Break-in Training
Brochure

Page content

Werkgeluk definities

Werkgeluk definities

Werkgeluk heeft meer bekendheid gekregen mede omdat het homo economicus gedachtegoed steeds meer een probleem vormt voor de samenleving. De oplossing ligt in een andere structuur opbouwen van organisaties die passen in het huidige bewustzijnsniveau, minder piramide-achtige systemen, minder controle en bazen en meer vertrouwen, gelijkwaardigheid en purpose. Werkgeluk is niet alleen goed voor het individu maar ook kunnen organisaties en zelfs samenlevingen meer floreren (Kesebir & Diener, 2008).

Werkgeluk

Er bestaat geen universele definitie over werkgeluk. Filosofen en onderzoekers hebben geluk op verschillende manieren gedefinieerd (Kesebir en Diener 2008).

Hieronder een niet limitatieve opsomming.

 • Geluk is de mate waarin een persoon de algehele kwaliteit van zijn leven gunstig beoordeeld. Aldus gedefinieerd, verschijnt geluk als een houding tegenover het eigen leven. Veenhoven (1984: pp. 22-24).
 • Geluk bestaat uit drie hoofdcomponenten: de frequentie en mate van positief affect of vreugde; het gemiddelde niveau van tevredenheid over een periode; en de afwezigheid van negatieve gevoelens, zoals depressie en angst. Argyle en Crossland (1987).
 • Overtollig plezier boven pijn; de twee termen die worden gebruikt, met even uitgebreide betekenissen, om respectievelijk allerlei aangename en onaangename gevoelens op te nemen. (Sidgwick, 1981 editie, pp. 120-121)
 • Subjectief welzijn houdt verband met persoonlijke doelen, levensverwachtingen en de middelen om deze te bereiken. Mullis (1990).
 • Geluk als drie gezichtspunten: hedonisme, levenssatisfactie en affectieve toestand. Hedonisme als het vermogen van het individu om vooral plezier te vinden in het leven als een hele ervaring; levensvoldoening als een persoonlijke levenshouding waarin positieve houding van de totale beleving van het leven meer geluk schept; en affectieve staat van geluk in relatie tot de algehele emotionele toestand van het individu. Hayborn (2003).
 • “Subjectief welbevinden” als een combinatie van tevredenheid met het leven en meer positieve emoties dan negatieve emoties.
 • Geluk als drie delen: plezier, betrokkenheid en betekenis. Plezier is het “feel good” -deel van geluk. Betrokkenheid verwijst naar een “goed leven” van werk, familie, vrienden en hobby’s. Betekenis verwijst naar het gebruik van onze sterke punten om bij te dragen aan een groter doel. Seligman zegt dat ze alle drie belangrijk zijn, maar dat van de drie, betrokkenheid en betekenis het grootste verschil maken voor een gelukkig leven. Martin Seligman
 • Geluk op werk is Arbedjsglæde (Denemarken) waarbij we de toegewezen taken leuk vinden om uit te voeren, de financiële voordelen zijn we content mee, we kunnen vaardigheden verbeteren en voelen ons gerespecteerd en erkend op het werk.
 • Geluk is een staat van flow, waarbij vaardigheden en intrinsieke motivatie als opwindend worden ervaren met een diep gevoel van plezier. Flow wordt ervaren door aanhoudende focus, hoog positief affect en vereist het leren en beheersen van vaardigheden (Csikszentmihalyi).

Holistisch beeld op geluk

Naast de bovenvermelde definities is er ook een meer holistische kijk op geluk.

 • Geluk is een bijproduct van het verhogen van je geluksbewustzijn. Het is je ware zelf/aard.  Sheila Neijman
 • Alles om gelukkig te zijn is al aanwezig in jezelf in het hier en nu. Thich nhat Hanh
 • Het geheim van een gelukkig leven is het hier en nu en de acceptatie van ieder moment zoals het zich aandient. Eckhart Tolle
 • Geluk wordt mogelijk wanneer wij wat lijden noemen ons niet ongelukkig maakt. Dalai Lama
 • Geluk vind je als je je aandacht van buiten naar binnen richt en contact maakt met je eigen innerlijk, dan ontdek je dat geluk er altijd is. We ontdekken dat waardering, liefde veiligheid in onszelf zit. Byron Katie.
 • Geluk is je meer op anderen te richten in plaats van alleen eigen belang, je in dienst te stellen voor een hoger doel. Stephen Covey

