arrow_drop_up arrow_drop_down
7 juli 2019 

Zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen de blauwdruk voor betere en meer duurzame toekomst?

De Sustainable Development Goals oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is een initiatief van de VN en de SDG’s zijn in 2016 officieel ingegaan.

Deze 17 SDG’s of doelstellingen zijn onderverdeeld in onderliggende (169) targets of subdoelen om de SDG’s te operationaliseren en zijn door 193 VN-lidstaten aangenomen. Het uiteindelijke doel suggereert een kader te bieden voor een meer rechtvaardige economie, een meer inclusieve samenleving en een duurzamer gebruik van de biosfeer om van de wereld in 2030 een betere plek te maken. De implementatie van de doelen variëren per land en zowel bedrijven, overheden en burgers moeten zich inzetten om de doelen in 2030 te behalen.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een universele oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen genieten van vrede en welvaart.

Het onderling verbonden karakter van de SDG’s bestaan uit:

 • de biosfeer, ecologisch systeem (Ecology)
 • het sociale systeem, sociale gelijkheid (Equity)
 • het economische systeem (Economy)

In Nederland zijn inmiddels diverse bedrijven, overheden, hoge scholen, politieacademie het samenwerkingsverband SDG Charter gestart, wat ondersteund wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit verschillende sectoren verbindt men zich aan hetzelfde doel, namelijk een duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het eerste en belangrijkste doel is de armoede bestrijding, verder zijn er doelen die betrekking hebben over gezondheid, het onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en klimaatverandering.

Voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bestonden de millenniumdoelen (2000-2015), waarbij een van de doelen was om de armoede te beëindigen. Wat hiervan werkelijk bereikt is bleek aan de ene kant lastig te meten, aan de andere kant suggereert de VN dat het halveren van armoede behaald is, met dank aan de economische groei van China. De SDG’s volgen de millennium doelen op. Rijksoverheid vertaalt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen naar nationaal beleid. Het Plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) kun je hier downloaden.

Bekijk onderstaande video voor de 17 Duurzame ontwikkeldoelen en de onderliggende targets die eraan verbonden zijn.

De 17 doelstellingen op een rijtje en enkele organisaties die aan de slag gaan met de SDG’s.

Hieronder tref je de 7 doelstellingen aan die weer onderverdeeld zijn in kleinere stappen. Tussen haakjes worden enkele organisaties benoemd die aan het SDG werken.

 1. Geen armoede. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven en armoede moet in al zijn vormen overal beëindigd worden (Nederlandse Rode Kruis, Delta Lloyd Foundation, Fairfood, Oxfam Novib, Aegon, Help a Child, Tony’s Chocolonely, OneWorld).  
 2. Geen honger. Iedereen moet toegang hebben tot voldoende voedsel. Honger beëindigen, voedselzekerheid en verbeterde voeding bereiken en duurzame landbouw bevorderen (Wageningen Universiteit, TU Delft, Fairfood, Oxfam Novib, Friesland Campina, PGGM, Heifer Netherlands, Rabobank, Bureau Villa Nova).
 3. Goede gezondheid en welzijn.  Zorg voor een gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen van alle leeftijden (Lumo labs, Happy Student Society, Hoge School der Kunsten Den Haag, Unicef Netherlands, Arte, KNCV Tuberculosis Foundation, TU-Delft, Rijksuniversiteit Groningen, RIVM, Uridu, Unilever, Tridos bank, Aegon, Friesland Campina, PGGM, Simavi, Royal Philips). 
 4. Kwaliteitsonderwijs. Zorgen voor inclusief en hoogwaardig onderwijs voor iedereen en levenslang leren bevorderen. (Itility, Mondiaal Maastricht, R-energy, Hogeschool Rotterdam, Leiden en Amsterdam, OneFuturePlay, Morgen, Plan Nederland, Edukans, Eco-Schools, Woord en Daad, Earth Charter).
 5. Gendergelijkheid. Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken. (New Female Leaders, 4d Serious gaming, Atria, The Matrix-Q Research Institute,  Women inc, Gemeente Oss, CHOICE for Youth and Sexuality, UNHCR, Terre des Hommes Netherlands, Simavi, Rutgers).
 6. Schoon water en Sanitair. Zorgen voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. (Rode Kruis, Vespo bv, Waterschap Zuiderzeeland, SC-Synergie, TU Delft, RIVM, Plan Nederland, Simavi, Arcadis, Max Foundation).
 7. Betaalbare en duurzame energie. Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. (Orbis, SDG Facilitators, The Blue Deal, Gemeente Alkmaar, Han Hogeschool, Eneco groep, Leiden University College, Alliander, Klimaatplein, TNO, FairClimateFund, Greenpeace, Shell, AkzoNobel, Friesland, Campina, Waka Waka, Verstegen).
 8. Waardig werk en economische groei. Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. (Vespo bv, Coffee Fresh, 2C & More, Gerrit Rietveld Academie, 360SDG, Gemeente Alkmaar, Eindhoven, Keurmerk Sociale onderneming, Unicef, Powerhouse Digital, Werken in Netwerken, FRANK about tea, Accenture, Corendon, Unilever, Triodos Bank, ABN amro, Aegon, Robeco, Help a Child, PwC, ING).
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur. Bouw veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie. (Orbis Experience Foundation, Breda Hogeschool, Stichting Duurzaam Groene hart, RelX Group, Funnelvision, Accenture, Twijnstra Gudde, TNO, Hack the Planet, Het beginstation, NIBC, Waag society, RebelGroup, Arcadis, De Groene Zaak, Rotterdam School of Management).
 10. Ongelijkheid verminderen. Ongelijkheid binnen en tussen landen verkleinen. (Hogeschool Rotterdam, Lanthopus BV, KPZ, Hogeschool de Kempel, Steungezin.nl, Arte, Saxion Hogeschool, Leiden University College, ISA, UNHCR, Light for the World, Tony’s Chocolonely, Move, Dr. Monk, Rugers).
 11. Duurzame steden en gemeenschappen.  Steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.
 12. Verantwoorde consumptie en productie. Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen. (Vespo BV, Best Fresh, Rentmeester2050, Hogeschool Leiden, Foster BV, University of Laif, Original Beans, PaperWise, CoCasa, Groene Groeiers, Canon, Alliander, Subspot, PEFC Nederland, Brandnu, Greenpeace Nederland, Metabolic, Corendon, Shell, Vebego, Royal DSM, ABN Amro, KLM, Robeco, Rabobank, ING-Group, Rotterdam School of Management).
 13. Klimaatactie. Neem urgente maatregelen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. (Rode Kruis, Mondiaal Maastricht, IMPULSE, Hogeschool de Kempel, Stichting duurzaam Groene Hart, Natuurzaam, Han Universiteit, Eneco Group, TreeSupporter, Klimaatplein.com, Rijksuniversiteit Groningen, Gemeente Eindhoven, Greenpeace, Akzonobel, Unilever, Triodos Bank, Royal DSM, Klimaatverbond Nederland, KLM, Erasmus Universiteit, ABN AMRO, PGGM, Justdiggit, Verstegen).
 14. Leven in het water.  Conserveren en duurzaam gebruik maken van de oceanen, zeeën en mariene bronnen. (Natuurzaam, Waterschap Zuiderzeeland, Corendon, Artis, Deltares, Crem, Better Places Travel).
 15. Leven op het land. Duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, stopzetting en achteruitgang van bodemdegradatie, stopzetting van biodiversiteitsverlies. (Space4good, Zwolle17GlobalGoals, FSC Netherlands, PEFC Nederland, Hack The Planet, Deltaris, Artis, Actiam, Crem, UTZ,  SMK, JustDiggit).
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten. Rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen. (Hogeschool Leiden, Nicaragua Komitee Haarlem, Netherlands Insitute for Human Rights, De Hictoloog, Leiden University College, Defence for Children – ECPAT, Pink, Centre of Development, Museon, Cordaid, Terre des Hommes, VNG International).
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen. (SeDGe, Lucidminds.ai, Connect4Value, Foster BV, DeltaZuid, Unicef, ToerMee, IKcircuLEER, Eneco Group, Wageningen Universiteit, Mindt, SDG Nederland, Accenture, Avans Hogeschool, Twijnstra Gudde, One for all, BNG Bank, CBS, Robeco, Open Social, MVO Nederland, Sinzer, Earth Charter).

Targets of subdoelen

De doelstellingen zijn onderverdeeld in 169 Targets of subdoelen. Een paar voorbeelden:

 1. Tegen 2030 moet extreme armoede voor alle mensen overal worden uitgeroeid, momenteel gemeten als mensen die leven van minder dan $ 1,25 per dag‘. (Geen Armoede)
 2. Tegen 2030 zorgen voor duurzame voedselproductiesystemen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en productie verhogen, die bijdragen aan het behoud van ecosystemen, die het aanpassingsvermogen aan klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen versterken en die land en bodem geleidelijk verbeteren kwaliteit.‘ (Geen honger)
 3. ‘Tegen 2030, stop de epidemieën van aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten en bestrijd hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten.’ (Goede gezondheid en welzijn)
 4. Tegen 2030 moet ervoor worden gezorgd dat alle meisjes en jongens het gratis basis- en voortgezet onderwijs van goede kwaliteit voltooien, wat leidt tot relevante en doeleffectieve leerresultaten’. (Kwaliteitsonderwijs)
 5. Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal.’ (Gendergelijkheid)
 6. ‘De op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren‘ (Schoon water en sanitair)
 7.  ‘Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen’. (Betaalbare en duurzame economie)
 8. Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn‘. (Waardig werk en economische groei)
 9. Tegen 2030 moeten infrastructuur moderniseren en industrieën worden opgewaardeerd om ze duurzaam te maken, met een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een ruimere toepassing van schone en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen actie ondernemen in overeenstemming met hun respectieve capaciteiten‘. (Industrie, innovatie en infrastructuur).
 10. ‘Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status‘. (Ongelijkheid verminderen)
 11. Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren‘. (Duurzame steden en gemeenschappen).
 12. ‘Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst‘. (Verantwoorde productie en consumptie).
 13. De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering‘. (Klimaatactie).
 14. De vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen’. ( Leven in het water).
 15. ‘Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren‘. (Leven op het land).
 16. Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven’. (Vrede, Justitie en Publieke diensten).
 17. Een universeel, op regels gebaseerd, open, niet-discriminerend en billijk multilateraal handelssysteem bevorderen onder de Wereldhandelsorganisatie, ook via het volbrengen van de onderhandelingen onder de Ontwikkelingsagenda van Doha van deze organisatie‘. (Partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Wereldwijde blauwdruk klinkt geweldig toch?

De SDG’s bieden een wereldwijde blauwdruk voor duurzame ontwikkeling, waardigheid, vrede en welvaart voor mens, dier en planeet. Het zou natuurlijk fantastisch zijn om bijvoorbeeld armoede wereldwijd te kunnen oplossen, het is in ieder geval ideologisch gedacht. Meer dan 700 miljoen mensen leven in extreme armoede en worstelen om te voldoen aan de meest basale behoeften zoals gezondheid, onderwijs en toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Mensen die van nog geen dollar per dag moeten leven of te maken krijgen met natuurrampen en economische verliezen. Maar ook in de welvarende landen groeien kinderen op in armoede.

Natuurlijk zijn de meeste SDG’s voor Nederland positief in vergelijking met onderontwikkelde landen. Echter is er in Nederland ook armoede en ongelijkheid. Ook doet Nederland het minder goed op het milieu, energie, klimaat, ruimtegebruik, vrouwen in managementfuncties, hernieuwbare energie of biologische landbouw.

Nu gaat het natuurlijk niet om gemiddelden of hoe goed we het doen in vergelijking met andere landen. Het vergelijken van gemiddelden gebeurt ook bij het World Happiness Report met betrekking tot geluk. Nederland scoort dan altijd hoog op gemiddelden. Maar ook in Nederland is armoede en zijn mensen eenzaam.

Uiteraard scoort Nederland hoog op bruto binnenlands product per persoon als je dit vergelijkt met andere landen. Maar wat armoede is in Nederland, kun je niet vergelijken met wat armoede is in Afrika en valt er ook in Nederland nog veel winst te bereiken. Armoede is groter dan alleen inkomen. Het is een kwestie van mee kunnen doen in een samenleving, je kinderen op schoolreisje kunnen laten gaan oftewel sociale uitsluiting.

De publicatie van het CBS illustreert dat de onderscheiden SDG-indicatoren voor Nederland in meerderheid een positieve ontwikkeling laten zien. Vooral de indicatoren voor de doelstellingen fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8), duurzame consumptie en productie (SDG 12) en vrede, veiligheid en rechtvaardigheid (SDG 16) laten in meerderheid een soms kleine – maar gunstige – ontwikkeling zien. Bij de doelstellingen einde aan armoede (SDG 1) en minder ongelijkheid (SDG 10) domineert het aantal indicatoren dat een negatieve ontwikkeling signaleert.

SDG

Monitor Brede Welvaart

Het CBS werkt op verzoek van het kabinet ook aan de Monitor Brede Welvaart.  In de Monitor Brede Welvaart wordt eveneens aandacht geschonken aan de SDG’s maar dan vanuit een breder perspectief. In de Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals wordt brede welvaart omschreven vanuit twee perspectieven.

 1. In deel 1 (Brede welvaart in Nederland) wordt de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’ statistisch in kaart gebracht en wordt de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’ onder bevolkingsgroepen getoond.
 2. In deel 2 (De Sustainable Development Goals in de Nederlandse context) worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen statistisch beschreven aan de hand van een groot aantal indicatoren. Hierbij zijn de in VN-verband vastgestelde, en door 193 landen (waaronder Nederland) ondertekende, doelen leidend gemaakt.

En nu, de hemel op aarde of een totalitair regime?

Het klinkt natuurlijk GEWELDIG, die wereldwijde samenwerking om van de wereld een betere plek te maken. Voeding voor iedereen. Geen armoede meer. Al deze doelen behalen. De wereld weer in balans en harmonie brengen. In plaats van zaken doen, nu groen zaken doen. Maar wat veranderd er werkelijk en vanuit welke mindset? Zoals ik al jaren schrijf hebben we te maken met een soort van gespleten denkgeest en alleen als we van binnenuit bewust worden kunnen we werkelijk dingen veranderen. Vanuit welke ‘staat van zijn’ handel je? Vanuit welke overtuigingen handel je? Handel je vanuit angst, schaarste of tekort of vanuit verbinding en overvloed voor iedereen?

Zijn deze geweldige doelen werkelijk bedoeld om de wereld in harmonie te brengen of om vanuit één wereldwijde macht de wereld te regeren?

Tenslotte is het vertrouwen in de overheid, in leiderschap en in het Europese en internationale stelsel laag en viert populisme hoogtij. Zelfs Harari waarschuwt dat als we niet opletten het leidt tot een versnelde ontwikkeling van totalitaire regimes. We zijn allemaal uitingen van bewustzijn, het is maar net of het ego bewustzijn of hartbewustzijn prevaleert. Als we deze grote doelen willen bereiken, bereik je deze grote doelen samen met het volk, de burgers vanuit menselijke compassie.

The Global Illusion of Citizen Protection: Transnational Threats and Human, door Robert Mandel  zet vraagtekens bij de wenselijkheid van de politieke centrale plaats van het staatsgezag en van de heersende economische en culturele normen in de wereld van vandaag, en roept serieuze vragen op over wanneer en hoe bestaande structuren en waarden bijdragen aan het vergroten in plaats van het verminderen van de menselijke onveiligheid voor de gemiddelde wereldburger.

 • Als we het doel van ‘geen armoede’ en ‘geen honger’ willen bereiken, zal er echt een verandering in je bewustzijn moeten komen, zeker bij ‘De Elite’. Geld geeft macht.  Een bank leent alleen geld uit aan mensen die winst maken, geld wordt nimmer geleend aan mensen die van geld geen winst kunnen maken, alleen aan mensen die meer geld kunnen creëren. Zolang we dit ego-bewustzijn hanteren kun je armoede en honger nimmer uitroeien. Je denkt in afscheiding in plaats van samenwerking.
 • Grondstoffen, water, voedsel is voor iedereen en niet alleen voor mensen die hiervoor kunnen betalen.  Denk aan Monsanto, de producent van het omstreden onkruidverdelgingsmiddel Roundup en glyfosaat. Wetenschapsfraude wat plaatsvindt, ook met betrekking tot bijvoorbeeld glyfosaat (https://bartstaes.be/nl-BE/artikel/dossier/glyphosate-files-the-copy-paste-study/27200)
 • De overheid die besluit om homeopathie als kwakzalverij weg te zetten, terwijl er voldoende onderzoek is wat het tegendeel bewijst. Bij een goede gezondheid en welzijn is een holistische blik nodig.  Ook het Europees advies over homeopathie is gebaseerd op frauduleus onderzoek.
 • Kwaliteitsonderwijs waar nog steeds sprake is van indoctrinatie, denk aan andere ideeën dan links (versus rechts) milieuzaken enzovoort.

Zijn we er wel klaar voor?

Er is overvloed voor iedereen. Het is ons gegeven, het is niet ons eigendom. We denken dat wel vanuit een bepaalde positie, maar het is niet waar. Delen van wat je hebt is zeker een garantie voor meer geluk. Het gaat niet om geld in het leven, het gaat om het goede doen voor elkaar in de wereld.

Waarom is er geen geld voor mensen die het goede willen doen. Waarom krijg je geen geld van de bank als je een creatief idee hebt dat niet op winst gebaseerd is maar wel op het goede? Waarom worden deze creatieve geesten niet beloond? Het oude systeem werkt niet. Mensen die macht en geld hebben bepalen. Ik heb dat als kind zijnde al niet begrepen en begrijp het tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Het is tijd voor een ander mensbeeld. Van de homo economicus naar de homo universalis. Het oude is niet langer houdbaar, het nieuwe wel. En dat begint bij jou en mij.

Gregg Braden zegt het zo mooi: “wie ben jij”. Volgens Braden beschikken we over buitengewone mogelijkheden. Het recht van de sterkste is een oud denkbeeld. We zijn niet slecht we beschikken over enorme mogelijkheden. We kunnen de wereld op een magische manier beïnvloeden. We zijn ontworpen voor verbinding. We kunnen de innerlijke krachten van empathie, compassie, intuïtie opwekken.

 

Jeremy Griffith zegt:’Het menselijk ras is in de war. Ze zijn onzeker over hun waarde. Ben ik goed, of ben ik slecht. Ze willen wanhopig een manier vinden om zichzelf te ontlasten van die onzekerheid, dat schuldgevoel, die ‘slechtheid’, die corrupte toestand waar mensen van geleden hebben sinds ze bewust werden en op zoek gingen naar kennis van zo’n 2 miljoen jaren geleden. En dus zijn ze ongelooflijk gehecht geraakt aan de macht, roem, rijkdom en glorie manieren om zichzelf te rechtvaardigen. Zijn boodschap: wij zijn niet slecht, we gedragen ons slecht en we zijn hiertoe geconditioneerd de afgelopen 2 miljoen jaar. We zijn volgens deze theorie goed en altruïstisch, we kunnen dus vanaf nu al besluiten om vanuit deze visie te leven. De overgang van een concurrerend en zelfzuchtig gedragen individu naar een coöperatief en onzelfzuchtig gedragen persoon als een echt integrerend deel van de mensheid.

