Zijn er nog organisaties die denken dat emoties niet op de werkvloer thuishoren?

Zijn er nog steeds organisaties die denken dat emoties niet op de  werkvloer thuishoren? Maar dat is onmogelijk omdat ons denken, ons brein, ons lichaam en mind verbonden zijn met emoties.

Emoties animeren ons volledig, ze kunnen een team krachtig maken of juist uit elkaar drijven, ze zijn onze grootste vriend of juist onze grootste vijand, ze kunnen ons verrijken of juist ontsporen.

We kunnen er niet om heen, we zijn emotionele wezens, ook al zijn we ons dat niet bewust. Dat betekent dat emoties op de werkvloer thuishoren, maar ook binnen een schoolsysteem en een oudersysteem. We hebben alleen onvoldoende geleerd hoe we met emoties kunnen omgaan, maar als je het weet, is het een weg naar meer geluk en een betere wereld. Het geloof dat mensen samenwerken en samenleven in een gelukkige wereld, waarin we elkaar supporten is voor mij echt een haalbaar doel.

Hoe kunnen we emoties gebruiken?

Word je emoties gewaar! Alhoewel we weinig controle kunnen uitoefenen op onze emoties, kunnen we wel controle uitoefenen op de manier waarop we met emoties omgaan. Door te werken met zelfbewustzijn, ontdek je een innerlijk keuzemoment. Ook al heb je wellicht goede redenen om boos of geagiteerd te zijn, er zijn meer dan genoeg redenen om dit op een gepaste wijze te uitten of te reguleren. Emoties destructief uitten heeft nu eenmaal effect op relaties.

Vraag je eens af of je deze emoties vaker hebt? En zo ja, zou het niet fijn zijn om hier anders mee om te gaan?

Bij elke emotie kun je nadenken wat je er mee wilt doen. We zijn niet overgeleverd aan emoties. Met oefening kan iedereen een emotie gewaar worden en kunnen we voorkomen dat we door emoties gegijzeld worden. Natuurlijk is dit niet gemakkelijk omdat emoties willen dat we gelijk reageren, het is een onbewust proces.

Lukt het je niet om je emoties te reguleren, dan zou het mijns inziens belangrijk zijn dat er binnen elk systeem begrip voor is. Begrijpen dat we allemaal soms ‘gekaapt’ worden door onze emoties. Hoe zou het zijn als er met liefde op je emoties gereageerd wordt in plaat van reageren vanuit een andere defensieve emotie? En wat als jij in staat bent om met liefde te reageren op je medemens die in een emotie zit.

Het is mogelijk, want het netwerk van emotionele reacties kan worden veranderd door oefening. Inspire to rewire ofwel ons brein is in staat om nieuwe verbindingen te leggen die voor ons en onze medemens positief werken. Er is nu eenmaal dringend behoefte aan een tegengif voor de destructieve effecten van  emoties binnen elk systeem.

Elke verandering begint bij jezelf. Alhoewel een gezonde en veilige basis binnen elk systeem (ouder- , school-. of werksysteem) belangrijk is, waarbij emoties gehoord en gezien worden, begint elke verandering bij jezelf. Iedereen is toegerust om te kunnen veranderen. Je hebt er alleen moed en lef voor nodig, maar ook jij hebt moed en lef. Een wereld creëren waar we naar verlangen, begint bij ons innerlijk verhaal te veranderen. Wat jou raakt en hoe jij reageert, raakt ook indirect anderen. Lach eens om je tekortkomingen, we hebben ze allemaal.

We ervaren allemaal boosheid en teleurstellingen. Maar ook veerkracht. Onderzoeken hoe we meer leiderschap krijgen over onszelf is aan een ieder toebedeeld.

Wanneer was jij voor het laatst boos? En wat deed je toen? Ging je het verdringen of negeren? Of deed je net alsof je niet boos was? En werkte dat goed voor je?

Of wanneer heb jij iemand boos gemaakt? En wat was je reactie op de ander?

Natuurlijk zijn we allemaal wel eens boos of maken we een ander boos. Hoe fijn zou het zijn als we dit met liefde kunnen omarmen in plaats van het te negeren of net te doen alsof we niet boos zijn. Hiermee gaat de boosheid nimmer weg. Hoe meer weerstand je biedt aan emoties hoe meer ze zich laten zien. Ze willen namelijk gehoord worden.

Emoties zijn niet verkeerd. Geen enkele emotie is verkeerd. De ene emoties geeft alleen een fijner gevoel dan de andere emotie. Als emoties ons echter aanzetten om anderen te beschadigen, creëren we een onveilig systeem. Als we een minder fijn voelende emotie ervaren en we zijn in staat om naar de emotie te luisteren, om de emotie een stem te geven, kunnen we een keus maken wat we er mee gaan doen.

Denk eens wat meer na over wat een emotie jou wilt vertellen. Met zelfbewustzijn kan je een emotie reguleren. Denk eens na over de schadelijke effecten die emoties in je leven hebben veroorzaakt. Ze verminderen onze mentale vrijheid. Door je emoties gewaar te worden, kun jij ze reguleren.

Luister naar je onderbuik gevoel. Er is een duidelijk verband tussen ons buik & brein ook wel buik/brein verbinding of ons 2e brein genoemd. Onze ingewanden verwerken informatie en zenden signalen naar het ruggenmerg. Een deel van deze informatie gaat naar het diepste deel van de hersenen, de hersenstam en beïnvloeden de hartslag, de ademhaling en andere processen. Een ander deel gaat naar de hypothalamus en beïnvloedt het endocriene systeem en een tak gaat naar de prefrontale cortex.

Mensen die zich bewust zijn van hun onderbuik gevoel zijn over het algemeen meer empathisch en hebben een groter zelfbewustzijn. Wil je een juist besluit nemen, gebruik dan je hele lichaam en niet alleen logica. Lichaamsbewustzijn is belangrijk te gebruiken bij het maken van besluiten. Je onderbuikgevoel levert belangrijke informatie als je deze goed weet te gebruiken.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen