Break-in Training
Brochure

Page content

Serotonine

Serotonine

Serotonine is een neurotransmitter en zorgt voor een goed gevoel en komt vrij op die momenten dat jij je trots voelt en respect krijgt. Trots gaat niet over arrogantie, of continu uitten hoe geweldig je bent, maar over een oprecht gevoel van trots ervaren en delen. Het zorgt voor meer zelfvertrouwen en is belangrijk binnen groepen.

Het is één van de vier ‘happy chemicals’:

  1. endorfine
  2. oxytocine 
  3. serotonine
  4. dopamine

Elk van deze ‘happy chemicals’ triggeren elk op hun unieke wijze een goed gevoel.

Wat is serotonine?

Serotonine speelt een rol bij sociale dominantie, dit heeft raakvlakken met leiderschap. Leiders met een hoger niveau aan serotonine, geven sneller erkenning, respect en waardering aan de groep. Dit bevordert het groepsgevoel waardoor mensen trots worden op wat zij doen. Respect krijgen voelt goed omdat het serotonine aanmaak triggert. En dit goede gevoel zorgt ervoor dat we naar nog meer respect zoeken.

Serotonine heeft voor ons brein dus een overlevingsdoel. Het geeft een bepaalde veiligheid indien dit vanuit de motivatie van respect aan de groep gegeven wordt.

Serotonine wordt aangemaakt wanneer je trots bent op wat je hebt bereikt en je wilt dit met anderen delen. Dit is voor leiderschap essentieel. Als je als leider in staat bent te delen dat de organisatie een geweldig doel heeft bereikt en dat je trots bent op een ieder die zich heeft ingezet, stimuleer je niet alleen meer serotonine aanmaak in jezelf maar ook in de groep. Het versterkt de band tussen leider en medewerker. Medewerkers voelen zich meer betrokken en trots op wat ze hebben bereikt. Het mooie aan serotonine is dat het bij meerdere mensen tegelijkertijd kan vrijkomen als het gedeeld en gevoeld wordt.

Een voorbeeld, als je tijdens een vergadering iets deelt en je ontvangt respect hiervoor, voelt dat goed. Er komt serotonine vrij. En elke keer als je respect krijgt, zoekt je brein naar manieren om meer van dit gevoel te ervaren. Elke keer dat je geen respect krijgt, maken je hersenen links aan om te voorkomen dat je het in de toekomst verliest. Levenservaringen bedraden het brein om respect waar te nemen op zijn of haar eigen manier. Zo kan de ene persoon zich gerespecteerd voelen door haar verschijning, terwijl een ander zich dan niet gerespecteerd voelt. Onze neurotransmitters zijn afhankelijk van de ‘verwachting circuits’ die we hebben opgebouwd.

Respect krijgen voelt dus goed omdat het serotonine triggert. Dit goede gevoel motiveert medewerkers om meer respect te ervaren, wat weer effect heeft op de organisatie als geheel. Als mensen zich prettig voelen, werken ze het beste. Een goede stemming werkt als een smeermiddel voor de hersenen, het maakt mensen flexibeler en meer gelukkig.

Bouwen aan meer serotonine circuits

Trots worden op wat je doet bouwt mee aan je serotonine circuits. Trots is een leidraad dat jou helpt te navigeren om sociale erkenning te krijgen. Gewoon één keer per dag je trots en respect uitten op wat je hebt gedaan. Dit helpt je sturen tussen tegengestelde uitersten als constante goedkeuring en cynisme en bouwt mee aan een hoger level aan serotonine.

Chronische stress

Chronische stress waarbij er meer cortisol wordt aangemaakt, remt de productie van serotonine. Dus hoe meer cortisol, hoe minder serotonine, dit heeft weer effect op ons sociaal gedrag.

Serotonine dip

Als mensen je respecteren voelt dat goed en je brein gaat zoeken naar meer manieren om dat gevoel te ervaren. Maar respect heeft ook een turning point. Elke keer op dezelfde manier respect krijgen, geeft onvoldoende sensatie om meer serotonine aan te maken. Noem het de gewenningsfase.

Een voorbeeld: als je op werk respect krijgt voor een project wat je hebt afgerond, voelt dat geweldig. Maar als je bij een volgend project op zoek gaat naar nog meer respect, kun je teleurgesteld raken. Je kunt nu eenmaal niet voor alles respect krijgen. Als serotonine dipt, kun je het gevoel krijgen dat er iets niet goed aan jou is of met de wereld. Het brein zoekt ergens naar wegen om belangrijk gevonden te willen worden en als dat niet het geval is, zoeken we uitwegen om de schuld elders neer te leggen.

Ook serotonine dipt en flipt ofwel geeft ons een ongelukkig dan wel gelukkig gevoel. Heb je een serotonine dip? Zoek de zon op, zorg dat je goed slaapt, eet gezond en gevarieerd en geef jezelf en je medemens respect.

Comment Section

0 reacties op “Serotonine

Plaats een reactie


*