26 december 2020 

Alsof gezondheid alleen maar via een spuit komt......

In 2018 overleed mijn vader tijdens de bekende grote griepgolf. Net een paar weken ervoor kreeg hij het griepvaccin.

Geen bewuste keuze, echter in een verpleeghuis (waar hij net zat) gebeurde dit standaard. 4 miljoen mensen in krijgen in Nederland jaarlijks een griepprik. De griepprik is gratis voor ouderen en mensen met een chronische ziekte, maar kost de overheid jaarlijks 55 miljoen euro. Volgens het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne, beschermt de prik tegen de ernstige gevolgen van influenza. Maar klopt dat eigenlijk wel? Hoe effectief is het vaccin? Griepdeskundigen uiten daarover in ZEMBLA hun twijfels. Weliswaar een wat oudere uitzending, maar nieuw gedocumenteerd materiaal brengt geen andere informatie. De wetenschappelijke discussie of het griepvaccin werkt, loopt al jaren.

Na het griepvaccin

Een paar weken later kreeg mijn vader de griep, naast de bekende griepverschijnselen ook respiratoire aandoening en zuurstoftekort. Twee weken lang lag hij in een (sub) comateuze toestand. IC-bed was NIET beschikbaar. Een infuus kon in dit verpleeghuis niet ingebracht worden, wel zuurstof. Hij overleed uiteindelijk MET de griep in het verpleeghuis.

Elke dag zat ik naast hem, zonder mondkapje, net als het personeel. Pakje regelmatig zijn hand vast, raakte hem aan, knuffelde hem en fluisterde in zijn oren liefdevolle woordjes…………..

Eigenlijk weet niemand precies hoe goed het griepvaccin werkt. Er is namelijk nooit goed onderzoek naar gedaan. We weten wel dat een griepprik minder goed werkt als iemand een slechte weerstand heeft, zoals het geval bij mijn vader met co-morbiditeit en er is nauwelijks onderzoek verricht bij ouderen. In 2006 publiceert de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, hierover een vernietigend artikel.

Ze hielden alle onderzoeken tegen het licht en kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet waarvoor die is bedoeld, namelijk longontsteking en sterfte voorkomen. Deze conclusie heeft de Cochrane Collaboration in juni van dit jaar in een nieuw artikel bevestigd. Hoogleraar innovatie en medische biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in ZEMBLA: ‘ De studies bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin eigenlijk niet werkt. ‘ Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet.

Kerstboodschap

Ik ben geen viroloog of epidemioloog, maar Positief Psycholoog. Mijn deskundigheid ligt op het gebied van de wetenschap van Geluk. Nadat ik een korte kerstboodschap over mijn vader op Linkedin en facebook had geplaatst, ‘ontplofte‘ het aan reacties. Meer dan 100,000 mensen bekeken de bijdrage in de Feed, meer dan 500 keer gedeeld, honderden likes maar ook de nodige aannames, verwijten en krachttermen die ik mocht incasseren. Reacties vanuit het ego-bewustzijn. Nog nooit meegemaakt dat een bericht wat ik schreef vanuit het hart, zoveel opriep bij mensen…….

Mijn kerstboodschap was dat mensen op één staan, niet geld, cijfers of prestaties. Alhoewel mensen vinden dat onze premier laat zien dat macht ook ‘menselijk’ kan zijn, zie ik vooral micro-management. We kennen al jaren de systeemfouten in de zorg, intramuraal en extramuraal, in 2018 en de jaren ervoor was dat al zichtbaar…….

Ik kan er uren over schrijven. Kijk alleen naar het geld wat uitgegeven wordt voor een vaccin. Ons belastinggeld.

Alsof gezondheid alleen maar via een spuit komt.

Maar nooit was er geld voor de zorg, daar was geen financiële ruimte voor, schreef ik. En wat bedoel ik daar nu mee? Want Nederland heeft toch de beste zorg van Europa? Dat klopt wel op het gebied van efficiency en rendement, maar niet op het gebied van Menselijke Maat & Leefstijl. De zorg is niet meer van mensen. Het is waanzin dat een ziekenhuis winst moet maken, het gaat altijd over geld en nauwelijks over de mens. En zo zit het systeem in elkaar. Hoe meer je opereert, hoe meer een ziekenhuis betaald krijgt.

Manipulatie

Micromanagement is wat ik zie gebeuren in de politiek en de daarmee samenhangende maatregelen. Het heeft alles te maken met crisismanagement, een gebrek aan vertrouwen en structureel angst genereren, goochelen met cijfers. Micromanagement komt het meest voor bij onervaren leiders zegt Harvard business review. Naast micromanagement bestaat er ook nog zoiets als manipulatie in leiderschap. Manipulatieve leiders gebruiken positie, macht en dwang om hun resultaten af te leiden. Ze verwarren mensen met mieren die rugnummers dragen.

Maar we zijn geen mieren met rugnummers…….

Manipulatieve leiders waarderen of respecteren degenen die ze proberen te manipuleren niet, maar het lijkt wel zo. Het voelt alsof ze echt betrokken zijn bij de mens. Echter gebruiken ze vaak hun macht, positie of titel om hun mening aan anderen op te leggen. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een bijzonder eigenbelang dat voortkomt uit een lage emotionele intelligentie.

Het is ook onwaarschijnlijk dat een manipulator transparant en open is in zijn communicatie. Vaak zeer starre of inflexibele beslissingen nemen en doen voorkomen dat dit het beste is voor het collectief. Dit zal anderen waarschijnlijk manipuleren of dwingen om in te stemmen met hun beslissingen. Democratie zagen we natuurlijk als een beschermingsmiddel tegen macht en machtsmisbruik, echter verinnerlijkte angst, onzekerheid als gevolg van bewust verhullend politiek jargon, desinformatie of het achterhouden daarvan, affaires, gekonkel, gedraai en gelieg leiden niet alleen af van de werkelijke vraagstukken, maar ook tot politieke apathie van de bevolking en zijn zo een instrument in handen van de (staats)macht ter behoud van de status quo. We hebben niks te zeggen, ze doen toch wat ze willen, ze zullen wel het beste met ons voorhebben en soortgelijke frases zijn uitingen van politieke lethargie die zichtbaar maken dat het systeem faalt.

Het hele optreden tijdens de Coronacrisis waarbij met een hamer wordt geopereerd terwijl chirurgische precisie is geïndiceerd is een ander voorbeeld van de tekortschietende politieke wil om onze vrijheden en rechten te beschermen (Bron: Klik hier). Zolang de mensheid deze machtsstructuren nodig heeft, of denkt nodig te hebben, dan wel onbewust volgt, dreigen vrijheid en vrede utopisch te blijven. We raken zo maar onze grondrechten kwijt en de massa vindt het nog normaal ook……..want, is het idee, het is nodig om de mensheid te beschermen. We trappen er met ogen open in…….Het parlementair systeem functioneert onvoldoende om de democratische legitimatie van de macht nog overtuigend inhoud en vorm te geven. Dit wordt pijnlijk zichtbaar sinds de gezondheidscrisis als gevolg van SARS-CoV-2, die vooral door toedoen van het bestuur en het nalaten van het parlement, ook een economisch, financieel en sociaal drama is geworden. Maar er is hoop, want dat is er altijd!

Vrije geest

Natuurlijk hebben we allemaal een vrije geest, en met deze vrije geest kunnen we de komende maanden zien welke systemen en systeemfouten zichtbaar worden. Al die dingen die opborrelen naar de oppervlakte in 2020. Het is allemaal een uitnodiging om te bewegen naar hogere vormen van bewustzijn in deze transitieperiode van bewustzijnsevolutie.

We leven in een tijd van radicale verandering, die deel uitmaakt van een proces van bewustwording. Ook leiderschap is een bewust proces. Bewuste leiders weten dat leiderschap om emotionele intelligentie draait, aangezien dit de kern van effectief leiderschap is. Leiders hebben daarom méér zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en relatiebewustzijn nodig om anderen met inspiratie te kunnen managen, om de stress en spanning aan te kunnen en om positieve relaties te ontwikkelen. Ironisch genoeg zijn veel managers en politici geprogrammeerd om te geloven dat emoties niet op de werkplek thuishoren. Maar onderzoek toont aan dat emoties een natuurlijk, constant deel van de menselijke ervaring vormen. Een leider die zijn eigen emoties of die van een ander negeert, haalt niet het beste uit zichzelf of zijn medewerkers en ego-management is zichtbaar.

De mensheid fungeert al eeuwen rondom of onder ‘MOED’, ook wel bekend onder ego-bewustzijn. Dat is niet goed of slecht, het is onderdeel van onze evolutie. Manipulatie en controle houdt ons in deze lagere staten van bewustzijn, het menselijk collectief zakt naar angst of woede. Oftewel, in lagere bewustzijnsstaten zijn we gemakkelijker manipuleerbaar, dan in hogere bewustzijnsstaten. Dit heeft alles te maken met financiële systemen, politieke systemen, zorgsystemen, schoolsystemen enzovoort waar we onderdeel van uit maken.

Deze crisis nodig de mensheid uit om de autoriteit in onszelf te ontwikkelen, de evolutie van onze authentieke ware kern. En dat gaat nooit zonder groeipijnen gepaard. We mogen ook licht laten schijnen op onze eigen ego-bewustzijn, onze destructieve patronen, gelukssaboterende mechanismen enzovoort.

BewustzijnsstatenLeiderschap en geluk.

Systeemfouten

Alle systeemfouten komen aan het licht oftewel er wordt veel ‘ontmaskerd‘. Een mooi contrast voor de mondkapjes. Mensen worden nieuwsgierig en gaan onderzoeken wat waar is en niet waar is. Wat vrijheid is of niet. Dat er een kleine groep Elite of Nieuwe Wereldorde (of welke naam je er ook aan wilt geven) is die alles wil controleren en beheersen, wat al eeuwen gaande is, en het collectief dacht dat er goed voor ons gezorgd werd.  De gezondheidszorg dat er niet in slaagt om gezondheid te waarborgen, die vooral denkt dat alles op te lossen is met een spuit. Maar ook de hoge aantallen burn-out en depressie. Het falen van het politieke systeem wat gebaseerd is op macht. Deze tendens zie je ook terug binnen organisaties in de vorm van ego-managen, denk aan crisismanagers of prestatiemanagers.

Dit is de shift in het menselijk bewustzijn, het volgende level van het spel op aarde, wat allerlei emoties oproept die we mogen waarnemen. Groeipijnen ontstaan als we opstaan voor onze waarheid. Verdeel- en heers ontstaat als onderdeel van de shift.

Mens en aarde gaan in mijn beleving door een bijzonder transformatieproces en de manier om deze transformatie te ervaren is niet om je zorgen te maken of in verzet te gaan, maar juist om je harttalenten te verhogen. Contact te maken met je innerlijk kompas.

We zullen moeilijke beslissingen moeten nemen, vrienden verliezen, nieuwe vrienden ontmoeten enzovoort. Systemen die opgebouwd zijn vanuit angst, controle, hebzucht en manipulatie gaan we doorzien. Want als iets ons ziek maakt, is het wel stress en angst. Het gaat niet over goed of fout maar over groei…Je kunt het bijna niet geloven wat je ziet, als je het eenmaal ziet. Maar wat je ook gaat zien, laat je licht erop schijnen en gebruik je harttalenten:  Liefde, Licht, Compassie, Empathie, dankbaarheid enzovoort……….zijn een zeer goed medicijn voor je draagkracht en welzijn.

We kunnen dus zelf bijdragen aan het verhogen van onze draagkracht en immuunsysteem, en de harttalenten zijn in overvloed aanwezig. Natuurlijk is de angst ook aanwezig, angst voor verplicht vaccin, angst om ziek te worden, voor de één is dat weer anders dan voor de ander, ik wil dat zeker niet bagatelliseren. Maar er is ook enorm veel om dankbaar voor te zijn en liefde te voelen. De reis maken van je hoofd naar je hart.

Het hart heeft ook invloed op anderen. Wetenschappers (o.a. HeartMath Institute)  hebben aangetoond middels elektromagnetische metingen, de mens een donutvormige elektromagnetisch veld rondom zijn hart heeft dat zich uitstrekt voorbij het lichaam. Grappig genoeg heeft dit elektromagnetisch veld een doorsnede van 1:50 meter…….Dit veld wat dus uit meetbare elektromagnetische golven bestaat, wat ons hart uitzendt, is dus even ‘on hold’  gezet en ontvangen we minder elektromagnetische signalen van anderen. Dat kan eenzaamheidsgevoelens oproepen, maar ook even tijd voor je eigen energie. Juist nu kun je je innerlijk licht versterken en de manier van leven op deze planeet transformeren naar een hoger perspectief.  Ieder mens die zijn zelfliefde verhoogt, verhoogt de zelfliefde van de mensheid. En met elke stapje dat één iemand in deze richting zet, wordt het voor iedereen makkelijker om die kant op te gaan, totdat het niet meer te stoppen is en we ons volledig potentieel kunnen gebruiken. Ik noem dit het popcorn effect.

Elke transformatie is een uitdaging, het kan een rijk, intens, en zelfs swingend proces zijn. Wat je doet is dat je de deksel van de pan haalt en betekenis geeft aan gevoelens. De stoom gaat van de ketel en daarvoor in de plaats komt er ruimte voor verandering. En dan, opeens….. springen de veranderingsprocessen je als popcorn om de oren. Het springt, het dartelt, het tintelt, het bruist  Daarom noem ik de ‘popcorn effect’. Zo komt de swing in ons potentieel weer terug.

Het is een investering in jezelf. Je eigen schaduw waarnemen, er licht op laten schijnen in plaats van emoties te negeren en onderdrukken. Je bent ineens verantwoordelijk voor jezelf, je mag leren om ‘ja’ te zeggen tegen alles wat zich in jou aandient. Niet alleen fijne en gelukkige gedachten en gevoelens, maar ook die donkere, duistere en pijnlijke kant in jou en elk mens, het collectief. Afstand houden betekent ook weer even je eigen ruimte innemen, want als ik één ding constateer wat invloed heeft op het geluksgevoel van mensen, is het wel dat zij zichzelf kwijt zijn geraakt en de stilte in zichzelf niet meer waarnemen. De ruis is even weg……..

Zo binnen zo buiten en zo buiten zo binnen

Als je kijkt naar het virus en hoe men dit wil controleren en beheersen door het te fixen met allerlei maatregelen (we moeten het virus eronder krijgen), is iets wat we vaak met onze eigen emoties ook doen. Het fixen met afleiding, verdringen, negeren en andere onderdrukkingstools. Emoties willen niets anders dan gevoeld worden, waargenomen worden, omarmt te worden. That’s it. Er liggen ook in 2020 volop kansen voor ons als mensheid. Je mag weer je eigen kleur gaan bepalen, je authentieke kern en essentie openbaren.

Vergeet niet dat angst vaak ontstaat aan de rand van je comfortzone. En als je daar niet naartoe durft te gaan, moet de energie er toch uit. Dit is wereldwijd of collectief zichtbaar, maar niets anders dan een natuurlijke reactie op angst. Het wil bestaansrecht, net als vreugde. Het is aan jou om er bewustzijn op te zetten…………….!

Dat is de keuze die we nu hebben, voeden we de angst of groeien we naar Liefde. Elke mens mag deze bewustzijnssprong maken……….