Geluk op werk is meer dan een goed rendement. Geluk op werk betekent dat je heel en authentiek kunt zijn, voorbij je aangeleerd programma kunt functioneren. Het bewustzijn over hoe je je gedachten, emoties en acties kunt beheren. Hierbij spelen individuele factoren een rol als emotionele intelligentie, persoonlijkheid, psychologische en fysieke factoren, stressmanagementvaardigheden, interpersoonlijke relaties en is werkgeluk minder gerelateerd aan acties die verband houden met het werk zelf. Geluk gaat om meer dan hedonistische genoegens zoals waardering of werkplezier. Deze vorm van werkgeluk is altijd van korte duur omdat geluk geen bijproduct is van externe prikkels maar eerder inherent aan bewustzijn. Natuurlijk draagt werkplezier bij aan werkgeluk, echter zijn het twee onafhankelijke begrippen die door organisaties worden gebruikt. Onderzoek heeft aangetoond dat werknemers die hoog scoren op werkplezier vaak ook gelukkiger zijn op het werk (Fisher, 2000). Gelukkige mensen kunnen plezier ervaren en vergeten niet om gelukkig te zijn. Ze ervaren plezier in hun doelen en acties en laten zich minder snel door externe factoren (krijgen van waardering) of interne factoren (emoties, kritische stem) onderdrukken. “Nothing can bring you happiness, but yourself” – Sheila Neijman.

Authentieke zelf

Meetmethoden voor geluk

Er zijn verschillende meetmethoden voor geluk. Hieronder een niet limitatieve opsomming.

Subjectieve geluksschaal (Lyubomirsky & Lepper, 1999)

Omcirkel voor elk van de volgende beweringen en /of vragen het punt op de schaal die volgens u het meest geschikt is om u te beschrijven.

1. Over het algemeen beschouw ik mezelf als:
Geen erg gelukkig persoon                          Een heel gelukkig persoon

1           2                  3                4                  5               6             7

2. Ik beschouw mezelf als vergeleken met de meeste van mijn leeftijdsgenoten:
Minder gelukkig                                                     Meer gelukkig

1           2                3                  4                     5             6            7

3. Sommige mensen zijn over het algemeen heel gelukkig. Ze genieten van het leven, ongeacht wat er aan de hand is, ze halen het meeste uit alles. In hoeverre beschrijft deze karakterisering jou?
Helemaal niet                                                                          Veel

1           2                3                   4                   5             6              7

4. Sommige mensen zijn over het algemeen niet erg gelukkig. Hoewel ze niet depressief zijn, lijken ze nooit zo gelukkig als ze misschien zijn. In hoeverre beschrijft deze karakterisering jou?
Helemaal niet                                                                            Veel

1           2                  3                4                       5               6          7

Twee Life Satisfaction meetmethode

 1. Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden ben je tegenwoordig met je leven als geheel?” The World Values ​​Survey (81 landen)
 2. Alles bij elkaar genomen, hoe zou je zeggen dat de dingen tegenwoordig zijn? Zou je zeggen dat je heel gelukkig bent, redelijk gelukkig bent, of niet al te gelukkig? “General Social Survey (GSS) Global Happiness Item (Bradburn, 1969)

Global Happiness Item (Bradburn, 1969)

Alles bij elkaar genomen, hoe zou je zeggen dat de dingen tegenwoordig gaan?

Niet al te gelukkig      Tamelijk gelukkig            Erg gelukkig

1                                                   2                                      3

Positive Affect (Kahneman, Kreuger, Schkade, Schwarz, & Stone, 2004)

Op dit moment ben ik gelukkig

Helemaal niet                       Zeer gelukkig

1       2               3           4          5             6

Op dit moment ben ik vriendelijk en warm

Helemaal niet                             Heel erg

1          2           3           4            5            6

Op dit moment geniet ik van mijzelf

Helemaal niet                          Heel veel

1         2           3            4             5              6

Negative Affect (Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz, & Stone, 2004)

 1. Op dit moment ben ik … Gefrustreerd 1 = helemaal niet; 6 = zeer veel
 2. Op dit moment ben ik………Depressief 1 = helemaal niet; 6 = zeer veel
 3. Op dit moment ben ik gedreven 1 = helemaal niet; 6 = zeer veel
 4. Op dit moment ben ik boos 1 = helemaal niet; 6 = zeer veel
 5. Op dit moment ben ik bezorgd 1 = helemaal niet; 6 = zeer veel
 6. Op dit moment ben ik bekritiseerd 1 = helemaal niet; 6 = heel veel

Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985)

Beoordeel voor de volgende vragen of je het eens bent met onderstaande verklaring.

