emoties en meditatie
Bewust leiderschap
Sheila Neijman
Bewust leiderschap
08/14/2023
3 min
0

Geluksgewoonten of Gelukssaboteurs: Bewust kiezen voor positieve verandering

08/14/2023
3 min
0

Onze unieke menselijke vermogens van zelfreflectie en vrije wil stellen ons in staat om terug te kijken naar het verleden en keuzes te maken voor de toekomst. Echter, daadwerkelijke verandering komt pas tot stand wanneer we geloven in de kracht van onze gedachten, gedragingen, overtuigingen en acties om daadwerkelijk iets te transformeren. Zonder dit innerlijke vertrouwen blijven we gevangen in repetitieve patronen, gestuurd door verwachtingen en dezelfde emoties.

Als we onze vrije wil en zelfreflectie omarmen, leiden ze ons naar groei en eenheid. Toch lijken we vaak redenen te vinden om ongelukkig te zijn, een overlevingsstrategie van onze genen. Maar de keuze is aan ons. Frustratie, woede en angst zijn lage frequentietoestanden die meer van hetzelfde aantrekken. Erken dit programma en stop het. Kies voor bewust geluk. Wanneer we positieve keuzes maken, wordt dit een patroon. De eenvoudige stappen:

  1. bewustwording,
  2. herbezinnen,
  3. herbeginnen.

Bewustwording, herbezinnen, herbeginnen

Wanneer we bewust positieve keuzes maken en deze herhaaldelijk in ons leven integreren, ontstaat er een patroon. Dit patroon van positieve keuzes kan aanzienlijke impact hebben op hoe we omgaan met verschillende aspecten van ons leven.

De eenvoudige stappen van bewustwording, herbezinnen en herbeginnen kunnen als krachtige tools dienen om het verloop van gesprekken, situaties en zelfs ons hele leven te transformeren. Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Door je bewust te worden van je gedachten, emoties en reacties, krijg je inzicht in jezelf en je automatische patronen.

Het herbezinnen van saboterende gewoonten begint met het erkennen ervan. Als je merkt dat je in een negatieve spiraal terechtkomt, kun je bewust besluiten om deze gedachtegang te stoppen. Dit vergt oefening, maar na verloop van tijd kun je deze gewoonte doorbreken.

Het herbeginnen is het moment waarop je bewust kiest om je focus te verleggen naar positieve gedachten en reacties. Door bewust te kiezen voor een positieve mindset en proactieve benaderingen, kun je nieuwe paden creëren en de uitkomst van situaties beïnvloeden.

Deze eenvoudige stappen zijn geen wondermiddel, maar ze bieden een krachtig raamwerk om bewust positieve verandering te bewerkstelligen. Het herhaaldelijk toepassen van deze stappen kan leiden tot een geleidelijke verschuiving in je denkpatronen en gedragingen, wat op zijn beurt het verloop van gesprekken, interacties en levenservaringen kan veranderen. Het is een proces van groei, waarbij je actief je eigen koers bepaalt en de regisseur van je eigen leven wordt.

Deze stappen kunnen helpen om jezelf los te maken van lagere bewustzijnsniveaus zoals angst, boosheid of frustratie, en te verschuiven naar hogere bewustzijnsniveaus zoals acceptatie, vreugde en liefde. Met elke bewuste keuze om gelukssaboterende gewoonten te doorbreken en positieve verandering te omarmen, verhoog je je bewustzijn en benader je hogere niveaus van zelfontwikkeling en spirituele groei volgens Hawkins' schaal. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer vreugde, vrede en vervulling in je leven.

Een voorbeeld

Stel je voor dat je merkt dat je vaak in situaties terechtkomt waarin je je gefrustreerd en boos voelt. Dit zijn lagere niveaus van bewustzijn volgens de schaal van Hawkins. Je realiseert je dat deze - minder fijn voelende emoties - je welzijn en geluksbeleving beïnvloeden en dat je graag positieve verandering wilt brengen.

Stap 1: Bewustwording

Je begint met bewustwording door jezelf toe te staan je gedachten, emoties en gedragingen te observeren zonder oordeel. Je herkent dat je vaak gefrustreerd raakt en begint te begrijpen waarom dit gebeurt. Dit bewustzijn is een stap in de richting van hogere bewustzijnsniveaus.

Stap 2: Herbezinnen

Zodra je je bewust bent van de patronen die tot frustratie leiden, oefen je de kunst van herbezinnen. Telkens wanneer je merkt dat je in een situatie terechtkomt die je normaal gesproken gefrustreerd zou maken, herbezin je even voordat je reageert. Je creëert een ruimte tussen stimulus en reactie.

Stap 3: Herbeginnen

Nu je gestopt bent, neem je een moment om te herbeginnen. Je kunt bewust kiezen hoe je wilt reageren in plaats van automatisch te handelen. In plaats van boos te worden, kies je ervoor om begrip te tonen of kalm te blijven. Dit is een bewuste verschuiving naar hogere bewustzijnsniveaus zoals acceptatie, begrip en rust.

Naarmate je deze stappen herhaalt en bewuster begint te reageren op situaties, merk je dat je minder vaak in de lagere bewustzijnsniveaus van boosheid en frustratie terechtkomt. Je beweegt geleidelijk omhoog op de bewustzijnsschaal van Hawkins. Dit kan leiden tot een algemene verschuiving in je emotionele toestand en je vermogen om positieve keuzes te maken, wat uiteindelijk resulteert in meer vreugde, liefde en vrede in je leven.

Minder fijn voelende emoties

Minder fijn voelende emoties zijn een natuurlijk onderdeel van het menselijk leven en hebben hun eigen belangrijke functies. Ze zijn niet perse slecht, maar kunnen het leven minder aangenaam maken als ze te vaak en intens voorkomen. Emoties, zoals verdriet, angst en boosheid, fungeren als signalen vanuit je innerlijke zelf. Ze kunnen je vertellen dat er iets in je leven moet worden aangepakt, begrepen of veranderd. Bijvoorbeeld, verdriet kan duiden op verlies en de behoefte om te rouwen. Als we ons te veel hechten aan emoties zoals verdriet, kunnen ze een gelukssaboteur worden. Dit kan leiden tot vastzitten in een vicieuze cirkel van negatieve emoties, wat uiteindelijk een negatieve invloed kan hebben op ons welzijn en geluk.

De neiging om je aan verdriet te hechten, kan vaak voortkomen uit innerlijke overtuigingen, onverwerkte ervaringen of diepere emotionele patronen. Het kan ook wijzen op een angst om los te laten, omdat het verdriet misschien als een 'verbinding' met iets of iemand voelt. Het herkennen van deze innerlijke hechting is een belangrijke stap naar emotionele groei. Dit betekent niet dat je je emoties moet onderdrukken, maar eerder dat je ze erkent, begrijpt en doorvoelt zonder eraan vast te klampen.

Het vermogen om emoties los te laten en te laten gaan is een teken van emotionele volwassenheid en veerkracht. Het betekent niet dat je geen verdriet mag voelen, maar eerder dat je bewust kiest om het te ervaren zonder dat het je welzijn en geluk belemmert.

Reacties
Categorieën