09 november 2020 

Verhoor Getuige Deskundige onderzoek BPOC2020

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC2020) is opgericht door Drs. Pedro Kuijt, een theoloog en onafhankelijk dominee. De commissie onderzoekt het coronabeleid van het kabinet. Middels openbare verhoren van getuigen, waaronder artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren, onderzoekt BPOC2020 de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid-19.

Deze verhoren worden allemaal gefilmd en online gestreamd. Op basis van deze verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer.

Drie centrale vragen staan in dit onderzoek centraal:

 1. Waarom zijn sinds 15 maart 2020 beperkende maatregelen opgelegd vanwege Covid-19?
 2. Zijn deze maatregelen effectief?
 3. Staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het virus SARS-CoV-2?

Onderzoek naar geluk anno 2020

Gegevens uit wereldwijde enquêtes over het welzijn van duizenden individuen hebben onthuld hoe de coronapandemie het geluksgevoel van mensen beïnvloedt. Het percentage mensen dat zichzelf omschreef als niet al te gelukkig, nam sterk toe tot een recordhoogte in jaren. De pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben een grote impact op de mentale en fysieke gezondheid van mensen.

Wereldwijd is deze tendens zichtbaar, en dit geldt ook voor jongeren. Mensen over de hele wereld zijn depressief, angstig en gestrest, sommigen meer dan anderen. Het leven wordt als het ware op zijn grondvesten geschud.

We lijden, sommigen van ons erger dan anderen. Je hoeft geen baan of dierbare te hebben verloren om erdoor te worden beïnvloed.

Diverse onderzoek suggereert

We zijn angstig, depressief en getraumatiseerd, en ervaren ergere mentale gezondheidsproblemen dan voor de pandemie, zoals hoge symptomen van stress, angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). We slapen slecht, waardoor we fysiek en mentaal vatbaarder zijn. Door de sociale afstand en isolatie zijn mensen geïsoleerd geraakt, wat leidt tot meer eenzaamheid door het gebrek aan sociale verbindingen.

 • Huiselijk geweld is toegenomen met 60%. Wetenschappelijke onderzoeken naar huiselijk geweld tijdens de pandemie zijn nog maar net begonnen, maar enkele voorlopige resultaten bevestigen deze trend. Bij mensen die al huiselijk geweld hebben meegemaakt, is het geweld in bijna 60 procent van de gevallen erger geworden. Dit verstoort de stressrespons, leidt tot hyperalertheid, een verzwakt immuunsysteem, fysieke en psychische schade, en zelfs negatieve hersenontwikkeling bij kinderen. Emotionele mishandeling kan de hersenen veranderen, resulterend in een kleinere prefrontale cortex en later grotere gevolgen voor depressie en PTSS.
 • Jongeren voelen zich ook eenzamer, afgesneden van sociale groepen. Langdurige eenzaamheid verhoogt het risico op vroegtijdig overlijden, meer zelfmoorden, een verzwakt immuunsysteem, depressie en hartziekten, en mogelijk zelfs de ziekte van Alzheimer. Het leidt tot ongezond gedrag, zoals minder bewegen, ongezond eten en meer gebruik van verslavende middelen, wat resulteert in een groter risico op overgewicht, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.
 • Mentale Gezondheidsproblemen: Meerdere onderzoeken bevestigen de toename van geestelijke gezondheidsproblemen tijdens de pandemie, waaronder verhoogde niveaus van stress, angst, depressie en PTSS .
 • Slaap: Slechte slaap tijdens de pandemie is gedocumenteerd en is gekoppeld aan verhoogde mentale en fysieke kwetsbaarheid .
 • Eenzaamheid: Onderzoek bevestigt dat eenzaamheid door sociale isolatie is toegenomen, met aanzienlijke negatieve effecten op de mentale en fysieke gezondheid .
 • Impact op Jongeren: Jongeren hebben gerapporteerd dat ze zich eenzamer en meer geïsoleerd voelen, wat leidt tot negatieve gezondheidsuitkomsten.

Gevolgen van stress (American Institute of Stress en Stanford)

Je stresssysteem blijft 24/7 aan staan. Misschien denk je dat dit niet erg is, maar is het wel. Stress hormonen worden voor een langere periode aangemaakt.

 • Reserves in je lichaam raken op
 • Je voelt je moe, uitgeput
 • Verzwakt je immuunsysteem
 • Hyper alertheid Spijsvertering vertraagd
 • Hart gaat sneller kloppen Snellere ademhaling (zuurstof naar je spieren)
 • Hartziekten, atherosclerose
 • Kanker
 • Leverziekten
 • Longziekten
 • Zelfmoord
 • Meer ongevallen of ongelukken
 • Verhoogde bloeddruk (geluk verlaagt bloeddruk)
 • Stress zorgt ervoor dat we minder intelligent worden. Bij dit soort heftige acute stress sluiten de hormonen de bloedvaten van ons bewust denkende brein uit en alle energie gaan naar de meer primitieve delen van het brein. We worden dus ‘minder intelligent’.
 • Stress in de vroege kinderjaren en de aanhoudende activering van de het stressreactiesysteem van het lichaam heeft schadelijke effecten op de hersenen en andere orgaansystemen.
 • Meer middelengebruik denk aan drugsgebruik, maar ook alcohol en seks. Ze zijn minder zuinig op zichzelf, minder sporten, gezond eten, slecht slapen.

Cellen die blootgesteld worden aan een gezonde en gelukkige omgeving, groeien. Cellen die blootgesteld worden aan een ongezonde omgeving, gaan zichzelf beschermen en kunnen op termijn ziek worden. Cellen kunnen zichzelf niet tegelijkertijd beschermen en groeien.

Collectieve Angst

Plotseling was er in 2020 een golf van angst. Angst werd een dagelijks aanwezig gevoel. Elke keer als je berichten over COVID-19 hoorde, werd je angst- en stressrespons geactiveerd, oftewel de vecht- of vluchtreactie. Het betreden van een onbekende wereld maakt onze hersenen bang, want ons brein wil kunnen voorspellen wat er gebeurt.

Dit gebeurde niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, waardoor er sprake was van een collectieve angst. We werden dagelijks geprogrammeerd om bang te zijn.

Angst zet je aan tot actie, zoals vechten of vluchten. Maar als je merkt dat wat je ook doet niet werkt, kan dit leiden tot depressie en aangeleerde hulpeloosheid. Mensen geven op. Aangeleerde hulpeloosheid, zoals beschreven door Martin Seligman, is het verschijnsel waarbij een mens of dier heeft geleerd dat hij geen invloed kan uitoefenen op de gebeurtenissen die hem overkomen. Dit mechanisme kan op den duur leiden tot psychische stoornissen zoals depressie. Niet iedereen reageert op hulpeloosheid met passiviteit en depressie; dit hangt mede af van iemands bewustzijnsniveau en of iemand de oorzaak van zijn lijden zoekt in zichzelf of buiten zichzelf.

Wanneer mensen getraumatiseerd worden en langdurig in een staat van angst verkeren, zijn ze geneigd om de suggesties van anderen te accepteren en ernaar te handelen.

Is de mens gemakkelijk programmeerbaar?

Volgens mijn visie absoluut, mits we onvoldoende nieuwsgierig en onderzoekend blijven en niet waarnemen wat er gebeurt. De programmering van onze hersenen bepaalt ons handelen. We worden gemanipuleerd en emotioneel gechanteerd zonder dat we het altijd doorhebben. Controle hebben over de mind van een ander wordt ook wel donkere psychologie genoemd. Deze technieken zijn niet nieuw en worden al eeuwenlang gebruikt. Je moet bijna ‘doof en blind’ zijn om niet te herkennen wat er wereldwijd gebeurt.

Je wordt gemanipuleerd als je iets niet wilt en het toch doet. Alles wordt uit de kast gehaald om van jouw ‘nee’ een ‘ja’ te maken. Voorbeelden van Manipulatietechnieken om Gedrag te Veranderen.

 • Isolatie: Zeer ingrijpende maatregel, waarbij mensen van de buitenwereld worden afgezonderd met het idee dat dit is om de kwetsbaren te beschermen. Er is weinig onderzoek naar isolatie in verband met een virus, maar wel veel naar de effecten van sociale isolatie op de mens. Denk hierbij aan isoleercellen. Als isolatie te lang duurt, verliest men gevoel van identiteit, ziet men geen doel meer in het leven en kan sociale angst ontstaan, angst om te verbinden of maatschappelijk betrokken te zijn.
 • Vals Gevoel van Veiligheid: Denk aan het dragen van mondkapjes. De term ‘niet-medische mondkapjes’ is een slimme benaming om gemakkelijker in dit vals gevoel van veiligheid te stappen. Woorden hebben een enorme kracht.
 • Beïnvloeding: ELKE DAG via de mainstream media worden mensen negatief beïnvloed en wordt er ingespeeld op het schuld- en boeteprogramma. ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ of ‘De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander’.
 • Inspelen op Angst en Moraliteit: We zijn verplicht om elkaars leven te beschermen.
 • Overtuiging: Men wil de burgers laten geloven dat er een killervirus is. Teksten als “Elke druppel kan het virus bevatten en elke druppel die kan worden tegengehouden (door een mondmasker of bijvoorbeeld een sjaal, red.) is een kans minder dat het virus zich verspreidt”.
 • Censuur en Framing: Er is een agressieve censuurstrategie, zoals het schrappen van publicaties, het verwijderen van een ander stemgeluid, intimidatie, enzovoort. Tegelijkertijd worden mensen bestempeld als complotdenkers en corona-ontkenners.
 • Emotionele en Psychologische Chantage: Voor artsen betekent praten een risico voor hun baan. Artsen die opstaan worden gecensureerd. Denk aan Rob Elens en David Prins. Het niet volgen van aanwijzingen van beroepsorganisaties kan zware consequenties hebben. Denk ook aan uitspraken als ‘je bent een aso’ of ‘je moet gewoon je bek houden’.
 • Creëren van een Illusie: Bijvoorbeeld dat gezondheid alleen via een vaccinatie komt. Of ‘We zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit’.
 • Gebruik van Gezag en Macht: Boa’s, waterkanonnen, enzovoort, worden gebruikt om een schrikeffect te bewerkstelligen en vooral om te bestraffen.
 • Omkoping: Influencers worden benaderd om dezelfde taal te spreken. Omkoping is een andere effectieve manier om te krijgen wat je wilt.
 • Ontkenning: Ontkennen wat er gezegd is. Bijvoorbeeld de avondklok, die werd ontkend door de minister-president terwijl het RIVM dit had bevestigd. Of zeggen dat vaccinaties niet verplicht worden, terwijl er in een motie voor corona-vaccinatieplicht werd gestemd (VVD).
 • Omleiding: Vermijden van directe antwoorden op vragen of het geven van heel korte antwoorden.

Een voorbeeld hiervan is de stille invoering van de spoedwet, zonder dat de massa hiervan op de hoogte was. Termen als ‘War Against the Virus’ kunnen ons brein direct in overlevingsmodus plaatsen.

Lucifer Effect: Een bekend experiment is het ‘Stanford gevangenis experiment’. Een groep vrijwilligers van studenten werd willekeurig verdeeld in ‘bewakers’ en ‘gevangenen’ en vervolgens in een schijnvertoning geplaatst (gevangenisomgeving). Binnen een week werd het experiment gestaakt omdat gewone studenten zich binnen no time tot brutale, sadistische bewakers of emotioneel gebroken gevangenen ontwikkelden. Mensen zijn in staat tot gruwelijkheden als ze gemanipuleerd worden op basis van een persoonlijk gevoel voor rechtvaardigheid. Anno 2020 kun je zelfs door andere burgers zeer boos worden toegesproken als je bijvoorbeeld geen mondkapje draagt. De groepsdruk is groot, zeker onder jongeren.

BPOC 2020

Buitenparlementair onderzoek 2020 doet onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van COVID-19, het coronavirus, door middel van getuigenverhoren. De commissie hoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren.

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een proces-verbaal gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer. De verhoren zijn vertaald naar het Engels, Duits en Spaans. Van het 2:30 uur durende verhoor heb ik een korte samenvatting gemaakt. De links naar het onderzoek kun je vinden onder de video op YouTube.

Evaluatie

Potkaars is van Rico Brouwer en hij heeft een mooie evaluatie gemaakt, samen met Pedro Kuijt.


Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Wie is Sheila Neijman – Hallo Bewust Nederland
Door

Wie is Sheila Neijman – Hallo Bewust Nederland

op 11 Dec 2020

[…] bevestigd.  Op uitnodiging van BPOC2020 (Buiten Parlementair Onderzoek Commissie) heb ik vanuit mijn deskundigheid een verhoor gehad over de huidige […]

Aangeleerde hulpeloosheid is de 3e golf...... - Hallo Bewust Nederland
Door

Aangeleerde hulpeloosheid is de 3e golf...... - Hallo Bewust Nederland

op 21 Jan 2021

[…] mijn interview bij BPOC 2020 heb ik het één en ander verklaard over AANGELEERDE HULPELOOSHEID ook wel bekend onder de naam […]

Guido van de Loo
Door

Guido van de Loo

op 10 Feb 2021

Zeer goed werk gedaan! Kijk altijd in Zuid Afr.naar jullie ondervragingen via You Tube. Hoop jullie tussenrapport te kunnen lezen ergens

Sheila Neijman
hans schipperus
Door

hans schipperus

op 11 Feb 2021

heel helder verhaal Sheila, dank voor je samenvatting. Heb zo juist het interview met de beide MBO studenten gezien, tranen in mijn ogen. ik vroeg laatst aan iemand: "hoe komt het dat bijna alle landen het zelfde beleid voeren?" Zijn antwoord: "kopieer gedrag". Het land waar alle landen dit van kopiëren is toch China of vergis ik mij? Gaan we mogelijk de rest van het beleid van China ook kopiëren? Zo ja waar kun je dan nog heen om vrij te leven, er was eens een liedje in de jaren 70: Vluchten kan niet meer. Daar lijken we nu aangekomen te zijn. Tja bang nog niet maar wel alert, wanneer moet ik zelf wat doen en kan dat nog? Groet Hans.

Sheila Neijman
Door

Sheila Neijman

op 25 Feb 2021

Mooie aanvulling, dank je wel Hans

Sheila Neijman
Door

Sheila Neijman

op 24 Mar 2021

Dank je wel Hans. Ik denk niet dat het kopieer gedrag is maar een plan wat door World Economic Forum al eerder bepaald is.

Reactie plaatsen