Meest gestelde vragen Gelukscoach

Meest gestelde vragen

Hoe ontvang ik meer informatie over de opleidingen?

- Je kunt de brochure downloaden
- Een gratis adviesgesprek aanvragen
- Advies vragen aan afgestudeerde gelukscoaches

Er zijn meerdere gelukscoach of werkgelukdeskundige opleidingen. Welke moet ik kiezen?

We krijgen vaak telefoontjes over de opleiding voor gelukscoach en hoe deze zich onderscheidt van andere opleidingen. Dat is een begrijpelijke vraag, omdat er inderdaad verschillende opleidingen op het gebied van geluk bestaan. Ons advies is om eerst bij jezelf te rade te gaan. Wat wil je graag leren en waarom? In een persoonlijk adviesgesprek kunnen we kijken of jouw behoeften aansluiten bij wat wij te bieden hebben.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om in contact te komen met een geaccrediteerde Gelukscoach. Zij kunnen uit eerste hand vertellen wat de opleiding voor hen heeft betekend en hoe zij daarna aan de slag zijn gegaan als werkgelukdeskundige of in hun eigen praktijk. Op deze manier kun je informatie verzamelen op verschillende manieren en zo de beste keuze voor jezelf maken.

Is het een erkende opleiding?

- De opleiding is SNRO geaccrediteerd en de Accreditatie Commissie heeft de aangeleverde materialen als uitstekend aanvullend materiaal benoemd en kon op basis daarvan de opleiding beoordelen als een opleiding op HBO niveau.
- We zijn tevens CRKBO geregistreerd, daardoor kunnen we de opleiding BTW vrij aanbieden.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding voor Gelukscoach?

- Vooropleiding is HBO denkniveau of HBO opleiding
- We vinden je opleidingsniveau minder belangrijk dan je motivatie
- Twijfel je of je HBO-denkniveau hebt, neem dan contact met ons op via het contactformulier

Wat zijn studiebelastingsuren (SBU)?

- De SBU zijn Studie belastingsuren
(1) Het omvat 9 contactdagen: 7 uur per dag, (hybride vorm, zaal of zoom) van 7 uur per dag = totaal 63 uur (2) Voorbereiding op colleges 9 x 6 uur - 54 uur (3) vier contactmomenten met mentor = 6 uur. (4) Overige activiteiten zoals een goede daad doen tijdens de opleiding = 8 uur (5) Deelname aan werkgroepen - 20 uur (6) Het geleerde oefenen met buddy = 20 uur (7) Huiswerk na elke module = 10 uur (8) Stage activiteiten = 10 uur (9) Terugkombijeenkomsten = 8 uur. (10) Tussentijdse toetsing = 8 uur (11) Lezen boeken = 226 uur (12) Examen = 20 uur (13) - Zelfstudie, inbreng community, lesmap, literatuur, reflectieoefeningen, huiswerk, HAP, opdrachten, Assessment, examenvoorbereiding is afhankelijk van je leertempo en je leervermogen = 92 uur (14) invullen assessment = 1 uur

Contacturen met je buddy kunnen ook meer zijn, hierin ben je vrij. Hoe meer je met elkaar oefent, hoe beter de lesstof en de coachvaardigheden beklijven.

Wat is de presentieplicht?

- Presentieplicht is aanwezigheidsplicht.
- Er geldt een 100% aanwezigheidsplicht.
- Mocht je toch verhinderd zijn, kun je 1 les missen en inhalen met je buddy of mentor.

De opleiding is vrijgesteld van BTW, waarom is dat?

- Wettelijk erkende beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

Waarom heeft de opleiding zo'n hoge score?

De score vullen deelnemers zelf in en kunnen wij niet beïnvloeden dan wel een score verwijderen. We zijn erg dankbaar voor deze feedback en hopen nog lang voldoende waarde te leveren voor zowel de deelnemers als de samenleving.

Hoe groot is de groep?

De groep bestaat uit maximaal 14 personen.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens

- Persoonlijke gegevens gaan wij zorgvuldig mee om.
- We houden ons strikt aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in 2018 van kracht is gegaan. Lees hiervoor onze privacy regeling.

Kan ik de opleiding aftrekken van de belasting?

Waarschijnlijk heb je het al vernomen: recentelijk is aangekondigd dat de STAP-regeling per 2024 wordt afgeschaft, terwijl de opleiding voor Gelukscoach juist in 2024 stapbudget ontving. Volgens de actuele berichtgeving is het afschaffen van het STAP-budget onderdeel van een pakket bezuinigingsmaatregelen zoals vermeld in de Voorjaarsnota.

Studiekosten voor ondernemers: Als uw studiekosten zakelijk zijn, zijn ze aftrekbaar. Dat is dus het geval als u de kosten maakt in het belang van uw onderneming. Maar de kosten zijn alleen aftrekbaar als u ze maakt om bestaande vakkennis op peil te houden. Als u de kosten maakt om nieuwe kennis te verwerven, zijn de kosten niet aftrekbaar als zakelijke kosten.

Is een STAP-Budget mogelijk voor de opleidingen?

De SNRO geaccrediteerde opleidingen komen in aanmerking voor het STAP-scholingsregister. Het stapbudget stopt echter in 2024.

Ben ik verplicht lid te worden van een beroepsvereniging?

- Lid worden van een beroepsvereniging is bij ons niet verplicht.
- Let wel op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) indien je als professional aan de slag wilt gaan en dat je je zaken goed op orde hebt.
- https://www.vivnederland.nl/ kun je je aanmelden als je gediplomeerd bent. Echter heb je wel meer contacturen nodig dan alleen de opleiding voor Gelukscoach en heb je medische basiskennis nodig. Eerdere opleidingen die je hebt gevolgd, kun je eventueel hierbij optellen voor de contacturen. Dit geldt ook voor medische basiskennis.

Waar komt de naam Gelukscoach vandaan?

In 2007 hebben wij de naam Gelukscoach bedacht, een term die destijds nog niet bestond. Sindsdien hebben we niet stilgezeten. Later is de term Werkgelukdeskundige en Chief Happiness Officer verschenen. Deze benamingen sluiten aan bij de evolutie van ons vakgebied.

Het is geweldig om te zien dat de nationale beroepengids aangeeft dat dit het beroep van de toekomst is. Het bevestigt wat wij al lange tijd geloven: geluk en werkgeluk spelen een steeds prominentere rol in onze maatschappij. Het is een beroep met een veelbelovende toekomst.