Cognitieve herwaardering beïnvloedt de relatie tussen hartslagvariabiliteit en telomeerlengte.

Kun jij je emoties goed reguleren? Of ben je meer iemand die emoties projecteert naar de buitenwereld, wegduwt, negeert of net doet of je ze niet hebt? 

Voordat je verder leest, adem even bewust rustig in en uit. Op deze manier beïnvloed je de autonome ademhaling en daarmee ook je hartcoherentie. Hart focus> Focussen van je aandacht op je hartstreek, dit haalt je uit je hoofd; Hart ademhaling–> Visualiseren dat je in- en uitademt door je hart; Hart gevoelens–> Contact maken met een gevoel van warmte, liefde of dankbaarheid.

Emotieregulatie

Mensen die hun emoties niet goed kunnen reguleren, vertonen vroegtijdige veroudering en een slechtere algemene gezondheid. Vroegtijdige veroudering, slechte immunocompetentie is gerelateerd aan telomeerverkorting. Telomeerverkorting is een prognostische biomarker van lichamelijke gezondheid. Echter onderzoek heeft een positief verband aangetoond tussen Hartslagvariabiliteit en telomeerlengte. Hartslagvariabiliteit heeft betrekking op emotie-regulerende processen, zodat een hogere HRV typisch een groter regulerend vermogen weerspiegelt.

Hartslagvariabiliteit alsmede Cognitieve herwaardering wat toegepast wordt in de opleiding voor Gelukscoach. Het is een type strategie voor emotieregulatie, waarbij iemands beoordeling van een aversieve situatie wordt gewijzigd om de emotionele impact ervan te wijzigen.  Belangrijk is dat de associatie tussen HRV en telomeerlengte kan veranderen, afhankelijk van hoe vaak een persoon cognitieve herwaardering gebruikt.

We hebben dus veel meer invloed dan we wellicht bewust zijn. 

Het onderzoek

Honderdzevenendertig gezonde deelnemers voltooiden metingen van cognitieve herwaarderingsfrequentie, HRV, en ondergingen bloedafnames om de telomeerlengte te meten (berekend met de relatieve verhouding van het aantal herhalingen van telomeren tot het aantal exemplaren van een enkel exemplaar) in de T-cel-effectorpopulatie, CD8 +CD28−. Cognitieve herwaardering modereerde de relatie tussen telomeerlengte en HRV zodanig dat individuen met een hoge cognitieve herwaarderingsfrequentie een significant positief verband hadden tussen HRV en telomeerlengte, terwijl individuen met een gemiddelde en minder dan gemiddelde frequentie deze relatie niet vertoonden. De resultaten suggereren dat frequent gebruik van cognitieve herwaardering de toch al positieve invloed van HRV op chromosomale integriteit in CD8+CD28− T-lymfocyten versterkt. Hoewel toekomstig onderzoek nodig is om deze effecten causaal te testen, suggereren deze bevindingen dat regelmatig gebruik van emotieregulatietechnieken de relatie tussen het functioneren van het autonome zenuwstelsel en chromosomale integriteit in immuuncellen kan bufferen. WAUW!.

Reguleer je stress

Wanneer we te veel stress ervaren, het het adaptief om een emotionele reactie erop te moduleren (boosheid, verdriet, apathie). Emotieregulatie, oftewel, mensen die hun emoties beter kunnen reguleren, hebben echter een betere mentale en fysieke gezondheidsresultaten (Aldao et al., 2010; Shahane en Denny, 2019; Verzeletti et al., 2016) en ervaren minder stress. 

  • Slechte emotieregulatie is bijvoorbeeld geassocieerd met een verhoogd risico op vroegtijdige veroudering, hart- en vaatziekten en kanker (Appleton et al., 2014; Berna et al., 2014; Conley et al., 2016; Ebner en Fischer, 2014). 
  • Slechte emotieregulatie wordt ook geassocieerd met verkorte telomeren (Arenander et al., 2012). Telomeren zijn specifieke DNA-gebieden die beschermende kapjes vormen op de uiteinden van chromosomen. Telomeerlengte dient als een waardevolle prognostische biomarker voor veroudering, algemene gezondheid en ziektegevoeligheid (Hornsby, 2007;Shammas, 2011)
  • Versnelde telomeerverkorting houdt verband met hartaandoeningen, diabetes, kanker en osteoporose (Shammas, 2011).

Mensen die moeite hebben met het beheersen van hun emoties vertonen een differentiële stressreactie in vergelijking met individuen die een betere emotionele controle hebben (Gross, 1998). Deze differentiële stressreactie heeft invloed op het autonome zenuwstelsel, dat de hartslag, ademhaling en spijsvertering aanstuurt (McCorry, 2007). In het bijzonder reguleert de parasympathische tak1 van het zenuwstelsel zowel fysieke als emotionele reacties op stress. Personen met een grotere hartslagvariabiliteit (d.w.z. HRV; de variatie in tijd tussen hartslagen) hebben een grotere remmende controle over het hart en zijn dus beter in staat om fysiologisch en emotioneel te reguleren tijdens stressvolle ervaringen. Verschillende onderzoeken hebben de positieve relatie tussen HRV en emotieregulatie aangetoond (Mather en Thayer, 2018). Een hogere HRV is ook geassocieerd met andere positieve uitkomsten voor de geestelijke gezondheid, waaronder lagere niveaus van angst (Chalmers et al., 2014) en depressie (Agelink et al., 2002).

Cognitieve herwaardering en HRV

Cognitieve herwaardering is een emotieregulatie techniek, waarbij iemands beoordeling van een situatie wordt veranderd om deze minder negatief te laten voelen (Gross, 1998). Cognitieve herwaardering wordtgeassocieerd is met verschillende positieve gezondheidsresultaten.

HRV verbetert de functionele connectiviteit van hersennetwerken voor emotieregulatie, wat complexe doelgerichte gedachten en emotioneel welzijn verbetert (Mather en Thayer, 2018). Vrouwen die zich meer bezighielden met cognitieve herwaardering vertoonden bijvoorbeeld grotere stijgingen in HRV in vergelijking met controles zonder instructie om te reguleren (Butler et al., 2006). Tevens oefenen personen met een hoge baseline HRV meer herwaarderingsstrategieën toe dan degenen met een lage baseline HRV (Volokhov en Demaree, 2010). De relatie tussen cognitieve herwaardering en HRV is dus goed gekarakteriseerd. Het effect van cognitieve herwaardering op de relatie tussen HRV en telomeerlengte is echter minder duidelijk. 

Herhaalde celdelingen resulteren in telomeerverkorting. En deze celdelingssnelheden nemen toe onder stress. Cellen verouderen wanneer telomeren worden verkort tot een kritiek punt. Telomeerverkorting in immuuncellen heeft implicaties voor immunocompetentie en ontsteking (Cohen et al., 2013). 

Het onderzoek laat zien dat de relatie tussen HRV en telomeerlengte in CD8+CD28−-cellen varieerde afhankelijk van hoe vaak deelnemers aangaven cognitieve herwaardering te gebruiken. Specifiek vertoonden degenen die vaker cognitieve herwaardering gebruikten de verwachte significante positieve relatie tussen grotere HRV en langere telomeren in CD8+CD28−-cellen; individuen die cognitieve herwaardering het minst gebruikten vertoonden niet de verwachte positieve correlatie tussen telomeerlengte en HRV. Dus een frequente cognitieve herwaardering lijkt beschermend te zijn voor CD8 + CD28−-effector-T-cellen.

Hoewel de bevindingen van de huidige studie voortbouwen op eerder werk, zijn ze ook nieuw, aangezien dit de eerste studie is die expliciet een verband laat zien tussen baseline HRV en telomeerlengte in CD8+CD28−-cellen bij jongere volwassenen (jonger dan 60 jaar) .  Hoewel telomeerverkorting en een lage HRV betrokken zijn bij veroudering, een slechte algemene gezondheid, morbiditeit en mortaliteit, bevestigt de huidige studie dat de manier waarop we tegenwoordig emoties reguleren (d.w.z. gewoonten voor emotieregulatie) een krachtige invloed kan hebben op de huidige en toekomstige gezondheidsresultaten.

Een mogelijk mechanisme dat de bevindingen van de huidige studie zou kunnen verklaren, is dat emotieregulatie de functionele connectiviteit van de amygdala en de mediale prefrontale cortex activeert (Sakaki et al., 2016).  Lage functionele connectiviteit van deze regio's kan oscillaties met lage amplitude in het hart opleveren en kan daarom geassocieerd zijn met verminderde HRV en ontregelde vagale tonus. Verstoorde neurofeedback-lussen tussen het parasympathische zenuwstelsel en de hersenen kunnen de neuro-immuuninteracties beïnvloeden. 

Ondanks het krachtige karakter van de huidige studie, zijn er enkele beperkingen. De huidige bevindingen zijn correlatief; vandaar dat causaliteit niet kan worden vastgesteld door de huidige gegevens. Toekomstig experimenteel werk zou deze relaties verder moeten onderzoeken door deelnemers longitudinaal te trainen in herwaardering om veranderingen in telomeerlengte en HRV van baseline tot post-training te onderzoeken. 

Degenen die vaker cognitieve herwaardering toepassen, hebben aangetoond beter te zijn in cognitieve herwaardering, omdat ze het van nature meer in hun dagelijks leven opnemen (Gross en John, 2003). Bovendien moet toekomstig werk onderzoeken of deze patronen consistent zijn in niet-immuuncellen (d.w.z. buccale cellen). 

Conclusie

Concluderend is aangetoond hoe de relatie tussen HRV en telomeerlengte verandert als een functie van cognitieve herwaarderingsfrequentie, zodat individuen met een hoge cognitieve herwaarderingsfrequentie een sterke positieve associatie hebben tussen HRV en telomeerlengte. De bevindingen werpen licht op hoe cognitieve herwaarderingsfrequentie twee klinisch betekenisvolle biomarkers van algemene gezondheid en levensduur beïnvloedt. 

Stress verkort onze telomeren. Stressreductie, emotieregulatie als cognitieve herwaardering dragen bij aan gezondheid en telomeerlengte. Onze hedendaagse leefstijl veroorzaakt bij veel mensen een verhoogd stressniveau. Zeker anno 2020/2021 door de combinatie van 24/7 angstberichten, psychische druk, thuiswerken, te weinig of te eenzijdig bewegen en een ongezond voedingspatroon kan leiden tot minder mentale, fysieke, emotionele en spirituele energie.  Er valt veel winst te halen door zelf invloed uit te oefenen op stress en grip te krijgen op je leefstijl. Door invloed uit te oefenen op je Geluksbewustzijnsniveau kun je je energie beter sturen.

Oefenen met cognitieve herwaarderingstechniek en emotieregulatie?

Bekijk onderstaande video of vraag meer informatie over de opleiding voor Gelukscoach

Je kunt ook een HRV meter aanschaffen, hierdoor kun je ontdekken of je energie verliest of juist oplaadt. Zie hieronder ook het interview met Ton de Graaff met de FollowFlowApp. Een smartphone applicatie waarmee je, in combinatie met een Polar H10 Hartslagsensor, op eenvoudige wijze kan kennismaken met de mogelijkheden van Cognitieve herwaardering. 

  • Followflow voor Apple smartphones, klik hier.
  • Followflow voor Android smartphones, klik hier.

Als je regelmatig oefent helpt je dat om fundamenteel jouw veerkracht te verhogen, stress te verminderen en gezondheid te verbeteren.

(Bron: NCBI)


Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen