Verhoor Getuige Deskundige onderzoek BPOC2020
Geluk op werk
Sheila Neijman
Geluk op werk
11/09/2020
9 min
7

Verhoor Getuige Deskundige onderzoek BPOC2020

11/09/2020
9 min
7

Van het verhoor als getuige deskundige bij buitenparlementair onderzoek (totale opname 2:30 uur) heb ik getracht een ‘korte’ samenvatting te maken.

Buiten Parlementair Onderzoekscommissie is opgericht door Drs. Pedro Kuijt. Buitenparlementaire Onderzoekscommissie gaat het kabinet dagen wegens het coronabeleid. Drs. Pedro Kuit is Theoloog , onafhankelijk dominee en de initiatiefnemer van BPOC2020, de Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie, dat middels openbare verhoren van getuigen (artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren) onderzoek doet, naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus.

Naar aanleiding van de verhoren – die allemaal gefilmd en gestreamd worden op internet – wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld, die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Waarbij 3 vragen centraal staan zijn:

 1. Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd
 2. Zijn deze maatregelen effectief
 3. Staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het virus SARS-CoV-2

Voor meer informatie over intentie en doel van BPOC2020 beluister onderstaande video.

Positieve psychologie

Mijn Expertise ligt op het gebied van Positieve Psychologie, Science of Happiness. We weten inmiddels erg goed wat het leven onaangenaam maakt, maar dankzij positieve psychologie ook steeds meer wat het leven de moeite waard maakt. De wortels verkennen van een gelukkig en zinvol leven door middel van wetenschap en praktijk heeft mij geïnspireerd om in 2006 mijn bedrijf op te richten.

Benefits van Geluk

Geluk wordt vaak onderschat voor wat betreft de benefits. Wat blijkt uit studies is dat er veel goed gedocumenteerd onderzoek is over geluk:

 • Geluk is sterk gecorreleerd met Mentale, Fysieke en Spirituele gezondheid, zowel op microniveau van personen als op macro niveau van landen.
 • Geluk werkt levensverlengend.
 • Geluk zorg voor een beter functioneren van het immuunsysteem.
 • Geluk is gekoppeld aan een lagere hartslag en bloeddruk, evenals aan gezondere hartslagvariaties.
 • Mensen die gelukkiger zijn, worden beter beschermd tegen stress en geven minder van het stresshormoon cortisol af.
 • Gelukkige mensen zijn veerkrachtiger en mentaal gezonder
 • Gelukkige mensen zijn pro-socialer, vriendelijker, meer empathisch, creatiever, graag een positieve impact willen maken, betekenis in het leven, meer goede dingen willen doen, hogere eigenwaarde, waarden leven enzovoort.

Onderzoek naar geluk anno 2020

Gegevens uit wereldwijde enquêtes over het welzijn van duizenden individuen hebben onthuld hoe de coronavirus pandemie het geluksgevoel van mensen met het leven beïnvloedt. Het percentage mensen dat zichzelf omschreef als NIET al te gelukkig, nam sterk toe tot een recordhoogte sinds jaren. De pandemie van het coronavirus en aanverwante maatregelen hebben veel invloed op de mentale en fysieke gezondheid van mensen.

Wereldwijd zie je deze tendens. Dit geld ook voor jongeren. Mensen over de hele wereld zijn depressief, angstig en gestrest, sommigen meer dan anderen.

Eigenlijk schudt het leven op haar grondvesten.

We lijden, sommigen van ons erger dan anderen. Je hoeft geen baan of dierbare te hebben verloren om erdoor te worden beïnvloed.

Diverse onderzoek suggereert

 1. We zijn angstig, depressief en getraumatiseerd en ervaren ergere geestelijke gezondheidsproblemen dan voor de pandemie, dat wil zeggen, hoge symptomen van stress, angst depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSD).
 2. We slapen slecht waardoor we fysiek en mentaal vatbaarder zijn.
 3. Door de sociale afstand en isolatie zijn mensen geïsoleerd geraakt, dus het is logisch dat zij zich meer eenzaam voelen als er geen mogelijkheid is tot verbinden.
 4. Huiselijk geweld is toegenomen met 60%

