arrow_drop_up arrow_drop_down

Emotionele intelligentie training

Een andere manier van slim zijn

Emotionele intelligentie is een must voor elke organisatie

Emotionele intelligentie onderscheidt zich van intellect of cognitieve intelligentie. Intelligentie is het vermogen om te leren. Emotionele intelligentie is het vermogen om flexibele vaardigheden aan te leren en is de basis voor wat je denkt, zegt en doet. Het onderscheidend vermogen van medewerkers en leiders ligt niet zozeer in de cognitieve vaardigheden, maar juist in de emotionele vaardigheden. Emotionele vaardigheden zorgen voor een emotioneel veilig klimaat. Het gaat niet alleen om hoe intelligent we zijn, welke opleiding we hebben gevolg, maar ook hoe goed we met onszelf en elkaar kunnen omgaan.


De communicatie tussen je emotionele brein en je rationele brein is de fysieke bron van emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie vereist een effectieve communicatie tussen de rationele en emotionele centra van de hersenen. Er is aangetoond dat emotionele vaardigheden voor meer dan 2/3 verantwoordelijk zijn voor uitstekende prestaties. Deze competentie levert het meest op aan de top. Emotionele vaardigheden kun je verbeteren, los van elke leeftijd.


We gebruiken Evidence-based strategiën, die gemakkelijk toepasbaar zijn, interactief.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie vaardigheden zijn gekoppeld aan de prestaties.

We ervaren eerst alles emotioneel voordat we er betekenis aan geven.

Goed zijn in het bedienen van klanten is een emotionele vaardigheid gebaseerd op empathie.

Ons brein is plastisch, dat betekent dat we door ervaringen ons brein kunnen veranderen.

Door emotionele vaardigheden te trainen wordt het een geluksgewoonte.

Dag 1

- Intelligent omgaan met emoties

- Zelfbewustzijn

- Zelfregulering

- Neuroplasticiteit

- Het emotioneel intelligentie model

- Universele en unieke emoties

- Emotioneel episode tijdlijn

- Emotie uitlokkers

- Bewustzijnsschaal

Dag 2

- Overtuigingen

- Happy focus proces

- Emotionele profielen

- Emotioneel bewustzijn

- Emotioneel veilig klimaat

- Zelfreguleringsstrategiën

- Groeidoelen

- Parels van Geluk

- Basisbehoeften

Resultaten

Je hebt geleerd welke rol emotionele intelligentie vaardigheden spelen in je leven dan wel werkleven. Je bent meer zelfbewust en in staat om je emoties op gepaste wijze te uiten en te reguleren. Je hebt inzicht gekregen hoe emoties je prestaties beïnvloeden. Je kunt beter conflicten managen en besluiten nemen. Je hebt geleerd hoe je kunt omgaan met weerstanden, je hebt een beter zelfvertrouwen gekregen en je hebt je emoties onder controle, in de zin dat je ze op gepaste wijze kunt uiten en reguleren.

Voor wie?

De training emotionele intelligentie is voor elke professional of manager die de ambitie heeft succesvol te willen zijn door effectiever met emoties om te gaan. Voor managers is het een krachtige aanvulling voor hun managementstijl. Groepsgrootte is maximaal 10 personen.

Advies

Wil je meer informatie over de opleiding en of de opleiding past bij jou of je organisatie behoeften.

Wij gebruiken cookies