Algemene voorwaarden enzo

Algemene voorwaarden

Als startende ondernemer annex Gelukscoach dien je inzichtelijk te maken wat je algemene voorwaarden zijn. De klant kan direct zien onder welke voorwaarden jij je diensten levert, welke afspraken er gelden over betalingen en de klant krijgt duidelijkheid over aansprakelijkheid en eventuele garanties. Het is zeer verstandig om als Gelukscoach algemene voorwaarden op te stellen, deze zichtbaar op je website te plaatsen en de klant te informeren over deze algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van een overeenkomst. Je kunt eventueel je algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel zodat degene met wie je zaken doet vooraf jouw algemene voorwaarden kan inzien. Het volstaat ook om deze zichtbaar op je website te plaatsen. Je kunt je algemene voorwaarden ook juridisch laten toetsen zodat ze actueel zijn en hun beschermende werking niet verliezen. 

Privacy reglement

Naast de algemene voorwaarden dien je als Gelukscoach een privacy reglement op te stellen volgens de Europese Norm AVG. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. 

Meer informatie over de wet AVG vind je hier.