Wettelijke verplichtingen voor Gelukscoach

Als je aan de slag gaat als Gelukscoach of Werkgelukdeskundige, zijn er enkele wettelijke verplichtingen waarmee je te maken krijgt. Hieronder zetten we de belangrijkste verplichtingen voor je op een rij.

  • Registratie bij de Kamer van Koophandel: Als ondernemer dien je jezelf te registreren bij de Kamer van Koophandel.
  • Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): Verdiep je in de wet AVG, zodat je op de juiste manier omgaat met persoonsgegevens.
  • Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ): Indien je een eigen praktijk begint als Gelukscoach of Werkgelukdeskundige, val je sinds 1 januari onder de WKKGZ. Deze wet zorgt voor meer transparantie met betrekking tot klachten. Als je een eigen praktijk hebt, dien je op de hoogte te zijn van de WKKGZ en te voldoen aan de wettelijke eisen, zoals het hebben van een klachtenprocedure en een klachtenfunctionaris. Tevens is het verplicht om aangesloten te zijn bij een geschillencommissie die is beoordeeld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is vaak voldoende om lid te zijn van een erkende beroepsvereniging, maar het is raadzaam dit te controleren bij de desbetreffende beroepsvereniging. Wil je weten of deze wet op jou van toepassing is, raadpleeg dan de bijbehorende informatie. Let op: Zodra je gaat coachen en niet alleen adviseren, is deze wet van kracht. Het is van groot belang dat je jezelf goed informeert over welke eisen je moet naleven. Houd er rekening mee dat als je met proefklanten werkt om ervaring op te doen, je volgens deze wet geen vergoeding mag vragen.
  • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (WDBA): Deze wet is van toepassing als je niet in loondienst werkt, maar als zzp'er voor een opdrachtgever. De overheid wil dan vaststellen of je daadwerkelijk als zzp'er werkt en niet in een vorm van verkapte loondienst terechtkomt.

Het is belangrijk om jezelf goed te informeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor jouw specifieke situatie.