Keurmerken en accreditaties

SNRO

De opleiding voor Gelukscoach is SNRO geaccrediteerd. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs, met een ruime ervaring in de integrale en complementaire gezondheidszorg. Een accreditatie is voor 3 jaar geldig tenzij anders besloten door het Bestuur. Daarna volgt her-accreditatie. De Gelukscoach opleiding is SNRO geaccrediteerd, maar stopt met dit keurmerk halverwege 2024. 

CKRBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Hierdoor voldoen we aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor beroepsonderwijs en hebben we een strenge kwaliteitsonderzoek gehad. Concreet betekent het een officiële erkenning met vakinhoudelijke kwaliteit. 

Kwaliteit

Je kunt als organisatie nog zoveel keurmerken en accreditaties hebben, maar het allerbelangrijkste is dat een organisatie kwaliteit levert vanuit het hart, hoofd en lijf. Al onze trainers hebben de drijfveer om te trainen en coachen vanuit het hart met een dosis gezond verstand. We kijken naar wat aansluit bij de deelnemers, we dagen deelnemers uit tot verdere ontwikkeling en supporten deelnemers voor, tijdens en na de opleiding.