Gebruik deze schaal: (1 = zeer mee oneens; 7 = zeer mee eens)

 1. Op de meeste manieren komt mijn leven dicht bij mijn ideaal.
 2. De omstandigheden in mijn leven zijn uitstekend.
 3. Ik ben tevreden met mijn leven.
 4. Als ik mijn leven over zou kunnen doen, zou ik bijna niets veranderen.
 5. Tot nu toe heb ik de belangrijke dingen gekregen die ik in het leven wil.

Wat is je score?

 • 31-35 Extreem tevreden
 • 26-30 Tevreden
 • 21-25 Iets tevreden
 • 20 Neutraal
 • 15-19 Iets ontevreden
 • 10-14 Ontevreden
 • 5-9 Zeer ontevreden

Managing yourself at work

Een leuke quiz die je kunt doen om erachter te komen hoe gelukkig je bent op het werk, klik hier. 

Positive Activation and Negative Activation Scale (Watson et al., 1988; Barrett & Russell, 1998)

Lees elk item en markeer het juiste antwoord. Geef aan in hoeverre jij je de afgelopen twee weken zo hebt gevoeld.

Heel weinig of helemaal niet                een beetje                     redelijk                  nogal een beetje                extreem

1                                                                      2                                 3                                   4                                       5

____ geïnteresseerd ____ geïrriteerd ____ tevreden ____ verontrust ____ slaperig ____ gelukkig ____ opgewonden ____ ik schaamde me ____ kalm ____ boos ____ geïnspireerd ____ rustig ____ sterk ____ nerveus ____ ontspannen ____ schuldig ____ sterk ____ rustig ____ bang ____ aandachtig ____ op mijn gemak ____ vijandig ____ gejaagd ____ miserabel ____ enthousiast ____ actief ____ verontrust ____ trots ____ bang _____saai ____ tevreden ____ verveeld ____ongelukkig ____ moe slaperig _____traag

The Faces Scale (Andrews & Withey, 1976)

Hier zijn enkele gezichten die verschillende gevoelens uitdrukken. Welk gezicht komt het dichtst in de buurt om uit te drukken hoe je je voelt? (bijvoorbeeld op dit moment).

Werkgeluk en hoe voel ik mij?

The Happiness At Work Survey

Een enquete om te meten hoe gelukkig we ons voelen op het werk. Meer info, klik hier.

The Oxford Happiness Questionnaire (Hills & Argyle, 2001)

Instructies (of klik hier)

Hieronder staan een aantal uitspraken over geluk. Kun je aangeven hoeveel je het eens of oneens bent met elk door een nummer ernaast in te voeren volgens de volgende code:
1 = helemaal mee oneens; 2 = redelijk mee oneens; 3 = enigszins mee oneens; 4 = enigszins mee eens; 5 = redelijk mee eens; 6 = zeer mee eens.

Je zult de verklaringen zorgvuldig moeten lezen omdat sommige positief zijn geformuleerd en andere negatief. Loop niet te lang over individuele vragen; er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden en geen strikvragen. Het eerste antwoord dat in je opkomt is waarschijnlijk de juiste voor jou. Als je een aantal van de vragen moeilijk vindt, geef dan het antwoord dat waar is voor je in het algemeen of voor het grootste deel van de tijd.

 1. Ik ben niet bijzonder tevreden over wie ik ben. . .. .. .. (_)
 2. Ik ben intens geïnteresseerd in andere mensen. . .. .. ..
 3. Ik vind dat het leven heel lonend is. . .. .. ..
 4. Ik heb bijna voor iedereen warme gevoelens. . .. .. ..
 5. Ik word zelden wakker met een gerust hart . . .. .. .. (_)
 6. Ik ben niet bijzonder optimistisch over de toekomst . . …. …. . (_)
 7. Ik vind de meeste dingen leuk. . .. .. ..
 8. Ik ben altijd betrokken en committed. . .. .. ..
 9. Het leven is goed. . .. .. ..
 10. Ik denk niet dat de wereld een goede plek is . . .. .. .. (_)
 11. Ik lach veel. . .. .. ..
 12. Ik ben heel tevreden over alles in mijn leven. . .. .. ..Y
 13. Ik geloof niet dat ik er aantrekkelijk uitzie  . .. .. .. (_)Y
 14. Er is een kloof tussen wat ik zou willen doen en wat ik heb gedaan  . .. .. .. (_)
 15. Ik ben heel blij. . .. .. ..
 16. Ik vind schoonheid in sommige dingen. . .. .. .Y
 17. Ik heb altijd een opgewekt effect op anderen. . .. .. ..
 18. Ik kan passen in alles wat ik wil. . .. .. ..Y
 19. Ik voel dat ik niet speciaal de controle over mijn leven heb . .. .. .. (_)
 20. Ik voel me in staat om iets aan te nemen. . .. .. ..
 21. Ik voel me volledig mentaal alert. . .. .. ..Y
 22. Ik ervaar vaak vreugde en opgetogenheid. . .. .. ..
 23. Ik vind het niet gemakkelijk om beslissingen te nemen  . .. .. .. (_)
 24. Ik heb geen bepaald gevoel van betekenis en doel in mijn leven . .. .. ..
 25. Ik heb het gevoel dat ik veel energie heb. . .. .. ..
 26. Ik heb meestal een goede invloed op gebeurtenissen. . .. .. ..
 27. Ik heb geen plezier met andere mensen  .. .. .. (_)
 28. Ik voel me niet bijzonder gezond . . .. .. .. (_)
 29. Ik heb geen bijzonder gelukkige herinneringen aan het verleden  . .. .. .. (_)Y

Opmerkingen: items gemarkeerd met (_) moeten in omgekeerde volgorde worden genoteerd. Y Geeft componenten van de OHQ-schaal aan. De som van de item scores is een algemene maatstaf voor geluk, waarbij hoge scores meer geluk aanduiden.

Scoren:

Stap 1. Tel de nummers op voor alle 29 vragen. Stap 2. Deel door 29

 • 1-2: niet gelukkig.
 • 2-3: enigszins ongelukkig.
 • 3-4: Niet bijzonder gelukkig of ongelukkig.
 • 4: Iets gelukkig of redelijk gelukkig. Tevreden. Dit is wat de gemiddelde persoon scoort.
 • 4-5: tamelijk gelukkig; best wel gelukkig
 • 5-6: Erg gelukkig.
 • 6: Te gelukkig. Ja, dat heb je goed gelezen. Recent onderzoek lijkt aan te tonen dat er een optimaal niveau van geluk is voor dingen zoals goed doen op het werk of op school, of om gezond te zijn, en dat “te gelukkig zijn” mogelijk geassocieerd is met lagere niveaus van dergelijke dingen.

Bewustzijnsschaal

Omdat je huidige staat van bewustzijn je gedrag, acties, emoties, gedachten en overtuigingen bepaalt, heeft dit invloed op werkgeluk dan wel persoonlijk geluk. Het is essentieel bewust te worden waar je ontwikkelpunten liggen en je tegenkrachten. Het maken van een bewustzijn-scan voor jezelf zorgt voor een ijkpunt en een startpunt.

Hoe reageer jij als je onder druk staat?

Ik raak gestrest (niveau angst)
Ik blijf rustig en optimistisch (niveau acceptatie)
Ik raak geïrriteerd (niveau woede)
Ik trek mij terug (niveau apathie)
Ik neem de regie in eigen handen en kan de druk/stress goed managen (niveau bereidheid)
Ik voel mij ellendig, miserabel (niveau schaamte/schuld)
Ik word veeleisend (niveau trots)
Ik heb vertrouwen en kan stress/druk goed loslaten (niveau neutraliteit)
Ik ga rumineren of piekeren (niveau verlangen)
Ik ga meer klagen (niveau angst)
Ik wil de controle blijven behouden (niveau woede)

The Traffic Light Survey

 • In welke stemming ben je vandaag gekomen?
 • In welke sfeer vertrek je vandaag?
 • Op een schaal van een tot vier, hoe leuk vond je de taken die je vandaag hebt gedaan?

Deze Survey is gemakkelijk uit te voeren en motiveert medewerkers om zichzelf te uiten, hun mening te geven en te streven naar werkgeluk.

Overige geluksmetingen in het bedrijfsleven

Vraag medewerkers / klanten: “Hoe gelukkig ben je?” Meet het geluksniveau van de werknemer. Er zijn verschillende manieren om informatie te verkrijgen, zoals een eenvoudige enquête die wekelijks wordt verzonden of een medewerker op een knop bij de ingang laat drukken om aan te geven of hij/zij gelukkig of verdrietig is (of iets anders) wanneer hij elke dag naar zijn werk komt.

Retentiebeleid

Controleer jaarlijks de retentiegraden van werknemers en vergelijk deze met voorgaande jaren en benchmark met vergelijkbare bedrijven. De logica hierachter is redelijk intuïtief, dat mensen eerder bij een bedrijf blijven als ze er gelukkig mee zijn.

Ziekteverzuim

Meet het aantal dagen dat werknemers het hele jaar door werk gemist hebben. Vergelijk dit met eerdere jaren en benchmark met vergelijkbare bedrijven. Een laag aantal gemiste uren betekent dat werknemers op het werk betrokken zijn en er waarschijnlijk tevreden mee zijn, en daarom gelukkig. Er is onderzoek dat aantoont dat aanwezigheid op school en op het werk hoger is 4 als mensen gelukkig zijn.

