EC-punten

EC-Punten

De opleiding voor Gelukscoach heeft 19,42 EC punten. Wat zijn nu eigenlijk EC-Punten? EC-Punten zijn studiepunten. Studiepunten staan voor het aantal uren onderwijs dat je voor de opleiding voor Gelukscoach/Werkgelukdeskundige hebt gevolgd. EC staat voor European Credits Transfer System (ECTS of EC).


Het puntensysteem is in heel Europa gelijk en studiebelasting wordt met elkaar vergeleken. Een EC staat voor 28 studie uren, hier gelden ook de fysieke uren die je tijdens de les in Rotterdam bijwoont en wat je tussendoor beoefent met je buddy, mentor of alleen. 


Sommige instituten volstaan met het tellen en aangeven van globale normen zoals bij hoorcolleges x 1,5, bij werkcolleges x 2,5 en bij oefensessies x 3,5. De SNRO neemt geen genoegen met deze globale normen en wil concreet onderbouwd zien waaruit die extra te tellen uren (naast de daadwerkelijke aanwezigheid) uit bestaat. Zoals eerder aangegeven is een studielastberekening niet alleen een maat voor een verantwoorde studiebelasting naar de student toe maar is het ook een

HBO niveau criterium waarbij aan de hand van de vooropleiding eisen mogen worden gesteld aan de snelheid en het niveau waarop de student deze opleiding moet kunnen verwerken.