Emotionele intelligentie training

Een andere manier van slim zijn

Emotionele intelligentie is een must voor elke organisatie

Gevoelens zijn de brandstof van ons leven, zonder gevoel hebben onze gedachten of woorden weinig betekenis. Als we ons goed voelen, zijn onze gedachten ook goed. We kunnen ons namelijk niet gestrest voelen, als we gelukkige gedachten denken. 

We weten allemaal hoe het voelt om ons goed of juist ellendig te voelen. Goede gevoelens koesteren we en negatieve gevoelens proberen we te vermijden of te negeren. Toch draait alles om wat we voelen! Want elke beslissing die we nemen, is gebaseerd op hoe we ons voelen. 

Leren om onze gevoelens van de automatische piloot te halen en bewust controle uit te oefenen, noemen we emotionele intelligentie. 

Emotionele intelligentie is het vermogen om flexibele vaardigheden aan te leren en is de basis voor wat je denkt, zegt en doet. Verwijten, kritiek, beschuldigingen zijn allemaal vormen van emotionele onbewustheid. Ze lijden meestal tot conflictsituaties. 

Het onderscheidend vermogen van medewerkers en leiders ligt niet zozeer in de cognitieve vaardigheden, maar juist in de emotionele vaardigheden. Emotionele vaardigheden zorgen voor een emotioneel veilig klimaat. Het gaat niet alleen om hoe intelligent we zijn, welke opleiding we hebben gevolgd, maar juist hoe goed we met onszelf en elkaar kunnen omgaan.

Emotionele intelligentie vereist een effectieve communicatie tussen de rationele en emotionele centra van de hersenen. De communicatie tussen je emotionele brein en je rationele brein is de fysieke bron van emotionele intelligentie. Er is aangetoond dat emotionele vaardigheden voor meer dan 2/3 verantwoordelijk zijn voor uitstekende prestaties. Deze competentie levert het meest op aan de top.

We gebruiken Evidence-based strategieën, die gemakkelijk toepasbaar zijn, interactief.

Emotionele intelligentie

Als we ons bewust zijn van emoties, kunnen we ons beter met moeilijke gevoelens en situaties om te gaan en ervaren we een groter mentaal welzijn. 

We ervaren eerst alles emotioneel voordat we er betekenis aan geven.

Goed zijn in het bedienen van klanten is een emotionele vaardigheid gebaseerd op empathie.

Ons brein is plastisch, dat betekent dat we door ervaringen ons brein kunnen veranderen.

Een ruimer vermogen om met emoties om te gaan komt op vele manieren de werkprestaties ten goede.

Dag 1

- Intelligent omgaan met emoties

- Zelfbewustzijn

- Zelfregulering

- Neuroplasticiteit

- Het emotioneel intelligentie model

- Universele en unieke emoties

- Emotioneel episode tijdlijn

- Emotie uitlokkers

- Bewustzijnsschaal

Dag 2

- Overtuigingen

- Happy focus proces

- Emotionele profielen

- Emotioneel bewustzijn

- Emotioneel veilig klimaat

- Zelfreguleringsstrategiën

- Groeidoelen

- Parels van Geluk

- Basisbehoeften

Resultaten

Je hebt geleerd welke rol emotionele intelligentie vaardigheden spelen in je leven dan wel werkleven. Je bent meer zelfbewust en in staat om je emoties op gepaste wijze te uiten en te reguleren. Je hebt inzicht gekregen hoe emoties je prestaties beïnvloeden. Je kunt beter conflicten managen en besluiten nemen. Je hebt geleerd hoe je kunt omgaan met weerstanden, je hebt een beter zelfvertrouwen gekregen en je hebt je emoties onder controle, in de zin dat je ze op gepaste wijze kunt uiten en reguleren.

Voor wie?

De training emotionele intelligentie is voor elke professional of manager die de ambitie heeft succesvol te willen zijn door effectiever met emoties om te gaan. Voor managers is het een krachtige aanvulling voor hun managementstijl. Groepsgrootte is maximaal 10 personen.

Advies

Wil je meer informatie over de opleiding en of de opleiding past bij jou of je organisatie behoeften.