Hoe bouw je een bewuste organisatie?

Waar mensen gelukkig zijn en betere resultaten bereiken? 

'You cannot build an organization fit for the future if it is not fit for human beings’  - Gary Hamel

Het werkspel

Op het werk worden we voortdurend heen en weer geslingerd tussen het bereiken van prestaties en doen wat we leuk vinden. Als we echt beter willen presteren dienen we de werkplek anders in te richten. Als we ongelukkig zijn op het werk, zijn we voor meer dan 1/3 ongelukkig in ons leven en op de één of andere manier accepteren we deze status-quo. De ontevreden en ongelukkige gevoelens nemen we mee naar ons persoonlijk leven waardoor stress en destructieve emoties de overhand nemen. Op termijn interfereert dit met ons redenatievermogen, aanpassingsvermogen en onze veerkracht. We kunnen dan onmogelijk effectief of succesvol zijn op het werk.


Resultaten zijn het gevolg van wat je doet (gedrag). Om gedrag duurzaam te veranderen, ontkom je er niet aan om naar de binnenwereld van mensen te gaan. 

 Framework

Door gebruik te maken van dit raamwerk, maak je mensen bewust van hun buiten- en binnenwereld en wat van invloed is op resultaten. Mensen zijn emotionele wezens. Fysiologisch ervaren zij eerst alles emotioneel voordat ze er betekenis aan geven. Je (on)gelukkig voelen begint in je persoonlijke interne omgeving en  wordt ook door effecten vanuit externe omgevingsinvloeden beïnvloedt.

Interne/externe omgevingsinvloeden

Prestaties worden beïnvloed door interne en externe omgevingsinvloeden. Het is algemeen bekend dat een emotioneel veilig klimaat een positief verband legt met betrokkenheid van medewerkers en resultaten. Wanneer lichaam en geest emotionele veiligheid ervaren, wordt een bepaald neurologisch subsysteem geactiveerd: ‘Het sociale betrokkenheid systeem’. En emotioneel veilig klimaat is recht evenredig met de mate van vertrouwen in de organisatie. 

We willen dat onze kinderen gelukkig zijn en doen daar alles aan. Met veel toewijding en geduld. Waarom willen we dat ook niet voor onze werknemers en pakken we dat aan met dezelfde toewijding, met hetzelfde geduld

Werken gaat niet meer alleen over tastbare resultaten. 

Als wij mensen vragen wat ze echt het liefst willen doen en waarderen gaat het over fundamenteel dezelfde dingen: 

  • werk leuk vinden, waarbij je sterke kanten en vermogens benut worden;
  • de cultuur van de werkplek is belangrijk;
  • betekenis, iets doen voor het groter geheel
  • intrinsieke motivatie;
  • het gevoel dat de persoonlijke bijdrage gewaardeerd wordt;
  • samen willen werken vanuit plezier, verbondenheid en gelijkwaardigheid; 
  • synergie en met hart en ziel kunnen werken; 
  • autonomie, het gevoel dat je een eigen agenda hebt;
  • een gezonde inspanning kunnen leveren;
  • tijd om te groeien en leren door naast prestatiedoelen ook leerdoelen zelf te mogen formuleren.

Natuurlijk gaat dit ook over Geluk, het gaat over werksystemen verbeteren door niet alleen financiële prikkels aan te wakkeren maar het maximaliseren van menselijke bloei. De actie en beslissingen die we elke dag nemen en als bewuste keuzes aanvoelen, zijn eigenlijk de resultaten van onbewuste processen. Wij hebben een betere manier gevonden om veranderingen aan te pakken, namelijk door het uitbreiden van bewustzijn, vertrouwen in innerlijke kracht te ontwikkelen en keuzemogelijkheden te zien. 

Download brochure