Natuurlijk voelt angst niet fijn, maar het is niet gevaarlijk in die zin, het is een signaal om naar te luisteren. De gevolgen van het negeren of onderdrukken van angst zijn wel slecht voor je gezondheid. Juist nu krijg je de kans om je zelfliefde te verhogen want veel mensen worstelen met hun ervaringen die ze opdoen in de buitenwereld. Of het nu is wat een ander van ons vindt, dan wel dat we te weinig waardering of erkenning krijgen, we blijven hangen op het level van ons innerlijk kind wat graag van pappa of mama wil horen dat we het goed doen, dat we de moeite waard zijn en er mogen zijn. Dat kleine kinderen dat doen is gezond, maar als volwassenen geven we onze kracht weg aan de ander.

Maar zelfliefde zit in jezelf en is de manier om je eigen autoriteit te zijn, een innerlijke paradigmaverschuiving wat effect heeft op de buitenwereld

Zelfliefde zorgt ervoor dat je kunt zijn wie je echt bent. Wauw. En dat begint bij zelfkennis, zelfactualisatie en zelfbewustzijn. Want als je in vrede, vrijheid en liefde bent met jezelf, ben je dat ook met de ander. Natuurlijk vraagt dit een grote individuele verantwoordelijkheid, maar pak die kans, want je krijgt er veel waarde voor terug.

Menselijke maat

De menselijke maat staat of valt bij respect voor de menselijke waardigheid. Ik blijf strijden voor een meer bewuste samenleving waarin de menselijke maat vanzelfsprekend is, of liever gezegd een menselijk recht is. Ik ken de intentie niet van onze leiders, maar wat ik wel weet is dat het Geluksgevoel drastisch verlaagd is. Mensen lijden, wereldwijd.  Mensen zeggen zich nu vooral meer gespannen, prikkelbaar, bedroefd, angstig en eenzaam te voelen.

Graag geef ik je als intentie mee de visie van Viktor Frankl, een Oostenrijkse neuroloog, psychiater en overlevende van de Holocaust.  Hij opperde dat de meest fundamentele drang van de mensheid een zoektocht naar betekenis is. Waarom zijn we hier precies? Alleen als we geen zin in ons leven kunnen vinden, compenseren we dat met plezier. En dat plezier, ligt in 2020 grotendeels stil. Een boeiend onderzoek naar de meest fundamentele menselijke drijfveren werd uitgevoerd aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill. De onderzoekers brachten een groep van 160 gezonde vrijwilligers bij elkaar, nadat ze in twee groepen waren verdeeld:

  1. De eerste waren mensen die plezierzoekers waren, die vooral leefden voor hun eigen geluk en voldoening.
  2. De anderen waren degenen die voelden dat het leven een gevoel van richting en betekenis had, ze hadden ervaringen gehad die hen hadden uitgedaagd om een beter mens te worden, en ze voelden dat ze iets konden bijdragen aan de samenleving.

Als je het ene pad boven het andere zou moeten kiezen, concludeerden de onderzoekers, is het kiezen van een leven van betekenis en dienstbaarheid boven één die alleen op plezier jaagt, onmiskenbaar beter voor je gezondheid. Ik zou zeggen, geniet van beide en doe het goede vanuit beide perspectieven……….

En vergeet daarbij niet dat onze behoefte om contact te maken met anderen en iets bij te dragen aan de wereld, misschien wel het belangrijkste is,  dat ons leven de grootste betekenis geeft.  Diepe verbinding en verbondenheid zijn de kwaliteiten die misschien wel het meest essentieel zijn voor de menselijke natuur. En deze crisis kan wel degelijk een groei in bewustzijn bewerkstelligen. De keuze is aan ons!

Ik wens je een zeer goed 2021 toe…………

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Erik van der Waal - HerVerbinden
Door

Erik van der Waal - HerVerbinden

op 29 Dec 2020

Beste Sheila, Dank voor je mooie verhaal vanuit de, vooral nu en in de toekomst, zo nodige menselijke maat en (mede)menselijkheid. Hartelijke groet, Erik van der Waal

CgUwNYclaohKHp
Door

CgUwNYclaohKHp

op 09 Jan 2021

wmYbnthZ

Reactie plaatsen