Opleiding voor mentor

Opleiding voor mentor

Verder studeren na de opleiding voor Gelukscoach?

Opleiding voor mentor, level 2

Als gecertificeerd professioneel gelukscoach of werkgelukdeskundige kun je je soms afvragen of je de vaardigheden en ervaringen met succes kunt vertalen naar het gebied van coaching, op het werk dan wel voor je Gelukscoach praktijk. Alle vaardigheden heb je geleerd, je kunt aan de slag maar wellicht wil je je nog verder ontwikkelen in je coachvaardigheden. Dan nodigen wij je uit voor de vervolgopleiding, level 2: 'De opleiding voor mentor'.


Veel mensen spreken de wens uit voor een blije, vitale en gelukkige wereld. Met de wens alleen zal er niet zo veel in gang gezet worden. Wij geven je alle tools en technieken die jij nodig hebt om succesvol te zijn. Wij bewaken het proces door een concreet supervisie programma aan te bieden om te werken aan je coachvaardigheden.


Onze focus ligt op de ontwikkeling van de kwaliteit van de Gelukscoaches. De opleiding voor mentor verscherpt je vaardigheden op het gebied van coaching op werk, dan wel als ondernemer. Na afloop van de mentor opleiding sta je sterker in je schoenen en ken je de 'kneepjes van het vak'.


Uit evaluaties is gebleken dat level 2 goede resultaten boekt, waaronder een verdieping, het meer beklijven van het lesmateriaal door het herhalen van de lesstof, ervaring met coaching en dit kunnen vertalen naar je werk. De beschikking over een professioneel klankbord, waarbij je wordt uitgenodigd op een andere manier naar jezelf en de situatie te kijken. Het zorgt voor meer bewustwording en het vergroten van vertrouwen in je eigen mogelijkheden. Je leert omgaan met weerstanden en sterkten. 


Maak kennis met mentoren

Kees Hartveld volgde jaren geleden de opleiding voor gelukscoach. Kees volgde de opleiding voor mentor.  Nu werkt Kees als supervisor mentor en inspireert, motiveert en support mentoren in spĂ©.

Gea Peper maakte de keus om de opleiding voor mentor te volgen en daarna haar eigen onderneming te starten happy people better business

Ck Chiu volgde de mentor opleiding. Hij is zijn eigen blogsite gestart: The modern Dalai Lam, naast zijn al succesvolle Nuki boeken.

Angela Becker volgde de gelukscoach opleiding en een aantal jaren later de mentoren opleiding. Dit heeft haar weer meer inzichten gegeven om haar bedrijf een nieuwe impuls te geven.

Arshad Shamsi volgde de mentor opleiding. Inmiddels zijn we een samenwerkingsrelatie aangegaan, samen met Kees Hartveld. 

Lesmateriaal

Alle vernieuwingen aan PPI's en holistische interventies krijg je aangeboden.

Supervisie

Een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij je feedback ontvangt voor groei

Herhaling lesstof

Je herhaalt de lesstof, werkt aan je coachvaardigheden zodat de stof nog beter beklijft

Buddy

Je werkt samen met de leerling gelukscoach, en bouwt aan een coachrelatie

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor mensen die het coachvak beroepsmatig willen uitoefenen, op het werk, dan wel als zelfstandig ondernemer in een eigen praktijk of als startende ondernemer. De opleiding voor Gelukscoach is een vereiste. 

Toelatingsgesprek

Voor aanvang van de opleiding vindt er een toelatingsgesprek plaats, het is leuk en fun, want tenslotte kennen we elkaar al. Je gaat je leerdoelen opstellen met betrekking tot het coachen. Er zijn voor de opleiding voor mentor elk jaar maar een paar plaatsen beschikbaar. Wil je meer informatie over de opleiding voor mentor? Neem gerust contact met ons op.

Samenwerking

Krachten bundelen is belangrijk, samenwerken met partners vanuit een eerlijk verdienmodel. Samen met jou kunnen we de samenwerking verder uitwerken, nieuwe initiatieven ontplooien en verbindingen te leggen op zoveel mogelijk plekken in Nederland. Na het volgen van de mentor opleiding bestaat de mogelijkheid om krachten te bundelen en aan de slag te gaan met de methode 'True Colors',