11 juli 2020 

Bewustzijn is echt geen kattenpis

Geluk, intuïtie, dankbaarheid, liefde, schoonheid, innerlijke vrede, compassie, mededogen, acceptatie en creativiteit is menselijk potentieel.

Ze zijn niet afhankelijk van omstandigheden omdat het een soort van magische gift is wat tot de levende mens behoort. Het is aangeboren, je hoeft dit potentieel niet te zoeken, alleen soms wakker te schudden. Innerlijke vrede is best een uitdaging met emoties als verdriet, woede, wanhoop, machteloosheid, angsten en vooral schuld die we collectief als mens ervaren. Kunnen we meer onze potentie leven of kiezen we voor de slib wat aan ons blijft hangen?

Innerlijke vrijheid

We zijn allemaal opgevoed binnen bepaalde systemen, denk aan oudersysteem, schoolsysteem of werksysteem. We hebben geleerd dat we hard moeten werken, ons best moeten doen om ergens te komen alsof succes samenhangt met lijden,

‘No Pain, No Gain’

Waarom leren via pijn? Waarom niet via liefde? Dat komt omdat we nog steeds vanuit schuldbewustzijn denken. Bang voor de kritiek van de ander, om kwetsbaar te zijn enzovoort. We hebben het alleen niet door………………. Acceptatie & overgave in plaats van inspanningsverplichting om ons waardig te voelen, geliefd of geaccepteerd. Je neemt dan de volledige verantwoording over jezelf. Dat geeft keuzevrijheid en ruimte.

We moeten beginnen waar we zijn om te komen waar we heen willen. Alleen als we ook onze schaduw kunnen erkennen, hebben we de mogelijkheid om ons over te geven en er vrij van te zijn. Door dingen te accepteren, kun je je er ook van bevrijden en er vrij van zijn.

Elk bewustzijn is op energetisch niveau verbonden met het collectieve bewustzijn. Elk systeem, denk aan gezin of team, draagt bij aan het collectief bewustzijn van het gezin of het team. Naarmate we van binnen liefdevoller worden, vindt genezing aan de buitenkant plaats en raak je vrij zijn van negatieve emoties en hun impact op gezondheid, relaties en werk.

Hoger bewustzijn

Hoe blijf je nu in dat hoger bewustzijn, je innerlijke kracht, in plaats van dat je teruggetrokken wordt naar het ego-bewustzijn, vooral in deze wereldwijde pandemie tijd, waarbij het leven van veel mensen van de één op de andere dag is veranderd. Van een veilig onbezorgd leven naar een nieuwe onveilige ‘realiteit’. Een realiteit dat we nooit eerder hebben ervaren omdat we geen lockdown hebben gekend.

Het brein kent het niet.

Ondanks alles weten we 1 ding wel zeker, we ervaren een soort van wereldwijd ‘verlies’. Verlies van wat was, van hoe het was en angst voor wat er gaat komen. Verlies hoort bij de emotie verdriet. Bij verdriet is het belangrijk om op een gezonde manier door je verdriet heen te gaan.

Elisabeth Kübler-Ross, een Zwitsers-Amerikaans psychiater,  heeft ooit een model ontwikkeld om je door het proces van verdriet heen te leiden. Volgens haar bestaat verdriet uit 5 fasen.

De vijf fasen van verlies

 1. Ontkenning = ‘Dit gebeurt niet met mij’ (Angst, ongeloof, weerstand)
 2. Woede = ‘Waarom met mij?’ (Woede, beschuldigen)
 3. Afdingen/Marchanderen =  ‘Oke, het is pijnlijk, maar het moet…’ (Verdriet, cognitieve dissonantie, afwegingen maken)
 4. Depressie of Verlies = ‘Ik geef het op’ (Apathie, hopeloosheid, aangeleerde hulpeloosheid)
 5. Aanvaarding/acceptatie = Ik accepteer en ga verder met mijn leven’ (Moed, Acceptatie)

We gaan allemaal van ontkenning naar aanvaarding of acceptatie om de gevolgen en ervaringen van deze wereldwijde pandemie. Wellicht ontdekt je dat de meeste van ons deze fases hebben doorlopen om verlies te verwerken, jij, je familie, werk, buren, vrienden enzovoort. En als je deze fases hebt doorlopen kom je uiteindelijk weer uit bij dat hoger bewustzijn: Acceptatie.

Acceptatie betekent dat we in onze kracht komen te staan. Gaan nadenken en voelen wat waar is en niet. Welke mogelijkheden er zijn. Hoe we krachten kunnen bundelen. Nieuwe manieren van samenleven en samenwerken, het accepteren van je rol in deze wereld. Het grotere plaatje zien. Je bent onderzoekend en nieuwsgierig, vergevingsgezind. Elke verandering is een intern besluit, maar toch is elk mens uniek en reageert iedereen weer anders op ervaringen. Dus als jij in het rouwproces zit, kijk naar de fases waar jij je nu bevindt.

Oefening vanuit de positieve psychologie

 1. Welke fase zit jij? Ontken je de situatie? En zo ja, visualiseer eens een toekomst die jij WEL zou willen. hoe ziet deze eruit? LET WEL, ik schrijf niet wat je NIET zou willen, maar WEL. Vanuit welke waarden leven we dan? Het collectief? Met jezelf? Je leefstijl? Enzovoort.
 2. Ervaar je emoties, als bijvoorbeeld boosheid of voel je veel weerstand? Wat doet dat met jou? Besef dat je lichaam reageert op dingen die niet gaan zoals je wilt. Ook boosheid is niet zonder doel, kun je het gevoel wellicht verkennen? Moedigt woede je aan om te zoeken naar mensen die anders denken of je niet steunen aan te vallen, met woorden of fysiek, of ga je de emotie onderzoeken. Leer te luisteren naar je lichaam en geef betekenis aan je boosheid in plaats van het uit te drukken naar je omgeving.
 3. Marchanderen is een logisch gevolg. Je zoekt naar harmonie, naar evenwicht. Ga zelf op onderzoek uit, ontwikkel een nieuwsgierige mind.
 4. Verlies heb je het gevoel dat je alles hebt gedaan, maar niets werkt. Je zelfgevoel ervaart verlies. Je hebt nergens meer zin in. Je trekt je terug en vermijd tips en adviezen, passiviteit, apathie. Je slaapt slecht. Bewust kiezen om aardig te zijn voor jezelf.  Zelfcompassie houdt in dat je dezelfde soort vriendelijkheid en zorg voor jezelf richt als voor een geliefde die lijdt. Het ontwikkelen van dit gevoel van zelfcompassie begint met het herkennen en accepteren van je huidige situatie en het vriendelijk behandelen van jezelf. Dus wat ga je doen?
 5. Acceptatie. Hierin ontstaat het bewustzijn dat je zelf verantwoordelijk ben voor je gevoelens en gedachten. Je hebt je leven zelf in handen. Natuurlijk kun je terugvallen naar de voorgaande fases, maar de emoties zijn vaak minder intens.

Hoewel we niet weten hoe de toekomst er precies uit gaat zien, weet ik wel dat gezond rouwen erg belangrijk is, ook voor het toekomstig succes en collectief.

De psychologie van onzekerheid in transitietijd

Start een proces van voortdurende nieuwsgierigheid, het is een soort van kinderlijk verlangen wat je uit de greep van angst houdt.  Positieve psychologie is op dit moment een belangrijk instrument. Het geeft een gevoel van keuzevrijheid, kracht en optimisme tijdens de crisis. Hoewel we echt niet alles weten, kun je wel MET BEWUSTZIJN kiezen om optimistisch en realistisch je weg te vervolgen. Zo kan juist betekenis in het leven je helpen in moeilijke tijden waarin we de voordelen kunnen zien van een verandering van tijdperk.

Als je al die emoties durft te onderkennen, te voelen, te beseffen waar je blokkades zitten, dan ga je met aandacht naar binnen. Dan kom je op de plek wat aandacht nodig heeft en krijgen je oorspronkelijke vermogens weer ruimte. Want ook dit is onderdeel van de transitie waar we in leven. Het plamuren van je emotionele zelf mag je openbreken. Voel waar het bij jou werkelijk over gaat en besef dat jij je bewustzijn overal naar toe kunt brengen waar jij wilt.

Herkennen en onderkennen wat je voelt is je uitdaging. En op het moment dat je in je emotie ‘zit’ dan maak je ook contact met je gedachten. Dit is een 2-eenheid. Waar je met aandacht en bewustzijn naar toe gaat, komt in beweging en dan verkrijg je invloed.

Shift in bewustzijn

 • Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde): We leven niet in een tijdperk van verandering maar een verandering van tijdperk. Het goed functioneren van het systeem hebben we belangrijker gemaakt dan het goed functioneren van de mens. Dat zou moeten kantelen. De mens staat buiten spel en is een gevangene van starre regels, structuren en systemen en onderverdeling van de leefwereld in silo’s. De starre regels en kunstmatig vastgehouden structuren zorgen voor een mens die aan de zijlijn wordt gezet en wordt gedwongen de systemen in stand te blijven houden.
 • De spirituele mensen zeggen dat we van 3D naar 5D gaan. Waarbij de 5e dimensie een meer zuivere frequentie heeft en we meer uit het ego bewustzijn stappen.
 • In de opleiding van Gelukscoach noemen we het van een laag bewustzijn naar een hoog bewustzijn en maken daarbij zoveel als mogelijk gebruik van wetenschap.

Er gaan grote veranderingen plaatsvinden. Vergelijkbaar met de landbouwrevolutie en de industriële revolutie vanuit het verleden. We hebben emoties lang genoeg onderdrukt en te veel ons programma gevolgd.  Dit hebben we geleerd via de systemen die ontwikkeld zijn, denk aan schoolsystemen, werksystemen.

Het is tijd voor een shift van hoofd naar hart waarbij we meer hartwijsheid mogen ontwikkelen. Geen woohoo, maar wetenschap.

Wanneer we de voordelen van hartwijsheid aanvaarden, doorbreken we daarmee gelijk de 3d of traditionele systemen die genoeg beperkingen stellen aan onze manier van leven. Het is tijd voor ons oorspronkelijk vermogen. We hebben nog zoveel mooie dingen te ontdekken.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen