Beroepsvereniging Gelukscoach

Wat is een beroepsvereniging?

Een beroepsvereniging is een vereniging van individuen die behoren tot dezelfde beroepsgroep en zich inzet voor de belangen van haar leden. Het doel van een beroepsvereniging is onder andere het bewaken van de kwaliteit binnen het beroep, het bevorderen van de professionele ontwikkeling van de leden en het vergroten van de zichtbaarheid van de beroepsgroep. Bovendien kan een beroepsvereniging contact onderhouden met zorgverzekeraars en andere relevante instanties.


Wat betreft een beroepsvereniging voor Gelukscoaches of Werkgelukdeskundigen bestaat er momenteel geen specifieke beroepsvereniging. Het is echter mogelijk om zelf een beroepsvereniging op te richten of je aan te sluiten bij bestaande beroepsverenigingen die aansluiten bij jouw doelen en wensen als Gelukscoach. Het is belangrijk om te bepalen of je bijvoorbeeld een eigen praktijk wilt starten, wilt kunnen netwerken of wilt dat klanten vergoedingen kunnen ontvangen. Door je wensen duidelijk te omschrijven, kun je de juiste beroepsvereniging vinden die hierbij aansluit.


Een voorbeeld van een beroepsvereniging die mogelijk relevant kan zijn, is de Beroepsorganisatie VIV-Nederland, die zich richt op vitaliteitsprofessionals.


Om je aan te melden als Gelukscoach bij een beroepsvereniging zijn er vaak bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld een HBO-opleiding met een minimum aantal contacturen, bij VIV-Nederland is dat 160 uur. De opleiding voor Gelukscoach zelf is 63 contacturen (9 modules van 7 uur), plus extra uren met een mentor, die ongeveer 15 uur kunnen bedragen. Het kan ook vereist zijn om medische basiskennis te hebben voor een AGB-code (Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners). Deze uren kunnen opgeteld worden bij de contacturen opleiding voor Gelukscoach.


Bij het selecteren van een beroepsvereniging is het handig om te controleren of deze is aangesloten bij een geschillencommissie die is beoordeeld door de Inspectie van de Volksgezondheid, zoals vereist door de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Het is belangrijk op te merken dat lidmaatschap van een beroepsvereniging niet verplicht is. Sommige beroepsverenigingen kunnen echter eisen stellen, zoals het hebben van medische en/of psychosociale basiskennis, om lid te kunnen worden, zoals VIV-Nederland.