Break-in Training
Brochure

Page content

Bewustzijnsschaal

Bewustzijnsschaal

De bewustzijnsschaal ofwel Scale of Consiousness is ontwikkeld door Dr. David R. Hawkins. In zijn boek Power vs. Force omschrijft hij de menselijke bewustzijnsniveaus. Dit model heeft de vorm van een piramide die verdeeld is in zeventien horizontale lagen. Deze bewustzijnsniveaus lopen van een ‘laag bewustzijn’ naar een ‘hoog bewustzijn’. Het bovenste gedeelte van de piramide staat voor het ultieme bewustzijn, de onderste laag voor het laagste bewustzijn. Elk bewustzijnsniveau of level correleert met specifieke emoties, gedrag, gedachten, overtuigingen, attitudes en wereldbeelden.

Omdat je huidige staat van bewustzijn je gedrag, acties, emoties, gedachten en overtuigingen bepaalt, heeft dit invloed op werkgeluk dan wel persoonlijk geluk. Het is essentieel bewust te worden waar je ontwikkelpunten liggen en je tegenkrachten. Het maken van een bewustzijn-scan voor jezelf zorgt voor een ijkpunt en een startpunt.

De magie van bewustzijn

Top wetenschappers uit de gebieden van neurowetenschappen, biologie, psychologie, natuurkunde en filosofie steeds meer geïnteresseerd in het onderzoek van het menselijk bewustzijn. Het oplossen van de puzzel van het menselijk bewustzijn (de essentie van ons wezen) is één van de grote problemen van de moderne wetenschap.

Wetenschappers hebben moeite om de complexe processen van bewustzijn te begrijpen. Het wetenschappelijk tijdschrift ‘Consciousness and Cognition ‘ doet wetenschappelijk onderzoek van bewustzijn en cognitieve processen. Tot op de dag van vandaag is er geen wetenschappelijke verklaring voor bewustzijn.

De bewustzijnsschaal

In de opleiding voor gelukscoach werken we met onderstaand bewustzijnsmodel met als doel je bewustzijn te verhogen.

Een logaritmische schaal

De bewustzijnsschaal is een logaritmische schaal. Dat betekent dat het level van bijvoorbeeld 300 niet tweemaal de amplitude van 150 is. Het is 10 tot de 300e macht. Elke verhoging op de bewustzijnsschaal, ook al is het maar met een paar punten, geeft meer gevoel van kracht, welzijn en geluk en kan alles radicaal in je leven veranderen. Ik denk dat het belangrijkste werk dat we als mensen kunnen doen is om ons individueel niveau van bewustzijn te verhogen. Wanneer we dit doen, verspreiden we hoger bewustzijnsniveaus aan iedereen om ons heen. Stel je voor wat een geweldige wereld dit zou zijn als we tenminste iedereen op het niveau van ‘acceptatie’ zouden kunnen krijgen. Volgens Hawkins leeft 85% van de mensen op aarde onder het niveau van moed.​ Geen enkel niveau is beter dan de ander, het is. Probeer je ego niet te verpakken in het idee om op een bepaald niveau te zijn. Het is een groeiproces, een levensreis. ​

Psychologische energie technieken

Je bewustzijnsniveau meten wij via een self questionnaire vragenlijst. In voorgaande opleidingen gebruikten we energie technieken. Deze technieken zijn heel eenvoudig, direct en verifieerbaar. Sinds twee jaar leren we dit de deelnemers niet meer in de opleiding voor gelukscoach, maar hebben wij hier een aparte opleiding voor gemaakt. Wel bestaat de mogelijkheid om je bewustzijn te meten via energietechnieken bij de trainer.

Energie technieken maken gebruik van spiertesten (kinesiologie) als benadering van geest en lichaam om toegang te krijgen tot de zelfbeperkende overtuigingen van de onbewuste geest. Nieuwe kennis vanuit de neurowetenschappen bieden ons nieuwe inzichten en oplossingen voor onze (onbewuste) problemen.

Wil je hier meer over weten, een tip: De spiertest wat kun je ermee van Dr. Crista Keding.

David R. Hawkins

David R. Hawkins, M.D., Ph.D., is een internationaal gerenommeerde psychiater, bewustzijnsonderzoeker, spirituele docent en mysticus. Auteur van meer dan acht boeken, waaronder de bestseller Power vs Force, is Dr. Hawkins’s werk vertaald in meer dan 17 talen.

