17 december 2018 

Bewustzijn is nodig voor duurzaam geluk!

In de opleiding voor gelukscoach werk ik al 11 jaar met de bewustzijnsschaal. Elk niveau van de bewustzijnsschaal heeft betrekking op je wereldbeeld.

Afhankelijk van je wereldbeeld floreert en gedijt het leven voor jou of ervaar je het leven meer als beperkend en limiterend.

Ik ben de wereld

Op de  laagste niveaus als schaamte, schuld en apathie is het onmogelijk om ‘het leven te beheersen’, het leven beheerst eerder jou. Je raakt sneller beïnvloedt door omgevingsinvloeden als media, nieuws, sociale contacten en je ervaart conflicterende geloofsovertuigingen. Je hebt je volledig geïdentificeerd met je wereldbeeld. Hoe lager je bewustzijnsniveau hoe minder snel je doelen stelt of wensen wilt realiseren. Het leven is meer overleven dan creëren of scheppen. Je voelt je niet gelukkig in het hier-en-nu en je hebt geen visie op de toekomst. Je leeft je waarden nauwelijks, je hebt je volledig geïdentificeerd met je geloofssysteem, je mentale modellen zijn volledig werkelijk voor jou, waardoor je de wereld bent geworden zoals je die ooit geleerd hebt.

Er is een wereld buiten mij

Zodra je groeit naar hogere niveaus van bewustzijn, ontdek je dat je geen slachtoffer bent van de omgevingsinvloeden of conflicterende geloofsovertuigingen maar dat je een keuze hebt om aan bewustzijnsontwikkeling te doen. Hier heb je moed voor nodig. Door moed of lef te gebruiken wordt je ‘wakker in jezelf’. Je gaat reflecteren op jezelf, je wordt onderzoekend en nieuwsgierig en je merkt op dat je invloed hebt op jezelf en de wereld om je heen. Wellicht voel je je in het hier-en-nu nog niet helemaal gelukkig maar er ontstaat een visie op wat je diep van binnen wenst, waar je zin en betekenis aan wilt geven. Je bent aan het ontwaken. Je wilt leren om je waarden te leven, te doen waar jij in gelooft.

Daarvoor werk je hard om bewust gezonde overtuigingen en geluksgewoonten te vormen, terwijl je de beperkende oude overtuigingen en systemen steeds meer los laat. Je leert overtuigingen te zien als mentale modellen die je hebt gebruikt als een systeem om te leven maar je kiest ervoor om steeds meer tot de kern te komen van wie jij werkelijk bent.

De wereld is een weerspiegeling in mij

Hoe hoger je groeit in bewustzijn (vanaf moed), hoe meer je tot de ontdekking komt dat je kunt creëren en kiezen. Je merkt op dat je helemaal geen slachtoffer bent van omgevingsinvloeden, je werk, de media, het nieuws, de systemen of je interne conflicterende overtuigingen, maar je beseft dat de buitenwereld niets anders is dan een weerspiegeling van je binnenwereld. Je leert steeds meer je hart te volgen, je intenties neer te zetten, je intrinsieke doelen te realiseren. Je voelt je steeds gelukkiger in het nu en je hebt een duidelijke visie voor de toekomst.

Deze bewustzijnsvorm is van invloed op hoe je zaken doet. Je begrijpt dat de menselijke maat (human resources) er toe doet, daarom zijn werknemers meer familie dan werknemers en zorg je goed voor elkaar. Het gaat niet alleen om financiële winst of resultaten, maar ook hoe de ‘familie’ met elkaar samenwerkt. Je ontslaat mensen niet, want je ontslaat je kinderen ook niet. Je laat mensen niet vallen, of op een niet ethische manier bekritiseren, dan wel oneerlijk of onvriendelijke informatie delen.

Er is namelijk geen tegenstander waardoor je daadwerkelijk leert luisteren naar elkaar, tegengestelde ideeën mogen er zijn, integriteit en compassie is de standaard en verschillen vormen een kracht.

Ik ben één met de wereld

Op het niveau van bewustzijnsontwikkeling ontstaat er een zelf omvattende wijsheid en intuïtie. Een creatieve bron gevuld met puurheid, compassie, nederigheid, mededogen en liefde. De ware wijsheid is stil, het is een weten, het gaat om meer dan alleen maar denken. Wijsheid met liefde overstijgt het denken.  Echte wijsheid is het resultaat van liefde dat in harmonie is met het denken,  waardoor er een hogere waarheid vrijkomt.

Het brein geeft je deze wijsheid onvoldoende, het behoort niet tot intellectueel denken, het is de wijsheid van je  hart of je dna, een diepere wijsheid, waarbij wijsheid niet eenvoudig meer door het intellect van het brein kan worden gegenereerd. Je komt steeds dichter bij je oorspronkelijke creatieve bron en authentieke aard.  Het is de plek waar wetenschap en spiritualiteit één zijn geworden wat voorbij de menselijke logica gaat.

Deze bewustzijnsvorm zal van invloed zijn op de manier waarop we werken, op systemen en alle waardevolle aspecten van de planeet. Je bent één met alles, pure liefde en dit verandert de manier waarop je denkt en ervaart. Is een ander niet in vrede? Dan ervaar je een uitgestrekt mededogen, waarbij je de ander kunt laten ervaren dat niemand slachtoffer is van de wereld en dat elk mens bepaalt wie hij is en niet wat anderen hem verteld hebben. Je genereert samenhang binnen een groep of team en als collectief bundel je krachten.

Vrije keuze

Het is een vrije keuze van de mensheid om te groeien in bewustzijn.  Vaak gaan we in deze groei twee stappen vooruit en weer een stap terug. Je weet namelijk niet wat je niet weet. Echter met toewijding komt er een moment dat je vreedzaam bent met een volgende stap. Alhoewel groei en verandering angstig kan zijn of weerstand kan oproepen, kun je groei ook als een spel zien, waardoor je je steeds meer comfortabel voelt.

Stel je zit op een trein, deze trein rijdt altijd naar de toekomst, toch? Stel je nu voor dat er maar 1 trein is die de hele aarde rond kan, zelfs over water. Kun je je voorstellen dat je op een gegeven moment daar komt, waar je in het verleden al bent geweest? En als je daar bent aangekomen, dat je een ontmoeting hebt met jezelf. Kun je zien dat dit het spoor is (neuroplasticiteit) wat je hebt onthouden, maar niet bent? Ook al ontmoet je jezelf weer, wees dan dankbaar en herken dat je het spoor weer bent tegengekomen. Leer het herkennen in plaats van er weerstand bij te voelen.

Jij bent er niet om jezelf weer te frustreren of ontmoedigen, maar om te (h)erkennen waar je je mee geïdentificeerd hebt, zodat je niet elke keer opnieuw dezelfde patronen tegenkomt. Soms moet je een ander spoor nemen voor dat groeiende bewustzijn, want zonder die bewuste aanzet gebeurt het niet.  De volgende keer zie je het aankomen en besluit je een andere route te nemen. Alhoewel ik in mijn leven regelmatig hetzelfde spoor heb gevolgd, kies ik steeds meer voor een authentiek spoor.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
- Hallo Bewust Nederland
Door

- Hallo Bewust Nederland

op 11 Jan 2021

[…] invloed uit te oefenen op je Geluksbewustzijnsniveau kun je je energie beter sturen, maar het valt mensen soms zwaar om de noodzakelijke veranderingen […]

Reactie plaatsen