Heart4Happiness wil graag blijven vernieuwen en kwalitatief hoogstaande opleidingen bieden. Daarom neemt onderzoek een belangrijke plek in binnen ons bedrijf.

We onderzoeken zelf een aantal van onze innovatieve opleidingen of doen dit in samenwerking met universiteiten en verlenen de mogelijkheid voor onderzoek in kader van dissertatie of voor studenten in de vorm van een profielwerkstuk. 

Een promovendus van de Erasmus Universiteit heeft onlangs een onderzoek gedaan bij de opleiding voor gelukscoach over Emotionele Intelligentie. Met name hoe Emotionele Intelligentie (EI) tot uiting komt in sociale interacties in het dagelijks leven. Er wordt in de wetenschap herhaaldelijk gesuggereerd dat EI geassocieerd is met welzijn, geluk, compassie en empathie en negatief geassocieerd met depressie en eenzaamheid. Dit gegeven sluit mooi aan bij de opleiding voor gelukscoach. Wat opviel uit de meting die gedaan is, bijna aan het einde van de opleiding voor gelukscoach, dat  de deelnemers al bovengemiddeld scoren op het gebied van EI. Om dit nader te onderzoeken zal in het volgend jaargang het onderzoek vanaf de 1e module plaatsvinden.

In het kader van profielwerkstuk hebben een aantal studenten gekozen voor een positief onderwerp namelijk:  ‘geluk‘ of ‘geluk bij jongeren’. De resultaten waren verrassend. Het geeft een mooi beeld over ‘jongeren en geluk’.  Hieronder een korte samenvatting:

  • Bijna 90 % van de jongeren zegt dat het geluk van anderen bijdraagt aan hun eigen geluk
  • Bijna 80 % van de jongeren geeft aan vaak na te denken over geluk
  • Ruim 70% van de jongeren geeft aan dat ouders een grote invloed hebben op het geluk van jongeren
  • Zo’n 45 % van de jongeren zegt niet ongelukkig  te worden van negatieve mediaberichten
  • 80% van de jongeren vinden geld verdienen zeker niet belangrijker dan plezier hebben in het werk
  • Bijna 70 % vindt het belangrijk om een goed voorbeeld te zijn voor anderen

De definities die het geluk voor jongeren het beste beschrijven, lopen erg uiteen. ‘Weinig tot geen zorgen of problemen hebben’ en ‘Het gevoel hebben dat er niets ontbreekt’, worden het meest genoemd, gevolgd door ‘Het gevoel hebben dat je de wereld aan kunt’.

Wat bijdraagt aan het geluk van jongeren: Vrienden, familie, zelfvertrouwen, gezondheid, liefde en hobby’s vormen in deze volgorde de top 6 van geluksfactoren voor jongeren. Behalve hobby’s zijn dit allemaal immateriële factoren.

76 % geeft aan ongelukkig te worden als ze op een negatieve manier behandeld worden, maar ook gelukkig te worden als ze op een positieve manier behandeld worden. 18 % geeft aan dat alleen de positieve manier invloed op hen heeft. Voor de meeste jongeren hangt hun geluk dus wel degelijk af van de manier waarop anderen hen behandelen.

Wat betekent geluk voor jou en wat draagt voor jou bij aan een gelukkig leven?

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen