24 oktober 2017 

Emotionele diversiteit is waar het om gaat!

Al op jonge leeftijd wordt ons geleerd om emoties te verdringen, te vermijden of te negeren.

Nog steeds zijn er ouders die hun kinderen vertellen dat ze zich niet verdrietig hoeven te voelen, of ‘jongens huilen niet’.  En boosheid is al helemaal niet toegestaan. Hierdoor leren kinderen juist om emoties niet te voelen of uit te drukken, laat staan te reguleren. Tegen de tijd dat we volwassen zijn, zijn we een expert geworden in het verdringen en negeren van emoties. Emoties gaan echter niet weg. Om ze niet te voelen zoeken we afleiding. Dit kan vele vormen aannemen als drinken, roken, social media, tv kijken enzovoort om stilte niet te ervaren.

Emotionele diversiteit is waar het om gaat

Emotionele diversiteit is waar het om gaat, ook op de werkvloer. Je hebt vast wel eens gehoord van een ecologische diversiteit of biodiversiteit en hoe belangrijk diversiteit is voor een ecosysteem. Dit geldt ook voor emoties. Een onderzoekstudie met meer dan 37.000 mensen concludeerde dat als mensen een diversiteit aan emoties ervaren ze mentaal en lichamelijk gezonder waren. Het gaat niet om alleen positieve emoties maar om de diversiteit van positieve en negatieve emoties.

Omdat de geluksindustrie zo gericht is op het bereiken van meer positieve emoties proberen we nog meer te ontsnappen aan onze negatieve emoties.

En dat is niet de bedoeling. Emoties, positieve en negatieve, zijn onderdeel van ons emotioneel ecosysteem. Dit betekent dat je in staat bent om verschillende emoties, positief dan wel negatief, te ervaren. Hoe meer je bewust bent van je innerlijke en uiterlijke wereld en de emotie kan benoemen (boosheid, vreugde, afgunst, blij) kun je ze gebruiken in de relatie met anderen.

De afgelopen jaren zien we een verschuiving dat emotionele intelligentie gezien wordt als voorwaarde voor succesvolle bedrijven, naast de technische vaardigheden en IQ. Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties gewaar te worden, emoties te kunnen lezen en beheren. EI vertegenwoordigt een specifieke set van vaardigheden die niet alleen gaan over innerlijke focus, maar ook uiterlijke focus: je kunnen afstemmen op je medemens en omgeving.

Als we in staat zijn om te luisteren naar onze emoties, ze te reguleren, kunnen we betere beslissingen nemen. We zijn productiever en bereiken onze doelen beter. Het kan zelfs burn-out voorkomen. Als we onze emoties vermijden of negeren, geeft dat een tijdelijke verlichting maar op de lange termijn meer lijden. Bovendien is het gewoon niet mogelijk om geen minder fijne emoties te ervaren.

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar mij lukt het niet om minder negatieve emoties te ervaren. Ze zijn er. Maar het lukt mij wel om naar ze te luisteren. En dan zijn ze zo waardevol.

Hoe gebruiken we emotionele diversiteit?

Als je oefent met je emoties gewaar te worden, ze te benoemen, kun je emoties sturen. Het is nu eenmaal een gegeven als je minder fijn voelende emoties voelt, je ermee identificeert, je ook de blije en gelukkige gevoelens onderdrukt. We hebben het vermogen om een breed scala aan emoties te voelen en te ervaren, zowel de fijne als minder fijne emoties. Emoties geven ons dikwijls belangrijke informatie waar we juist aandacht aan moeten schenken. Ze hebben een functie.

  • Als je je bijvoorbeeld blij voelt, is dat een ideaal moment om met elkaar te gaan brainstormen of hartstormen. Ook ben je dan beter in staat tot creatieve ideeën.
  • Als je je boos voelt ben je beter in staat om duidelijkheid te vinden, te luisteren naar je waarden, word rechtvaardigheid overschreden? Door je boosheid gewaar te worden, kun je het gebruiken als een positieve kracht.
  • Voel je je jaloers, word je dan gewaar of je onvervulde behoeften of verlangens hebt.
  • Voel je je eenzaam, dan geven je emoties een signaal om verbindingen aan te gaan met andere mensen.

Niet verdringen of vermijden, maar benoemen

In plaats van je emoties te onderdrukken, te negeren, te vermijden of afleiding te zoeken, probeer je te oefenen met je emoties gewaar te worden. Wat voel ik nu eigenlijk? Benoem je emotie. Het benoemen van je emoties betekent niet dat je emoties ‘algemeen’ benoemt als bijvoorbeeld ‘ik voel me gewoon niet zo goed’. Het gaat om je emoties te specificeren als boosheid, onrust, afgunst, jaloezie enzovoort.

Emoties, positief dan wel negatief, houden je betrokken bij de wereld indien je ze niet onderdrukt of negeert. De diversiteit aan emoties weerspiegelen een dieper en breder bewustzijn van interacties met de wereld, we kunnen ons juist meer verbonden voelen. We kunnen ons ook beter verplaatsen in de ander omdat we begrijpen wat een ander voelt. Dit is voor ons moeilijk voor te stellen omdat we al van jongs af aan geleerd hebben om emoties te onderdrukken. We zijn geconditioneerd om te geloven dat negatieve emoties een bedreiging vormen voor ons geluk.

Dit is ook wat je leest in menig geluksprogramma:

‘Geluk is het ervaren van meer positieve emoties’.

Als gevolg hiervan ervaren we juist meer onrust omdat er een deel van ons niet mag zijn. We hebben er geen verbinding mee. Juist de diversiteit van alle emoties zorgt voor meer bewustzijn waardoor we juist betere besluiten kunnen nemen. Je geeft aandacht aan je eigen emotionele ecosysteem.

Emoties voelen, niet projecteren

Voor alle duidelijkheid gaat het om emoties te voelen, ze gewaar te worden, er naar te luisteren. Het gaat niet over emoties projecteren op anderen, je boosheid, je afgunst maar ook je vreugde en blijdschap.

Emodiversiteit, dat wil zeggen de variëteit en overvloed van emoties, bevordert flexibiliteit en veerkracht op voorwaarde dat je je emoties gewaar wordt. Niet alleen het aantal emoties maar ook de relatieve overvloed van de verschillende emoties zorgen voor mentale en fysieke gezondheid.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Jean-Pierre
Door

Jean-Pierre

op 25 Oct 2017

Goed artikel ! Verbinding volgt op acceptatie. Acceptatie volgt op vertrouwen. Vertrouwen volgt op zelf-acceptatie en zelf-kennis.

Sheila Neijman
Door

Sheila Neijman

op 26 Oct 2017

Dank Jean-Pierre voor je toevoeging.

Thomaspleva
Reactie plaatsen