Het onderzoek is wetenschappelijk gevalideerd en gepubliceerd in Hawkins’s proefschrift met de titel ‘Qualitative and Quantitative Analysis and Calibrations of the Level of Human Consciousness, an elaborate discussion of the Scale of Consciousness’( Kwalitatieve en kwantitatieve analyse en kalibraties van het niveau van het menselijk bewustzijn) zoals beschreven in zijn baanbrekende boek, Power Vs. Force: De Anatomie van Bewustzijn (Veritas Publishing, 1995).

In de jaren zeventig co-authoriseerde hij orthomoleculaire psychiatrie met de Nobelprijswinnaar Linus Pauling. Hij maakte optredens op het MacNeil / Lehrer News Hour, de Barbara Walters Show, en de Today Show. Dr. Hawkins heeft les gehad in de Westminster Abbey, het Oxford Forum, de Universiteit van Argentinië, Notre Dame, Stanford en Harvard. Hij heeft ook gediend als adviseur voor katholieke, protestantse en boeddhistische kloosters.

Uitleg bewustzijnsschaal

We fluctueren gedurende een week in verschillende staten van bewustzijn. Een goede manier om te onderzoeken wat je ‘normale staat van bewustzijn’ is, is om bewust te worden hoe jij reageert als je onder druk staat. Ga je de strijd aan? (trots) Word je boos? (woede) Of trek jij jezelf terug (apathie).

We hebben allemaal bewustzijn, alleen op verschillende niveau’s. Normaliter bevind je je niet in één staat van bewustzijn, maar fluctueert je bewustzijnsniveau. Volgens Hawkins hebben we wel een bepaald level, onze ‘normale staat van bewustzijn’, waar we de meeste tijd in doorbrengen. Binnen je eigen leven zie je dat sommige delen van je leven op verschillende niveaus kunnen fungeren. Zo kun je in ‘liefde’ zitten in je liefdesrelatie, maar nog steeds verslaafd zijn aan roken (verlangen). Bewustzijnsniveaus kunnen dus gemixt zijn.

Door op een zuivere manier de vragenlijst in te vullen, kun je je huidige algemene niveau identificeren. Door te werken aan een hoger bewustzijn, heeft dit verregaande positieve gevolgen voor je leven.

Zowel onze genen als omgeving heeft invloed op ons geluksgevoel en invloed op je bewustzijnsniveau. Negatieve informatie via de tv, ongezond eten, veel drinken, roken kan het bewustzijn tijdelijk verlagen. Het verft bewuste inspanning om je bewustzijn te verhogen.

Twee categorieën

Hawkins verdeelt bewustzijn en emoties in twee categorieën. De niveaus onder moed veroorzaken disbalans in het lichaam. De niveaus boven moed veroorzaken balans in het lichaam.

Emoties die voor onbalans zorgen zijn:

 1. Schaamte (variatie in intensiteit als vernedering, verwijdering)                20
 2. Schuld (variatie in intensiteit als veroordeling, destructie)                          30
 3. Apathie (variatie in intensiteit als wanhoop, hopeloos)                                50
 4. Verdriet (variatie in intensiteit als zelfverwijt, spijt)                                     75
 5. Angst (variatie in intensiteit als vrees, terugtrekken)                                   100
 6. Verlangen (variatie in intensiteit als verslaving, teleurstelling)                125
 7. Boosheid (variatie in intensiteit als woede, furieus zijn)                            150
 8. Trots (variatie in intensiteit als opblazen, minachting, minachting)         175

Moed

In het midden bevindt zich het kritische omslagpunt ‘moed’. Dit level wordt in verband gebracht met integriteit en moed. Je hebt namelijk moed nodig om omhoog te klimmen op de bewustzijnsschaal. Alle levels onder moed gaan over ‘overleven’, de survival mode. Dit varieert van het laagste niveau schaamte, naar schuld, apathie, verdriet, angst, verlangen, woede en trots. Hoe lager het niveau hoe meer het bewustzijn gekarakteriseerd wordt door egocentrische impulsen die ontstaan vanuit de ‘survival mode’.

David Hawkins toont aan dat alle bewustzijnsniveaus onder moed mensen zwakker maakt, hij noemt het de negatief nemende emoties. De levels boven moed zet de mens in zijn of haar kracht. Moed is dus het turningpoint tussen zwakte en kracht, tussen negatief en positief.

Emoties die voor balans en evenwicht zorgen zijn:

 1. Neutraliteit (variatie in intensiteit als vertrouwen, tevreden, loslaten           250
 2. Bereidheid (variatie in intensiteit als optimisme, intentie, hoopvol)             310
 3. Acceptatie (variatie in intensiteit als vergeven, harmonie, transcendentie)  350
 4. Rede (variatie in intensiteit als begrip, abstractie, betekenisvol)                      400
 5. Liefde (variatie in intensiteit als eerbied, openbaring, liefdevol)                      500
 6. Vreugde (variatie in intensiteit als sereen, compleet, één, transfiguratie)      540
 7. Vrede (variatie in intensiteit als bliss (gelukszaligheid), perfect)                     600

Levels boven moed

De levels boven moed gaan over de positief gevende emoties. Dit varieert van neutraliteit, naar bereidheid, acceptatie, rede, liefde, geluk, vrede en verlichting.

Op het level van 500, liefde, is het bewustzijnsniveau gekarakteriseerd om het geluk van anderen te verhogen, het Well-being van anderen is de essentiële motivatie van dit bewustzijnsniveau. Boven de 500 is het bewustzijnsniveau gekarakteriseerd door spiritueel bewustzijn en bij 600 is de zoektocht naar verlichting het belangrijkste doel. Van 700 en hoger is het bewustzijnsniveau gewijd aan de redding van de hele mensheid.

Een voorbeeld

Energy level 150, Woede

Woede heeft een hoger energielevel dan de niveaus ervoor, het is een energie in beweging en kan daardoor een enorme kracht hebben. Boosheid ontstaat wanneer er iets gebeurt wat je niet wil. Woede bestrijkt een scala aan emoties als ergernis, irritatie, frustratie, boosheid, agressiviteit, wrok, haat en razernij. De innerlijke irritatie leidt uiteindelijk tot een actie, een constructieve of destructieve acties. Daardoor kan het een krachtige energie zijn. Zo kan woede een keerpunt zijn waardoor onderdrukten naar vrijheid zoeken. Bijvoorbeeld woede over sociale onrechtvaardigheid, ongelijkheid, of een machtscultuur hebben grote bewegingen gecreëerd die hebben geleid tot grote veranderingen in de structuur van de maatschappij dan wel organisaties.

Iedereen wordt zo nu en dan wel eens boos. Woede als bewustzijnsniveau daarentegen, wordt geïmpliceerd door prikkelbare, explosieve mensen en ondermijnen het geluk van zichzelf en dat van anderen. Bovendien zet woede een kettingreactie in werking. Bijvoorbeeld een manager die een sarcastische opmerking maakt naar zijn medewerker en de medewerker die vervolgens een collega afsnauwt.

Alhoewel woede verband houdt met het lichaam zoals de aanmaak van adrenaline en verhoogde spierspanning, is woede een mentale toestand waarbij je met een vervormende filter waarneemt. Bij boosheid staat men niet open voor een redelijke verklaring die tegen het mentale beeld van boosheid indruist. Je kunt niet meer helder nadenken en goedbedoelde adviezen worden niet geaccepteerd. Onder invloed van woede kun je ook dingen zeggen, waarvan je later spijt hebt en gaan mensen je uit de weg. Zodra de boosheid is weggeëbd, kun je weer helder nadenken. Blijf je lang boos, dan kan dit leiden tot wrok en bitterheid. De emotie wordt jou de baas.

De uitdaging van boosheid is het ontwikkelen van geduld. Het vermogen om bij onrecht of moeilijkheden innerlijk kalm te blijven en je boosheid niet op derden te projecteren. Meditatie en ademhalingsoefeningen zijn een effectief middel, alsmede zelfmanagement, mededogen en compassie ontwikkelen en werken aan vergeving. Als je merkt dat je boos wordt, zoek de stilte op en kijk of je in deze stilte een blije plek kunt vinden. Visualiseer deze plek en blijf daar tot je weer rustig bent. Probeer ook de humor te zien in datgene wat je boos maakt. Kortom, er zijn vele manieren om gevoelens van woede te doen verminderen. Een time out, tot 10 tellen, wandelen, ademhalingsoefeningen, rustige muziek luisteren, even uitrekken, sporten enzovoort.

Dit bewustzijn kan je aansporen om te proberen op een hoger niveau te komen. Als jij deze emotie durft te voelen, gewaar te zijn, de spanning in je lichaam durft te ervaren, verschuift je aandacht van denken naar voelen. Van analyseren & beredeneren naar ervaren en voelen. Speel met de emotie van woede. Onderdruk woede niet maar verwelkom deze emotie. Een emotie die er niet mag zijn kun je niet beïnvloeden of sturen. Zo kan boosheid een draaipunt worden en een richting naar vrijheid. Wanneer het soms lijkt dat boosheid voortkomt uit angst, besef dan dat met die angst een gefrustreerd verlangen gepaard gaat (bijvoorbeeld naar veiligheid). Word je bewust dat je woede mag leren loslaten en constructief kunt gebruiken.

Overtuigingen: Je moet vechten in het leven.

Gevolgen: Je bent lichtgeraakt, vijandig of ziedend, er komt snel stoom uit je oren, je bent twistziek, veeleisend. Je wilt jezelf bewijzen, ‘macho’ gedrag, het recht van de sterkste.

Emoties: Agressief, barbaars, bijtend, boosheid, bot, destructief, dreigend, explosief, fel, furieus, geërgerd, gefrustreerd, gemeen, genadeloos, gewelddadig, grimmig, haat, heftig, hels, inwendig koken, jaloers, koppig, kwaad, kwaadheid, kwetsend, manipulatief, moordzuchtig, nors, onbuigzaam, ongeduldig, onmachtig, oorlogszuchtig, opstandig, prikkelbaar, pusherig, razend, rancuneus, rebels, slecht, snauwen, woede, tegendraads, verbittering, verontwaardigd, vijandigheid, walging, weerbarstig, wild, wraakzuchtig, wrok.

Gelukscoach methode

In de opleiding voor gelukscoach leer jij werken met de bewustzijnsschaal. Bewustzijn bepaalt je gedrag, acties, emoties en houding. Dit bepaalt je geluk in je werk of je persoonlijk leven. Om je potentie te kennen, je talenten en positieve kwaliteiten te ontdekken is het essentieel bewust te worden waar je ontwikkelpunten liggen en je tegenkrachten. Het maken van een bewustzijn-scan voor jezelf, je team of organisatie zorgt voor een ijkpunt en een startpunt.

Je leert ook welke interventies je kunt toepassen op welk bewustzijnsniveau. Zo lijkt het logisch dat mediteren nuttig is voor ‘woede’ maar niet voor Apathie.

Wil je zelf de bewustzijnskaart kopen, dan kan dat hier.

Comment Section

10 reacties op “Bewustzijnsschaal


Door ruud op 16 februari 2018

Nice om eens een NL beknopte versie te zien: erg goed gedaan, dankjewel.
Straight and narrow is the path, waste no time! 😉
Love,Door Hilda op 23 augustus 2018

Hoi Sheila, ik heb eindelijk eens de tijd genomen om deze informatie te lezen. Ik volg zelf een opleiding bij de Tao Academy. In ons Master Sha Tao center in Amersfoort hebben we de poster hangen met de vibratieschaal. We gebruiken het vaak in onze uitleg over vibraties. Het is een spiritueel centrum en we gaan er ook van uit dat het verhogen van je vibraties, gezondheid en geluk verhoogd, en de weg is naar verlichting en een lang leven. Ik vind dat je het helder hebt beschreven. Dank je wel!


Door Guus op 21 juni 2019

Op welke plaats zit de president van de VS? En zou hij daaronder gebukt gaan?
Ik heb een beetje het gevoel dat deze schaal het niveau van NLP of Spiral Dynamics benadert.


Door Sheila Neijman op 25 augustus 2019

Ik heb geen idee waar Trump zich bevindt op de huidige bewustzijnsschaal. Ik kan alleen maar afgaan op de informatie vanuit de media. Daarin is het level van trots zichtbaar.


Door Stephan op 9 januari 2020

Ik heb als kind vroeger verlichting ervaren wakker in bed snachts. En nogwel een paar dingen. Kan ik ervan uitgaan dat ik een non-duaal persoon ben, een eenheids wezen.Door Thijs op 17 april 2020

Top artikel, idd verhelderend en leuk om in het NL te lezen.


Door Sheila Neijman op 18 december 2020

Dank je wel voor je reactie Thijs. Denk anno 2020 meer dan ooit van toepassing.


Door Chris op 20 december 2020

Mij is iets verteld m.b.t. de vervolmaking van de ziel over levels. 5 levels ‘haat’ 12 levels liefde. Is dit hierboven wat ze hiermee bedoelen? En is dit te verbinden met zielenleeftijden? Alvast bedankt! 🙂

Plaats een reactie


*