09 april 2016 

Sociale wezens, dat is wat wij van nature zijn!

We leven in een periode van grote veranderingen. Steeds meer wordt onze vertrouwde manier van kijken naar mens en organisatie, gezondheid, geluk en voeding aan het wankelen gebracht. Dit gebeurt nu bijna dagelijks door nieuwe inzichten, die op allerlei manieren tot ons komen. Inzichten van mensen die verder durven te kijken en denken,dan binnen de bestaande kaders.

Sociale wezens

Luisteren wij naar wat er leeft en open staan voor de dialoog, dan merken we om ons heen dat de samenleving zich fundamenteel verandert. Deze verandering waarover we spreken heeft een denkkader en visie of te wel woorden en daden nodig.

Laten we om te beginnen vaststellen dat de maatschappij die we gebouwd hebben begin twintigste eeuw, naast veel welvaart, ook veel schade heeft gebracht. Het beeld dat mensen zich moeten houden aan geprogrammeerde interactieprocessen binnen organisaties die leiden tot voorspelbare uitkomsten, alsof we mieren zijn met rugnummers, is niet langer houdbaar.

We zijn vooral gewend geraakt om vanuit onze ratio te werken en geven het ontwikkelen van onze passie of beter gezegd ‘het volgen van ons hart’ minder ruimte. Dan ontwikkelt de vraag zich al snel, hoe maken we dan de slag naar duurzame gelukkige organisaties? We zouden veel meer vanuit onszelf de dialoog en de verbinding aan moeten gaan met de mens in de organisatie.

Zijn we als mens daartoe in staat?

Natuurlijk zijn we daartoe in staat. Al eeuwen evolueert de mens, dus waarom zou dat nu stoppen? Albert Einstein zei eens dat een probleem niet kan worden opgelost op hetzelfde niveau dat het heeft gecreëerd. Zie hier de grote uitdaging in de tijd waarin wij leven.We worden aangemoedigd om aandachtig ‘met andere ogen’ te kijken naar de problemen waarvoor we ons gesteld zien. Het proces dat voor ons ligt begint met de ontmaskering van onze vertrouwde, dagelijkse routine.

Homo-economicus

Wat nu feitelijk de situatie is, dat veel organisaties zich nog grotendeels hardnekkig vast houden aan het mensbeeld van de homo-economicus. Terwijl de eenzijdigheid van de rationaliteit meer en meer aan het verliezen is en behoefte heeft aan vernieuwing. In dit concept past het beeld van de Gelukscoach of Chief Happiness Officer. Die in staat is de vinger op de zere plek te leggen door de energie aan te boren die ons in staat stelt te streven naar duurzaam geluk. Of het nu privé, relaties of op het werk betreft. Het begint met het ontvouwen van je eigen geluksbewustzijn.

Geluk en homo empathicus

Mensen geven zelf betekenis aan hun geluk, sociale wezens, dat is wat wij van nature zijn! De betekenis van geluk wordt gevormd in dialoog met de omgeving en met jezelf. Voor de één is dit een liefdevolle relatie, voor de ander is het gezondheid. Maar over één aspect zijn we het allemaal eens.We worden gedreven door een innerlijke drijfveer om geluk na te streven.

Het bevorderen van ieders eigen geluk, ook in organisaties, is een onontkoombare stap in de kanteling naar een duurzame gelukkige samenleving. Om dit te realiseren is een transitie noodzakelijk.
Ervoor zorgen dat mensen in organisaties gelukkig zijn is wellicht net zo’n uitdagend doel als ervoor zorgen dat ze minder stress ervaren.

Natuurlijk kan men niet gedwongen worden om gelukkig te zijn, het is meer een uitnodiging om geluk van mensen bespreekbaar te maken binnen organisaties. Veel bedrijven gaan of zijn in gesprek met hun werknemers over werkstress. Zij organiseren bijeenkomsten om stress te reduceren en vitaliteit binnen bedrijven te bevorderen. Als u kijkt naar de cijfers anno 2015.

Werkstress

Een op de acht medewerkers in Nederland heeft last van werkstress. Bijna één miljoen mensen loopt het risico op een burn-out . Eén op de tien heeft al last van een burn-out of zitten op het randje om er één te krijgen. Psychosociale arbeidsbelasting in organisaties is beroepsziekte nummer één.

Wat is geluk op werk?

Alhoewel geluk een containerbegrip is, net als het woord succes, kunnen we het omschrijven in gevoelsbeelden.

  • Werken geeft een goed gevoel en positieve emoties
  • Trots zijn op wat je doet
  • Leren en groeien
  • Werken met leuke en inspirerende mensen
  • Genieten van wat je doet
  • Zinvol bezig zijn
  • Wat je doet voelt belangrijk en draagt bij voor de groei van de organisatie
  • Je voelt je gehoord in je mens zijn, begrepen en gewaardeerd.

Natuurlijk kun je niet elke dag gelukkig op werk zijn, we hebben nu eenmaal ook onze slechte dagen. Maar als de slechte dagen de overhand nemen, is dit een signaal. De perfecte baan bestaat wellicht niet. Gelukkig zijn op werk gaat over het ontwikkelen van de juiste skills en positieve ervaringen opbouwen.

Een verantwoorde investering!

Onze conclusie, als je je blijft aanpassen binnen de organisatie en de moed niet kunt opbrengen ontneem je je zelf de kans om te groeien en blijf je vast zitten in een zichzelf versterkend patroon. Vroeg of laat ontdek je dat het werken in organisaties niet zonder zelfonderzoek kan.

Wie naar binnen keert, kan liefdevoller naar buiten treden, maar daarvoor moet je wel je hart gaan voelen. Dit heeft een nieuwe wending tot gevolg. De functie van Gelukscoach of Chief Happiness Officer kan een perspectief scheppen waarin op lange termijn de organisatiedoelen en belangen van de mens worden geharmoniseerd.

Niet alleen in ideologie maar ook in de praktijk. Er blijven altijd spanningen, maar die horen er gewoon bij. Geluk op werk is een verantwoorde investering omdat gelukkige bedrijven in de toekomst het meest succesvol zullen zijn en alleen deze bedrijven het in de toekomst redden. Sociale wezens, dat is wat wij van nature zijn!

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Susan Amoraal
Door

Susan Amoraal

op 09 Apr 2016

Mooie blog Sheila! Fijn om te merken dat er steeds meer mensen durven te onderzoeken wat hun nu echt gelukkig maakt en hoe ze dat in kunnen zetten om een waardevolle bijdrage te leveren aan hun omgeving!

Sheila Neijman
Door

Sheila Neijman

op 10 Apr 2016

Dank Susan, het zou de samenleving een stuk mooier maken als we onderzoeken en vervolgens ook 'geluk gaan doen'. De groeten aan je collega Sybren.

Reactie plaatsen