13 januari 2016 

Presteren gelukkige medewerkers werkelijk beter?

Presteren gelukkige medewerkers werkelijk beter? Gelukkige medewerkers zijn arbeidsproductiever en leveren betere prestaties. Maar als we Joost Ardts, global director talent & management development mogen geloven , komt hij met een andere conclusie. Tevredenheid en betrokkenheid beïnvloeden de prestaties, maar deze invloed is beperkt, blijkt uit een groot onderzoek onder ruim 3.000 medewerkers uit allerlei beroepen, variërend van callcentermedewerkers en ziekenhuispersoneel tot managers en accountants.

Van de verschillen in prestaties kon 3 procent worden verklaard door de mate van tevredenheid en 8 procent door de betrokkenheid bij de organisatie. Het onderzoek leverde ook een ander inzicht op: de houdbaarheidsdatum van tevredenheid en betrokkenheid is kort. Na 6 maanden is hun invloed gelijk aan nul.

Een ander onderzoek toont aan dat de emotie ‘gelukkig voelen’ prestaties voor 14 procent beïnvloedt. Dat is dus meer dan de invloed van tevredenheid en organisatiebetrokkenheid, maar nog steeds niet héél veel. En omdat je gelukkig voelen sterk afhangt van persoonlijkheid – sommige mensen voelen zich nu eenmaal gelukkiger dan anderen – is de vraag of we hiermee veel opschieten. Het is in elk geval een slecht handvat om prestaties te beïnvloeden.

Conclusie

Er blijkt niet veel reden om geluk te zien als handvat om prestaties te verbeteren. Om andere redenen zijn tevredenheid, betrokkenheid en geluk natuurlijk wel relevant. Kortom: geef het aandacht, maar verhef het niet tot hét middel om bedrijfsprestaties op te krikken, aldus Joost Ardts (bron: mt.nl)

En nu ik….

Is geluk werkelijk alleen een handvat om prestaties te beïnvloeden? Of is het gewoon een goed gevoel? Een overzicht van alle beschikbare literatuur onthult dat geluk talrijke positieve bijproducten heeft, waarvan niet alleen individuen profiteren, maar families, gemeenschappen en de samenleving in het algemeen (Lyubomirsky, King, & Diener, 2005). Alleen al om deze reden is investeren in geluk op werk een goede zaak. Maar ook op school en binnen het gezin zou deze investering niet verkeerd zijn.

De voordelen van geluk zijn onder andere een hoger inkomen en neven werk uitkomsten (bv, een hogere productiviteit en een hogere kwaliteit van het werk), grotere sociale beloningen (bijvoorbeeld meer voldoening en gezonde relaties, meer vrienden, sterkere sociale ondersteuning en rijkere sociale interacties), meer activiteit en een betere fysieke gezondheid (bijvoorbeeld een versterkt immuunsysteem, verlaagde stress en minder ziekteverzuim) en zelfs langere levensduur. Als we kijken naar het ziekteverzuim en stressgerelateerde problematiek is investeren in geluk zeker een goede zaak. Een succesvolle aanpak van geluk op werk kost niet alleen geld. Deze levert ook geld op! Als de stress afneemt, stijgt de productiviteit en kwaliteit. Ook dalen uiteindelijk de kosten van ziekteverzuim.  Een investering is die zichzelf terugverdient.

De literatuur suggereert ook dat tevreden mensen creatiever zijn, behulpzamer zijn, meer eigenwaarde hebben, een betere zelfbeheersing tonen en grotere zelfregulerende en coping vaardigheden hebben. Dit is bevorderlijk voor de relaties op werk. En aangezien werken over relaties gaat, is het een goede zaak.

Een nog lopend onderzoek, ondersteund door de John Templeton Foundation, richt zich op de kracht van nederigheid, dat wil zeggen, wat zijn de antecedenten, oorzaken en gevolgen voor individuen en organisaties; en misschien wel het belangrijkste, hoe kunnen mensen het ontwikkelen(Chancellor). De weg naar geluk gaat misschien wel over nederigheid, zachtmoedigheid en liefde. Eén van de grootste saboteurs van geluk zijn conflicten. Leren hoe je anders kunt omgaan met conflicten bevordert het geluksgevoel van iedereen. En in deze hectische tijd lijkt me dat een absolute must.

Lopende en toekomstige experimentele en longitudinale studies die proberen om het geluk van studenten en mensen op werk op lange termijn te verhogen geven de mogelijkheid om te beoordelen of verhogingen van duurzaam geluk veranderingen geven en andere positieve resultaten, zoals altruïstisch gedrag, creativiteit, werkprestaties, lichamelijke gezondheid en sociale relaties. 

Leid geluk tot succes?

Tal van studies tonen aan dat gelukkige mensen succesvoller zijn in meerdere domeinen van het leven met inbegrip van gezonde relaties, inkomen en prestaties op het werk. (Ed Diener University of Illinois at Urbana–Champaign and The Gallup Organization).

Een schat aan onderzoek heeft aangetoond dat gelukkige medewerkers relatief meer succes hebben op de werkvloer.  Zo is geluk geralateerd aan een hoger inkomen (Diener & Biswas-Diener, 2002), betere functioneringsgesprekken (Cropanzano & Wright, 1999), het steunen van mede collega’s (George, 1991), en meer sociale steun van collega’s en toezichthouders (Iverson, Olekalns & Erwin, 1998). De meeste onderzoekers hebben aangenomen dat de verwezenlijking van dergelijke indicatoren veroorzaakt worden door het geluksgevoel van een gelukkige medewerker. In feite is de hypothese dat geluk wel degelijk meer succes veroorzaakt.

Hoe kan geluk betrouwbaar worden verhoogd?

Ondanks het pessimisme van de huidige literatuur die het nastreven van geluk soms zinloos acht, is mijn overtuiging en ondersteund door onderzoek dat duurzame toename in geluk wel degelijk mogelijk is en binnen het bereik ligt van de gemiddelde persoon. 

Maar de vraag is meer hoe je werkelijk geluk bereikt. Geluk bereik je niet door een aantal tips te volgen, of een training van een paar dagen. Geluk gaat over een ‘Way of Life’. Er is niet één strategie wat werkt voor iedereen. Het gaat over zoveel andere thema’s die meespelen bij geluk.

Wat ik inmiddels wel heb ontdekt is dat intelligent omgaan met je emoties een belangrijke factor is voor geluk. Emoties hebben we nodig, maar er bewust ermee omgaan ook. Het gaat om een goede samenwerking tussen ons emotionele brein en ons cognitieve brein.

Gezonde relaties zijn essentieel, verbinden met andere mensen op een constructieve en volwassen manier. Wat zijn de patronen die zich elke keer herhalen in je relaties? Je bewustzijn verhogen en ontdekken waarin jij jezelf saboteert is een voorwaarde voor geluk. Het gaat erom je eigen houding te beïnvloeden in plaats van de wereld om je heen.

Of geluk een emotie is, zet ik sterk mijn vraagtekens bij. Geluk heeft betrekking op hoe wij ons voelen, maar het is meer dan alleen een gemoedstoestand. Wij zijn gemaakt voor geluk. Onze hele biochemie bestaat uit verbinden en geluk.

Wij zijn emotionele wezens en ervaren dagelijks een breed palet aan gevoelens en emoties. Negatieve emoties als angst en boosheid helpen ons te verdedigen bij (werkelijk) gevaar. Positieve emoties als plezier en liefde helpen ons te verbinden met anderen en de juiste copingsmechanismen op te bouwen. Gelukkig zijn gaat niet over het ontkennen van negatieve emoties of de hele dag vrolijk zijn. Ook gelukkige mensen kunnen ziek worden, of een scheiding meemaken. Geluk gaat over de mogelijkheid om zowel in goede als in slechte tijden het hoogst mogelijke te ervaren. Zoals Matthieu Ricard zegt: “Happiness is a deep sense of flourishing, not a mere pleasurable feeling or fleeting emotion but an optimal state of being.”

Misschien is duurzaam geluk wel een levensreis, waar je dagelijks aan moet werken. Dus of geluk nu wel of niet de prestaties duurzaam beïnvloedt, het heeft zoveel geweldige neveneffecten voor ons menszijn en voor de aarde. Dat het een reis is die in mijn ogen absoluut de moeite waard is.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Ab Tuyp
Door

Ab Tuyp

op 29 Oct 2018

Taalfout: Leid geluk tot.... moet zijn: Leidt.....

Reactie plaatsen