11 november 2015 

Bewust leiderschap

Bewust leiderschap de sleutel is tot positieve verandering zeker in een tijd van verandering. Bewust leiderschap leert je balans vinden tussen resultaat en de menselijke maat. Bewuste leiders bewegen zich door hun emoties.

Emoties zijn van invloed op leiderschap, gedragsverandering, besluitvorming, plezier op het werk, vitaliteit en leerprestaties. Je eigen niveau van emotionele intelligentie stelt je in staat om resonantie in relaties te creëren. Recente theorievorming wijst op het belang van bewust leiderschap en emoties voor effectief leiderschap.

Een bewuste manager heeft een positief rimpeleffect op zijn team en kan zelfs het gedrag van medewerkers beïnvloeden. Een negatieve manager wekt frustratie op bij zijn medewerkers met als gevolg dat zij zich minder inspannen en is funest voor de motivatie van medewerkers. Een bewuste manager wendt zijn emoties functioneel aan om prestaties te verhogen en haalt het beste uit zichzelf en zijn medewerkers. Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en bent in staat om een doorbraak in je team te realiseren.

Als leidinggevende wordt u vaak met veel uitdagingen geconfronteerd, het lijkt net op topsport. Om tot optimale en duurzame resultaten te komen is het essentieel om te trainen op de vier pijlers waar de mens op drijft: mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving. Elke pijler wordt aangedreven door een batterij. Die vier batterijen zijn niet los van elkaar te zien. Als één van de vier batterijen leegloopt of niet voldoende is opgeladen, leiden de andere batterijen daar eveneens onder. Bij presteren onder druk is men zo sterk als zijn zwakste batterij. Balans in uw energieniveau is belangrijk om optimaal te presteren.

De training ‘Bewust Leiderschap’ gaat vooral om een intern leerproces. Bewust leiderschap vraagt bewust te kijken. Bewust te kijken naar uzelf en naar de dynamieken in uw team en/of organisatie. De huidige tijd met toenemende diversiteit en complexiteit onderstreept meer dan ooit de noodzaak van leiderschapsontwikkeling tezamen met zelfbewust handelen.

De neurowetenschappelijke literatuur stelt: “the brain rewires itself“. Ons brein doet dit echter niet uit zichzelf, ons brein kan namelijk niet zomaar nieuwe verbindingen leggen, we moeten ons brein gebruiken, het zelf doen. De bewust leiderschapstraining neemt je mee uit je comfortzone om nieuwe wegen te ontdekken in leiderschap.

Zie je leiderschap als een ambacht die je bewust kunt leren vormgeven. Er zijn significante verbanden tussen emotionele intelligentie, zelfbewustzijn, zelfmanagement, relatiemanagement en goed leiderschap. Ironisch genoeg zijn veel managers geprogrameerd om te geloven dat emoties niet op de werkplek thuishoren. Maar onderzoek toont aan dat emoties een natuurlijk, constant deel van de menselijke ervaring vormen. Een leider die emoties negeert van zichzelf of van de ander, haalt niet het beste uit zichzelf of zijn medewerkers.

Geïnspireerde mensen ontwikkelen zich van binnen uit, gaan intelligent om met hun emoties. Wij halen de deksel van de pan. De stoom gaat van de ketel en daarvoor in de plaats komt er ruimte voor verandering. En dan, opeens….. springen de veranderingsprocessen je als popcorn om de oren. Het springt, het dartelt, het tintelt, het bruist weer tussen die collega’s en hun leidinggevenden! Daarom noemen wij dit onze popcorn-aanpak. Van ik naar wij, van brein naar hart.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen