Zoektocht naar plekken waar mensen gelukkiger zijn

Waar voelen mensen zich het  gelukkigst: Op het werk, thuis of op de stille hei? Onderzoekers van Wageningen UR nodigen iedereen in Nederland uit om die vraag te helpen beantwoorden door op verschillende plekken aan te geven hoe gelukkig zij zich voelen.

De daartoe speciaal ontwikkelde app HappyHier geeft de deelnemers inzicht waar en wanneer zij zelf het gelukkigst zijn. Bovendien dragen ze bij aan een gelukkigere leefomgeving omdat ontwerpers en stedenbouwkundigen de inzichten uit het onderzoek kunnen benutten om de leefomgeving zo in te richten dat die bijdraagt aan het geluksgevoel van alle Nederlanders.

De omgeving, onze genen en persoonlijke omstandigheden en keuzes bepalen hoe gelukkig wij zijn.  Maar voelen mensen zich thuis gelukkiger dan op het werk, zoals eerste metingen van het HappyHier-onderzoek laten doorschemeren?  En hoe verandert het geluksgevoel als mensen hun huis of werk verlaten en is dat bij mannen en vrouwen gelijk? Maakt een visstek gelukkiger dan de schouwburg? Wat bevordert het geluk meer: het strand of een leuk winkelcentrum?

Een eerste bevinding wijst erop dat naar buiten gaan het geluksgevoel bij mannen bevordert. Om de geluksvragen en indicaties te toetsen, onderbouwen en te verfijnen, nodigen de  Wageningse onderzoekers Nederlanders uit om mee te doen met het onderzoek.  De app HappyHier is vanaf vandaag te downloaden in de appstore.

App vraagt hoe gelukkig je bent

HappyHier app‘Gelukszoekers’ kunnen de HappyHier-app tot eind mei downloaden. De app vraagt de deelnemer een paar keer per dag hoe hij of zij zich op dat moment voelt, wat hij/zij aan het doen is en in welk gezelschap. Dat kan thuis zijn of op het werk, maar ook buiten tijdens een fietstocht of wandeling in het bos of in de stad. Het antwoorden kost meestal minder dan één minuut.

Eigen geluk in beeld

Elke deelnemer kan in de app zelf zien waar en wanneer hij of zij het gelukkigst is. Ben ik maandag echt HappyHierminder gelukkig dan op zaterdag? Of maakt werken mij juist gelukkig? Ben ik in een groene omgeving gelukkiger dan in de drukke stad? Tijdens een test bleken deelnemers vaak verrast door de uitkomsten van hun eigen antwoorden.

Bijdragen aan gelukkige leefomgeving

Het onderzoek HappyHier wil bijdragen aan een leefomgeving die mensen gelukkiger maakt. Doordat de deelnemers op veel plekken en tijdstippen antwoord geven, bouwen de onderzoekers een groot gegevensbestand op dat de kenmerken van de plek (via gps-locatiebepaling) koppelt aan de geluksantwoorden van de deelnemers.

Met statistiek en andere verwerkingsmethoden kunnen zij dan betrouwbare uitspraken doen over het geluksgevoel van de Nederlanders in hun omgeving. Overheden en bedrijven kunnen met deze inzichten de bijdrage aan geluk beter meenemen bij beslissingen die ingrijpen in de leefomgeving van burgers, zoals plaatsing van windmolens of aanleg van parken.

In de besluitvorming spelen tot nu toe vooral goed te kwantificeren overwegingen, zoals werkgelegenheid, een grote rol. De effecten van veranderingen in de leefomgeving op geluk spelen nauwelijks een rol, mede door gebrek aan kennis hierover.HappyHier is vanaf nu te downloaden in de Apple Appstore en de Android Playstore. Luister naar een uitzending met de bedenker Hans Farjon, Wageningen UR, WOT Natuur & Milieu uitzending de VARA.

HappyHier is een burgeronderzoek van WageningenUR dat antwoord wil geven op de vraag waar mensen zich gelukkig voelen of juist niet. Geluksonderzoek laat zien dat onze omgeving deels ons geluk bepaalt.

Maar over de variatie in geluk binnen Nederland en de factoren die dit bepalen, is weinig bekend. Met behulp van gelukscores van mensen op verschillende plekken, willen de onderzoekers het inzicht vergroten in de betekenis van kwaliteit van de leefomgeving voor mensen.

Zijn Nederlanders gelukkiger op hun werkplek dan thuis? Zijn ze op de stille hei gelukkiger dan in de gonzende stad? Het onderzoek wil dit inzicht vergroten door mensen regelmatig enkele vragen over hun geluk te laten beantwoorden op de plek waar ze op dat moment zijn. Deze vorm van onderzoek is tegenwoordig mogelijk omdat de meeste mensen een smartphone gebruiken.

De resultaten van het onderzoek worden binnenkort op heart4happiness kenbaar gemaakt.

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen