Zingeving doet er toe blijkt uit een recent onderzoek van PwC onder meer dan 1.500 medewerkers en ruim 500 leidinggevenden. In het algemeen spreekt het management over de mens en zijn ontwikkeling als vitale bron van de organisatie, purpose en zingeving zijn belangrijke factoren op de werkplek.

In de praktijk komt het er vaak op neer dat de mens onderhevig is aan de economische rationaliteit. Het draait om winst en resultaten. Nieuwe ideeën en vernieuwingen roepen vaak weerstand op. Op de één of andere manier lijkt het gemakkelijker om ‘te doen wat je altijd al hebt gedaan’,  ‘onbekend maakt onbemind’ maar als blijkt dat dit in de huidige tijd niet meer werkt is een andere manier van denken nodig.

Zingevende stem

De behoefte aan zingeving blijkt groter dan ooit, meldt het onderzoek van PwC. Hierbij moeten we vaak mentale barrières overwinnen en buiten de gebaande paden durven gaan. Hierbij gaat het niet om een kunstje leren maar om te durven groeien naar een hoger bewustzijn en je zingevende stem verhogen. Het gaat om het ontwikkelen van collectieve denkkracht.

‘What’s in it for me’ veranderen naar ‘What’s in it for us’. Misschien is daarbij de meest uitdagende barrière: de interne strijd met onszelf. Dit betekent per definitie een reis naar binnen maken, thuis komen in jezelf, contact creëren met je innerlijke emotionele en spirituele wortels en zingevende stem.

Sturen op werkgeluk is zinvol en kan mensen gelukkig maken, tot bezieling en inspiratie brengen en schept daarmee creativiteit, succes en innovatie. De onderlinge relaties zijn geworteld in diep wederzijds respect, compassie en commitment. Om deze vorm  te bereiken, zal men alle ingrediënten moeten beheersen om compassievolle relaties te koesteren in de meest pure vorm, van binnen naar buiten, van brein naar hart, van ik naar wij.

PwC

Volgens het onderzoek is het essentieel dat leidinggevenden duidelijk maken aan de medewerkers dat hun werk er toe doet. Leiders die het goede voorbeeld geven en luisteren naar hun eigen zingevende stem. Zingeving is geen doel op zich, het is een attitude, een levenshouding. Het moet de kern zijn van elk besluit, gesprek en gedrag.

Stel vragen aan jezelf

Wat zou er moeten veranderen wil jij naar je zingevende stem luisteren? Vind jij dat je baan er toe doet? Dat jij iets zinvols doet? Belangrijke vragen waar we gerust bij stil mogen staan. Het gevoel dat je er toe doet of dat jij een belangrijke bijdrage levert aan het groter geheel geeft zin aan het menselijk bestaan. Hoe duidelijker de antwoorden op deze vragen, hoe meer zin je krijgt om naar je zingevende stem te luisteren.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen