03 januari 2017 

Leiderschap ontwikkelingen voor 2017

Wat zijn de belangrijkste leiderschap ontwikkelingen voor het jaar 2017. Het jaar van Trump, de 2e kamerverkiezingen en leiderschap in organisaties.

De arbeidsmarkt verandert snel. De komende jaren krijgt elke organisatie te maken met de kanteling naar een nieuwe organisatie. Een nieuwe organisatie vraagt om nieuwe organisatiemodellen. In de nieuwe tijd zitten geen mensen, die zich blind laten sturen, maar mensen die via zelfsturing hun (resultaat) verantwoordelijkheid nemen. Hierbij is eigenaarschap en ondernemerschap van de professional een belangrijk uitgangspunt.

De veranderingen binnen organisaties maar ook in de wereld nemen in een rap tempo toe, we zitten in een transformatie tijdperk. De wendbaarheid van een organisatie om mee te bewegen met deze veranderingen zijn essentieel.

De ontwikkelingen hebben gevolgen voor iedereen en in het bijzonder voor leiderschap. Hoe speel je als organisatie in op deze veranderingen? Welke Skills heb je hiervoor nodig? Hoe draag je bij aan een gezond eco-systeem, zowel binnen als buiten de organisatie? En is er ruimte voor scholing om dit vorm te geven?

Een leider moet leren vooruitkijken zodat de organisatie op een positieve manier kan functioneren in plaats van overleven. Hoe kun je als organisatie los komen van oude (overlevings)systemen en breng je een gezonde energie, creativiteit, bewustzijn en plezier op gang?

Bewust leiderschap

Leading yourself, leading others, mastering social awareness en leading change wordt in 2017 belangrijker dan ooit, alsmede de stijl van leidinggeven. Mensen willen graag positief aangestuurd worden in een lerende organisatie. Mensen willen graag emotioneel intelligent aangestuurd worden, vanuit empathie, compassie en trots. Mensen willen samen iets bereiken waarbij leiders dit proces stimuleren vanuit gelijkwaardigheid, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en afstemming.

Bewust leiderschap wordt belangrijk. Leiders die het hogere doel van de organisatie herkennen, die leiden vanuit een hoger bewustzijn en de menselijke maat. Dit wordt essentieel voor elke lerende en groeiende organisatie.

Gedeelde waarden (shared values) worden steeds belangrijker. Gedeelde waarden gaan over de bedrijfscultuur binnen organisaties en vormen de ziel van de organisatie. Het gaat over idealen die verbindend werken. De gedeelde waarden reguleren op een positieve manier het gedrag binnen de organisatie, maar ook het gedrag naar buiten toe. Waar zijn mensen trots op binnen de organisatie? Welke identiteit wil de organisatie uitstralen?

Het gedrag van de medewerkers en leiders weerspiegelen de kernwaarden en visie van de organisatie. Wat doet de organisatie om medewerkers te binden, te boeien maar ook te bezielen? Welke waarden worden als belangrijk gezien? Wat heb jij als manager of leider in jezelf te ontwikkelen?

Work- Life balance

De druk op het werkleven is de laatste jaren enorm toegenomen. Ook is de informatiestroom en technologie die we als mens dagelijks verwerken is toegenomen. Tijd voor het gezin of jezelf, ontspanning en hobby’s schieten er te vaak bij in. Tegen het einde van een werkweek zijn veel mensen uitgeput. Dit levert stress op. Stress reductie is dit jaar belangrijk voor iedereen. Je goed kunnen inspannen maar ook kunnen ontspannen zijn belangrijke thema’s voor duurzame inzetbaarheid.

Hierdoor wordt flexibel werken, uren anders indelen, genieten van werk en privé of wel een integrale benadering van leven en werken, steeds belangrijker. Medewerkers die door hun werkgever gestimuleerd worden om een goede work-life balance na te streven, meer eigen verantwoordelijkheid krijgen, meer ondernemerschap, meer persoonlijk leiderschap, voelen zich beter in hun vel, worden meer zelfbewust en zijn meer betrokken bij het werk. Dit wordt in harde cijfers beloond.

Zo is de Zweedse gemeente Göteborg gestart met een 6-urige werkweek als experiment met het behoud van hetzelfde salaris. Door minder uren te werken, ging de efficiency omhoog. Maar personeel werd ook vrolijker en meer energiek.

Een onderzoek van Standford University bleek dat minder werken mensen zeker gelukkiger kan maken, maar alleen als mensen tegelijkertijd vrij hebben met vrienden en familie. Het samenzijn maakt gelukkig.

Feedback geven & ontvangen

In een lerende, groeiende organisatie die aan grote veranderingen onderhevig zijn wordt feedback geven & ontvangen een must. De uitdaging binnen elke organisatie is om dit te doen op een manier dat het de medewerkers motiveert tot veranderen in plaats van de medewerker in een defensieve staat te brengen.

Hierbij draait het om de menselijke maat. De medewerker helpen groeien in plaats van hem te laten zien dat hij iets verkeerds doet. Een bewust leider ziet in elke medewerker de grondstof om te schitteren en schept de voorwaarden om hem te laten schijnen, zelfs als de uitdaging bijzonder moeilijk is.

Emotioneel veilig klimaat

Het is algemeen bekend dat een emotioneel veilig klimaat een positief verband legt met bedrijfsresultaten. Het klimaat is niet de enige factor dat bepalend is voor succes. Hoe professionals het klimaat van hun organisatie waarnemen (zelfbewustzijn), alsmede de interpersoonlijke relaties, het sociaal bewustzijn en hun leiderschapskwaliteiten spelen ook belangrijke rol.

Mensen werken het best als ze zich goed voelen binnen een emotioneel veilig klimaat. Organisaties verschuiven naar de toekomst van werk waarbij radicaal wijzigende organisatieculturen een beroep doen op emotionele intelligentie. Het zijn de mensen die deze verandering succesvol maken of juist doen stagneren. Dit betekent werken met inzicht in de emotionele huishouding van iedereen.

Niet alleen zichtbaar in het binnen de deur houden van talent, maar ook op minder tastbare punten als meer betrokkenheid, een hoger moreel, meer plezier en motivatie.

Serving Others

Leiden en dienen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het gaat niet alleen over doen maar ook zijn. Het ontwikkelen van authentieke kracht gaat een grote rol spelen in 2017. Het roept organisaties op om te handelen vanuit liefde en kracht in plaats vanuit macht en oude structuren.

Het gaat om je emotioneel bewustzijn te vergroten, je emoties te reguleren in plaats van op de ander te projecteren. Het gaat over gebruik maken van je onderbuikgevoel en intuïtie. Het gaat over het uitbreiden van je perceptie en meer open-minded zijn.

Hoe meer je de liefdevolle kanten van je persoonlijkheid zichtbaar maakt en je schaduwkant uitdaagt, hoe meer je in alignement komt met je ziel.

Maak jij als organisatie de volgende stap?

Wij helpen jou en je organisatie uit te groeien tot een emotioneel intelligente, bewuste en gelukkige organisatie. Om van een oud paradigma te springen via een rijk, intens en swingend proces naar een gelukkig, vitaal en succesvol bedrijf.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen