Wettelijke verplichtingen voor Gelukscoach

Als je aan de slag gaat als Gelukscoach of Werkgelukdeskundige krijg je te maken met een aantal wettelijke verplichtingen. Hieronder zetten we de belangrijkste verplichtingen voor je op een rij.

  • Registreer je bij de kamer van koophandel
  • Verdiep je in de wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming zodat je weet hoe je met persoonsgegevens dient om te gaan.
  • Volg je de opleiding voor persoonlijke groei, dan hoef je niets te ondernemen. 
  • Als je een eigen praktijk begint als Gelukscoach of Werkgelukdeskundige val je sinds 1 januari onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ). Deze wet is er om meer openheid te krijgen over klachten. Ga je aan de slag in je eigen praktijk als Gelukscoach, dan dien je je te verdiepen in de wet WKKGZ en moet je voldoen aan de wettelijke eisen van de WKKGZ. Dat betekent het hebben van een klachtenprocedure en een klachtenfunctionaris. Het is ook een eis om aangesloten te zijn bij een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde geschillencommissie. Als je je aansluit bij een goede beroepsvereniging, voldoe je meestal aan deze voorwaarden, maar check dit bij de beroepsvereniging. Wil je weten of je hieronder valt, check hier. Zodra je gaat coachen en niet alleen adviseren, geldt deze wet. Het is vooral van belang dat je jezelf zo goed mogelijk informeert aan welke eisen je moet voldoen. Werk je met proefklanten om meters te maken, dan mag je volgens deze wet geen geld vragen.
  • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (WDBA) geldt als je niet in loondienst werkt maar als zzp'-er voor een opdrachtgever. De overheid wil dan weten of je echt als zzp-'er werkt en niet in een vorm van verkapte loondienst.