 

Charles Eisenstein zegt: ‘Elke cultuur heeft iets dat ik een Verhaal van de Wereld noem. Dat verhaal is een patroon van mythen, betekenissen, verhalen, woorden, symbolen, rituelen en overeenkomsten die samen de wereld bepalen. Dat verhaal vertelt ons wie we zijn, hoe we een man of een vrouw kunnen zijn, wat belangrijk en waardevol is, wat echt is, wat de rol en het doel van de mensheid op aarde is.De dominante cultuur ter wereld heeft ook een verhaal over de wereld. Ik noem het het verhaal van scheiding. Het is het verhaal dat ons als afzonderlijke individuen vasthoudt en de mensheid gescheiden houdt van de natuur. Hier komt geven niet vanzelf. In feite zegt dat verhaal dat onze standaard egoïsme is, tot op het genetische niveau. Als ik van jou gescheiden ben, dan is meer voor mij minder voor jou. Dus laten we kijken naar een ander verhaal, dat ik interbeing noem. In het verhaal van Interbeing is het leven een geschenk. De wereld en alles erin is een geschenk. We hebben ons leven niet verdiend. We hebben de zon niet verdiend; het is niet dankzij onze harde inspanningen dat het schijnt. We hebben het vermogen van planten om te groeien niet verdiend. We hebben geen water verdiend. Het leven is een geschenk. Ga daar nu eens vanuit.

 

Jan Rotmans zegt:’ Alles moet beginnen met een intrinsieke motivatie. Als een bedrijf die niet heeft, dan zal hij ook nooit echt veranderen. Elke organisatie moet op z’n minst een drastische verandering doorvoeren, alleen op die manier kunnen we de morele druk opvoeren’. Er zijn al veel burgerinitiatieven, maar het kunnen er nog meer zijn. Het leiderschap zit in ons, als burgers. We kunnen dit heus wel.

 

Bruce Lipton zegt: ‘We staan we op het punt om een ongelooflijke stap voorwaarts te maken. We zijn de meesters van ons positieve lot in plaats van slachtoffers van omstandigheden. We zijn meesters in uitvoering. Wij zijn evolutie. De vraag is: zijn wij het ons ook bewust? Onze cellen beschikken over systemen die ook direct terug te vinden zijn in ons monetair systeem, onze technologie, onze milieubewaking, onze communicatie, ons strafrecht, ons handhavingssysteem en ons zorgstelsel, we zijn dus zelf een exacte kopie van de wereld om ons heen’.

Verhoog je bewustzijn

Is denk ik het enige advies wat ik je kan geven. Leren om het ego-bewustzijn wat meer op de achterbank te zetten en je hart-bewustzijn te volgen. Want als we dat al eeuwen hadden gedaan, weet ik zeker dat die duurzame ontwikkelingsdoelen nooit nodig waren geweest. Want wat we niet mogen vergeten is dat al deze doelen nodig zijn door beslissingen die vanuit het verleden gemaakt zijn. Ook hiervoor gaat het niet over schuldbewustzijn, maar over wat we hiervan kunnen leren voor een werkelijk mooie toekomst.

Waarheid

Ik heb de waarheid niet in pacht, maar ik geloof wel in het bekijken van diverse invalshoeken. Zo word je nieuwsgierig en leer je steeds beter vertrouwen op je intuïtie. Agenda 21 is een officieel bestaande agenda. Het is maar net vanuit welk bewustzijnsniveau deze agenda wordt geïmplementeerd.

 

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies