Beroepsvereniging Gelukscoach

Wat is een beroepsvereniging?

Een beroepsvereniging is een vereniging van personen die tot dezelfde beroepsgroep horen en voor de belangen van haar leden opkomt, de kwaliteit wil bewaken en mogelijk contact met zorgverzekeraars onderhoudt en de zichtbaarheid van de beroepsgroep vergroot. 

Beroepsvereniging voor Gelukscoach?

Er bestaat geen beroepsvereniging voor Gelukscoach of Werkgelukdeskundige. Het is wel mogelijk om zelf een beroepsvereniging op te richten. Natuurlijk kun je je ook aansluiten bij bestaande beroepsverenigingen. Let dan vooral op wat je doel is met de Gelukscoach opleiding. Wil je een eigen praktijk starten, kunnen netwerken, wil je dat klanten een vergoeding kunnen krijgen. Omschrijf duidelijk wat je wensen zijn en kijk welke beroepsvereniging aansluit bij je wensen.


De Beroepsorganisatie BATC staat midden in het CAM veld en nodigt jaarlijks opleiders uit om van gedachten te wisselen zodat de opleidingen goed blijven aansluiten bij de praktijk. Helaas is dit vanwege de Corona perikelen de afgelopen periode niet mogelijk gebleken. De BATC heeft echter niet stilgezeten en de mogelijkheid gecreëerd voor studenten om zich

tegen een zeer lage prijs aan te sluiten. Zij zijn dan gedekt tegen beroepsaansprakelijkheid en vallen onder de wet Wkkgz.


Voorwaarden om als student ingeschreven te worden bij BATC:

- U bent niet eerder aangesloten geweest bij de StichtingBATC.

- U meldt u aan als student en na twee jaar of na het behalen van uw diploma, de eerste gebeurtenis is hier geldig, wordt uw inschrijving omgezet in een inschrijving als vaktherapeut. Dus zodra de studie is afgerond vervallen de studentenrechten.

- Daarna gaat u akkoord met de verplichting om ten minste één jaar als vaktherapeut ingeschreven te zijn.

- U verkrijgt de daarbij behorende rechten als volwaardig Vaktherapeut na het voldoen van de financiële verplichtingen.

- Uw contract wordt daarna stilzwijgend verlengd tenzij u voor 1 oktober van het dan lopende jaar opzegt via een ondertekende brief.

- Na de omzetting ontvangt u van ons de bijbehorende rekening waarbij de aanmeldkosten à € 75,- niet in rekening zullen worden gebracht.

- U weet dat de dekking van de Wkkgz en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering alleen geldig zijn voor en tijdens de onderhavige studie en dat eventuele behandelingen onder direct of indirect toezicht van de opleider plaatsvinden.

- U gaat akkoord met betaling van facturen binnen 14 dagen.

- De totale kosten van de studentenperiode (die kan lopen van 1 maand tot maximaal 2 jaar) zijn € 100,- per jaar, vrijgesteld van btw


Tot slot

ls het handig om op te letten of de beroepsvereniging bij een geschillencommissie is aangesloten die door de inspectie van de Volksgezondheid beoordeeld is. De Wet Klacht Geschillen Zorg (WKKGZ) stelt deze eis. 


Is lid worden verplicht?

Het is overigens niet verplicht om lid te zijn van een beroepsvereniging. Soms stellen beroepsverenigingen wel de eis dat de leden de medische en/of psychosociale basiskennis hebben om lid te kunnen worden.