Hoe zinvol vindt u werk?

Verzend een enquête om het niveau te meten dat werknemers vinden dat hun werk zinvol is. Levert dit een bijdrage aan belangrijke beslissingen? Voelen ze zich een belangrijk lid van de organisatie? Studies hebben aangetoond dat werken voor een waargenomen substantieel doel leidt tot zin en geluk.

Tijd doorbrengen met familie en vrienden

Maak een weekbrief om de tijd te volgen die medewerkers doorbrengen met hun familie en vrienden en zelfs om vrijwilligerswerk te doen. Deze activiteiten lijken een bron van geluk voor individuen te zijn, dus een hoog niveau van tijd doorgebracht met familie en vrienden zou betekenen dat mensen gelukkig zijn.

Sterkte en kwantiteit van sociale connecties op het werk

Meet via enquêtes of andere middelen het aantal en de sterkte van sociale connecties die werknemers hebben met collega’s. Normaal gesproken zijn mensen gelukkiger als ze socialiseren, dus een groot aantal sociale contacten zou ons doen veronderstellen dat de werknemer gelukkig is.

Meet lachen per dag

Meet het aantal keren dat werknemers lachen of lachen tijdens een dagelijkse enquête waarbij mensen aangeven of ze wel of niet hebben gelachen en / of lachen plus het aantal keren. Lachen is een uitdrukking van vreugde die een afspiegeling is van het geluksniveau van het individu. Het probleem met deze aanpak is dat deze afhankelijk is van zelfrapportage en de gebruikelijke problemen heeft, zoals objectiviteit.

Track opmerkingen over product / dienst in sociaal netwerk / blogs:

Gebruik nieuw ontwikkelde tools, volg zowel positieve als negatieve opmerkingen en uitdrukkingen gemaakt over bedrijf en / of product / dienst in sociale netwerken (Facebook, Twitter, linkedin). Hierdoor kan een bedrijf gegevens samenvoegen die uiteindelijk helpen bepalen of de klant tevreden is met bedrijf en / of product / dienst.

Vraag klanten

Hoe waarschijnlijk is het om producten / diensten aan anderen aan te bevelen?” Als een concrete en actiegerichte vraag, zou het gemakkelijk moeten zijn om te antwoorden.

Samenvatting

Werkgeluk en gelukkig zijn is niet alleen voor het individu van belang, maar ook voor organisaties en de samenleving als geheel. De opkomst van positieve psychologie heeft de aandacht voor werkgeluk en geluk meer gelegitimeerd in contrast met andere benaderingen die gericht zijn op ziekte, depressie en stress. De hedonische benadering wordt geïllustreerd door onderzoek naar subjectief welbevinden. Subjectief welbevinden wordt meestal gezien als het hebben van twee gecorreleerde componenten: oordelen over levensvoldoening (zowel globaal beoordeeld als in specifieke domeinen zoals relaties, gezondheid, werk en vrije tijd), het evenwicht beïnvloeden, of een overwicht van positieve gevoelens hebben en relatief weinig of zeldzame negatieve gevoelens (Diener et al. 1999; Schimmack 2008).

In tegenstelling tot de hedonistische kijk op geluk als het betrekken van aangename gevoelens en beoordelingen van tevredenheid, suggereren eudaimonisch geluk, zelfbevestiging, zelfactualisatie en verwante concepten dat een gelukkig of ‘goed’ leven inhoudt dat je doet wat juist en deugdzaam is, groeit, belangrijke of zelfbewuste doelen najaagt, en het gebruiken en ontwikkelen van iemands vaardigheden en talenten, ongeacht hoe je je op een bepaald moment daadwerkelijk kunt voelen (zie Seligman 2002; Sheldon and Elliot 1999; Warr 2007).

Conventionele wijsheid suggereert dat hedonistisch geluk, geconceptualiseerd als aangename ervaringen, op de lange termijn niet houdbaar is in de afwezigheid van eudaimonisch welzijn. Wanneer beide ergonomische gezichtsaspecten van welzijn beide worden gemeten, blijken ze redelijk sterk gecorreleerd te zijn. Een van de belangrijkste componenten voor werkgeluk is het hebben van aandacht, focus in plaats van een mind wat ronddwaalt (Harvard onderzoek, Matt Killingsworth en Dan Gilbert).

 

 

De inhoud die hierboven is geschreven, is gedeeltelijk door Stanford Business School verstrekt.

  Comment Section

  0 reacties op “Werkgeluk definities

  Plaats een reactie


  *