Een waardevol Employee Experience programma

In de tijd van hoge werkdruk en veranderingen krijgt elke organisatie te maken met de transitie naar een nieuwe organisatie. Veranderen leidt ertoe dat uw organisatie doorlopend in staat is zich te blijven ontwikkelen. Noodzakelijk bij elke verander- of transitieproces is betrokkenheid, vertrouwen en een emotioneel veilig klimaat. Een verandering of transitieproces pakken wij integraal maar vooral mensgericht aan. Dit is waar wij verstand van hebben.

Persoonlijk leiderschap 2020 is een veranderprogramma dat samen met u wordt aangepast aan de organisatiebehoeften. Vanuit onze ervaring weten wij wat werkt, hoe het werkt en waarom het werkt. Dit noemen wij de beste Employee Experience voor succesvolle bedrijfsresultaten.

Beste Employee Experience leidt tot beste Customer Experience. Beiden tezamen maken uw bedrijf tot een Happy Workplace met een Happy Vibe.

Een Happy Vibe verbetert de samenwerking, het vertrouwen, de betrokkenheid en emotionele bewustzijn. Met elkaar bouw je aan een duurzame en gelukkige werkplek. Wij zorgen voor toepassing van de belangrijkste elementen uit de wetenschap en het optimaliseren van de prestaties. Hierbij gebruiken we de richtlijnen voor Best Practice.

Persoonlijk leiderschap, een essentieel onderdeel van uw bedrijfsstrategie

Employee Experience gaat over de diepere gevoelens van mensen. Het gaat over vertrouwen, trots en geluk. Deze kernwaarden bepalen of medewerkers uw bedrijf waarderen. Door mensen te leren in hun persoonlijk leiderschap te stappen leidt ons veranderprogramma tot meer tevreden medewerkers en klanten.

Het is algemeen bekend dat een emotioneel veilig klimaat een positief verband legt met betrokkenheid & bedrijfsresultaten. Dit is neurologisch verklaarbaar door het 'Sociale betrokkenheid systeem'. Het klimaat is niet de enige factor dat bepalend is voor succes. Hoe professionals het klimaat van hun organisatie waarnemen (zelfbewustzijn), alsmede de interpersoonlijke relaties, het sociaal bewustzijn en leiderschap spelen een belangrijke rol.

People work best when they feel good about themselves”.

Vanuit deze visie heeft heart4happiness het PIML-model ontwikkeld:

 • Persoonlijk (Leading yourself)
 • Interpersoonlijk (Leading relations)
 • Management (Mastering social awareness)
 • Leiderschap. (Leading Change)

Dit betekent werken met inzicht in het emotionele bewustzijn van iedereen.

Één programma voor het managen van bedrijf en medewerkers

Het veranderprogramma persoonlijk leiderschap 2020 is modulair en bestaat uit vier curricula (PIML). Elk curriculum bestaat uit verschillende modules. De looptijd van de training wordt samen bepaald. Dit is noodzakelijk omdat emotioneel leren anders is dan cognitief leren. Dit heeft te maken met neurale structuur van je brein (neuroplasticiteit). Leren om meer empathisch met je klanten om te gaan, of flexibeler te worden (EI) heeft invloed op onze negatieve bias dan bijvoorbeeld het leren van een nieuwe taal (IQ).

Geïntegreerde aanpak is de sleutel tot succes

 • Resulteert in goed presterende medewerkers;
 • Resulteert in hogere medewerkerstevredenheid;
 • Resulteert in positievere gevoelens;
 • Resulteert in een Happy Vibe.
     Werkwijze

     Stap1: Organisatiebehoeften. We richten ons op het in kaart brengen van organisatiebehoeften, de huidige organisatiecultuur en de gewenste organisatiecultuur. Hierin nemen we de teambehoeften eveneens mee. Als dit inzichtelijk is maken we de training op maat aan de hand van de verbeterpunten.

     Stap 2: Kick off meeting. Een eerste bijeenkomst met de groep waarbij een volledig overzicht van de training wordt gegeven, het is fun, inspirerend en anders. Motivatie is erg belangrijk voor een veranderprogramma.

     Stap 3: Meten is weten | Intake & Outtake. Een persoonlijke bewustzijnsscan om bewust te worden waar je tegenkrachten en ontwikkelpunten liggen. Het zorgt voor een ijkpunt en een startpunt.

     Stap 4: De training. De training wordt op maat gemaakt, is interactief en bestaat uit verschillende modules die in overleg worden bepaald. De modules volgen de lijn van het PIML model (Persoonlijk, Interpersoonlijk, Management, Leiderschap).

     Stap 5: Het support programma. Heart4Happiness werkt met een support-programma, door middel van een buddy-leersysteem en door middel van losse persoonlijke coaching modules indien er extra ondersteuning nodig is.

     Soft skills geven harde resultaten

     • Emoties reguleren en emotionele intelligente besluiten kunnen nemen;
     • Het binnen de deur houden van talent;
     • Anticiperen en aanpassen op de behoefte van de interne en externe klant;
     • Eigenaarschap over gedrag en resultaat;
     • Gedrag van jezelf en collega's positief kunnen beïnvloeden;
     • Anderen inspireren en 'building bonds' voor succes;
     • Meer betrokkenheid, zelfvertrouwen, creativiteit, veerkracht en vriendelijkheid;
     • Meer empathie en synergie in het gezamenlijk nastreven van collectieve doelen;
     • Naar voren kunnen treden om leiding te geven, los van de positie;
     • Je eigen werkbeleving kunnen sturen;
     • Een veilig klimaat creëren waarin uiteenlopende mensen kunnen gedijen (diversiteit);
     • Effectieve communicatie en luistervaardigheden;
     • Minder stress en meer plezier op werk, Happy Vibe.

     Voor wie

     De training persoonlijk leiderschap 2020 is ontwikkeld voor professionals, teams, managers en bestuurders die zich willen bekwamen in persoonlijk leiderschap 2020 en een Happy Workplace willen vormgeven.

     Opbouw en duur

     Het programma traint professionals modulair en in overleg intensief, met de nodige 'fun' in mentale en emotionele veerkracht, vertrouwen, meer betrokkenheid, zelfsturing en topprestaties.

     Groepsgrootte

     De maximale groepsgrootte van deze training is 10 deelnemers.

     Neem contact op voor meer info

     Bel ons op 06-24245154 of gebruik onderstaand formulier:

     Download brochure.

     Recente artikel managers online, klik hier.

     Een Happy Vibe!

     Wij helpen jou en je organisatie uit te groeien tot een emotioneel intelligente, bewuste en gelukkige organisatie. We zijn er steevast van overtuigd dat we mens en organisatie kunnen aanraken en beïnvloeden.

     Als je je bewust bent hoe je geluk op werk kunt vormgeven en dit op een juiste manier kunt inzetten, draag je bij aan het ontwikkelen van een vitale en gelukkige organisatie. Dat is haalbaar voor elke organisatie!

     Mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen, wordt dan een rijk, intens, en zelfs swingend proces.

     Maatwerk en in-company training?

     Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op. In een gratis adviesgesprek onderzoeken we de eerste stappen en mogelijkheden binnen uw organisatie.

     Neem direct contact op!