Jongeren voelen zich ook eenzamer, afgesneden van sociale groepen. Eenzaamheid, als dit langdurig aanhoudt, verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden, meer zelfmoorden, verzwakt het immuunsysteem, kan leiden tot depressie en een verhoogt risico op hartziekten en zelfs mogelijk de ziekte van Alzheimer. Het leidt tot meer ongezond gedrag, mensen gaan minder bewegen, minder gezond eten en meer gebruik van verslavende middelen. met als gevolg een groter risico op overgewicht, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Met betrekking tot huiselijk geweld zijn de Wetenschappelijke onderzoeken nog maar net begonnen, maar enkele voorlopige resultaten bevestigen deze trends. Onder mensen die al huiselijk geweld hebben meegemaakt, is het geweld in bijna 60 procent van de gevallen erger geworden. Dit zorgt dat de stressrespons verstoord raakt, hyperalertheid, verzwakt immuunsysteem, fysieke en psychische schade en zelfs negatieve hersenontwikkeling kinderen. Dus emotionele mishandeling verandert de hersenen (kleinere prefrontale cortex) en later grotere gevolgen op depressie en PTSS.

Gevolgen van stress (American Institute of Stress en Stanford)

Je stresssysteem blijft 24/7 aan staan. Misschien denk je dat dit niet erg is, maar is het wel. Stress hormonen worden voor een langere periode aangemaakt.

 • Reserves in je lichaam raken op
 • Je voelt je moe, uitgeput
 • Verzwakt je immuunsysteem
 • Hyper alertheid Spijsvertering vertraagd
 • Hart gaat sneller kloppen Snellere ademhaling (zuurstof naar je spieren)
 • Hartziekten, atherosclerose
 • Kanker
 • Leverziekten
 • Longziekten
 • Zelfmoord
 • Meer ongevallen of ongelukken
 • Verhoogde bloeddruk (geluk verlaagt bloeddruk)
 • Stress zorgt ervoor dat we minder intelligent worden. Bij dit soort heftige acute stress sluiten de hormonen de bloedvaten van ons bewust denkende brein uit en alle energie gaan naar de meer primitieve delen van het brein. We worden dus ‘minder intelligent’.
 • Stress in de vroege kinderjaren en de aanhoudende activering van de het stressreactiesysteem van het lichaam heeft schadelijke effecten op de hersenen en andere orgaansystemen.
 • Meer middelengebruik denk aan drugsgebruik, maar ook alcohol en seks. Ze zijn minder zuinig op zichzelf, minder sporten, gezond eten, slecht slapen.

Cellen die blootgesteld worden aan een gezonde en gelukkige omgeving, groeien. Cellen die blootgesteld worden aan een ongezonde omgeving, gaan zichzelf beschermen en kunnen op termijn ziek worden. Cellen kunnen zichzelf niet tegelijkertijd beschermen en groeien.

Collectieve Angst

Ineens in 2020 is er angst. Angst is ELKE DAG overal. Elke dag als je berichten hoort over Corona wordt je angst- en stress- respons geactiveerd, d.w.z. vechten of vluchten. Als we een onbekende wereld betreden maakt dat onze hersenen bang. Ons brein wil namelijk kunnen voorspellen wat er gebeurt.

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, dus een COLLECTIEVE ANGST. We worden dagelijks geprogrammeerd om bang te zijn.

Angst zet je dus aan om iets te doen, vechten of vluchten. Maar als je merkt dat wat je ook doet niet werkt, dan kom je in depressie, aangeleerde hulpeloosheid. Mensen geven op. Aangeleerde hulpeloosheid (learned helplessness) is het verschijnsel waarbij een mens of dier geleerd heeft dat hij geen invloed kan uitoefenen op de gebeurtenissen die hem overkomen. Volgens Martin Seligman zou bij mensen aangeleerde hulpeloosheid het mechanisme kunnen zijn dat op den duur leidt tot psychische stoornissen zoals depressie. Niet ieder mens reageert op hulpeloosheid met passiviteit en depressie. Dit is mede afhankelijk van je bewustzijnsniveau dat wil zeggen of iemand de oorzaak van zijn lijden zoekt: in zichzelf of buiten zichzelf.

Wanneer mensen getraumatiseerd worden, langdurig in een staat van angst fungeren, dan zijn ze geneigd om de suggesties van anderen te accepteren en ernaar te handelen.

Is de mens gemakkelijk programmeerbaar?

Volgens mijn visie absoluut mits we onvoldoende nieuwsgierig en onderzoekend blijven en waarnemen wat er gebeurt. De programmering van onze hersenen bepaalt ons handelen. We worden gemanipuleerd en emotioneel gechanteerd en hebben het niet altijd door.  Controle hebben over de mind van een ander wordt ook wel dark psychologie genoemd. Deze technieken zijn niet nieuw en worden al eeuwen gebruikt. Je moet echt bijna ‘doof en blind zijn’ om niet te herkennen dat wat er wereldwijd gebeurt wereldwijd.

Je wordt gemanipuleerd als je iets niet wilt en het toch doet. Alles wordt uit de kast gehaald om van jouw ‘nee’ een ‘ja’ te maken.

Enkele voorbeelden van manipulatie technieken om gedrag te veranderen
1) Isolatie. Zeer ingrijpende maatregel, afzonderen van de buitenwereld vanuit het idee dat dit is om de kwetsbaren te beschermen. Er is weinig onderzoek naar isolatie met betrekking tot een virus, wel wat sociaal isoleren voor de mens kan betekenen. Hier is aardig wat onderzoek naar gedaan. Denk hierbij aan isoleercellen. Als het te lang duurt, verliest men gevoel van identiteit. Er is geen doel meer in het leven en er kan sociale angst ontstaan, angst om te verbinden of maatschappelijk betrokken te zijn.
2) Een vals gevoel van veiligheid creëren. Denk aan het dragen van mondkapjes. Ook het begrip ‘niet-medische mondkapjes’ is een slimme benaming om gemakkelijker in dit vals gevoel van veiligheid te stappen. Woorden hebben een enorme kracht.
3) Beinvloeden. ELKE DAG via de mainstream media worden mensen negatief beïnvloed en wordt er ingespeeld op het schuld- en boete programma. ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ of ‘De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander‘.
4) Inspelen op angst en moraliteit. We zijn verplicht om elkaars leven te beschermen.
5) Overtuiging. Men wil de burgers laten geloven dat er een killervirus is. Teksten als “Elke druppel kan het virus bevatten en elke druppel die kan worden tegengehouden (door een mondmasker of bijvoorbeeld een sjaal, red.) is een kans minder dat het virus zich verspreidt”.
6) Censuur en framing. Er is een Agressieve censuurstrategie denk aan het schrappen van publicaties, het verwijderen van een ander stemgeluid, intimidatie enzovoort. Tegelijkertijd worden mensen bestempeld als complotdenkers. Dus er is een ‘complottheorie-laster’. Je bent dan een corona ontkenner.
7) Emotionele en psychologische chantage. Praten voor artsen betekent een risico voor hun baan. Artsen die opstaan worden gecensureerd. Denk aan Rob Elens en David Prins. Aanwijzingen van de beroepsorganisaties niet volgen, kan het zwaar te verduren hebben. Denk ook aan uitspraken als ‘je bent een aso’ of  ‘je moet gewoon je bek houden’.
9) Creëren van een illusie. Bijvoorbeeld dat gezondheid alleen via een spuit komt. Of ‘We zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit‘.
10) Gebruik van gezag, autoriteit, macht, boa’s, waterkanonnen enzovoort als een soort van schrikeffect te bewerkstelligen en vooral te bestraffen. .
11) Gebruik omkoping. Influencers benaderen om dezelfde taal te spreken. Omkoping is een andere geweldige manier om te krijgen wat je wilt.
12) Ontkenning. Ontkennen wat er gezegd is. Bijvoorbeeld avondklok wat Urgentiegevoel kan aanwakkeren wordt ontkend door minister president, terwijl het RIVM dit heeft bevestigd.  Of zeggen dat vaccinaties niet verplicht worden, maar wel in in een motie over corona vaccinatieplicht voor stemmen (VVD)
13) Omleiding. Vermijden van geven van directe antwoorden op vragen of het geven van een heel kort antwoord.

Zo is bijvoorbeeld heel stilletjes de spoedwet er doorheen geduwd, zonder dat de massa hiervan op de hoogte is. Termen als ‘War Against the Virus’ kan ons brein direct in overlevingsmodus plaatsen.

14) Lucifer effect. ik heb hier al eerder over geschreven. Een bekend experiment is het ‘Stanford gevangenis experiment’. Een groep vrijwilligers van studenten willekeurig werd verdeeld in ‘bewakers’ en ‘gevangenen’ en vervolgens in een schijnvertoning geplaatst (gevangenis omgeving). Binnen een week werd het experiment gestaakt, omdat gewone studenten binnen no time tot brutale, sadistische bewakers of emotioneel gebroken gevangenen zich identificeerden. Mensen zijn in staat tot gruwelijkheden als ze gemanipuleerd zijn op basis van persoonlijk gevoel voor rechtvaardigheid. Anno 2020 kun je zelfs door andere burgers zeer boos worden toegesproken als je bijvoorbeeld geen mondkapje draagt. De groepsdruk is groot, zeker ook onder jongeren.

Gebrek aan positieve berichten

De wereldwijde lockdown eist zijn tol van de geestelijke gezondheid, met een recente opiniepeiling in de VS die toenemende stress en zorgen laat zien, terwijl quarantaine bij sommigen tot symptomen van depressie heeft geleid. Toch heb je invloed.

De beste manier om mensen te manipuleren is om ze onwetend te houden of getraumatiseerd en in angst, maar zodra iemand bekrachtigd wordt met kennis wordt het lastiger om gecontroleerd en gemanipuleerd te worden. Kennis over leefstijl, geluk en je eigen invloed is altijd belangrijk, maar anno 2020 is deze keuzevrijheid essentieel.

John Ioannidis, een bekende epidemioloog, stelt dan ook voor om beleid te maken op basis van wetenschap en niet op basis van aannames. Zo staat de IFR staat voor het percentage mensen dat COVID-19 krijgt en er aan overlijdt. Ioannidis heeft een meta-studie naar IFR van COVID-19 in internationale context verricht.
– IFR voor mensen onder de 70, ligt op 0.05%. Oftewel, ongeveer 1 op de 2000 mensen onder de 70 die het virus krijgen, overlijden eraan.
– Voor de mensen onder de 70 in Nederland vindt Ioannidis een waarde voor de IFR van ongeveer 0.08% vanwege de hoge leeftijd in Nederland.

In Zweden, Nederland, België, Finland, Portugal en Frankrijk zien we enkel onder mannen een lichte verhoging in het aantal overlijdens onder de 65 jaar. Het gaat hier dan om minder dan vijf per 100.000 personen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het zeker bij deze leeftijdsgroep, gezien de geschatte IFR voor de groep (zie Ioannidis), niet per definitie COVID-19 zelf is, die voor alle overmatige mortaliteit zorgt. Het is vermoedelijk een combinatie van de directe en indirecte gevolgen van de gezondheidscrisis die veroorzaakt is door de COVID-19 pandemie.

We worden aangestuurd door de politiek en een groep medici die ons vertelt wat we wel en niet mogen doen, zonder tegenspraak onder het mom ‘dat het nu eenmaal moet gebeuren’. Ze verspreiden een vloedgolf aan tegenstrijdigheden, mensen raken verward en gaan in overlevingsmodus. De mens staat volledig buiten spel en is gevangen in allerlei maatregelen.

Behalve als je waarneemt wat er gebeurt, je zelf onderzoekend en nieuwsgierig blijft, dan heb je invloed en kun je zelfs onder deze condities je happy voelen.
Mensen kunnen je op allerlei manieren pijn doen maar jij bent de enige die bepaalt of het je raakt, want alles wat er buiten je gebeurt, hoeft niet te beïnvloeden hoe jij je vanbinnen voelt. Deze keuzevrijheid is een giga kracht.

BPOC 2020

Buitenparlementair onderzoek 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een proces-verbaal gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer.

De verhoren zijn vertaald naar het Engels, Duits en Spaans.

Van het 2:30 durende verhoor heb ik een korte samenvatting gemaakt. De links van onderzoek kun je vinden onder de video op you tube.

Evaluatie

Potkaars is van Rico Brouwer en hij heeft een mooie evaluatie gemaakt, samen met Pedro Kuijt.

Reacties
Categorieën