26 maart 2017 

Wanneer Employee Engagement wel werkt!

Organisaties spenderen veel geld om Employee Engagement te verbeteren. Een Gallup onderzoek waar medewerkers een hoge mate van betrokkenheid ervaren blijkt de productiviteit en klanttevredenheid te stijgen.

Toch lijkt het alsof we steeds meer horen dat medewerkers niet betrokken zijn. Dit blijkt ook uit het World Happiness Report 2017. Medewerkers zijn wel tevreden, maar onvoldoende betrokken.

Werktevredenheid kan wellicht worden teruggebracht tot het gevoel van tevreden zijn met je werk, maar de notie van actieve betrokkenheid van medewerkers vereist individuen om positief in beslag genomen te worden door het werk en zich volledig in te zetten voor het bevorderen van de belangen van de organisatie.

Wanneer Employee Engagement wel werkt!

Dit heeft te maken met een zorgvuldige mix van cultuur, management en missie. Organisaties simplificeren persoonlijke voldoening soms als standaard voor betrokkenheid. Als gevolg hiervan missen zij belangrijke gedragssignalen. Zo kan een medewerker zeer positief gedrag hebben richting haar manager, maar wat als zij niet haar maximale effort op het werk geeft?

Andere bedrijven kijken meer analytisch naar hun medewerkers . Ze observeren het gedrag van de medewerker en de prestaties, maar houden onvoldoende rekening met de percepties van de medewerker. Zo kan een medewerker contacten aangaan met klanten, maar is de medewerker ook ‘happy’, of is hij opgebrand?

Het is belangrijk om naar beide factoren te kijken, zowel naar de percepties van medewerkers als naar het gedrag en het effect op de prestaties binnen een organisatie.

Vraag medewerkers hoe ze hun werk zien en hoe ze zich gedragen op het werk. Je kunt medewerkers niet betrokken krijgen als je onvoldoende weet wat ze motiveert en wat er speelt.

Een emotioneel veilig klimaat is essentieel.

Gemotiveerde medewerkers hebben meer tevreden klanten. Het emotioneel veilig klimaat speelt hierin een grote rol. Organisaties met een veilige organisatiecultuur hebben meer tevreden klanten. De manier waarop mensen werken, gaat over wie zij zijn en waar zij zijn.

Investeren in het gedrag van medewerkers beklijft nimmer als er geen emotioneel veilig klimaat is. De fysieke werkplek heeft een enorme invloed op medewerkers. Een veilige werkplek bevordert de groei van ideeën en innovatie. Door de werkplek creatief en veilig te maken, verander je het dagelijks gedrag van je medewerkers. Het is dus de moeite waard om te investeren in een emotioneel veilig klimaat en een inspirerende organisatie cultuur.

Open en transparant bedrijf

Een open en transparant bedrijf zorgt voor gemotiveerde medewerkers en klanttevredenheid.  Zorg dat de communicatie open en transparant is. Geen enkele medewerker is gediend bij communicatie wat via diverse lijnen loopt. ‘Command and control’ is uit. De organisatie van de toekomst gaat veel meer over samenwerken, Engagement en feedback, de meer plattere organisatie.

Sta open voor feedback of feedforward. Hierdoor maak je als organisatie meer besluiten als een groep dan alleen top-down. Feedback werkt, ook constructieve feedback, mits je dit geeft als bondgenoot in plaats van als tegenstander.

Ontwikkel een organische organisatie waar iedereen betrokken kan zijn bij de besluitvoering. Vraag jezelf als organisatie af hoe je op dit moment werkt? Zijn we sterk hiërarchisch ingericht? Hoe communiceren wij? Durven we elkaar feedback te geven? Is het emotioneel veilig? Zijn we nog te bureaucratisch ingericht? Wat kunnen we verbeteren? En welke stappen kunnen we nemen? Durf je de Challenge tot verandering aan?

De rol van manager bij Employee Engagement

Een belangrijke eigenschap van de manager is of hij openstaat voor verandering. Voelt een manager zich comfortabel bij verandering? Verandering in de huidige tijd is onvermijdelijk. Dus geeft het goede voorbeeld.

Zorg dat je als manager voldoende emotionele intelligente vaardigheden bezit, de soft skills.  Emotionele intelligente vaardigheden onderscheidt een gemiddelde manager van een Great manager.

Natuurlijk zijn technische en cognitieve vaardigheden belangrijk. Echter is emotionele intelligentie twee keer zo belangrijk voor effectieve prestaties op alle niveaus.

Aan de top is het goed voor bijna 90% van het verschil tussen een gemiddelde manager en een Great manager. Organisaties met leiders die over onvoldoende emotionele intelligentie vaardigheden beschikken, presteren onvoldoende.

Een werkplek met een Happy Vibe

We willen allemaal een Best Place to Work, een werkplek met een Happy Vibe, waarin we met plezier, betekenis en betrokkenheid kunnen werken. Natuurlijk voelen we ons op het werk gelukkiger als onze omgeving een Happy Vibe uitstraalt. We modeleren nu eenmaal gedrag en gewoonten over van elkaar. Is leiderschap ook besmettelijk?
Zeker, want gedrag en emoties zijn besmettelijk. Het rimpeleffect is groot. Managers die betrokken zijn en emotionele intelligente vaardigheden bezitten, hebben ook meer medewerkers die betrokken zijn. Een goede of een ‘slechte manager’ heeft een groot effect op de organisatie.
Hoe realiseer je dat? Hoe kunnen medewerkers zich ontplooien en het beste uit zichzelf en de ander halen? Hoe creëer je een emotioneel veilig klimaat?

Bekijk onze ontwikkelprogramma’s

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen