We hebben allemaal wel eens last van repeterende gedachten die we niet uit ons hoofd kunnen krijgen. De aanleiding van deze malende gedachten is niet altijd even duidelijk. Soms worden ze door iets getriggerd, is er een duidelijke aanleiding, soms lijkt deze er niet te zijn en komen ze spontaan in ons hoofd binnen. In ieder geval geven deze repeterende gedachten een onprettig gevoel en leiden tot energieverlies.

Durf emoties te voelen

Het minder fijne gevoel, wat we onvoldoende bewust voelen, brengen de meeste mensen via rationalisatie ‘omhoog’ naar onze mind. We gaan onze gevoelens rationaliseren, analyseren, verdringen of verdedigen door ons te focussen op de mogelijk externe oorzaken.

Zie je mind als een soort beschermingsmechanisme, die jou mogelijk al jaren wil beschermen om pijn te vermijden. Pijn die ontstaat door gevoelens van schaamte, schuld, angst, verdriet, woede, frustraties enzovoort. Het vermijden van pijn lijkt een overlevingsindex geworden waarbij we enerzijds veel energie verliezen, maar anderzijds ook tegelijkertijd door kunnen groeien/evolueren. Energie aanwenden voor groei is uiteraard effectiever dan energie aanwenden en verliezen voor bescherming en het vermijden van emotionele pijn. Energie dat wordt gebruikt voor groei en bewustwording, zal op termijn meer energie opleveren. Terwijl energie wat gebruikt wordt voor bescherming, op termijn steeds minder energie oplevert. Het fungeert als een aanslag op de energiereserves die juist van belang zijn voor onze gezondheid, vitaliteit en geluksgevoel.

Repeteren van gedachten

De twee vormen: het repeteren van gedachten en het ervaren van emoties in ons systeem zijn aan elkaar gelinkt. Positieve gedachten geven een plezierig gevoel, negatieve of disfunctionele gedachten geven een minder fijn gevoel. Op hun beurt kunnen deze gevoelens weer positieve of negatieve gedachten activeren. Zo ontstaan er repeterende gedachten waarvan we ons meestal niet bewust zijn, maar die wel negatieve of positieve gevoelens met zich mee brengen. Als we de gevoelens niet durven te onderkennen en daadwerkelijk te voelen dan projecteren we de emoties op de buitenwereld of op onszelf. In beide gevallen (buitenwereld of binnenwereld) geeft het geen fijn gevoel.

Laat ik een voorbeeld geven uit mijn praktijksituatie. Ik nam deze week deel aan een professionaliseringsdag. Tijdens een oefening stelde ik mij kandidaat om als proefpersoon getest te worden. De test omvatte een scan van mijn energiebalans. De groepsleden reageerden individueel op wat zij signaleerden in mijn scan. Het doel van de oefening was om te werken aan onze coachingsvaardigheden. Alhoewel het doel vooraf erg duidelijk was, werd ik toch geraakt door de analyse en vele interpretaties over mijn scan. Het voelde alsof ik een patiënt was in een ziekenhuis, met diverse artsen om mij heen die alleen spraken over mijn nieren, hart en lever maar mij als patiënt uit het oog verloren. Er werd over mij gesproken in plaats van met mij.

Hoe reageerde mijn mind?

soulsearchingMijn mind leek wel een grammafoonplaat, gedachten bleven zich herhalen.  Dit ging   gepaard met energie verlies. Ik voelde me niet gehoord, buitengesloten en niet begrepen als mens.  Deze gedachten communiceerde ik in de groep en ik werd naar mijn beleving onvoldoende gehoord.  Dit resulteerde in een nog groter gevoel van ‘niet gehoord’ worden ondanks alle goede intenties en professionele coaches. Ik was ook niet goed in staat om helder te communiceren, mijn gevoel te uiten, waardoor ik persoonlijk werd aangeraakt en mij beklempt voelde.

Het gevolg was dat er energie geroofd werd uit mijn systeem. Ik ervoer ‘gevaar’ of liever gezegd ‘onveiligheid’ met als gevolg dat mijn lichaam meer bloed ging sturen naar mijn systeem voor de benodigde energie om mij voor te bereiden op onze overlevingsindex: vecht- en vluchtreactie. Zodra je lichaam onveiligheid of gevaar ervaart wordt onze hypothalamus, hypofyse en bijnierschors geactiveerd en stresshormonen zoals adrenaline en cortisol worden aangemaakt. Je inwendige organen krijgen minder energie. Natuurlijk ervoer ik onveiligheid, maar er was geen werkelijke dreigende situatie.

Door mijn jarenlange ervaring als coach, besef ik dat we allemaal op één of andere manier in deze overlevingsindex terecht komen, of dit nu op werk is, binnen onze relaties of in onszelf. We worden door een bepaalde trigger of aanleiding geraakt. Onze mind bijft rondtollen en we identificeren ons met onze gedachten. We vechten of vluchten totdat al onze energiereserves zijn uitgeput. Als we geen pas op de plaats maken en onze energie gaan opbouwen heeft dit effect op onze gezondheid en geluksgevoel. We kunnen echter ook deze beschermende functie stopzetten. Adrenaline en cortisol zal weer afnemen en er ontstaat weer meer energie voor onze inwendige organen, de verbruikte energie wordt vervangen.

Dit wetende kunnen we constateren dat ons lichaam bijzonder geavanceerd werkt en het beschermingssysteem en groeisysteem allebei aan of uit gezet kunnen worden. Op deze manier werk je aan je eigen herstel en vitaliteit.

Hoe?

Er zijn een aantal dingen die je kunt ondernemen om je beschermingssysteem uit te zetten. De gemakkelijkste insteek is via je lichaam:

  • Voeding. Bepaalde voedingsmiddelen kunnen het gedrag beïnvloeden, wat kan leiden tot meer boosheid, frustratie, agressie en stress. Voeding heeft niet alleen een gezondheidsbepalende factor, maar ook een gedragsbepalende factor. Het is essentieel gezonde ‘levende’ biologische voeding te eten wat in harmonie is met je lichaam, in plaats van te veel verwerkt of bewerkt voedsel. Je lichaam wordt trager en minder vitaal wat effect heeft op je energie. Vooral in tijden dat je emotioneel meer geraakt bent of veel piekert kun je je voeding checken en waar mogelijk veranderen. Gedrag en voeding heeft een sterke correlatie op elkaar. Met de Being in Balance technologie kun jij haarfijn scannen voor welke voedingsstoffen jij gevoelig bent en welke voedingsstoffen goed voor jou zijn.
  • Beweeg. Bewegen zorgt ervoor dat je stresshormoon adrenaline wordt verbrandt en dus afgebroken. Zonlicht en zuurstof is voeding voor je lichaam. Maak dagelijks een wandeling in de natuur. Je hoeft geen uren te fitnessen, maar wandel stevig in de natuur. Vooral als je veel piekert is het belangrijk jezelf de ruimte te geven. Je gedachten de ruimte te geven. Maak ook gebruik van de ruimte in de natuur. Kijk niet omlaag naar de grond, maar kijk wat je ziet in het nu.

Emotionele insteek

In onze huidige Westerse maatschappij hebben de meeste van ons onvoldoende geleerd hoe we contact kunnen maken met ons gevoel, hoe we ons kwestbaar kunnen opstellen met wat we voelen. Ons gevoel gewaar worden.

  • Onderliggende emotie. Einstein adviseerde ooit dat het tijd is om onze problemen op te lossen op een ander niveau van denken: ‘zoek de antwoorden in je eigen innerlijk’. Als jij getriggerd of geraakt wordt en je hebt de neiging je energie (emoties)  in je lichaam omhoog te brengen naar je brein, kom je niet in contact met de emotie(s) of het onderliggend thema. Het gevolg is rondmalende gedachten die we gaan analyseren, verdringen of verdedigen: tegen de ander, of onszelf. Voor je groei is het belangrijk om in contact te komen met deze emoties en te ontdekken wat er nu eigenlijk ‘onder ligt’. Openheid en veiligheid om je gevoelens te omschrijven is een voorwaarde.
  • Body check. Ga gewoon op de stoel zitten of liggen op de bank. Plaats je ene hand op je buik en je andere hand op je hart. Dit helpt om uit je hoofd naar je lichaam te gaan. Maak contact met je gevoel door jezelf bijvoorbeeld de vraag te stellen:’hoe voel ik mij’. Vind je het moeilijk om bij je gevoel te komen, herinner de trigger, de aanleiding. Leef je weer even helemaal in de situatie in. En word je gewaar wat je voelt. Voel je weinig tot niets, is dat niet erg. Je zet de eerste stap om meer uit je hoofd te komen en af te dalen naar je lichaam, daar waar je emoties wonen. Het kan ook zijn dat je zonder reden moet huilen, lachen of boos wordt. Adem dan naar die plek toe, zonder oordeel en laat het er allemaal zijn. Wrijf desnoods met je hand op je buik rondjes, het helpt om meer bij je gevoel te komen. Oefen dit regelmatig, vooral als je moeite hebt om bij je gevoelens te komen. Je lichaam vraagt om ruimte die je haar geeft door naar haar te luisteren. De buikademhaling zorgt ervoor dat je meer je lichaam indaalt. Als je namelijk te veel in je hoofd zit, is je ademhaling oppervlakkiger. Blijf wrijven over je buik alsof je een klein baby’tje masseert. Je werkt met je emotionele lichaam, je energieveld.
  • Spoel je schoon. Neem een douche en visualiseer dat alle emoties van je afspoelen. Voor veel mensen werkt dit goed om los te laten, alsmede voor mij.

Mentale insteek

We hebben allemaal ervaring met gesprekken die ons helpen groeien. Gesprekken waarin we ons hart kunnen uitstorten, we ons verhaal kunnen vertellen, waarin thema’s in onszelf helder worden, we onszelf gaan begrijpen. De ander doet vaak niets meer dan gewoon naar ons luisteren en misschien wat ontlokkers (prikkelende vragen) stellen zodat we zelf ontdekken waar we in vast zitten. We krijgen de ruimte, staan even centraal, kunnen hardop praten en stil staan bij onze eigen gedachten en gevoelens. Noem het gesprekken met een ruim innerlijk bereik.

Kijk of je in je omgeving mensen hebt die goed naar jou kunnen luisteren. Je hebt moed nodig om om hulp te durven vragen, maar ook jij hebt moed. Zo heb ik mijn partner mijn verhaal verteld, waardoor ik me gehoord voelde en begreep wat er nu werkelijk speelde. Je ervaart meer helderheid in je hoofd en je hebt beter contact met je lijf. Delen heelt. Heb je niemand in je omgeving, kun je ook een coach inschakelen. Elke topsporter heeft een mentalcoach en naar mijn visie is het essentieel om als coach ook een mentor te hebben. En wellicht kunnen we dit nog breder trekken naar een ieder.

Hoe dan ook, blijf geloven dat er manieren zijn om uit je triggermomenten, mentale en emotionele chaos te stappen. En blijf focussen op de dingen die voor jou belangrijk zijn, want elke trigger bij wie dan ook, is een machanisme wat een intern proces wakker schut.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Lydia
Door

Lydia

op 04 Feb 2017

goed om te lezen! Echt een eye-opener. Wel lastiger om emoties te voelen als je ze al zo lang hebt geblokt! Maar dank voor dit verhelderende schrijven. Ik ga er meer aandacht aan besteden.

hidde
Door

hidde

op 12 Oct 2017

mooie website

Reactie plaatsen