08 november 2016 

De vier levels van medewerkers geluk!

De organisatie van de toekomst is een organisatie waar mensen met plezier willen werken en graag aanwezig willen zijn, in plaats van ‘moeten werken’.

Deze verschuiving zien we wereldwijd plaatsvinden. In de nieuwe organisatie zitten geen mensen, die zich blind laten sturen, maar mensen die via zelfsturing hun (resultaat) verantwoordelijkheid nemen. Hierbij is eigenaarschap en ondernemerschap van de professional een belangrijk uitgangspunt.

Het goede nieuws is dat elke organisatie voor haar medewerkers het klimaat kan ontwikkelen, ongeacht de sector of grootte van de organisatie, waar mensen met plezier willen werken. Zo zijn veel millennials  (geboren tussen 1980 – 1996) Job Hoppers als ze zich niet betrokken voelen bij hun organisatie. ‘When it comes to stopping millennials from leaving, great management and emotional intelligence is essential’. Toch geldt voor elke professional dat een emotioneel veilig klimaat mensen het best laat gedijen.

Door je te richten op de 4 levels van het PIML model, ontwikkel je een emotioneel intelligente, bewuste en gelukkige organisatie. De vier levels van medewerkers geluk!

De vier levels van medewerker geluk

De vier levels van medewerkers geluk! PIML-model Persoonlijk

Elke medewerker doet er toe, we zijn niet zo onzichtbaar als we wellicht denken. Elke medewerker oefent invloed uit op zijn of haar omgeving, of we daar nu bewust van zijn of niet, willen of niet willen. Een mooie metafoor is het vlindereffect. Elk gedrag, emotie, oordeel of beslissing van elke professional heeft een effect. Zo kan handelen vanuit frustratie of boosheid mensen wegduwen. Vertoon je dit gedrag regelmatig, willen collega’s niet graag meer bij je in de buurt zijn. Hierdoor word je opnieuw geïrriteerd en duw je mensen nog verder weg zonder te bedenken wat voor effect je gedrag heeft op jezelf, je collega’s en de organisatie. We zijn allemaal medescheppers van een emotioneel veilig klimaat binnen een organisatie.

Hoe bevrijd je jezelf uit de effecten die je zelf wellicht niet ziet? Door te werken aan zelfbewustzijn en zelfregulering plaats je het vlindereffect in een andere context. In plaats van jezelf te zien als een onzichtbare schakel in het geheel, word je bewust van je effecten, dat we elkaar voortdurend beïnvloeden, positief dan wel negatief. We zijn uiteindelijk met elkaar verantwoordelijk voor het geluk van een organisatie.

Onze ‘baas’, collega’s, gebeurtenissen of onze omgeving triggeren nu eenmaal emoties als boosheid, jaloezie, afgunst en angst. We kunnen de ander de schuld blijven geven voor hoe we ons voelen, of ons richten op wat er getriggerd wordt in ons. Zo kun je ontdekken waarin je aangeraakt wordt en hier anders mee leren omgaan. Of je kiest ervoor om niet te veranderen en blijf je boos, of blijf je jezelf klein maken, of je superieur voelen, of destructief gedrag vertonen, of je terugtrekken.

Natuurlijk is het geen gemakkelijke opdracht om je gevoelens en emoties in je lichaam gewaar te worden en emoties te reguleren of op gepaste wijze te uiten. Soms lijkt het gemakkelijker om boos te worden dan om naar binnen te keren. Als we er echter voor kiezen om bewust te reageren in plaats van onbewust en verantwoordelijkheid te nemen voor onze effecten, draag je bij aan een emotioneel veilig klimaat. “People work best when they feel good about themselves”.

De vier levels van medewerkers geluk! PIML-model Interpersoonlijk

Professionals die in staat zijn om gezonde relaties op te bouwen, elkaar te inspireren om het beste in elkaar naar boven te halen. Om op een goede manier conflicten te managen en empathisch met elkaar om te gaan. Een cultuur met een ‘gelukkige vibe‘ zou je het kunnen noemen.

De vier levels van medewerkers gelukZo’n bedrijfscultuur geeft energie, motiveert en vertrouwt elkaar. Deze vibe wordt voortgedreven door mensen die willen groeien, inspireren en verantwoordelijkheid willen nemen voor het groter geheel. Zichzelf willen veranderen en niet de ander.

Samen willen groeien naar een betekenisvolle organisatie, want wat de één niet in zichzelf ziet, ziet de ander misschien wel. Elkaar feedback durven geven op een goede manier zodat er ook gezonde en veilige groei ontstaat. Elkaar als gelijke zien in relatie tot elkaar.

Dit zijn fundamenteel menselijke talenten om met elkaar samen te werken. Het aangaan van verbintenissen, het scheppen en in stand houden van relaties, samen met anderen de doelen behalen en het opbouwen van een harmonieuze sfeer waarin een team gezamenlijk naar het gestelde doel toewerkt. Met plezier werken in een topteam.

De vier levels van medewerkers geluk! PIML-Model Management

Professionals die het best presteren, onderscheiden zich vooral door emotionele intelligentie als empathie, onderling begrip, samenwerken, actief kunnen luisteren, vertrouwen kunnen creëren, zelfinzicht, veerkracht enzovoort. Dit zijn allemaal emotionele vaardigheden. Dat deze capaciteiten het prestatieniveau van een team verbeteren blijkt uit onderzoek onder managementteams.

Authentieke kracht ontwikkelen voor elke professional draagt bij aan een openhartige sfeer. Een manager is niet iemand die op eigen gezag beslissingen neemt, maar die anderen tot eensgezindheid brengt.

De vier levels van medewerkers geluk

De vier levels van medewerkers geluk! PIML-Model leiderschap

Leiderschap dat gericht is om het vermogen mensen zo ver te krijgen dat ze werken naar een gemeenschappelijk doel. In je eigen persoonlijk leiderschap gaan staan. Door nieuwe ontwikkelingen in de neurowetenschap over sociale intelligentie zijn de fundamentele aannames over de economische mens op de tocht komen te staan. Dankzij het groeiende inzicht in het emotionele brein is het voor elke organisatie van belang om emotioneel vaardig te zijn.

De toekomst van werken gaat over Employee Satisfaction, wat leidt tot Customer Satisfaction, productiviteit, groei en winst. Dit is iets wat zichtbaar is in organisatie die investeren in zichzelf en elkaar.

Mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen, kan een rijk, intens en zelfs swingend proces zijn. Wij halen de deksel van de pan en geven woorden aan gevoelens van mensen. Zo komt de SWING terug en gaat de kwaliteitservaring van zowel de professional als de klant aanzienlijk omhoog. Wij spreken mens en organisatie in hun essentie aan, om ze bewust te maken van zichzelf en hun werk, om ze te inspireren en te bezielen. Wat regel jij voor je professionals?

Meer weten over de training, de vier levels van medewerkers geluk!? Neem gerust contact met ons op! Of download hier de brochure.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen