16 september 2015 

Sturen op werkgeluk!

Succesvolle organisaties zijn gelukkige en optimistische organisaties, permanent in vernieuwing en ontwikkeling. Het zijn veerkrachtige organisaties die durven te veranderen. Zij stimuleren de menselijke maat, het psychologisch kapitaal wat leidt tot betere prestaties, veerkrachtige medewerkers, hoger welbevinden en stessveerkracht. Bij verandering is gedragsverandering het belangrijkste element.

Organisatieontwikkeling in deze hectische tijd, betekent dat je zeer gericht moet investeren en de mensen in je organisatie mee veranderen. Als organisatie dien je strategische keuzes te vertalen naar mogelijke consequenties voor het feitelijk gedrag van mensen. Één van de belangrijkste taken is het stimuleren van gedragsverandering en de ontwikkeling van mensen binnen een organisatie. Je zult het nieuwe gedrag duidelijk moeten definiëren. In de praktijk blijkt dat dit de minste aandacht krijgt.

De mens in de organisatie wordt veelal niet bereikt. Mensen hebben het gevoel dat ze op het werk als mens niet goed begrepen en gehoord worden, alsof ‘het mieren met rugnummers’ zijn. Hoewel men vaak niet de vinger kan leggen op het ‘waarom’ voelt men intuïtief wel aan dat er iets ontbreekt. In het algemeen spreekt het management over de mens en zijn ontwikkeling als vitale bron van de organisatie. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de mens onderhevig is aan de economische rationaliteit. Het draait om snelle winst en resultaten. Het probleem binnen organisaties is dat de invulling ooit ontworpen is voor het tijdperk van rationalisatie en passend in de economische omstandigheden van het industrieel tijdperk.

Sturen op werkgeluk

Sturen op werkgeluk vraagt totaal wat anders. Het gaat over bewust leiderschap, verandering en menselijk gedrag. Als je leiding geeft aan anderen, moet je eerst leren om leiding te geven aan jezelf. Wie een organisatie wil veranderen, moet eerst zelf veranderen. Jezelf overwinnen om vervolgens je team of collegae te helpen dat ook te doen.

Het gaat om de kwaliteit die je als mens biedt. Deze kwaliteit moet gedragen worden door een totaal geïntegreerde persoonlijkheidsstructuur. Dit betekent per definitie een reis naar binnen maken, thuis komen in jezelf, contact creëren met je innerlijke emotionele en spirituele wortels en zingevende stem. Persoonlijk leiderschap wordt daarmee de basis van alle belangrijke prestaties en performances.

Deze vorm van sturen op werkgeluk is zinvol en kan mensen gelukkig maken, tot bezieling en inspiratie brengen en schept daarmee creativiteit, succes en innovatie. De onderlinge relaties zijn geworteld in diep wederzijds respect, compassie en commitment. Om deze vorm  te bereiken, zal men alle ingrediënten moeten beheersen om compassievolle relaties te koesteren in de meest pure vorm, van binnen naar buiten, van brein naar hart, van ik naar wij. Geluk op werk is niet alleen van belang voor leidinggevenden maar voor elke medewerker. Samenwerken en verbinden zijn de sleutelwoorden.

Hoe gaan we te werk?

Onze trainingen stellen je in staat om te functioneren vanuit inspiratie en meesterschap. De nadruk ligt op de kern van de zaak, namelijk de gedragsverandering, met als gevolg het ontwikkelen van meer zingeving, authenticiteit en op het ontwikkelen van een geïntegreerde persoonlijkheidsstructuur. Onze trainingsprogramma’s worden op maat in samenspraak met de organisatie gemaakt. Een programma kan bestaan uit verschillende leergangen, ondersteund met een persoonlijke intake, powerscan en teamcoaching.

De looptijd van onze programma’s liggen tussen de twee en twaalf maanden. Een grote verandering binnen een organisatie kost al gauw één jaar. Je ontwikkelt kennis, vaardigheden en competenties die essentieel zijn om te kunnen sturen op werkgeluk en het potentieel binnen het bedrijf te ontwikkelen.

Onze trainingen gaan meestal vooraf met een kickoff-meeting. De manier om mensen te inspireren, de dialoog met elkaar aan te gaan en om de groep positief te energizen. Je leert verdiepen en verankeren door sturing te krijgen op je gedrag, oude gewoonten overwinnen. Nieuwe gewoonten integreren die uiteindelijk tot de resultaten leiden die je als organisatie ambieert. We kijken vooruit, monitoren en evalueren: want meten is weten.

 

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen