het licht, en kunnen we nog kantelen. Wat 2020 mij geleerd heeft is dat ‘menselijkheid en medemenselijkheid’ nog nooit zo belangrijk zijn geweest.

Een harmonieuze en gelukkige wereld

Nu we op het punt staan 2021 in te gaan, is het tijd om de aard van de mensheid en haar relatie met Moeder Natuur opnieuw te definiëren en te ontwikkelen. Willen we nog meer controleren, beheersen en dehumaniseren of gaan we een samenleving van vertrouwen, harmonie en liefde opbouwen? Keuzes maken die voor het hoogste welzijn voor alle betrokkenen zijn?

Steeds minder mensen willen zich onderwerpen aan de opgelegde verplichtingen van de samenleving, dan wel de groepsdruk die hierin ervaren wordt.

Wij zien dat de samenleving aan het veranderen is, we bevinden ons in een transitie, een kantelperiode. Een bijzondere tijd omdat het een verandering is van een tijdperk. Een waarde-verschuiving waarbij verbinding, kwaliteit, aandacht, vertrouwen, zelfsturing en keuzevrijheid het uitgangspunt wordt in plaats van efficiency, controle, beheersing en resultaten.

We zijn geen mieren met rugnummers, maar zelfdenkende en zelfsturende wezens.

Op eigen kracht betekent investeren in je eigen fysieke, emotionele, mentale en spiritueel kapitaal. En dit is te trainen, het enige wat je nodig hebt is moed en lef. Dus neem je eigen plaats in. In plaats van gefrustreerd of boos door het leven te gaan, kunnen we klaarblijkelijk ook vanuit vreugde, liefde en compassie leven. Geluk en Liefde en al die andere aspecten van het hoger bewustzijn, laten ons het meest voelen dat we leven en geeft ons het gevoel mens te zijn. Het is essentieel voor onze gezondheid, immuunsysteem en een flourishing life. Als je dat hoger bewustzijn integreert in je leven, kom je op het pad van meer gezondheid, geluk en wijsheid.

Ondanks alles weten we 1 ding wel zeker, we ervaren een soort van wereldwijd ‘verlies’. Verlies van wat was, van hoe het was, maar collectief kunnen we die verandering maken. Je hebt lef en moed nodig om onbewuste programma te omarmen, te beseffen dat we een enorm potentieel hebben en mede-scheppers zijn. In deze tijden van enorme verandering en planetaire crisis is het van vitaal belang dat we allemaal onze rol als mede-scheppers van onze toekomst beseffen.

Deze gelukkige samenleving ontspruit door het spectrum van bewustzijn te navigeren en om nieuwe bewuste keuzes te maken en beperkende onderbewuste programma’s te herschrijven. We bevinden ons nu in deze collectieve evolutie. Ieder van ons zal in zijn of haar uniekheid mogen stappen en beginnen te beseffen dat we allemaal bewustzijn zijn. Natuurlijk hebben nu toegang om de hemel op aarde te creëren. Door bewuste evolutie zullen we allemaal de Hemel op Aarde kunnen ervaren!

Bekijk onderstaande video, of liever gezegd korte film, over de drie geesten van een Christmas Carol.

Tot slot

Hier nog een bericht voor alle Wappies, Alu-hoedjes, Gekkies, Rebellen maar ook de volgers, de schapen of hoe we elkaar ook noemen. Ik geloof absoluut dat iedereen een mooiere en gelukkigere wereld wil. Alhoewel het lijkt alsof de wereld uit elkaar valt, wees niet bang, we kunnen als collectief van de wereld een mooiere plek maken. Juist als er chaos is, geeft ons dat de mogelijkheid om iets beters te creëren. De chaos die we collectief ervaren laat zien dat we de wereld juist wat lichter mogen maken, dat we als collectief verantwoordelijkheid mogen oppakken voor onze scheppende krachten, en een wereld kunnen creëren van gezondheid, harmonie en geluk. Natuurlijk doen we dat niet zomaar binnen 1 dag, dit is een proces van jaren. Maar wel een heel mooi proces.

Soms vragen mensen mij wat ze dan het beste kunnen doen. Één tip zou zijn om verschillen van meningen te leren accepteren. Voel je niet aangevallen als iemand een andere visie heeft dan jij. Ga ook niet overtuigen, maar ontdek wat er binnen in jou gebeurt. Al is het maar voor eventjes. Mijn tweede tip zou zijn om de oude wereld iets meer los te laten en je ideale toekomst voor te stellen. Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Een ander leven op deze planeet? Leven in harmonie? Menselijkheid?

Het vlindereffect zegt dat in chaotische systemen zoals het weer, of het leven in het algemeen, de verandering van een enkele (kleine) gebeurtenis grote gevolgen kan hebben. Zo kan een vlinder die in Zuid-Amerika met zijn vleugels fladdert een storm in Noord-Amerika beïnvloeden. Of een virus in Wuhan legt de hele wereld plat….
Zo kun je in deze huidige wereldwijde chaos ook een vlindereffect creëren. Alle kleine acties kunnen een groot (rimpel)effect teweeg brengen. Zo kun je je door je denken, hoe je praat en handelt het vlindereffect in werking zetten. Je hebt namelijk altijd impact op de wereld, kies voor een impact wat geluk verspreidt.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down